Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jan Kochanowski University in Kielce
Siedziba rektoratu
Siedziba rektoratu
Data założenia 19 czerwca 1969
Typ uczelni uniwersytet
Patron uczelni Jan Kochanowski
Państwo  Polska
Adres ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Liczba pracowników
• naukowych
1399[1]
860[1]
Liczba studentów 12 806[1]
Rektor prof. dr hab. Jacek Semaniak
Drużyna sportowa AZS UJK Kielce
Położenie na mapie Kielc
Mapa lokalizacyjna Kielc
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Położenie na mapie województwa świętokrzyskiego
Mapa lokalizacyjna województwa świętokrzyskiego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ziemia 50°51′59,965″N 20°38′14,136″E/50,866657 20,637260
Strona internetowa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) – polska uczelnia publiczna, założona w 1969 i przekształcona w uniwersytet przymiotnikowy w 2008, a w uniwersytet klasyczny – w 2011. Rektorat mieści się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.

W latach 1969–1973 funkcjonowała w Kielcach Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 1979 otrzymała ona imię Jana Kochanowskiego, zaś dwa lata później powołano Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. W 2000 utworzono Akademię Świętokrzyską, natomiast w 2008 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 uczelnia z dniem 1 października 2011 została przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet dzieli się na pięć wydziałów: Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Prawa, Administracji i Zarządzania . W filii w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się dwa wydziały: Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 11 dyscyplinach. Ponadto posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego: nauk fizycznych w zakresie fizyki, nauk humanistycznych w zakresie historii oraz w zakresie nauk o zdrowiu. Pierwsze kolokwium habilitacyjne odbyło się na uczelni w 2004.

W Rankingu Uczelni Akademickich 2014 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” Uniwersytet Jana Kochanowskiego został sklasyfikowany na miejscach 51-60. W latach 2010 i 2011 plasował się jeszcze pod koniec siódmej dziesiątki tego rankingu, a w 2007 – na 78. pozycji[2].

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 22. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 2416. pośród wszystkich typów uczelni[3].

W styczniu 2015 na uniwersytecie zatrudnionych było 860 nauczycieli akademickich, w tym 84 profesorów zwyczajnych i 201 doktorów habilitowanych. W roku akademickim 2015/2016 na 40 kierunkach studiowało 12 806 studentów, w tym 118 cudzoziemców, a na uczelni funkcjonowały 83 studenckie koła naukowe[1]. Na koniec 2014 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach posiadała w swoich zbiorach ponad 465 tys. wydawnictw zwartych, ponad 68 tys. roczników wydawnictw ciągłych oraz ok. 10 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych[4].

Nazwy[edytuj]

 • 1969–1973: Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach
 • 1973–1979: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
 • 1979–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2000–2008: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2008–2011: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • od 2011: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Historia[edytuj]

Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1969–2000)[edytuj]

Budynek dawnego Wydziału Humanistycznego przy ul. Leśnej. Zajęcia odbywały się tutaj do 2013 roku

Powstanie i rozwój w latach 70.[edytuj]

19 czerwca 1969 roku Rada Ministrów swoim rozporządzeniem powołała Wyższą Szkołę Nauczycielską w Kielcach. Zgodnie z aktem normatywnym jej zadaniem miało być kształcenie nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych[5]. 1 lipca pierwszym rektorem WSN wybrany został doc. dr Tadeusz Malinowski. Inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, odbyła się w kinie Romantica, gdzie doc. dr Michał Jaworski wygłosił wykład inauguracyjny pt. Praca nad kulturą języka w ćwierćwieczu Polski Ludowej. Studia rozpoczęło 249 studentów na sześciu kierunkach, a rektor zapowiedział wówczas utworzenie w przyszłości dziewięciu dodatkowych[6]. W grudniu 1969 utworzono trzy wydziały (Wydział Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy i Wydział Pedagogiczny) oraz dwa zakłady dydaktyczne (Międzywydziałowy Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych i Międzywydziałowy Zakład Praktyk Pedagogicznych)[7]. W listopadzie 1970 powstało pierwsze koło naukowe – na Wydziale Humanistycznym utworzono Studenckie Koło Historyków[8].

We wrześniu 1973 roku przekształcono Wyższą Szkołę Nauczycielską w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, której celem miało być kształcenie nie tylko nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych, ale również szkół średnich ogólnokształcących oraz zasadniczych[9]. W roku akademickim 1973/1974 uruchomiono jednolite czteroletnie studia magisterskie na dziewięciu kierunkach. Kielecka uczelnia wprowadziła wówczas, jako jedna z pierwszych w Polsce, obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich lat studiów. Pracownicy Instytutu Geografii w 1973 wyjechali w celach naukowych do Afganistanu. W 1974 uczelnia rozpoczęła przechodzenie od struktury zakładów do instytutów (pierwszym był Instytut Pedagogiki i Psychologii), natomiast naukowcy z Instytutu Geografii ponownie zorganizowali wyprawę naukową, tym razem do Pakistanu i Indii[10].

W kwietniu 1976 roku na uczelni obradowała grupa PAMIR, składająca się z radzieckich fizyków jądrowych, którzy wraz z polskimi naukowcami zastanawiali się nad oddziaływaniami jądrowymi bardzo wysokich energii. W czerwcu Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki sporządziło ocenę wynalazczości w szkołach wyższych. WSP w Kielcach zajęła drugie miejsce w kategorii szkół pedagogicznych. W maju 1977 roku kielecka uczelnia podpisała umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgodnie z którą obie instytucje przewidywały współpracę m.in. w dziedzinie badań naukowych, organizacji sesji naukowych, kształcenia kadr naukowych i zdobywania stopni doktora i doktora habilitowanego. W lipcu podobne porozumienie WSP zawarła z Uniwersytetem Warszawskim. W październiku 1978 roku rozpoczęto budowę gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej[11]. 7 września 1979 roku Rada Ministrów nadała uczelni imię Jana Kochanowskiego[12]. W 1980 roku wprowadzono pięcioletni cykl studiów[13].

Lata 80. i 90.[edytuj]

W listopadzie 1981 roku w Piotrkowie Trybunalskim powstał Wydział Zamiejscowy, utworzono również Instytut Wychowania Muzycznego. Po wprowadzeniu stanu wojennego na kierownictwo wszystkich struktur organizacyjnych uczelni został nałożony obowiązek uspokojenia wrzenia społeczno-politycznego w środowisku pracowniczym i studenckim[14]. Ponadto zaplombowano pomieszczenia wydawnictwa i drukarni, zaś kilka osób zostało internowanych, m.in. jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej Stanisław Żak[15]. W 1982 roku wraz z Politechniką Świętokrzyską powołano Międzyuczelniane Centrum Informatyki oraz podpisano umowę o współpracy naukowej ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. W 1983 roku uchwalono pierwszy statut uczelni, a dwa lata później powstał w Kielcach Uniwersytet III Wieku. W 1986 roku Senat uczelni zatwierdził hymn, którego autorem jest prof. dr hab. Adam Zych, a muzykę skomponował prof. Mirosław Niziurski[16].

Wydział Zarządzania i Administracji powstał w 1992 roku, a do budynków przy ul. Świętokrzyskiej został przeniesiony w 2003

W 1989 roku uczelnia uzyskała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Rok później powstał Zakład Wychowania Estetycznego przy ul. Krakowskiej 11. W listopadzie 1991 uczelnia przejęła gmach przy ul. Żeromskiego 5, który w okresie PRL należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po zmianach ustrojowych stał się własnością Skarbu Państwa i miejscowe władze chciały umieścić w nim jedną z instytucji publicznych lub gospodarczych (sąd lub bank). Mediacje w tej sprawie prowadził minister Henryk Samsonowicz, bowiem studenci historii prowadzili w budynku strajk okupacyjny. W 1992 roku na bazie Instytutu Nauk Społecznych powołano Wydział Zarządzania i Administracji, którego faktycznym twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Ryszard Czarny. Dla nowego wydziału pozyskano na własność budynek przy ul. Mielczarskiego. W 1993 roku podjęto działania związane z komputeryzacją (m.in. Biblioteki Głównej) oraz podłączeniem WSP do Internetu w ramach naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK. Pod koniec tego roku uczelnia posiadała 140 komputerów[17].

W marcu 1997 roku prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Leszek Kuźnicki odwiedził kielecką uczelnię i podczas wystąpienia w auli głównej poprał ideę utworzenia w Kielcach uniwersytetu, deklarując wsparcie PAN w tej sprawie. W czerwcu przy uczelni rozpoczęło działać Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych, które zapoczątkowało nauczanie niepedagogicznego kierunku – ekonomii. W styczniu 1998 roku, podczas wizyty Jerzego Zdrady, wiceministra edukacji narodowej, po raz kolejny pojawił się pomysł utworzenia w Kielcach uniwersytetu. Również w 1998 wprowadzono ceremoniał akademicki, a w grudniu tego roku ostatecznie zasiedlono gmach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej. W styczniu 1999 roku Senat uczelni przekształcił Wydział Zamiejscowy w Filię w Piotrkowie Trybunalskim (uchwała w tej sprawie formalnie weszła w życie 8 marca 2000 roku)[18].

Akademia Świętokrzyska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy (2000–2011)[edytuj]

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy wraz z otwartym w 2003 roku Obserwatorium Astronomicznym

W 2000 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną przekształcono w Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach[19]. W październiku tego roku utworzono Instytut Kształcenia Medycznego[20]. W kwietniu 2002 roku oficjalnie otwarto jego nową siedzibę przy al. IX Wieków Kielc oraz zawarto porozumienie ze Szpitalem Miejskim w sprawie kształcenia pielęgniarek[21]. W czerwcu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Radzie Wydziału Humanistycznego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora[22]. W 2003 roku rektor uczelni prof dr. hab. Adam Massalski uzyskał zgodę od minister edukacji i szkolnictwa wyższego Krystyny Łybackiej na kupno biurowca Exbudu. Uczelnia chciała bowiem opuścić budynek przy ul. Żeromskiego 5. Do transakcji ostatecznie nie doszło[15]. Na ul. Świętokrzyską przeniesiono za to Wydział Zarządzania i Administracji, a w maju 2003 roku oddano do użytku obserwatorium astronomiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym[22].

W 2004 roku uczelnia włączyła się w międzynarodowy program Socrates-Erasmus oraz Europejski System Transferu Punktów ECTS[23]. W 2004 odbyło się pierwsze w historii uczelni kolokwium habilitacyjne – dr Marek Przeniosło przedstawił dysertację pt. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918[24]. W 2005 roku na bazie Instytutu Kształcenia Medycznego, który pozostawał w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu, utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu, natomiast dotychczasowy WPiNoZ przekształcono w Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Do użytku oddano również planetarium. W lutym 2006 roku, pod przewodnictwem posła Przemysława Gosiewskiego, zawiązano Komitet Honorowy na Rzecz Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego, natomiast przebywający w październiku tego roku na spotkaniu w auli przy ul. Żeromskiego prezydent Lech Kaczyński stwierdził, że do 1 września 2008 musi powstać w Kielcach uniwersytet[25]. W 2007 uczelnia uzyskała kolejne cztery uprawnienia do nadawania stopnia doktora i tym samym spełniła wymagania, jakie stawiane są w tym zakresie uniwersytetom przymiotnikowym[15]. W październiku utworzono na AŚ pierwszy w województwie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości[26].

23 stycznia 2008 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia[27]. 13 marca uczelnia podpisała porozumienie o współpracy środowiskowej z Politechniką Świętokrzyską, Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu, dzięki któremu organizowano konferencje naukowe na temat innowacyjności i konkurencyjności gospodarki[28]. 25 marca rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz dokonała symbolicznego odsłonięcia tablicy informacyjnej (z nową nazwą) na budynku rektoratu[29]. Niecałe dwa tygodnie później otworzono nowy budynek dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który poświęcił ks. bp Kazimierz Gurda. W nowej auli uczelni odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na uniwersytecie odbyła się w obecności prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, natomiast prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Rada Miasta ufundowali nowy sztandar, który został przekazany uczelni[30].

W styczniu 2010 roku rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz podpisała umowę o dofinansowanie projektu rozbudowy infrastruktury uniwersytetu, którego budżet oszacowano na 160 mln zł. Dzięki niemu rozpoczęto remont i rozbudowę bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz budowę Biblioteki Głównej, Uniwersyteckiego Centrum Danych i Centrum Języków Obcych[31].

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2011)[edytuj]

Centrum Edukacji Artystycznej zostało otwarte w styczniu 2012 roku
Oddane do użytku w 2013 roku Centrum Języków Obcych
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku uczelnia z dniem 1 października 2011 roku przekształciła się w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach[32]. W październiku 2011 roku uczelnia sprzedała działkę przy ul. Chęcińskiej, na której znajdował się budynek Instytutu Chemii. Zajęcia prowadzone w nim były od 1969 do 2008 roku[33]. Wiosną 2012 roku budynek został rozebrany przez nowego właściciela[34].

Na początku stycznia 2012 roku przy ul. Krakowskiej 11 otworzono warte 10,2 mln zł Centrum Edukacji Artystycznej. Aula główna, na której mogą odbywać się zarówno wykłady, jak i koncerty, może pomieścić 320 widzów. Ponadto w budynku znalazły się dwie sale wykładowe dla stu osób oraz nowoczesne foyer ze studiem audiowizualnym[35]. 30 marca 2012 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne, na które zgodę wyraziła Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Dysertację dotyczącą zróżnicowania rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie w latach 2002–2005 przedstawiła dr n. biol. Edyta Suliga[36].

W kwietniu 2012 uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka[37]. We wrześniu 2012 uczelnię wizytował prof. Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który wygłosił wykład pt. Kwantowe piękno, stanowiący część odbywającego się w Kielcach 42. Międzynarodowego Sympozjum Dynamiki Wielocząsteczkowej[38].

W 2013 uniwersytet opuścił budynek przy ul. Leśnej, w którym zajęcia odbywały się od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Do końca stycznia 2014 uczelnia trzykrotnie wystawiła gmach na sprzedaż (początkowo wyceniono go na 17 mln zł, ale po dwóch próbach cenę zmniejszoną o milion), jednak nikt nie złożył oferty[39]. Również w 2013 roku otwarto Centrum Języków Obcych i Bibliotekę Główną. W październiku oddano do użytku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, gdzie na najwyższej kondygnacji umieszczono Akademickie Biuro Karier i Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci mogą realizować swoje pierwsze pomysły biznesowe[40].

Jeszcze w 2010 roku rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz zapowiedziała powstanie kierunku lekarskiego[41]. W październiku 2012 roku popisano preumowę na dofinansowanie budowy nowej siedziby Wydziału Nauk o Zdrowiu, którego najważniejszą część stanowić będzie budynek Zakładu Anatomii Prawidłowej. We wrześniu 2013 rozpoczęto wartą ponad 35 mln zł inwestycję[42]. Trzy miesiące wcześniej – w czerwcu – zakończono kosztującą 6,6 mln zł realizację projektu MEDIC, dzięki któremu zmodernizowano funkcjonujący budynek, zakupując najnowocześniejszy sprzęt[43]. Jesienią 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na otwarcie od roku akademickiego 2015/2016 kierunku lekarskiego[44].

Władze uczelni[edytuj]

Władze uczelni wybrane w 2012[45]:

Dziekani wydziałów[edytuj]

Dziekani wydziałów wybrani w 2012[46]:

Filia w Piotrkowie Trybunalskim[edytuj]

Struktura organizacyjna[edytuj]

Ranking Uczelni
Rok Miejsce
2001 52.
2002 60.
2003 69.
2004 68.
2005 68.
2006 72.
2007 78.
2008 72.
2009 74.
2010 69.
2011 68.
2012 57.
2013 59.
2014 51.
Źródło: UJK.

Wydziały Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach[edytuj]

Filia w Piotrkowie Trybunalskim[edytuj]

Jednostki międzywydziałowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach[edytuj]

 • Studium Języków Obcych (kierownik: mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska)
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (kierownik: dr Rafał Pawłowski)

Jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach[edytuj]

Działalność naukowa[edytuj]

Publikacje naukowe[edytuj]

Pierwsze publikacje naukowe pojawiły się w 1971 roku pod szyldem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a ich przyrost w kolejnych miesiącach doprowadził do utworzenia w 1972 własnego wydawnictwa uczelnianego[47].

W latach 2008–2011 pracownicy uniwersytetu opublikowali 527 monografii i 5066 artykułów naukowych[48]. Z kolei w latach 2012–2013 naukowcy opublikowali 211 monografii. Na czele w tym zakresie pozostawał Wydział Humanistyczny, którego pracownicy sporządzili 63 monografie (29,9%)[49]. Jeśli chodzi zaś o artykuły naukowe w czasopismach z listy ministerialnej, najbardziej płodnymi wydziałami okazały się: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (465) i Wydział Nauk o Zdrowiu (370)[50]. W latach 2012–2013 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wypromowano 96 doktorów. Najwięcej, bo aż 34 (35,4%), na Wydziale Humanistycznym[51].

Poniższy wykres prezentuje liczbę opublikowanych monografii przez pracowników uczelni.

Badania i osiągnięcia[edytuj]

W październiku 2013 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudniał 894 nauczycieli akademickich, w tym 68 profesorów zwyczajnych, 152 profesorów nadzwyczajnych, jednego profesora wizytującego, czterech docentów, 444 adiunktów, 73 asystentów, 98 starszych wykładowców, 29 wykładowców, 18 lektorów, ośmiu instruktorów i trzech kustoszów dyplomowanych[1].

W latach 2008–2012 przeznaczono 11 378 632 zł ze środków budżetowych na finansowanie działalności statutowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Najwięcej, bo ponad 5,1 mln zł, otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Drugie miejsce pod tym względem zajął Wydział Humanistyczny (ok. 1,8 mln zł), a trzecie – Wydział Nauk o Zdrowiu (ok. 1,1 mln zł). W 2012 roku pracownicy naukowi UJK pozyskali 5 775 431 zł na realizację grantów oraz 3 031 380 zł na realizację badań statutowych[52].

UJK zawarł umowy o współpracy z 38 instytucjami zagranicznymi (stan na rok 2014). Większość z nich znajduje się na Ukrainie (13) i w Rosji (11). Pozostałe kraje to: Bułgaria (1), Czechy (2), Gruzja (1), Litwa (1), Niemcy (1), Słowacja (4), USA (2), Węgry (1), Włochy (1)[53].

Wydziały: Humanistyczny, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Zarządzania i Administracji[edytuj]

Pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach byli wielokrotnie nagradzani. W 2003 roku Nagrodę KLIO, nazywaną Noblem dla historyków, oraz Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymał dr hab. Stanisław Wiech za książkę pt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896). Rok później Nagrodą prof. Skowronka wyróżniono dr Lidię Michalską-Brachę za pracę Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. W 2008 Nagrodę KLIO otrzymał z kolei dr hab. Grzegorz Miernik, który opublikował monografię naukową pt. „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, natomiast w 2010 wyróżniona nią została dr hab. Beata Wojciechowska za książkę Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie[54].

Pracownicy Instytutu Edukacji Muzycznej są autorami ponad 20 publikacji zwartych (w tym jednej wydanej w Tokio) oraz ok. 500 artykułów naukowych. Kompozytorzy stworzyli ponad 200 dzieł muzycznych, w tym dzieła symfoniczne, wokalno-instrumentalne, chóralne, instrumentalne i z zakresu muzyki jazzowej o różnej stylistyce i składzie instrumentalnym. Naukowcy z IEM uczestniczą w zagranicznych konferencjach i stażach naukowych, w tym w: Paryżu, Bielefeld, Lwowie, Drohobyczu, Sumi, Winnicy, Wilnie i Pradze[55]. Powstała w 2010 roku Katedra Krajów Europy Północnej stanowi pierwszy w Polsce ośrodek badawczy nauk społecznych poświęcony państwom nordyckim. Zrealizowała ona projekt, tworząc Kolekcję Nordycką, czyli księgozbiór, w którego skład wchodzi 614 egzemplarzy poświęconych krajom nordyckim, w szczególności Skandynawii[56].

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy[edytuj]

Pracownicy naukowi Zakładu Mikrobiologii dokonali dwóch zgłoszeń międzynarodowych patentów (Peptides mimicking urease, methods of manufacturing, application in diagnostic tests and the way of performance the test w 2010 oraz Degenerated oligonucleotides and a method for molecular identification of ureolytic bacteria w 2011 roku). Ponadto otrzymali cztery patenty krajowe (dwa w 1998, po jednym w 2006 i 2008) oraz dokonali dwóch zgłoszeń krajowych (2006, 2010). We wszystkich tych pracach naukowych udział brał prof. dr hab. Wiesław Kaca[57]. Z kolei pracownicy Zakładu Chemii Organicznej uzyskali 14 patentów (głównie dr Robert Obara)[58], a naukowcy z Zakładu Fizyki Chemicznej – 16[59].

Zakład Astrofizyki prowadzi badania własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie, dynamiki planetoid bliskich Ziemi (NEA), dynamiki Mars Crosserów, obserwacje małych ciał Układu Słonecznego oraz zajmuje się historią fizyki i astronomii[60]. Posiada również zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Obserwatorium Astronomiczne, w którym głównym instrumentem obserwacyjnym jest teleskop o średnicy obiektywu 35 cm[61]. Obserwatorium uzupełnia Planetarium służące do pokazów sztucznego nieba[62]. Nazwiskiem dr. hab. Piotra Flina, prof. UJK nazwano odkrytą w 2010 roku planetoidę (296987) Piotrflin[63].

Naukowcy z Zakładu Fizyki Molekularnej w ramach współpracy międzynarodowej z Laboratorium Manne Siegbahna (Uniwersytet w Sztokholmie) prowadzą badania dotyczące procesów dysocjacji jonów molekularnych na skutek oddziaływań z elektronami swobodnymi, które zachodzą w warunkach niskotemperaturowej plazmy. W badaniach tych naukowcy wykorzystują chłodzone wiązki jonów pierścienia akumulacyjnego CRYRING[64]. Z kolei pracownicy Zakładu Fizyki Jądrowej uczestniczą w eksperymentach realizowanych w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. W ramach eksperymentów NA49 i NA61 naukowcy z UJK zaangażowani są w budowę i rozwój aparatury oraz oprogramowania, zbieranie i analizę danych doświadczalnych oraz teoretyczny opis plazmy kwarkowo-gluonowej[65].

W 1993 utworzono Stację Monitoringu, której głównym celem jest pomiar i gromadzenie danych oraz analiza krótko i długookresowych zmian zachodzących w wybranych systemach ekologicznych, pod wpływem cyklicznie zmieniających się działań czynników naturalnych środowiska przyrodniczego i gospodarczej działalności człowieka. Obszar badań stanowią ekosystemy o skrajnie rozbieżnych procesach przemian – Stacja Geoekologiczna Malik (okresowo silna alkaliczna imisja) oraz Stacja Bazowa ZMŚP Święty Krzyż (długotrwała kwaśna imisja)[66].

W lipcu 2010 roku prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisał z rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Reginą Renz umowę, na mocy której miasto zobowiązało się do sfinansowania budowy Ogrodu Botanicznego, utrzymania go oraz pozyskania roślin, a uczelnia do zatrudnienia pracownika do nadzoru merytorycznego, badań naukowych i działalności dydaktycznej[67]. W listopadzie 2010 roku prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, były rektor WSP, posadził w ogrodzie pierwsze drzewo – dąb szypułkowy[68]. W 2011 roku w pracach przygotowawczych uczestniczyli studenci UJK, którzy odbywali w ogrodzie praktyki. Wycinając kłujące krzewy, odsłonili oni m.in. będącą pod ochroną goryczkę[69].

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych[edytuj]

Czytelnia Biblioteki Uniwersyteckiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 11 dyscyplinach[70]:

Ponadto uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w czterech dziedzinach[70]:

 • dr hab. nauk fizycznych w zakresie fizyki (od 2012)
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii (od 2002)
 • dr hab. w zakresie nauk o zdrowiu (od 2015)
 • dr hab. w zakresie biologia (2016)

Studenci[edytuj]

Akademiki UJK przy ul. Śląskiej w Kielcach

Liczby[edytuj]

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod koniec 2014 studiowało 12 806 osób, w tym 9944 na studiach stacjonarnych I i II stopnia, 2862 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz 256 na studiach stacjonarnych III stopnia. Na studiach podyplomowych zapisanych było 481 słuchaczy[1]. W 2012 studenci UJK stanowili 38,6% osób studiujących na terenie województwa świętokrzyskiego, będąc największą uczelnią w regionie[71]. Dochody uczelni z opłat za studia niestacjonarne zmniejszyły się w latach 2009–2012 o 13,5 mln zł[72].

W roku akademickim 2014/2015 3316 osób pobierało stypendium socjalne, 958 – stypendium rektora dla najlepszych studentów, a 347 – stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności[1]. W roku akademickim 2004/2005 uczelnia przystąpiła do programu Erasmus. W jego ramach studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach[73]. Wedle informacji z 2012, co roku w ramach wymiany przyjeżdża na kielecki uniwersytet ok. 100 osób[74].

Podczas rekrutacji w 2014 najpopularniejszym kierunkiem była fizjoterapia – na jedno miejsce aplikowały trzy osoby. Następne w kolejności były: pielęgniarstwo i filologia angielska (2,4 kandydata na jedno miejsce) oraz nowy kierunek – bezpieczeństwo narodowe (2)[75]. W 2015 na nowo otwarty kierunek lekarski zarejestrowało się 3944 osób, tj. 52 osoby na jedno miejsce[76].

W roku akademickim 2010/2011 uczelnia przyjęła na pierwszy rok 7688 osób. 4,9 tys. z nich pochodziło z województwa świętokrzyskiego, a 1525 z łódzkiego, 585 z mazowieckiego, 213 z podkarpackiego, 194 z małopolskiego, 114 ze śląskiego, 105 z lubelskiego, a z pozostałych województw – od 4 do 11[77].

Jednym z wyzwań uczelni stało się pozyskanie obcokrajowców. W tym celu powołano do życia Biuro Współpracy Zagranicznej, mające za zadanie wspomóc międzynarodową wymianę kadry, studentów i doktorantów[74]. W lutym 2014 Rada Wydziału Humanistycznego UJK zaakceptowała pomysł utworzenia Centrum Kultury i Języka Polskiego, którego celem jest organizowanie kursów języka polskiego dla obcokrajowców oraz umiędzynarodowienie studiów. Rada Miasta Kielce utworzyła fundusz stypendialny dla studentów z ukraińskiej Winnicy, przeznaczając na niego 25 tys. zł[78].

Działalność studencka[edytuj]

Instytut Sztuk Pięknych przy ul. Podklasztornej

Jednym z kliku zadań uczelni jest „wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka”[79]. Zgodnie ze swoją misją, uniwersytet „kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów”. Jego działalność edukacyjna uwzględnia zasady humanizmu, demokracji i tolerancji, kształtuje patriotyzm i przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych. Umacnia również więzi międzynarodowe i szerzy ideę dialogu międzykulturowego[80].

Studenci UJK działają w kilkudziesięciu kołach naukowych. Ponadto od 1995 prowadzą Studenckie Studio Radiowe Decybel II, które działa przez cały tydzień w godzinach wieczornych[81]. W marcu 2006 ukazał się z kolei pierwszy numer studenckiego magazynu „Presik”. Na uniwersytecie działa również Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej, którego zadaniem jest wspieranie aktywności naukowej studentów oraz animacja życia kulturalnego. Z ONiKS związany jest również Studencki Klub WSPAK, który stanowi miejsce obcowania z kulturą i rozwijania działań twórczych w wielu dziedzinach sztuki[82].

Od 1969 na uczelni działa chór. W latach 1993–1998 koncertował on na terenie całego kraju, wykonując Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza[83]. Chór uczestniczył w trzech oratoriach (Tryptyk Świętokrzyski) z muzyką Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka, które zostały później wydane na CD, uzyskując status platynowych i diamentowych płyt.

Co roku studenci uniwersytetu oddają krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Wampiriada”. Po raz pierwszy odbyła się ona na Akademii Świętokrzyskiej w 2007[84]. Ponadto kieleccy żacy podczas organizowanych akcji (np. w maju 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu) rejestrują się w banku dawców szpiku[85]. Dzięki założonemu w 2011 Klubowi Aktywnego Studenta, 50 najlepszych studentów ma możliwość zaprezentowania swojej sylwetki w albumie, który co roku wysyłany jest do wiodących pracodawców województwa świętokrzyskiego[86].

Sport[edytuj]

Kielecka uczelnia, jako jedna z pierwszych w kraju, wprowadziła w latach 70. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego[15]. W 1973 Senat uczelni uchwalił, że od 1976 obowiązkowe będą obozy narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej dla studentów II roku wszystkich kierunków. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu za organizację akcji „Bukowina” otrzymało nagrodę III stopnia ministra szkolnictwa wyższego i techniki. W najlepszych latach szkolenia narciarskie przechodziło ok. 1 tys. studentów. Przez 40 lat istnienia uczelni wzięło w nich udział ok. 14 tys. osób[87]. Uczelnia zajęła się nadto organizacją masowych imprez rekreacyjnych i turystycznych – m.in. rajdu po Górach Świętokrzyskich[88].

W 1974 rozpoczęto organizować rejsy żeglarskie dla kadry pracowniczej, a w roku następnym dla studentów. Początkowo odbywały się one na łodziach wypożyczonych, a od 1982 – kiedy uczelnia kupiła pierwsze kabinowe łodzie żaglowe – na własnych. W najlepszych latach uczelnia posiadała osiem łodzi, którymi pływano po Wielkich Jeziorach Mazurskich[89]. W 2009 uniwersytet wystawił na sprzedaż cztery jachty, ze względu na ich wiek (trzy z nich wyprodukowano w połowie lat 80.)[90].

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kilka sekcji, m.in. piłki ręcznej oraz piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Szczypiorniści AZS UJK zajęli w sezonie 2014 drugie miejsce w Małopolskiej Lidze Seniorów[91]. Siatkarze w sezonie 2014/2015 zwyciężyli w rozgrywkach III ligi, zdobywając 46 punktów w 18 meczach[92].

W 2014 na terenie „B” kampusu UJK rozpoczęła się budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach[93]. Zostało ono otwarte w kwietniu 2015; inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł. Obok hali sportowej, dostosowanej do potrzeb różnych dyscyplin sportowych, w CRiS znalazła się także część rehabilitacyjna[94].

Budynki[edytuj]

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu przy al. IX Wieków Kielc 19
Instytut Edukacji Muzycznej przy ul. Mickiewicza 3

Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytut Historii mieszczą się w wybudowanym w latach 50. socrealistycznym budynku przy ul. Żeromskiego 5. Latem 2011 odbyła się renowacja gmachu, oczyszczono elewację i przywrócono oryginalne kolory, jakie budynek posiadał w okresie PRL, kiedy należał do KW PZPR[95]. W ścisłym centrum Kielc swoją siedzibę ma nadto Instytut Edukacji Muzycznej – zajęcia odbywają się w kamienicy przy ul. Mickiewicza 3, pozyskanej w 1971 dla potrzeb ówczesnego Zakładu Metodyki Wychowania Muzycznego[96]. Pozostałe instytuty wchodzące w skład Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego mieszczą się przy ul. Krakowskiej 11 i Poklasztornej 117.

Wydział Nauk o Zdrowiu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 19, gdzie przeniósł się w 2002. W listopadzie 2014 oddano do użytku nowy budynek WNoZ przy ul. Radiowej, w którym znalazły się m.in. Zakład Anatomii Prawidłowej i Laboratorium Badań Genetycznych[97].

W kampusie przy ul. Świętokrzyskiej znajdują się budynki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (teren „A”) oraz Wydziału Zarządzania i Administracji (teren „B”). Ponadto na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym swoją siedzibę ma Instytut Filologii Polskiej, natomiast Instytut Dziennikarstwa i Informacji korzysta z pomieszczeń w Centrum Języków Obcych. W kampusie zlokalizowana jest również Biblioteka Uniwersytecka (teren „B”), Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (teren „B”) oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu (teren „B”).

Po rozbudowie kampusu powstał problem z dojazdem. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach prowadził rozmowy z uczelnią, dotyczące budowy na terenach uniwersyteckich pętli autobusowej, ale zakończyły się one fiaskiem, bowiem nie znaleziono odpowiedniego miejsca[98]. W październiku 2013 wydłużono linię nr 114, która kursując do Domaszowic, przejeżdża obok UJK[99]. Następnie wydłużono również linię nr 13.

Uniwersytet posiada cztery domy studenckie zlokalizowane przy ul. Śląskiej w Kielcach. Są to: Odyseja (272 miejsca), Fama (192), Łącznik (145) i Melodia (192). W akademikach dostępne jest bezpłatne połączenie z Internetem. Ponadto telefony cyfrowe w akademikach umożliwiają bezpłatne rozmowy telefoniczne między mieszkańcami w ramach wszystkich domów studenta oraz całej uczelni[100].

Poczet rektorów[edytuj]

Prof. dr hab. Adam Massalski – rektor Akademii Świętokrzyskiej w latach 1999–2005
Lp. Od Do Imię i nazwisko Specjalność
1. 1969 1972 dr Tadeusz Malinowski pedagogika
2. 1972 1981 dr Edmund Staszyński pedagogika
3. 1981 1984 prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz geologia
4. 1984 1987 prof. dr hab. Zdzisław Czarny chemia
5. 1987 1990 prof. Mirosław Niziurski kompozycja muzyki
6. 1990 1996 prof. dr hab. Adam Kołątaj[101] zootechnika
7. 1995 1996 prof. dr hab. Marian Koziej geografia
8. 1996 1999 prof. dr hab. Stanisław Cieśliński leśnictwo
9. 1999 2005 prof. dr hab. Adam Massalski historia
10. 2005 2012 prof. dr hab. Regina Renz historia
11. 2012 prof. dr hab. Jacek Semaniak fizyka
Źródło: Poczet rektorów. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].

Doktorzy honoris causa[edytuj]

Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznały tytuł honorowy doctor honoris causa 10 osobom[102]:

 1. Franciszek Ziejka (30 września 2004) – historyk literatury polskiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Henryk Samsonowicz (24 czerwca 2005) – historyk, minister edukacji narodowej
 3. Wiesław Myśliwski (17 maja 2007) – pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike
 4. Stanisław Bylina (30 kwietnia 2009) – historyk
 5. Tadeusz Różewicz (25 czerwca 2009) – poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta
 6. Wojciech Wrzesiński (24 czerwca 2010) – historyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 7. Ewa Lipska (21 czerwca 2012) – poetka i felietonistka
 8. Andrzej Białas (20 czerwca 2013) – fizyk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 9. Walery Pisarek (5 czerwca 2014) – językoznawca i prasoznawca
 10. Andrzej Markowski (11 czerwca 2015)[103] – językoznawca i leksykograf
 11. Tomasz Schramm (17 marca 2016)[104] – historyk

Przypisy

 1. a b c d e f g Uniwersytet w liczbach. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 2. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. perspektywy.pl. [dostęp 2015-07-05].
 3. Poland (ang.). webometrics.info. [dostęp 2015-07-05].
 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2014, Kielce 2015, s. 5.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku (Dz. U. z 1969 r. Nr 18, poz. 134).
 6. M. Kmieciak, Kalendarium, w: Droga do uniwersytetu (1969–2009), pod red. W. Cabana i M. B. Markowskiego, Kielce 2009, s. 289.
 7. Początki uczelni, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 8. M. Kmieciak, s. 290.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne (Dz. U. z 1973 r. Nr 39, poz. 232).
 10. M. Kmieciak, s. 291-292.
 11. M. Kmieciak, s. 292-295.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego (Dz. U. z 1979 r. Nr 21, poz. 127).
 13. M. Kmieciak, s. 295.
 14. M. Kmieciak, s. 295-296.
 15. a b c d Kielecka droga do uniwersytetu – kalendarium (zdjęcia), echodnia.eu [dostęp 25.08.2014].
 16. M. Kmieciak, s. 296-297.
 17. M. Kmieciak, s. 298-299.
 18. M. Kmieciak, s. 301-303.
 19. Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy „Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 696).
 20. M. Kmieciak, s. 303.
 21. B. Szczepanek, Praktyki na poziomie, „Słowo Ludu” 2002, nr 78(15845), s. 3.
 22. a b M. Kmieciak, s. 305.
 23. M. Kmieciak, s. 306.
 24. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918, nauka-polska.pl, [dostęp 25.08.2014].
 25. M. Kmieciak, s. 307-310.
 26. M. Kmieciak, s. 312.
 27. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz. U. z 2008 r. Nr 39, poz. 227).
 28. M. Kmieciak, s. 313.
 29. Intrygujące inicjały Uniwersytetu, wiadomosci.gazeta.pl, [dostęp 25.08.2014].
 30. M. Kmieciak, s. 313-314.
 31. UJK do modernizacji – rektor podpisze umowę o dofinansowanie dla uczelni, echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 32. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1096).
 33. M. Sztandera, Wieżowce zamiast chemii. UJK sprzedał atrakcyjną działkę, kielce.gazeta.pl, [dostęp 25.08.2014].
 34. Rozbierają dawny Instytut Chemii. Będą apartamentowce, „Gazeta Wyborcza Kielce” 2012, nr 119, s. 28.
 35. P. Burda, Centrum Edukacji Artystycznej w Kielcach uroczyście otwarte (zdjęcia), echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 36. Zróżnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny w latach 2002-2005, nauka-polska.pl, [dostęp 25.08.2014].
 37. P. Burda, Drugi kierunek z habilitacją na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 38. Kwantowe piękno, „Gazeta Wyborcza Kielce” 2012, nr 220, s. 3.
 39. D. Lenart, Co dalej z budynkiem UJK przy Leśnej 16, radio.kielce.pl, [dostęp 25.08.2014].
 40. P. Burda, Uniwersytet Jana Kochanowskiego otwiera trzeci budynek w ciągu pół roku! (WIDEO, zdjęcia), echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 41. P. Burda, Medycyna w Kielcach? To możliwe za trzy lata, echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 42. P. Burda, Wbito łopaty pod medycynę w Kielcach ! (WIDEO, zdjęcia), echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 43. P. Burda, Najnowocześniejszy sprzęt służy studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu w Kielcach, echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 44. P. Burda: Medycyna w Kielcach. Marzenia się spełniły – komentarze po decyzji ministerstwa (WIDEO). echodnia.eu, 3.10.2014. [dostęp 2014-10-03].
 45. Rektorzy. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 46. Dziekani. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 47. Z. Małecki, M. B. Markowski, Wydział Humanistyczny, w: Droga do uniwersytetu (1969–2009), pod red. W. Cabana i M. B. Markowskiego, Kielce 2009, s. 61.
 48. Jan Kochanowski University in Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013, s. 17.
 49. Liczba monografii opublikowanych w latach 2012 i 2013, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 50. Liczba publikacji w czasopismach z listy ministerialnej A (JCR) B i C (ERIH) w latach 2012 i 2013, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 51. Promotorstwa doktoratów w latach 2012 i 2013, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 52. Jan Kochanowski University in Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 22.
 53. Wykaz umów zawartych z instytucjami zagranicznymi, ujk.edu.pl, [dostęp 2.09.2014].
 54. O Wydawnictwie, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 55. Działalność naukowa i artystyczna pracowników Instytutu Edukacji Muzycznej, wpia.ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 56. O kolekcji, buk.ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 57. Patenty, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 58. Zakład Chemii Organicznej, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 59. Patenty, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 60. Tematyka prac badawczych, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 61. Obserwatorium, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 62. Planetarium, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 63. Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (295001)-(300000), minorplanetcenter.net, [dostęp 25.08.2014].
 64. Badania prowadzone w zakładzie, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 65. Tematyka badawcza, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 66. Stacja Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ujk.edu.pl, [dostęp 25.08.2014].
 67. W Kielcach wybudują Ogród Botaniczny – podpisano umowę w tej sprawie, echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 68. A. Kowalczyk, Ogród Botaniczny w Kielcach nabiera kształtów. Przygotowania do tego trwały pięć lat (video, zdjęcia), echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 69. A. Kowalczyk, Odkrycia w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach (zdjęcia, video), echodnia.eu, [dostęp 25.08.2014].
 70. a b Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. nauka-polska.pl. [dostęp 2015-07-05].
 71. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., Warszawa 2013, s. 82.
 72. K. Łakwa: UJK na ogromnym minusie. Konieczny program naprawczy. kielce.gazeta.pl, 20 stycznia 2014. [dostęp 2015-07-06].
 73. Witamy na stronie Erasmus+ UJK. erasmus.ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 74. a b K. Łakwa: Zagraniczni studenci nas omijają. Kielecki indeks ich nie ciągnie. kielce.gazeta.pl, 29 listopada 2012. [dostęp 2015-07-06].
 75. K. Łakwa: Mniej studentów, bronią się nowości, „Gazeta Wyborcza Kielce” 2014, nr 164, s. 1.
 76. Koniec rejestracji na kierunek lekarski. 52 osoby na miejsce!. kielce.gazeta.pl, 6 lipca 2015. [dostęp 2015-07-07].
 77. A. Drabikowska: Studiować na UJK chcą nawet Pomorzanie. kielce.gazeta.pl, 15 grudnia 2010. [dostęp 2015-07-06].
 78. K. Łakwa, M. Sztandera: Kielce chcą ściągnąć zagranicznych studentów. Uważacie, że to się uda?. kielce.gazeta.pl, 21 lutego 2014. [dostęp 2015-07-06].
 79. Zadania uczelni. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 80. Misja UJK. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 81. Decybel. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 82. Jan Kochanowski University in Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 97.
 83. Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej. wpia.ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-06].
 84. Studenci Akademii Świętokrzyskiej oddają dziś krew. echodnia.eu, 14 listopada 2007. [dostęp 2015-07-06].
 85. Studenci nie zawiedli i tłumnie zgłosili się do udziału w akcji „Szpik darem życia”. echodnia.eu, 9 maja 2013. [dostęp 2015-07-06].
 86. Klub Aktywnego Studenta już działa!. studentnews.pl. [dostęp 2015-07-06].
 87. Obozy narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 88. Jan Kochanowski University in Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 101.
 89. Rejsy żeglarskie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 90. L. Cichocka: Uniwersytet sprzedaje jachty. echodnia.eu, 23 listopada 2009. [dostęp 2015-07-05].
 91. M. Wadowski: Plan wykonany. Szczypiorniści AZS UJK na drugim miejscu w tabeli MLS. cksport.pl, 4 czerwca 2014. [dostęp 2015-07-05].
 92. III liga mężczyzn. szps.kielce.pl. [dostęp 2015-07-05].
 93. W Kielcach powstanie uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji i Sportu. naukawpolsce.pap.pl, 4 kwietnia 2014. [dostęp 2015-07-05].
 94. Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach już otwarte!. echodnia.eu, 16 kwietnia 2015. [dostęp 2015-07-05].
 95. Będzie jak za komuny, „Gazeta Wyborcza Kielce” 2011, nr 202, s. 4.
 96. Rok 1971. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05]..
 97. P. Burda: Sale dla studentów medycyny w Kielcach otwarte! Zobacz nowoczesne wnętrza (zdjęcia). echodnia.eu, 12 listopada 2014. [dostęp 2015-07-05].
 98. M. Sztandera: Autobus o wiadukt za daleko, „Gazeta Wyborcza Kielce” 2012, nr 16, s. 4.
 99. R. Felczak: Autobusy MPK będą kursowały do kampusu UJK. radio.kielce.pl, 30 września 2013. [dostęp 2015-07-05].
 100. Domy studenta. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 101. W latach 1995–1996 przebywał na urlopie naukowym.
 102. Doktorzy honorowi. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 103. I. Mortas: Za miłość do elegancji w języku. Kielecka uczelnia doceniła wybitnego polskiego językoznawcę (WIDEO, zdjęcia). echodnia.eu, 11 czerwca 2015. [dostęp 2015-07-05].
 104. Daniel Lenart: Profesor Tomasz Schramm doktorem honoris causa UJK. radio.kielce.pl, 17 marca 2016. [dostęp 2016-03-17].

Linki zewnętrzne[edytuj]