Dorzecze Wisły

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Orientacyjna mapa dorzecza Wisły, pokazująca głównie jego część polską[1].

Dorzecze Wisły – obszar, z którego do rzeki głównej Wisły spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Wisły wynosi według różnych źródeł od 194 424,4 km²[2] do 194 700 km²[3]. Powierzchnia dorzecza na terenie Polski wynosi od 168 698,6 km²[2] do 169 100 km²[3].

W systemie administrowania wodami do obszaru dorzecza Wisły na obszarze Polski zalicza się oprócz samego dorzecza Wisły również dorzecza wszystkich cieków wpadających do Morza Bałtyckiego od Słupi włącznie na zachodzie, do granicy z Rosją na wschodzie, łącznie z przyległymi morskimi wodami przybrzeżnymi i przejściowymi[4][5].

Dopływy Wisły[edytuj | edytuj kod]

Lista nazwanych cieków w dorzeczu Wisły:
 Zatoka Gdańska
  │       ↑                            ↑
↑ Przekop Wisły  │                            │
  │      Martwa Wisła                       │
  │       ├───L─────Strzyża                    │
  │       ├───L─────Motława                    │
  │       │      ├───L───Kanał Raduni            |
  │       │      │      └───L─────Potok Oruński    │
  │       │      │      └───L─────Potok Maćkowy    │
  │       │      ├───L───Radunia              │
  │       │      │      └───L─────Strzelenka      │
  │       │      └───L───Kłodawa              │
  │       │            └───P───Styna         │
  │       ├───L─────Opływ Motławy                 │
  │       ├───L─────Czarna Łacha                 │
  │       │                          Wisła Śmiała
  │       ├>>─P───────────────────────────────────────────────────┘
  │       ├───P─────Kanał Młynówka
  │       ├───L─────Kanał Piaskowy
  │       │      └───L───Kanał Wielki
  │       ├───L─────Kanał Śledziowy
↑ ├>>─L──────────┘
  │             Szkarpawa (ujście do Zalewu Wiślanego)
  │              ├───P───Tuja
  │              ├>>─L───Wisła Królewiecka
  │              ├───P───Linawa
↑ ├>>─P────────────────────────┘
  ├───L───Kanał MłyńskiNogat (ujście do Zalewu Wiślanego)
  │              ├>>─P───Kanał Cieplicówka
  │              ├───P───Kanał Jagielloński
  │              ├───P───Kanał Ulga
  │              ├───P───Młynówka Malborska
  │              ├───P───Kanał Uśnicki
  │              ├>>─P──────┘
  │              ├───P───Liwa
 Wisła (dawniej Leniwka)    │
↑ ├>>─P────────────────────────┘
 Wisła
  ├───L───Wierzyca
  │     └───L───Wietcisa
  ├───L───Mątawa
  ├───P───Osa
  ├───L───Wda
  ├───L───Struga Niewieścińska
  ├───L───Brda
  │     ├───L───Kotomierzanka
  │     ├───P───Kamionka
  │     └───L───Bursztynica
  │          └───L───Szumionka
  ├───P───Górny Kanał
  ├───P───Struga Toruńska
  ├───P───Drwęca
  │     ├───P───Iławka
  │     ├───P───Skarlanka
  │     ├───L───Brynica
  │     │     ├───L───Samionka
  │     │     ├───L───Pissa
  │     │     └───L───Górzanka
  │     ├───L───Wel
  │     ├───L───Rypienica
  │     ├───L───Ruziec
  │     └───L───Grabiczek
  │          └───L───Dylewka
  ├───L───Tążyna
  ├───P───Mień
  ├───L───Zgłowiączka
  ├───P───Skrwa
  ├───L───Skrwa Lewa
  ├───P───Mołtawa
  ├───L───Bzura
  │     ├───P───Łasica
  │     ├───P───Utrata
  │     │     ├───P───Korytnica
  │     │     ├───L───Teresinka
  │     │     ├───L───Rokitnica
  │     │     │     ├───L───Mrowna
  │     │     │     ├───L───Rokicianka
  │     │     │     └───P───Zimna Woda
  │     │     ├───P───Żbikówka
  │     │     ├───P───Regułka
  │     │     └───P───Raszynka
  │     ├───P───Pisia
  │     │     ├─ Pisia Tuczna
  │     │     │      └───P───Karczunek
  │     │     └─ Pisia Gągolina
  │     │           └───L───Okrzesza
  │     ├───L───Witonia
  │     ├───P───Sucha
  │     │     └───P───Sucha Nida
  │     ├───P───Rawka
  │     │     ├───P───Korabiewka
  │     │     ├───L───Białka
  │     │     ├───P───Chojnatka
  │     │     ├───P───Rylka
  │     │     └───P───Krzemionka
  │     ├───P───Skierniewka
  │     ├───P───Bobrówka
  │     ├───L───Słudwia
  │     │     ├───L───Nida
  │     │     └───L───Przysowa
  │     ├───P───Mroga
  │     ├───L───Kanał Stradzewski
  │     ├───P───Moszczenica
  │     ├───L───Ochnia
  │     │     └───P───Miłonka
  │     ├───P───Struga
  │     ├───P───Kanał Balkowski
  │     ├───L───Kanał Sierpowski
  │     ├───P───Starówka
  │     ├───P───Linda
  │     ├───L───Sokołówka
  │     │     ├───P───Wrząca
  │     │     └───L───Aniołówka
  │     │          └───L───Zimna Woda
  │     └───L───Brzoza
  ├───P───Narew
  │     ├───P───Wkra
  │     │     ├───L───Sona
  │     │     ├───L───Łydynia
  │     │     ├───L───Mławka
  │     │     └───P───Płonka
  │     ├───L───Bug
  │     │     ├───L───Liwiec
  │     │     │     ├───L───Helenka
  │     │     │     └───L───Muchawka
  │     │     ├───P───Brok
  │     │     ├───P───Nurzec
  │     │     ├───L───Cetynia
  │     │     ├───L───Toczna
  │     │     ├───L───Krzna
  │     │     ├───P───Muchawiec (Białoruś)
  │     │     ├───L───Włodawka
  │     │     ├───L───Uherka
  │     │     ├───L───Udal
  │     │     └───L───Huczwa
  │     ├───P───Pełta
  │     ├───L───Orzyc
  │     │     └───P───Węgierka
  │     │          └───L───Morawka
  │     ├───L───Sikorka
  │     ├───L───Orz
  │     ├───P───Różanica
  │     ├───P───Róż
  │     ├───P───Siekierka
  │     ├───P───Omulew
  │     ├───P───Czeczotka
  │     ├───P───Rozoga
  │     ├───P───Szkwa
  │     ├───L───Ruż
  │     ├───P───Krzywa Noga
  │     ├───P───Pisa
  │     │     └───L───Skroda
  │     ├───L───Lepacka Struga
  │     ├───P───Cetna
  │     ├───P───Penza
  │     ├───L───Łomżyczka
  │     ├───P───Narwica
  │     ├───P───Łojewek
  │     ├───P───Jedwabianka
  │     ├───P───Biebrza
  │     │     ├───P───Ełk
  │     │     │     └───L───Jerzgnia / Małkiń / Lega
  │     │     └───P───Netta / Rospuda
  │     │          └───L───Blizna
  │     ├───L───Ślina
  │     ├───P───Nereśl
  │     ├───P───Kulikówka
  │     ├───P───Supraśl
  │     │     └───L───Biała
  │     ├───P───Horodnianka
  │     ├───L───Orlanka
  │     │     └───L───Biała
  │     ├───L───Narewka
  │     │     ├───L───Waliczówka
  │     │     ├───L───Jabłoniówka
  │     │     ├───P───Bobrówka
  │     │     ├───L───Okulanka
  │     │     ├───L───Jelonka
  │     │     ├───P───Braszcza
  │     │     ├───P───Hwoźna
  │     │     │     └───P───Sirota
  │     │     ├───L───Przedzielna
  │     │     ├───P───Orłówka
  │     │     ├───L───Łutownia
  │     │     │     └───P───Krynica
  │     │     ├───P───Złota
  │     │     │     └───L───Jelonka
  │     │     ├───L───Pierierovnica
  │     │     └───L───Tisovka
  │     ├───P───Rudnik
  │     ├───L───Prosty Rów
  │     ├───P───Kołonna
  │     └───P───Pszczółka
  ├───L───Jeziorka
  ├───P───Świder
  │     └───P───Mienia
  │          ├───L───Jędrzejnica
  │          └───P───Srebrna
  ├───L───Rzeka Czarna
  ├───L───Pilica
  │     ├───P───Dyga
  │     ├───P───Pierzchnianka
  │     ├───L───Dylówka / Rykolanka
  │     │     └───L───Borówka
  │     ├───L───Mogielanka
  │     ├───L───Lubjanka
  │     ├───P───Drzewiczka
  │     │     ├───P───Brzuśnia
  │     │     ├───L───Wąglanka
  │     │     │     └───L───Opocznianka
  │     │     └───L───Młynkowska Rzeka
  │     │          └───P───Czysta
  │     ├───P───Cetenka
  │     ├───L───Rokitna
  │     ├───P───Słomianka
  │     ├───L───Gać
  │     ├───L───Wolbórka
  │     │     ├───L───Czarna
  │     │     │     ├───L───Lubochenka
  │     │     │     └───L───Piasecznica
  │     │     ├───P───Moszczanka
  │     │     │     └───P───Goleszanka
  │     │     ├───L───Miazga
  │     ├───L───Luciąża
  │     │     ├───L───Strawa
  │     │     │     └───L───Wierzejka
  │     │     ├───L───Bogdanówka
  │     │     ├───L───Prudka
  │     ├───P───Czarna Konecka
  │     │     ├───L───Barbarka
  │     │     ├───L───Plebanka
  │     │     ├───L───Czarna Taraska
  │     │     └───L───Krasna
  │     ├───P───Czarna Włoszczowska
  │     ├───P───Zwlecza
  │     ├───L───Białka
  │     │     └───L───Halszka
  │     └───L───Krztynia
  │          ├───P───Żebrówka
  │          └───L───Białka
  ├───P───Wilga
  ├───P───Okrzejka
  │     ├───P───Pytlocha
  │     └───L───Przerytka
  ├───L───Radomka
  │     ├───P───Bażantarka
  │     ├───P───Kosionek
  │     ├───P───Leniwa
  │     │     └───P───Narutówka
  │     ├───L───Łukawka
  │     ├───P───Jastrzębianka
  │     └───P───Mleczna
  ├───L───Zagożdżonka
  │     └───P───Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki
  ├───P───Wieprz
  │     ├───P───Tyśmienica
  │     │     └───P───Piwonia
  │     ├───P───Wolica
  │     ├───L───Bystrzyca
  │     └───L───Por
  ├───L───Klikawka
  ├───P───Kurówka
  │     ├───P───Struga Wodna
  │     ├───L───Struga Kurów
  │     └───P───Bielkowa
  │          └───P───Syroczanka
  ├───P───Bystra
  ├───P───Grodarz
  ├───L───Plewka
  ├───P───Chodelka
  ├───L───Zwoleńka
  ├───L───Iłżanka
  ├───L───Krępianka
  ├───L───Kamienna
  │     ├───P───Kamionka
  │     └───P───Świślina
  ├───P───Wrzelowianka
  ├───P───Wyżnica
  ├───P───Sanna
  ├───L───Opatówka
  ├───P───San
  │     ├───L───Wisłok
  |     |     ├───L───Moszczaniec (Surowica)
  │     │     ├───P───Pielnica
  │     │     ├───L───Tabor (Morawa)
  │     │     ├───L───Lubatówka
  │     │     │     ├───P───Iwoniczanka (Iwonicki Potok)
  │     │     │     └───P───Olszyny (Badoń)
  │     │     ├───P───Stobnica
  │     │     └───L───Mleczka
  │     ├───L───Osława
  │     ├───P───Lubaczówka
  │     └───P───Tanew
  │          ├───L───Złota Nitka
  │          ├───L───Wirowa
  │          └───P───Łada
  ├───P───Łęg
  │     ├───P───Turka[6]
  │     ├───P───Sanna II[6]  
  │     ├───L───Murynia[6]  
  │     └───L───Przyrwa[6]
  ├───P───Trześniówka
  ├───L───Koprzywianka
  │     └───P───Kacanka
  ├───P───Babulówka
  ├───P───Wisłoka
  │     ├───P───Brzeźnica
  │     │     │
  │     │    Wielopolka
  │     │     ├───L───Zawadka
  │     │     ├───L───Ropa
  │     │     ├───P───Bystrzyca
  │     │     │     ├───L───Budzisz
  │     │     │     └───P───Czarna Rzeka
  │     │     ├───L───Potok Broniszewski
  │     │     └───L───Niedźwiadka
  │     ├───L───Skodzierska
  │     ├───L───Grabinianka
  │     ├───P───Ostra
  │     ├───L───Potok Chotowski
  │     ├───L───Dulcza
  │     ├───L───Słotówka
  │     ├───L───Jodłówka
  │     │     └───P───Wolanka
  │     ├───P───Kamienica
  │     │     ├───P───Kamionka
  │     │     ├───P───Kujawski Potok
  │     │     └───L───Chlipacz
  │     ├───P───Debrna
  │     ├───P───Słony
  │     ├───P───Gogołówka
  │     ├───L───Dębówka
  │     ├───P───Bieździada
  │     ├───P───Jasiołka
  │     │     ├───P───Chyżny
  │     │     ├───L───Biełcza
  │     │     ├───P───Daliówka
  │     │     ├───L───Panna
  │     │     ├───L───Dukiełka
  │     │     ├───P───Jasionka
  │     │     ├───L───Chlebianka
  │     │     ├───L───Czarny Potok
  │     ├───L───Ropa
  │     ├───L───Dębownica
  │     ├───P───Majscowski
  │     ├───L───Wólka
  │     └───P───Promnica
  ├───L───Czarna Staszowska
  ├───P───Breń
  │     └───L───Żabnica
  ├───L───Nida
  │     ├───P───Brzeźnica
  │     ├───P───Mierzawa
  │     └───L───Maskalis
  ├───P───Dunajec
  │     ├───L───Stara Kisielina
  │     ├───P───Biała
  │     ├───P───Lasowa Rzeka
  │     ├───L───Więckówka
  │     ├───P───Lubinka
  │     ├───P───Brzozowianka
  │     ├───P───Paleśnianka
  │     ├───P───Stróżanka
  │     ├───L───Wieleń
  │     ├───P───Rudzianka
  │     ├───L───Złocki Potok
  │     ├───L───Tymówka
  │     ├───L───Zelina Biskupska
  │     ├───L───Łososina
  │     ├───P───Przydonianka
  │     ├───P───Szczecinianka
  │     ├───P───Wilkonoszanka
  │     │     └───P───Jelnianka
  │     ├───L───Świdnicki Potok
  │     ├───L───Smolnik
  │     ├───P───Ubiadek
  │     │     └───L───Potok Graniczny
  │     ├───P───Wielopolanka
  │     ├───L───Szymianowianka
  │     ├───P───Łubinka
  │     ├───P───Kamienica Nawojowska
  │     ├───P───Dąbrówka Polska
  │     ├───P───Poprad
  │     ├───L───Brzeźnianka
  │     ├───P───Moszczenica
  │     ├───L───Słomka
  │     ├───P───Galiszowianka
  │     ├───L───Jastrząbka
  │     ├───P───Jaworzynka
  │     ├───L───Kadecki Potok
  │     ├───P───Kabatki
  │     ├───P───Obidzki Potok
  │     ├───P───Brzynka
  │     ├───L───Gorzkowski Potok
  │     ├───L───Leszcz
  │     ├───L───Czarna Woda
  │     │     └───P───Borkowski Potok
  │     ├───L───Kamienica Gorczańska
  │     ├───L───Ochotnica
  │     ├───P───Klępowski
  │     ├───L───Gabrysiowski
  │     ├───P───Grzebacki
  │     ├───P───Kaletowski
  │     ├───L───Ciemny Potok
  │     ├───L───Krośnica
  │     ├───P───Grajcarek
  │     └───P───Białka
  ├───P───Kisielina
  ├───L───Nidzica
  ├───P───Uszwica
  ├───L───Szreniawa
  ├───P───Raba
  ├───P───Drwinka
  ├───L───Dłubnia
  ├───L───Prądnik
  ├───P───Wilga
  ├───L───Rudawa
  │     ├───L───Kobylanka
  │     │     └───L───Bolechówka
  │     │           └───P───Więckówka
  │     ├───L───Rudawka
  │     │     └───L───Szklarka
  │     └───P───Krzeszówka
  │          ├───P───Dulówka
  │          │     ├───L───Filipówka
  │          │     ├───P───Psarka
  │          └───P───Miękinia
  ├───L───Sanka
  ├───P───Skawinka (Harbutówka)
  │     ├───P───Rzepnik
  │     ├───P───Lutówka
  │     ├───L───Mogiłka (potok)
  │     ├───P───Włosanka
  │     ├───P───Pasieka
  │     ├───L───Cedron
  │     │     ├───L───Czerwieniec
  │     │     ├───P───Solczanka
  │     │     ├───L───Łubianka
  │     │     ├───L───Żuk
  │     │     ├───L───Pocielejówka
  │     │     └───P───Ostrowiec
  │     ├───P───Głogoczówka
  │     │     ├───L───Jaworzanka
  │     │     ├───P───Włosanka
  │     │     ├───P───Sieprawka
  │     │     ├───L───Krzyszkowianka
  │     │     ├───L───Młynówka
  │     │     ├───P───Studzianka
  │     │     ├───L───Jaworniczka
  │     │     └───P───Kanał
  │     └───L───Harbutówka
  │          ├───L───Jastrząbka
  │          ├───P───Piegżówka
  │          ├───L───Gościbia
  │          └───L───Łubianka
  ├───P───Skawa
  │     ├───L───Wieprzówka
  │     ├───L───Potok Toporzyski
  │     ├───L───Bystrzanka (Bystra)
  │     ├───L───Skawica
  │     ├───L───Stryszawka
  │     ├───L───Tarnawka
  │     ├───L───Ponikiewka
  │     ├───L───Choczenka
  │     ├───L───Wieprzówka
  │     ├───P───Osielec
  │     ├───P───Wieprzczanka
  │     ├───P───Żarnówka
  │     ├───P───Paleczka
  │     ├───P───Stryszówka
  │     └───P───Kleczówka
  ├───L───Chechło
  ├───P───Soła
  │     ├───P───Koszarawa
  │     └───L───Żylica
  ├───L───Przemsza
  │     ├───L───Biała Przemsza
  │     └───P───Czarna Przemsza
  │     │     └───P───Brynica
  │          │     ├───P───Rawa
  ├───L───Gostynia
  ├───L───Pszczynka
  ├───P───Biała
  ├───P───Iłownica
  │     ├───P───Jasienica (Jasionka)
  │     │     └───P───Szeroki Potok
  │     └───P───Wapienica
  │          └───P───Żydowski Potok
  ├───L───Knajka
  ├───L───Bładnica
  ├───P───Brennica
  │     ├───L───Hołcyna
  │     └───L───Leśnica
  ├───P───Gościradowiec
  ├───L───Poniwiec
  ├───L───Suchy
  ├───P───Jaszowiec
  ├───P───Dobka
  │     └───P───Sucha Dobka
  ├───L───Gahura
  ├───L───Jawornik
  │     └───L───Potok Kiczerowski
  ├───P───Pinkasów Potok
  ├───P───Partecznik
  ├───L───Dziechcinka
  ├───L───Kopydło
  │     ├───P───Głębiczek
  │     └───L───Jerzy
  ├───P───Gościejów
  ├───P───Malinka
  │     ├───P───Fiedorówka
  │     └───L───Klupocz
 Wisła[a]
  ├───P───Biała Wisełka
  │     ├───L───Szyja
  │     ├───L───Potok Czarny
  │     ├───L───Potok Bobrowski
  │     ├───L───Równiański
  │     ├───P───Roztoczny
  │     │     └───P───Głębczański
  │     └───P───Wątrobny
  ├───P───Koźli Wierch
  ├───P───WolnyCzarna Wisełka (źródła) ↑

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W sensie hydrologicznym Wisła rozpoczyna się w miejscu połączenia potoków Malinka i Wisełka, powstałego z połączenia Białej i Czarnej Wisełki. Por. Zbigniew Cienciała: 5.3. Wody powierzchniowe. Opis zabudowy ważniejszych cieków. W: Monografia Wisły. T. I: Środowisko przyrodnicze Wisły. Wisła: Galeria „Na Gojach”, 2007, s. 110. ISBN 978-83-60551-05-9.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Największa obszarowo różnica w porównaniu z całością dorzecza Wisły to nieuwzględnienie na tej mapie dorzecza Muchawca oraz tatrzańskiej części zlewni Dunajca, a zwłaszcza Popradu. Analizując kształt i przebieg działu wodnego dorzecza Wisły z tu uwidocznionym, można też zauważyć, że przedstawiony na mapie obszar nie obejmuje lewej strony zlewni początkowego odcinka Wisły, a także początkowego odcinka Drwęcy. Schematycznie zakreślając dział wodny, nie wyłączono natomiast początkowego odcinka Orawy. Por.: a) Tadeusz Garlej: Sieć wodna. Skala 1 : 2 000 000. W: Stanisław Leszczycki (przewodniczący zespołu redakcyjnego): Narodowy Atlas Polski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej AkademiiNauk, 1973–1978. b) Polska. Wody. Zlewiska i dorzecza. Skala 1 : 5 000 000. W: Marzena Wieczorek (red.), Beata Byer: Atlas geograficzny. Liceum. Świat, Polska. Warszawa: Demart, 2003, s. 40. ISBN 83-89239-99-X.
 2. a b Irena Dynowska: Obieg wody. W: Leszek Starkel (red.): Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-09621-7.
 3. a b Jan Dojlido: Water quality in the Vistula Basin. W: Gerald Arthur Best, Teresa Bogacka, Elżbieta Niemirycz: International river water quality. Pollution and restoration. Taylor & Francis, 1997, s. 11, 21. ISBN 0-419-21540-9.
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
 5. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (poz. 1911)
 6. a b c d Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Łęg w latach 2004–2007 - WIOŚ Rzeszów, XII-2008