Wikipedia:Projekty szkolne i akademickie/polityka gospodarcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polityka Gospodarcza W semestrze zimowym 2007/2008 wykładowca SGH dr Krzysztof Piech umożliwił swoim studentom zdobywanie punktów w ramach wykładu "Polityka Gospodarcza"

Ogłoszenia wykładowcy[edytuj | edytuj kod]

Litości 2008-01-14 19:55:34

Ludzie drodzy. Rekordzistka opracowała (fakt, że też z koleżankami) 38 haseł do Wikipedii. Litości, czytanie tego wszystkiego zajmuje sporo czasu (fakt, że przy okazji się czegoś dowiaduję...)

Wikipedia 2007-11-25 23:29:05 Proszę - w miarę możliwości - dodawać linki wewnętrzne do Państwa haseł, w tym szczególnie linki do hasła "polityka gospodarcza". Kolejna sprawa: proszę wybierać WYŁĄCZNIE hasła z zakresu PG, a nie teorii ekonomii czy finansów. Wyjątek jedynie dla haseł dotąd zgłoszonych na forum a jeszcze nie zrealizowanych. Hasła nie dotyczące PG będę oceniał znikomą liczbą punktów.

Prace nad Wikipedią - zasady 2007-09-24 13:46:16 Jest możliwość uzyskania punktów za aktywność w dziedzinie polityki gospodarczej na podstawie działalności w Wikipedii. Można to robić samemu lub w grupach. Na podstawie dotychczasowych kontaktów z Państwem widzę to następująco: sprawdzacie Państwo, jakie hasła są niedopracowane w Wikipedii czy też jakich brakuje. Następnie przeglądacie Państwo literaturę (nie tylko internetową) i tworzycie / uzupełniacie hasło. Oczywiście można sugerować się zawartością wykładu, choć nie zalecane jest branie treści wprost z nich. Następnie informujecie mnie Państwo o tym (przez e-sgh) podając swoją nazwę użytkownika w Wikipedii, a ja sprawdzam jakość Państwa pracy, ewentualnie sugeruję komentarze i dodaję punkty w e-dzienniku. Najlepsze wyniki pracy będę wykorzystywał w dalszych zajęciach (nie mówiąc o tym, że z efektów Państwa pracy już teraz korzystają studenci polityki gospodarczej wielu uczelni - dostaję takie sygnały). Jedno hasło może być pisane przez kilka osób z tego samego wykładu - nie ma problemu i zachęcam do tego. Skala punktów - ok. 4-6 punktów za nowe HASŁO (zależnie od tego, ile wymagało pracy i jakie były jej efekty). Za uzupełnienie hasła - ocena indywidualna. Oznacza to, że jeśli nad jednym hasłem pracowałoby 10 osób, punkty będą dzielone proporcjonalnie do wkładu pracy poszczególnych osób.

Hasła[edytuj | edytuj kod]

Niestety nie sposób wymienić haseł opracowanych w ramach tego projektu. Być może trafi tu kiedyś sam dr. Piech, który powinien mieć pełną listę.

Odpowiedź[edytuj | edytuj kod]

Trafił, trafił. Stworzonych zostało ponad 500 haseł - za dużo, by je podawać (chyba, że ktoś z Wikipedystów chciałby je wkleić - mam tę listę). W bieżącym semestrze (zimowym 2008/09) opracowywane są nowe hasła. Będzie ich kilkadziesiąt. K. Piech

Aktualizacja odpowiedzi[edytuj | edytuj kod]

Projekt uzupełniania Wikipedii o hasła z zakresu polityki gospodarczej jest nadal (tj. 2016 r.), w każdym roku akademickim, kontynuowany - choć ze stopniowo coraz mniejszą intensywnością (coraz trudniej jest wyszukiwać nowe, nie istniejące dotąd hasła). Wraz ze zmianą nazwy i zakresu przedmiotu (na "Polityka gospodarcza i społeczna") projekt rozszerzony został o hasła z zakresu polityki społecznej.

HASŁA z lat 2008-2010 (nowe lub rozszerzane)

 1. 44 tezy: http://pl.wikipedia.org/wiki/44_tezy
 2. Abolicja podatkowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Abolicja_podatkowa
 3. Absolutny parytet siły nabywczej http://pl.wikipedia.org/wiki/Absolutny_parytet_siły_nabywczej
 4. Absorpcja krajowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Absorpcja_krajowa
 5. Agregaty pieniężne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Agregaty_pieni%C4%99%C5%BCne
 6. Akcept bankierski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcept_bankierski
 7. Akcjonariat pracowniczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcjonariat_pracowniczy
 8. Aksjomat polityczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aksjomat_polityczny
 9. Alternatywny podatek minimalny http://pl.wikipedia.org/wiki/Alternatywny_podatek_minimalny
 10. Andrzej Sławiński: http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_S%C5%82awi%C5%84ski
 11. Anoreksja gospodarcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anoreksja_gospodarcza
 12. Antycypacyjna polityka strukturalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Antycypacyjna_polityka_strukturalna
 13. Antyimport: http://pl.wikipedia.org/wiki/Antyimport
 14. Arbitraż gospodarczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Arbitraż_gospodarczy
 15. Armen Alchian: http://pl.wikipedia.org/wiki/Armen_Alchian
 16. Asekuracja budżetu http://pl.wikipedia.org/wiki/Asekuracja_budżetu
 17. Asymetria polityki fiskalnej http://pl.wikipedia.org/wiki/Asymetria_polityki_fiskalnej
 18. Asymetryczna informacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Asymetryczna_informacja
 19. Atak spekulacyjny http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_spekulacyjny
 20. Atomizacja polityczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Atomizacja_polityczna
 21. Autarchia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Autarchia
 22. Autarkia (ekonomia): http://pl.wikipedia.org/wiki/Autarkia_%28ekonomia%29
 23. Autonomiczny subsystem pobudzania http://pl.wikipedia.org/wiki/Autonomiczny_subsystem_pobudzania
 24. BAEL: http://pl.wikipedia.org/wiki/BAEL
 25. Banderola: http://pl.wikipedia.org/wiki/Banderola
 26. Bank centralny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_centralny
 27. Bank typu brytyjskiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_typu_brytyjskiego
 28. Banki komercyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Banki_komercyjne
 29. Bezpieczeństwo żywnościowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_%C5%BCywno%C5%9Bciowe
 30. Bezpośredni cel inflacyjny http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpo%C5%9Bredni_cel_inflacyjny_(BCI)
 31. Bilans obrotów wyrównawczych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_obrot%C3%B3w_wyr%C3%B3wnawczych
 32. Bilans płatniczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_p%C5%82atniczy
 33. Bilans transferów jednostronnych http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_transferów_jednostronnych
 34. Bilans usług http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_usług
 35. Bilateralizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilateralizm
 36. Bilateralne izby handlowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilateralne_izby_handlowe
 37. Bipolaryzm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bipolaryzm
 38. Blok szterlingowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_szterlingowy
 39. Błędne koło ubóstwa: http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dne_ko%C5%82o_ub%C3%B3stwa
 40. Bon skarbowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bon_skarbowy
 41. Budżet państwa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
 42. Cel inflacyjny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cel_inflacyjny
 43. Cele redystrybucyjne http://pl.wikipedia.org/wiki/Cele_redystrybucyjne
 44. Cele stabilizacyjne http://pl.wikipedia.org/wiki/Cele_stabilizacyjne
 45. Cele strukturalne http://pl.wikipedia.org/wiki/Cele_strukturalne
 46. Cele systemowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Cele_systemowe
 47. Cena administrowana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_administrowana
 48. Cena hipotetyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_hipotetyczna
 49. Cena hurtowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_hurtowa
 50. Cena maksymalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_maksymalna
 51. Cena minimalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_minimalna
 52. Cena naiwna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_naiwna
 53. Cena normatywna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_normatywna
 54. Cena oparta na planowanym zwrocie akumulacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_oparta_na_planowanym_zwrocie_akumulacji
 55. Cena oparta na planowanym zwrocie akumulacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_oparta_na_planowanym_zwrocie_akumulacji
 56. Cena progowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_progowa
 57. Cena zbytu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_zbytu
 58. Cenobiorca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cenobiorca
 59. Cenotwórca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cenotw%C3%B3rca
 60. Centralny subsystem pobudzania http://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_subsystem_pobudzania
 61. Ceny docelowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_docelowe
 62. Ceny interwencyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_interwencyjne
 63. Ceny międzynarodowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_mi%C4%99dzynarodowe
 64. Ceny progu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_progu
 65. Ceny referencyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_referencyjne
 66. Ceny transferowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_transferowe
 67. Choroba holenderska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_holenderska
 68. Clearing: http://pl.wikipedia.org/wiki/Clearing
 69. Cło: http://pl.wikipedia.org/wiki/C%C5%82o
 70. Committee on Foreign Investment in the United States: http://pl.wikipedia.org/wiki/Committee_on_Foreign_Investment_in_the_United_States
 71. Cross-financing: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cross-financing
 72. Cykl koniunkturalny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_koniunkturalny
 73. Czynność gospodarcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Czynno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
 74. Dariusz Filar: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Filar
 75. Dealer rynku pieniężnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dealer_rynku_pieni%C4%99%C5%BCnego
 76. Decyzjonizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzjonizm
 77. Deficyt budżetowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_bud%C5%BCetowy
 78. Deficyt ekonomiczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_ekonomiczny
 79. Deficyt pierwotny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_pierwotny
 80. Deficyty bliźniacze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyty_bli%C5%BAniacze
 81. Deklaracja Filadelfijska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_Filadelfijska
 82. Demand-driven_assistance: http://pl.wikipedia.org/wiki/Demand-driven_assistance
 83. Denacjonalizacja http://pl.wikipedia.org/wiki/Denacjonalizacja
 84. Depozyt importowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Depozyt_importowy
 85. Dezinflacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinflacja
 86. Diagram Swana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Swana
 87. Directoria: http://pl.wikipedia.org/wiki/Directoria
 88. Dług publiczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ug_publiczny
 89. Dobra publiczne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_publiczne
 90. Dobra społeczne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_spo%C5%82eczne
 91. Dochodowa teoria pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dochodowa_teoria_pieni%C4%85dza
 92. Dochód rozporządzalny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Doch%C3%B3d_rozporz%C4%85dzalny
 93. Dochód: http://pl.wikipedia.org/wiki/Doch%C3%B3d
 94. Doktryna industrializacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna_industrializacji
 95. Doktryna maksimum zadowolenia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna_maksimum_zadowolenia
 96. Doktryna polityki gospodarczej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna_polityki_gospodarczej
 97. Dolaryzacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolaryzacja
 98. Donor-driven assistance: http://pl.wikipedia.org/wiki/Donor-driven_assistance
 99. Drenaż fiskalny http://pl.wikipedia.org/wiki/Drenaż_fiskalny
 100. Drogi rozwoju: http://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_rozwoju
 101. Dumping monetarny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dumping_monetarny
 102. Dumping socjalny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dumping_socjalny
 103. Dylemat Triffina: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dylemat_Triffina
 104. Dylemat wyboru Taylora - http://pl.wikipedia.org/wiki/Dylemat_wyboru_Taylora
 105. Dywersyfikacja gospodarki narodowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dywersyfikacja_gospodarki_narodowej
 106. Ease of Doing Business Index: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ease_of_Doing_Business_Index
 107. Edward Luttwak: http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Luttwak
 108. Efekt akcyzowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_akcyzowy
 109. Efekt Avercha-Johnsona: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Avercha-Johnsona
 110. Efekt majątkowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_maj%C4%85tkowy
 111. Efekt Roosy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Roosy
 112. Efekt Samuelsona-Balassy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Samuelsona-Balassy
 113. Efekt Stolpera-Samuelsona: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Stolpera-Samuelsona
 114. Efekt tequila: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_tequila
 115. Efekt tłumienia http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_tłumienia
 116. Efekt wypierania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_wypierania
 117. Efekt zniechęconego pracownika: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_zniech%C4%99conego_pracownika
 118. Efektywna stopa protekcji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywna_stopa_protekcji
 119. Efektywność dynamiczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_dynamiczna
 120. Egzogeniczne modele wzrostu gospodarczego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzogeniczne_modele_wzrostu_gospodarczego
 121. Ekoimperializm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekoimperializm
 122. Ekokonwersja http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekokonwersja
 123. Ekonomia dobrobytu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_dobrobytu
 124. Ekonomia polityczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_polityczna
 125. Ekwiwalencja Ricardiańska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekwiwalencja_Ricardia%C5%84ska
 126. Ekwiwalent subsydiowania konsumenta: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekwiwalent_subsydiowania_konsumenta
 127. Ekwiwalent subsydiowania producenta: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekwiwalent_subsydiowania_producenta
 128. Elastyczne ustalanie celów inflacyjnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Elastyczne_ustalanie_cel%C3%B3w_inflacyjnych
 129. Endogeniczne modele wzrostu gospodarczego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Endogeniczne_modele_wzrostu_gospodarczego
 130. Endogeniczne racjonowanie kredytu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Endogeniczne_racjonowanie_kredytu
 131. Escrow: http://pl.wikipedia.org/wiki/Escrow
 132. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Karta_Ma%C5%82ych_Przedsi%C4%99biorstw
 133. Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Karta_Region%C3%B3w_Granicznych_i_Transgranicznych
 134. Europejska Sieć Przekazu Informacji IRC: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_sie%C4%87_przekazu_informacji_IRC
 135. Europejska Strategia Zatrudnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Strategia_Zatrudnienia
 136. Europejski Instytut Walutowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Instytut_Walutowy
 137. Europejski Ranking Innowacyjności: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Ranking_Innowacyjno%C5%9Bci
 138. Europejski System Walutowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Walutowy
 139. Fabianie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fabianie
 140. Federalizm fiskalny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Federalizm_fiskalny
 141. Finansowanie kampanii wyborczych w Polsce: http://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_kampanii_wyborczych_w_Polsce
 142. Finansowanie partii politycznych w Polsce: http://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_partii_politycznych_w_Polsce
 143. Formuła Dassonville: http://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_Dassonville
 144. Funkcja dobrobytu społecznego (FDS): http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_dobrobytu_spo%C5%82ecznego_%28FDS%29
 145. Geoekonomia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geoekonomia
 146. Globalizacja polityki rozwoju: http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalizacja_polityki_rozwoju
 147. Głosowanie nogami: http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osowanie_nogami
 148. Gospodarka otwarta http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_otwarta
 149. Gospodarowanie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarowanie
 150. Granice konkurencji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_konkurencji
 151. Granice wzrostu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Granice wzrostu
 152. Green Box Yellow Box Red Box: http://pl.wikipedia.org/wiki/Green_Box_Yellow_Box_Red_Box
 153. Grupa Lizbońska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Lizbo%C5%84ska
 154. Grupa mędrców: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_m%C4%99drc%C3%B3w
 155. Hipoteza cyklu życia Modiglianiego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_cyklu_%C5%BCycia_Modiglianiego
 156. Hipoteza Fishera http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_Fishera
 157. Hipoteza Lewiatana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_lewiatana
 158. Hipoteza Lindera: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_Lindera
 159. Histereza (na rynku pracy): http://pl.wikipedia.org/wiki/Histereza_%28na_rynku_pracy%29
 160. http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcje_pracownicze
 161. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa_funduszu_inwestycyjnego
 162. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywna_polityka_na_rynku_pracy
 163. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywna_polityka_przemys%C5%82owa
 164. http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_kosztów_i_korzyści
 165. http://pl.wikipedia.org/wiki/Autonomia_gospodarki_wobec_polityki
 166. http://pl.wikipedia.org/wiki/Autonomiczny_system_gospodarczy
 167. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BC%C4%85ce_zr%C3%B3%C5%BCnicowanie_partii
 168. http://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_bazowa
 169. http://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_system_gospodarczy
 170. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceny_instytucjonalne
 171. http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_bud%C5%BCet
 172. http://pl.wikipedia.org/wiki/Defensywna_polityka_przemysłowa
 173. http://pl.wikipedia.org/wiki/Degresja_podatkowa
 174. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82ata_restytucyjna
 175. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82aty_rolnicze
 176. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrekcja_Generalna_Polityki_Regionalnej
 177. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82anie_innowacyjne
 178. http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_kobry
 179. http://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywny_kurs_walutowy
 180. http://pl.wikipedia.org/wiki/Eisfora
 181. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_konstytucyjna
 182. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_propoda%C5%BCowa
 183. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomiczna_teoria_demokracji
 184. http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_aktyw%C3%B3w_niepublicznych
 185. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da_korporacyjna
 186. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da_pa%C5%84stwowa
 187. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_G30
 188. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_Dahrendorfa
 189. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_histerezy
 190. http://pl.wikipedia.org/wiki/Instrumenty_realizacji_polityki_gospodarczej
 191. http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycje_pobudzone
 192. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifornizacja_potrzeb
 193. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kohezja_(sp%C3%B3jno%C5%9B%C4%87)_spo%C5%82eczno-ekonomiczna
 194. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsensus_Kopenhaski
 195. http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_Kaleckiego
 196. http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_powstania_innowacji_wg._J._Schmooklera
 197. http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_powstania_innowacji_wg._J.A._Schumpetera
 198. http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_strategicznej_komplementarno%C5%9Bci_Weitzmana
 199. http://pl.wikipedia.org/wiki/Modele_kapitalizmu
 200. http://pl.wikipedia.org/wiki/Modele_systemu_gospodarczego
 201. http://pl.wikipedia.org/wiki/Motywy_prywatyzacji
 202. http://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzia_polityki_gospodarczej
 203. http://pl.wikipedia.org/wiki/Negocjacje_tr%C3%B3jstronne
 204. http://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasyczne_Teorie_Wzrostu
 205. http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Partia_Centrum
 206. http://pl.wikipedia.org/wiki/Niestabilno%C5%9B%C4%87_wed%C5%82ug_Harroda
 207. http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_ekonomia_instytucjonalna
 208. http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_ekonomia_klasyczna
 209. http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_ekonomia_polityczna
 210. http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowoczesna_teoria_neutralno%C5%9Bci_podatkowej
 211. http://pl.wikipedia.org/wiki/Obieg_okr%C4%99%C5%BCny
 212. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oczekiwane_zr%C3%B3%C5%BCnicowanie_partii
 213. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_o_przedsi%C4%99biorstwie
 214. http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Zielonych_RP
 215. http://pl.wikipedia.org/wiki/Partyjne_cykle_koniunkturalne
 216. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywna_polityka_na_rynku_pracy
 217. http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Baker%27a
 218. http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_importowy
 219. http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_rzeczowy
 220. http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmioty_polityki_gospodarczej
 221. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84_za_rent%C4%85
 222. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_antyinflacyjna
 223. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_innowacji
 224. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_innowacyjna
 225. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_konkurencji_USA
 226. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_konwencyjna
 227. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_lokalizacyjna
 228. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_ochrony_%C5%9Brodowiska
 229. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_transportowa_Unii_Europejskiej
 230. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Wagnera
 231. http://pl.wikipedia.org/wiki/Procedura_Nadmiernego_Deficytu
 232. http://pl.wikipedia.org/wiki/Procedury_antydumpingowe_w_Unii_Europejskiej
 233. http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_stabilizacyjny_(dostosowawczy)
 234. http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_strategiczne
 235. http://pl.wikipedia.org/wiki/Programy_ortodoksyjne
 236. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciekaj%C4%85ce_wiadro_Okuna
 237. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przerzucanie_podatku
 238. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82apka_zad%C5%82u%C5%BCenia
 239. http://pl.wikipedia.org/wiki/Redystrybucja_dochod%C3%B3w
 240. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reflacja
 241. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_MacSharry%27ego
 242. http://pl.wikipedia.org/wiki/Restrykcje_eksportowe
 243. http://pl.wikipedia.org/wiki/Restrykcje_importowe
 244. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo_zr%C3%B3wnowa%C5%BCone
 245. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_kierowany_cenami
 246. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_kierowany_zleceniami
 247. http://pl.wikipedia.org/wiki/Samosp%C5%82ata
 248. http://pl.wikipedia.org/wiki/Splendid_isolation
 249. http://pl.wikipedia.org/wiki/Stabilno%C5%9B%C4%87_cen
 250. http://pl.wikipedia.org/wiki/Status_spo%C5%82eczno-ekonomiczny
 251. http://pl.wikipedia.org/wiki/Stiglitz
 252. http://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_metropolii_r%C3%B3wnowagi
 253. http://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Demokratyczne
 254. http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenność_gospodarcza
 255. http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_rozwoju_gospodarczego_Schumpetera
 256. http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Maya
 257. http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_o_medianowym_wyborcy
 258. http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Chrze%C5%9Bcija%C5%84sko-Spo%C5%82eczna_(CSU)
 259. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_cukrze
 260. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_melasie
 261. http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87_ekonomiczna_(gospodarcza)
 262. http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oskie_batalie_gospodarcze
 263. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_uderzenie
 264. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_Partia_Demokratyczna
 265. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_wsparcia_spo%C5%82ecze%C5%84stwa
 266. http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ote_standardy_kapitalizmu
 267. http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82udzenie_inflacyjne
 268. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamra%C5%BCanie_cen
 269. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamro%C5%BCenie_p%C5%82ac
 270. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_europejskiej_polityki_regionalnej
 271. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_90/Zieloni
 272. Humanizacja ekonomii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Humanizacja_ekonomii
 273. Ilościowa teoria pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ilo%C5%9Bciowa_teoria_pieni%C4%85dza
 274. Iluzja podatkowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Iluzja_podatkowa
 275. Indeks big maca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_Big_Maca
 276. Indeks cen dóbr produkcyjnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_cen_d%C3%B3br_produkcyjnych
 277. Indeks Globalizacji 2007: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_Globalizacji_2007
 278. Indeks konkurencyjności wzrostu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_konkurencyjno%C5%9Bci_wzrostu
 279. Indeksacja płac http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeksacja_płac
 280. Indeksacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeksacja
 281. Inercja gospodarki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inercja_gospodarki
 282. Inflacja galopująca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_galopuj%C4%85ca
 283. Inflacja importowana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_importowana
 284. Inflacja inercyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_inercyjna
 285. Inflacja konsumencka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_konsumencka
 286. Inflacja korekcyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_korekcyjna
 287. Inflacja kosztowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_kosztowa
 288. Inflacja monetarna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_monetarna
 289. Inflacja nieoczekiwana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_nieoczekiwana
 290. Inflacja pełzająca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_pe%C5%82zaj%C4%85ca
 291. Inflacja płacowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_p%C5%82acowa
 292. Inflacja podażowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_poda%C5%BCowa
 293. Inflacja popytowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_popytowa
 294. Inflacja roszczeniowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_roszczeniowa
 295. Inflacja ukryta: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_ukryta
 296. Inflacja umiarkowana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_umiarkowana
 297. Infrastruktura: http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
 298. Inicjatr sekuryzacji http://pl.wikipedia.org/wiki/Inicjator_sekurytyzacji
 299. Inicjatywy wspólnotowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inicjatywy_Wsp%C3%B3lnotowe
 300. Instrument finansowy Schengen: http://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_finansowy_Schengen
 301. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_Pomocy_Przedakcesyjnej
 302. Instrumenty polityki gospodarczej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Instrumenty_polityki_gospodarczej
 303. Instytucjonalizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucjonalizm
 304. Integracja ekonomiczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Integracja_ekonomiczna
 305. Inżynieria gospodarcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_gospodarcza
 306. Irracja polityczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Irracja_polityczna
 307. Izba walutowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_walutowa
 308. Izby handlowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Izby_handlowe
 309. Jednolity Akt Europejski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_Akt_Europejski
 310. Jednostka negocjacyjna http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_negocjacyjna
 311. Jednostka transakcyjna http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_transakcyjna
 312. JEREMIE: http://pl.wikipedia.org/wiki/Joint_European_Resources_for_Micro_to_Medium_Enterprises
 313. JESSICA: http://pl.wikipedia.org/wiki/JESSICA
 314. Katolicka doktryna społeczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicka_doktryna_spo%C5%82eczna
 315. Klauzula IV: http://pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_IV
 316. Kodeks Stabilności Fiskalnej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Stabilno%C5%9Bci_Fiskalnej
 317. Komercjalizacja z konwersją wierzytelności: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komercjalizacja_z_konwersj%C4%85_wierzytelno%C5%9Bci
 318. Komercjalizacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komercjalizacja
 319. Komitet Ekonomiczno-Społeczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Ekonomiczno-Spo%C5%82eczny
 320. Komitet monitorujący http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Monitorujący
 321. Komparatystyka systemowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komparatystyka_systemowa
 322. Koncepcja "stronniczego" polityka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncepcja_%22stronniczego%22_polityka
 323. Koncepcja absorpcyjno-dochodowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncepcja_absorpcyjno-dochodowa
 324. Koncepcja monetarna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncepcja_monetarna
 325. Koncepcja NAIOG: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncepcja_NAIOG
 326. Koncepcja wzrostu zerowego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncepcja_wzrostu_zerowego
 327. Konkurencyjność gospodarki http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurencyjno%C5%9B%C4%87_gospodarki
 328. Konsensus Waszyngtoński: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsensus_Waszyngto%C5%84ski
 329. Konsumpcja autonomiczna http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcja_autonomiczna
 330. Kontrola kapitału http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_kapita%C5%82u
 331. Kontrola podatkowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_podatkowa
 332. Konwergencja (ekonomia): http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwergencja_%28ekonomia%29
 333. Konwersja długu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwersja_d%C5%82ugu
 334. Koordynacja międzynarodowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koordynacja_mi%C4%99dzynarodowa
 335. Koszty utopione: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_utopione
 336. Kotwice nominalne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotwice_nominalne
 337. krańcowa skłonność do konsumpcji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%84cowa_sk%C5%82onno%C5%9B%C4%87_do_konsumpcji
 338. Krańcowa skłonność do oszczędzania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%84cowa_sk%C5%82onno%C5%9B%C4%87_do_oszcz%C4%99dzania
 339. Kryteria zbieżności gospodarczej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryteria_zbieżności_gospodarczej
 340. Kryterium Scitovsky'ego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryterium_Scitovsky%27ego
 341. Krytyka Lucasa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_Lucasa
 342. Kryzys tequila: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_tequila
 343. Kryzysy bliźniacze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzysy_bli%C5%BAniacze
 344. Krzywa Beveridge’a: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Beveridge%27a
 345. Krzywa J: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_J
 346. Ksenowaluta http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksenowaluta
 347. Kurs pełzający: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_pełzający
 348. Kurs walutowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_walutowy
 349. Leads and Lags: http://pl.wikipedia.org/wiki/Leads_and_lags
 350. Lepkość cen nominalnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lepko%C5%9B%C4%87_cen_nominalnych
 351. Liberalizacja energetyki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizacja_energetyki
 352. Lobbing polityczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lobbing_polityczny
 353. Lobbing: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lobbing
 354. Luka PNB: http://pl.wikipedia.org/wiki/Luka_produktu_narodowego_brutto
 355. Magiczny czworokąt: http://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczny_czworok%C4%85t
 356. Majątek przedsiębiorstwa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maj%C4%85tek_przedsi%C4%99biorstwa
 357. Malthuzjańska pułapka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malthuzja%C5%84ska_pu%C5%82apka
 358. Marketing polityczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_polityczny
 359. Mechanizm clarke'a-grovesa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_Clarke%27a-Grovesa
 360. Mechanizm Hume'a: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_Hume%27a
 361. Mechanizm transmisyjny http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_transmisyjny
 362. Mechanizm transmisyjny polityki monetarnej - http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_transmisyjny_polityki_monetarnej
 363. Mechanizmy kontroli i równowagi http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizmy_kontroli_i_równowagi
 364. Megatrendy rozwojowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Megatrendy_rozwojowe
 365. Metoda decylowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_decylowa
 366. Metoda RPI: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_RPI
 367. Mienie administracyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mienie_administracyjne
 368. Mienie publiczne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mienie_publiczne
 369. Mienie skarbowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mienie_skarbowe
 370. Mienie użytku publicznego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mienie_u%C5%BCytku_publicznego
 371. Miernik dobrobytu ekonomicznego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik_dobrobytu_ekonomicznego
 372. Miernik ekonomicznych aspektów dobrobytu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik_ekonomicznych_aspekt%C3%B3w_dobrobytu
 373. Miernik krajowego dobrobytu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik_krajowego_dobrobytu
 374. Miernik trwałego dobrobytu ekonomicznego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik_trwa%C5%82ego_dobrobytu_ekonomicznego
 375. Międzyamerykański Bank Rozwoju: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyameryka%C5%84ski_Bank_Rozwoju
 376. Międzynarodowa konkurencyjność: http://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowa_konkurencyjność
 377. Międzynarodowa kooperacja przemysłowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowa_kooperacja_przemysłowa
 378. Międzynarodowa Unia Clearingowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_unia_clearingowa
 379. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Centrum_Rozstrzygania_Spor%C3%B3w_Inwestycyjnych
 380. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Stowarzyszenie_Rad_Ekonomiczno_Spo%C5%82ecznych_i_Podobnych_Instytucji
 381. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Stowarzyszenie_Rozwoju
 382. Międzyrządowość http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrz%C4%85dowo%C5%9B%C4%87
 383. Mikrokredyt: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrokredyt
 384. Minimalizacja podatków http://pl.wikipedia.org/wiki/Minimalizaja_podatków
 385. Minimum podatkowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Minimum_podatkowe
 386. Mnożnik kreacji pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BCnik_kreacji_pieni%C4%85dza
 387. Mnożnik zatrudnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BCnik_zatrudnienia
 388. Mnożnik zrównoważonego budżetu http://pl.wikipedia.org/wiki/Mnożnik_zrównoważonego_budżetu
 389. Mobilność kapitału: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mobilno%C5%9B%C4%87_kapita%C5%82u
 390. Model Hermin: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_HERMIN
 391. Model I. Adelman: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_I._Adelman
 392. Model J. Bènarda: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_J._B%C3%A8narda
 393. Model Mahalanobisa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_Mahalanobisa
 394. Model MaMoR2: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_MaMoR2
 395. Model Niskanena: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_Niskanena
 396. Model S. Bowlesa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_S._Bowlesa
 397. Model swoi-obcy http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_swoi-_obcy
 398. Model wzrostu Solowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_wzrostu_Solowa
 399. Modele swoi-obcy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Modele_swoi_-_obcy
 400. Monofunduszowość: http://pl.wikipedia.org/wiki/Monofunduszowo%C5%9B%C4%87
 401. Monometalizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Monometalizm
 402. Monopol handlu zagranicznego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Monopol_handlu_zagranicznego
 403. Motywy trzymania pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Motywy_trzymania_pieni%C4%85dza
 404. Nadwyżka budżetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadwy%C5%BCka_bud%C5%BCetowa
 405. NAIRU: http://pl.wikipedia.org/wiki/NAIRU
 406. Narodowa szkoła w ekonomii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowa_szko%C5%82a_w_ekonomii
 407. Narodowy Fundusz Inwestycyjny: http://pl.wikipedia.org/wiki/NFI
 408. Narodowy System Innowacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_System_Innowacji
 409. Naturalna stopa bezrobocia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalna_stopa_bezrobocia
 410. Negocjacje zbiorowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Negocjacje_zbiorowe
 411. Neoinstytucjonalizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Neoinstytucjonalizm
 412. Neokeynesizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Neokeynesizm
 413. Neokorporacjonizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Neokorporacjonizm
 414. NEP: http://pl.wikipedia.org/wiki/NEP
 415. Neutralność podatkowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Neutralno%C5%9B%C4%87_podatkowa
 416. Nie-decyzja http://pl.wikipedia.org/wiki/Nie-decyzja
 417. Niedobory podatkowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedobory_podatkowe
 418. Niedoskonałość rynku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedoskona%C5%82o%C5%9B%C4%87_rynku
 419. Nieefektywności typu X: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nieefektywno%C5%9B%C4%87_X
 420. Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych (Pięciu Mędrców): http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Rada_Ekspert%C3%B3w_Ekonomicznych_%28Pi%C4%99ciu_M%C4%99drc%C3%B3w%29
 421. Nierównowaga fiskalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nier%C3%B3wnowaga_fiskalna
 422. Niesprawności państwa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niesprawno%C5%9Bci_pa%C5%84stwa
 423. Niezależne organy regulacyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCne_organy_regulacyjne
 424. Nominalistyczna teoria pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nominalistyczna_teoria_pieni%C4%85dza
 425. Non Violence http://pl.wikipedia.org/wiki/Non_violence
 426. Nowa mikroekonomia bezrobocia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_mikroekonomia_bezrobocia
 427. Nowa szkoła austriacka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_szko%C5%82a_austriacka
 428. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Mi%C4%99dzynarodowy_%C5%81ad_Ekonomiczny
 429. Numeraire: http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeraire
 430. Nurty polityki gospodarczej - http://pl.wikipedia.org/wiki/Nurty_polityki_gospodarczej
 431. Oaza podatkowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oaza_podatkowa
 432. Obchodzenie podatków: http://pl.wikipedia.org/wiki/Obchodzenie_podatk%C3%B3w
 433. Obrót pozagiełdowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3t_pozagie%C5%82dowy
 434. Obstrukcja parlamentarna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Obstrukcja_parlamentarna
 435. Ochrona nowo powstających gałęzi przemysłu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_nowo_powstaj%C4%85cych_ga%C5%82%C4%99zi_przemys%C5%82u
 436. Okres podwójnego obiegu pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_podw%C3%B3jnego_obiegu_pieni%C4%85dza
 437. Operacje otwartego rynku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacje_otwartego_rynku
 438. Opłata adiacencka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82ata_adiacencka
 439. Opór przed płaceniem podatków http://pl.wikipedia.org/wiki/Opór_przed_płaceniem_podatków
 440. Opóźnienia polityki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3%C5%BAnienia_polityki
 441. Organizacja pracodawców: http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pracodawc%C3%B3w
 442. Pakiet 2000: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakiet_2000
 443. Pakt Stabilności i Wzrostu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Stabilno%C5%9Bci_i_Wzrostu
 444. Panika bankowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Panika_bankowa
 445. Państwo dróżnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_dr%C3%B3%C5%BCnik
 446. Państwo minimalne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_minimalne
 447. Państwo opiekuńcze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_opieku%C5%84cze
 448. Paradoks głosowania Arrowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_głosowania_Arrowa
 449. Paradoks Leontiewa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Leontiefa
 450. Paradoks zapobiegliwości: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_zapobiegliwo%C5%9Bci
 451. Paternalizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paternalizm
 452. Patronaż http://pl.wikipedia.org/wiki/Patrona%C5%BC
 453. Pieniądz depozytowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz_depozytowy
 454. Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99ciok%C4%85t_stabilizacji_makroekonomicznej
 455. Plan (program) perspektywiczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_%28program%29_perspektywiczny
 456. Plan (program) wieloletni: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_%28program%29_wieloletni
 457. Plan gospodarczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_gospodarczy
 458. Plan gospodarczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_gospodarczy
 459. Plan Schillera: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_schillera
 460. Planowanie krajowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_krajowe
 461. Planowanie terytorialne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_terytorialne
 462. Planu Dawesa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Dawesa
 463. Płaca proefektywnościowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aca_proefektywno%C5%9Bciowa
 464. Podatek cedularny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_cedularny
 465. Podatek degresywny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_degresywny
 466. Podatek inflacyjny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_inflacyjny
 467. Podatek liniowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_liniowy
 468. Podatek Tobina: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_Tobina
 469. Podatek zryczałtowany: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_zrycza%C5%82towany
 470. Podatkowa księga przychodów i rozchodów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatkowa_ksi%C4%99ga_przychod%C3%B3w_i_rozchod%C3%B3w
 471. Podejście normatywne http://pl.wikipedia.org/wiki/Podej%C5%9Bcie_normatywne
 472. Podejście pozytywne http://pl.wikipedia.org/wiki/Podejście_pozytywne
 473. Podstawy Wsparcia Wspólnoty http://pl.wikipedia.org/wiki/Podstawy_Wsparcia_Wsp%C3%B3lnoty
 474. Poduszka płynnościowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Poduszka_płynnościowa
 475. Pokojowa dywidenda: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokojowa_dywidenda
 476. Policy mix: http://pl.wikipedia.org/wiki/Policy_mix
 477. Polityczny cykl koniunkturalny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityczny_cykl_koniunkturalny
 478. Polityka „zubożania sąsiada”: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_%22zubo%C5%BCania_s%C4%85siada%22
 479. Polityka antycykliczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_antycykliczna
 480. Polityka antymonopolowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_antymonopolowa
 481. Polityka antynatalistyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_antynatalistyczna
 482. Polityka budżetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_bud%C5%BCetowa
 483. Polityka budżetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_bud%C5%BCetowa
 484. Polityka celna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_celna
 485. Polityka cen transferowych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_cen_transferowych
 486. Polityka demograficzna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_demograficzna
 487. Polityka dochodowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_dochodowa
 488. Polityka dostosowawcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_dostosowawcza
 489. Polityka dyskrecjonalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_dyskrecjonalna
 490. Polityka ekologiczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_ekologiczna
 491. Polityka finansowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_finansowa
 492. Polityka fiskalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_fiskalna
 493. Polityka gospodarcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_gospodarcza
 494. Polityka humanizująca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_humanizuj%C4%85ca
 495. Polityka imigracyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_imigracyjna
 496. Polityka interregionalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_interregionalna
 497. Polityka intraregionalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_intraregionalna
 498. Polityka inwestycyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_inwestycyjna
 499. Polityka komunalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_komunalna
 500. Polityka konkurencji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_konkurencji
 501. Polityka kształcenia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_kszta%C5%82cenia
 502. Polityka kursowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_kursowa
 503. Polityka migracyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_migracyjna
 504. Polityka mikroekonomiczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_mikroekonomiczna
 505. Polityka naukowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_naukowa
 506. Polityka pełnego zatrudnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_pe%C5%82nego_zatrudnienia
 507. Polityka pieniężna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_pieni%C4%99%C5%BCna
 508. Polityka podatkowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_podatkowa
 509. Polityka pronatalistyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_pronatalistyczna
 510. Polityka prowzrostowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_prowzrostowa
 511. Polityka przemysłowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_przemys%C5%82owa
 512. Polityka przemysłowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_przemys%C5%82owa
 513. Polityka przesuwania wydatków http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_przesuwania_wydatków
 514. Polityka regionalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna
 515. Polityka restrukturyzacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_restrukturyzacji
 516. Polityka rolna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_rolna
 517. Polityka rozwoju: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_rozwoju
 518. Polityka sektorowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_sektorowa
 519. Polityka stabilizacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_stabilizacji
 520. Polityka stabilizacyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_stabilizacyjna
 521. Polityka strukturalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_strukturalna
 522. Polityka substytucji rynku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_substytucji_rynku
 523. Polityka systemowa rządu Tadeusza Mazowieckiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_systemowa_rz%C4%85du_Tadeusza_Mazowieckiego
 524. Polityka uprzemysłowienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_uprzemys%C5%82owienia
 525. Polityka uzupełniania rynku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_uzupe%C5%82niania_rynku
 526. Polityka walutowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_walutowa
 527. Polityka wolnego handlu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_wolnego_handlu
 528. Polityka współpracy gospodarczej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_wsp%C3%B3%C5%82pracy_gospodarczej
 529. Polityka współpracy gospodarczej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_wsp%C3%B3%C5%82pracy_gospodarczej
 530. Polityka wybiórczego przesuwania wydatków http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_wybiórczego_przesuwania_wydatków
 531. Polityka zapobiegawcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_zapobiegawcza
 532. Polityka zatrudnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_zatrudnienia
 533. Polityka żywnościowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_%C5%BCywno%C5%9Bciowa
 534. Ponadnarodowość http://pl.wikipedia.org/wiki/Ponadnarodowo%C5%9B%C4%87
 535. Postęp techniczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Postęp_techniczny
 536. Pożyczkodawca instytucjonalny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczkodawca_instytucjonalny
 537. Pożyczkodawca ostatniej instancji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczkodawca_ostatniej_instancji
 538. Pożyczkodawca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczkodawca
 539. Prawo Goodharta: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Goodharta
 540. Prawo Okuna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Okuna
 541. Prawo Saya http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Saya
 542. Prawo Walrasa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Walrasa
 543. Problem Ramseya: http://pl.wikipedia.org/wiki/Problem_Ramseya
 544. Proces polityki gospodarczej http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_polityki_gospodarczej
 545. Produkcja potencjalna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja_potencjalna
 546. Program ABM http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_ABM
 547. Program Brady'ego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Brady%27ego
 548. Program Fast Track Actions http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Fast_Track_Actions
 549. Program komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych (PKPP): http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Komercjalizacji_Przedsi%C4%99biorstw_Pa%C5%84stwowych
 550. Program Naprawy Finansów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Naprawy_Finans%C3%B3w
 551. Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej": http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Operacyjny_Rozw%C3%B3j_Polski_Wschodniej
 552. Program Powszechnej Prywatyzacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Powszechnej_Prywatyzacji
 553. Programy heterodoksyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Programy_heterodoksyjne
 554. Programy wyrozumiałości podatkowej http://pl.wikipedia.org/wiki/Programy_wyrozumiałości_podatkowej
 555. Propaganda wyborcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_wyborcza
 556. Protekcjonizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Protekcjonizm
 557. Prywatyzacja bezpośrednia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prywatyzacja_bezpo%C5%9Brednia
 558. Prywatyzacja oddolna http://pl.wikipedia.org/wiki/Prywatyzacja_oddolna
 559. Prywatyzacja odgórna http://pl.wikipedia.org/wiki/Prywatyzacja_odg%C3%B3rna
 560. Przekształcenia własnościowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przekszta%C5%82cenia_w%C5%82asno%C5%9Bciowe
 561. Przestrzelenie kursu walutowego http://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrzelenie_kursu_walutowego
 562. Przesunięcie poparcia wyborczego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesuni%C4%99cie_poparcia_wyborczego
 563. Pula wierzytelności: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pula_wierzytelno%C5%9Bci
 564. Pułap płacowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82ap_p%C5%82acowy
 565. Pułapka inwestycyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82apka_Inwestycyjna
 566. Pułapka płynności: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82apka_p%C5%82ynno%C5%9Bci
 567. Punkt złota: http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_z%C5%82ota
 568. Quasi-pieniądz http://pl.wikipedia.org/wiki/Quasi-pieniądz
 569. Rachunek finansowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_finansowy
 570. Rachunek kapitałowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_kapitałowy
 571. Racjonowanie kredytów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonowanie_kredyt%C3%B3w
 572. Rada doradców ekonomicznych (USA): http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_doradc%C3%B3w_ekonomicznych_%28USA%29
 573. Rada Doradców Ekonomicznych w Szkocji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Doradc%C3%B3w_Ekonomicznych
 574. Rada Ekonomiczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Ekonomiczna
 575. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Gospodarcza_i_Spo%C5%82eczna_ONZ
 576. Rada Naukowa NBP: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_naukowa_NBP
 577. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Strategii_Spo%C5%82eczno-Gospodarczej_przy_Radzie_Ministr%C3%B3w
 578. Raport Beveridge'a: http://pl.wikipedia.org/wiki/Raport_beveridge%27a
 579. Raport Delorsa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Raport_Delorsa
 580. Reaganomika: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reaganomika
 581. Redystrybucja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Redystrybucja
 582. Refinansowanie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Refinansowanie
 583. Regule Taylora: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_Taylora
 584. Reguła głosowania większościowego (głosowanie większościowe): http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_g%C5%82osowania_wi%C4%99kszo%C5%9Bciowego_%28g%C5%82osowanie_wi%C4%99kszo%C5%9Bciowe%29
 585. Reguła jednomyślności głosowania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_jednomy%C5%9Blno%C5%9Bci_g%C5%82osowania
 586. Reguła Ramseya: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_Ramseya
 587. Reguła Taylora: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_Taylora
 588. Reguła Tinbergena: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_Tinbergena
 589. Reguły automatyczne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82y_automatyczne
 590. Renta emisyjna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Renta_emisyjna
 591. Repudiacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Repudiacja
 592. Roboty publiczne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_publiczne
 593. Rozwój lokalny http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_lokalny
 594. Równanie Fishera: http://pl.wikipedia.org/wiki/Równanie_Fishera
 595. Równanie wzrostu Harroda-Domara: http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_wzrostu_Harroda-Domara
 596. Równowaga Lindahla: http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnowaga_Lindahla
 597. Runda Tokijska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Runda_Tokijska
 598. Rynek euro obligacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_euroobligacji
 599. Rynek eurodolarowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_eurodolarowy
 600. Rynek sporny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_sporny
 601. Rynkowe otoczenie producenta żywności: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynkowe_otoczenie_producenta_%C5%BCywno%C5%9Bci
 602. Ryzyko konwersji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryzyko_konwersji
 603. Saldo budżetowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Saldo_bud%C5%BCetowe
 604. Saldo dochodów http://pl.wikipedia.org/wiki/Saldo_dochodów
 605. Samuel Edward Konkin: http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Edward_Konkin
 606. Seecp: http://pl.wikipedia.org/wiki/Seecp
 607. Sektor MSP: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_MSP
 608. Sektor publiczny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_publiczny
 609. Selektywna polityka kredytowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Selektywna_polityka_kredytowa
 610. Seniorat http://pl.wikipedia.org/wiki/Seniorat_(renta_emisyjna)
 611. Shortageflation: http://pl.wikipedia.org/wiki/Shortageflation
 612. Slumpflacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Slumpflacja
 613. Small business: http://pl.wikipedia.org/wiki/Small_business
 614. Socjalizm z ludzką twarzą: http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm_z_ludzk%C4%85_twarz%C4%85
 615. Specjalne prawo ciągnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalne_prawo_ci%C4%85gnienia
 616. Spirala cenowo-płacowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spirala_cenowo-p%C5%82acowa
 617. Społeczna gospodarka rynkowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczna_gospodarka_rynkowa
 618. Społeczna krzywa obojętności http://pl.wikipedia.org/wiki/Społeczna_krzywa_obojętności
 619. Społeczna wydajność pracy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczna_wydajno%C5%9B%C4%87_pracy
 620. Społeczne włączenie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczne_w%C5%82%C4%85czenie
 621. Spółdzielnia europejska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_europejska
 622. Sprawiedliwość pionowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87_pionowa
 623. Sprawiedliwość pozioma http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwość_pozioma
 624. Standardy minimum Lamfalussy'ego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Standardy_minimum_Lamfalussy%27ego
 625. Stopa narzutu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_narzutu
 626. Stopa redystrybucji budżetu http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_redystrybucji_bud%C5%BCetu
 627. Stosunek zastąpienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunek_zast%C4%85pienia
 628. Strategia dla Polski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_dla_Polski
 629. Strategie rozwoju: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strategie_rozwoju
 630. Struktura decyzyjna http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktura_decyzyjna&stable=0&shownotice=1
 631. Struktura gospodarcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_gospodarcza
 632. Struktura podmiotowa gospodarki http://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_podmiotowa_gospodarki
 633. Struktura własnościowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_w%C5%82asno%C5%9Bciowa
 634. Stylizowane fakty Kaldora: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stylizowane_Fakty_Kaldora
 635. Subsydia zielone: http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsydia_zielone
 636. Subsydiowanie krzyżowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsydiowanie_krzy%C5%BCowe
 637. Subsydium eksportowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsydium_eksportowe
 638. Subsydium produkcji krajowej http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsydium_produkcji_krajowej
 639. Subsystem parametrów regulacyjnych http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsystem_parametr%C3%B3w_regulacyjnych
 640. Subsystem planowania http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsystem_planowania
 641. Subsystem pobudzania http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsystem_pobudzania
 642. Subsystem zasilania http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsystem_zasilania
 643. Subwencjonowanie płac: http://pl.wikipedia.org/wiki/Subwencjonowanie_p%C5%82ac
 644. Suwerenność monetarna: http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenno%C5%9B%C4%87_monetarna
 645. Swobody wejścia i wyjścia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawodawstwo_antymonopolowe
 646. System dwuipółpartyjny: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_dwuip%C3%B3%C5%82partyjny
 647. System gospodarczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarczy
 648. System gospodarki wojennej: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarki_wojennej
 649. System hybrydowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_hybrydowy
 650. System rachunków narodowych: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_rachunków_narodowych
 651. System socjalistyczny częściowo zreformowany: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_socjalistyczny_cz%C4%99%C5%9Bciowo_zreformowany
 652. System waluty sztabowo-złotej: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_waluty_sztabowo_-_z%C5%82otej
 653. System waluty złotej: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_waluty_z%C5%82otej
 654. System waluty złoto-dewizowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_waluty_z%C5%82oto-dewizowej
 655. Systemy gospodarowania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Systemy_gospodarowania
 656. Szkoła Austriacka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_austriacka
 657. Szok podażowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Szok_poda%C5%BCy
 658. Szwedzka Rada Ekspertów Ekonomicznych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwedzka_Rada_Ekspert%C3%B3w_Ekonomicznych
 659. Ścieżka wzrostu zrównoważonego http://pl.wikipedia.org/wiki/Ścieżka_wzrostu_zrównoważonego
 660. Środki antydumpingowe UE: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_antydumpingowe_UE
 661. Środki antysubsydyjne: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_antysubsydyjne
 662. Środki ochronne rynku Unii Europejskiej: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_ochronne_rynku_Unii_Europejskiej
 663. Środki ochrony przed nadmiernym przywozem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_ochrony_przed_nadmiernym_przywozem
 664. Targeting: http://pl.wikipedia.org/wiki/Targeting
 665. Teoria "startu" do samoczynnego wzrostu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_%22startu%22_do_samoczynnego_wzrostu
 666. Teoria budżetu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_bud%C5%BCetu
 667. Teoria cyklu życia http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_cyklu_życia
 668. Teoria dochodu permanentnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_dochodu_permanentnego
 669. Teoria Fishera: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_fishera
 670. Teoria Harroda-Domara: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_Harroda-Domara
 671. Teoria interesów grupowych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_interes%C3%B3w_grupowych
 672. Teoria inwestycji Kaleckiego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_inwestycji_Kaleckiego
 673. Teoria kontraktów nieformalnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_kontrakt%C3%B3w_nieformalnych
 674. Teoria kumulatywnych procesów okrężnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_kumulatywnych_proces%C3%B3w_okr%C4%99%C5%BCnych
 675. Teoria ludnościowa T.R. Malthusa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_ludno%C5%9Bciowa_T.R._Malthusa
 676. Teoria naturalnej stagnacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_naturalnej_stagnacji
 677. Teoria obfitości zasobów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_obfito%C5%9Bci_zasob%C3%B3w
 678. Teoria podziału Clarka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_podzia%C5%82u_Clarka
 679. Teoria polityki ekonomicznej (gospodarczej): http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_polityki_ekonomicznej_%28gospodarczej%29
 680. Teoria procesu inflacyjnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_procesu_inflacyjnego
 681. Teoria racjonalnych oczekiwań: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_racjonalnych_oczekiwa%C5%84
 682. Teoria regulacji publicznej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_regulacji_publicznej
 683. Teoria sprawiedliwości Nozicka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_sprawiedliwo%C5%9Bci_Nozicka
 684. Teoria sprawiedliwości Rawlsa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_sprawiedliwo%C5%9Bci_Rawlsa
 685. Teoria sprawiedliwości Sena: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_sprawiedliwo%C5%9Bci_Sena
 686. Teoria szyku lotu dzikich gęsi: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_szyku_lotu_dzikich_g%C4%99si
 687. Teoria Wyboru Publicznego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_wyboru_politycznego
 688. Terms of trade: http://pl.wikipedia.org/wiki/Terms_of_trade
 689. Thatcheryzm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thatcheryzm
 690. Transakcje autonomiczne http://pl.wikipedia.org/wiki/Transakcje_autonomiczne
 691. Transakcje depozytowo-kredytowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Transakcje_depozytowo-kredytowe
 692. Transfery: http://pl.wikipedia.org/wiki/Transfery
 693. Transformacja gospodarcza http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_gospodarcza
 694. Triada - dominujące państwa kapitalizmu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Triada_-_dominuj%C4%85ce_pa%C5%84stwa_kapitalizmu
 695. Trójkąt Harbergera: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_Harbergera
 696. Trzecia droga: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzecia_droga
 697. Turbo kapitalizm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbokapitalizm
 698. Twierdzenie Coase'a: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoremat_Coase%27a
 699. Twierdzenie Gibbarda-Satterwaite’a: http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Gibbarda-Satterwaite%E2%80%99a
 700. Twierdzenie Rybczyńskiego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Rybczy%C5%84skiego
 701. Uchylanie się od podatków: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uchylanie_si%C4%99_od_podatk%C3%B3w
 702. Ucieczka kapitału http://pl.wikipedia.org/wiki/Ucieczka_kapita%C5%82u
 703. Układ organizacyjny http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_organizacyjny
 704. Układ regulacji http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_regulacji_(polityka_gospodarcza)
 705. Układ strukturalny gospodarki narodowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_strukturalny_gospodarki_narodowej
 706. Układ zjawisk sfer realnej gospodarki http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_zjawisk_sfer_realnej_gospodarki
 707. Ułomności funkcjonowania rynku: http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%82omno%C5%9Bci_funkcjonowania_rynku
 708. Uporządkowanie społeczne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uporz%C4%85dkowanie_spo%C5%82eczne
 709. Ustawa Claytona: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_Claytona
 710. Ustawa Shermana: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_Shermana
 711. Ustawodawstwo antymonopolowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawodawstwo_antymonopolowe
 712. Ustrój gospodarczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_gospodarczy
 713. Utylitaryzm Pigou: http://pl.wikipedia.org/wiki/Utylitaryzm_Pigou
 714. Virement http://pl.wikipedia.org/wiki/Virement
 715. Voluntary Export Restraint: http://pl.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Export_Restraint
 716. Wakacje podatkowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wakacje_podatkowe
 717. Warunek marshalla-lernera: http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunek_Marshalla-Lernera
 718. Welfaryzm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Welfaryzm
 719. Wielkie Organizacje Gospodarcze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_organizacje_gospodarcze
 720. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielostronna_Agencja_Gwarancji_Inwestycji
 721. Wierzytelności sekuryzowane http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzytelno%C5%9Bci_sekurytyzowane
 722. William Nordhaus: http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Nordhaus
 723. Wolność gospodarcza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
 724. Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI): http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Herfindahla-Hirschmana_%28HHI%29
 725. Wskaźnik ubóstwa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_ub%C3%B3stwa
 726. Wspólna organizacja rynku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lna_organizacja_rynku
 727. Współczynnik poświęcenia http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_po%C5%9Bwi%C4%99cenia
 728. Współczynnik wypierania http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_wypierania
 729. Wydatki publiczne http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydatki_publiczne
 730. Wykres Edgewortha: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykres_Edgewortha
 731. Wymiary gospodarowania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiary_gospodarowania
 732. Wymienialność waluty: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymienialno%C5%9B%C4%87_waluty
 733. Wypieranie portfelowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypieranie_portfelowe
 734. Wyścig na dno: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bcig_na_dno
 735. Wzrost gospodarczy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy
 736. Wzrost zubażający: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_zuba%C5%BCaj%C4%85cy
 737. Zachowania wyborcze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowania_wyborcze
 738. Zapasy „buforowe”: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapasy_%22buforowe%22
 739. Zarażanie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zara%C5%BCanie
 740. Zasada dodatkowości http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_dodatkowo%C5%9Bci
 741. Zasada dyferencji http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_dyferencji
 742. Zasada kompensaty: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_kompensaty
 743. Zasada mniejszego cła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_mniejszego_c%C5%82a
 744. Zasada neutralności pieniądza: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_neutralno%C5%9Bci_pieni%C4%85dza
 745. Zasada pełnego kosztu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pe%C5%82nego_kosztu
 746. Zasada produktywności: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_produktywno%C5%9Bci
 747. Zasada przyspieszenia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_przyspieszenia
 748. Zasadnicze niewypukłości: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasadnicze_niewypuk%C5%82o%C5%9Bci
 749. Zasady podatkowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_podatkowe
 750. Zasady polityki gospodarczej http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_polityki_gospodarczej
 751. Zasady sprawiedliwego opodatkowania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_sprawiedliwego_opodatkowania
 752. Zasłona niewiedzy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zas%C5%82ona_niewiedzy
 753. Zasoby majątkowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_maj%C4%85tkowe
 754. Zespół Doradców Ekonomicznych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Doradc%C3%B3w_Ekonomicznych
 755. Złota reguła (finanse publiczne): http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_regu%C5%82a_%28finanse_publiczne%29
 756. Złota reguła akumulacji kapitału: http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_regu%C5%82a
 757. Złoty blok: http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_blok
 758. Zobowiązania cenowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zobowi%C4%85zanie_cenowe
 759. Zwyżka podatkowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwy%C5%BCka_podatkowa
 760. Żelazne prawo płac D. Ricardo: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazne_prawo_p%C5%82ac_D._Ricardo