Szablon:Pierwiastek infobox

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
{{{nazwa}}}
poprz. ← {{{nazwa}}} → nast.
Wygląd
{{{wygląd}}}
[[Plik:{{{1. grafika}}}|120x240px|{{{opis 1. grafiki}}}]] [[Plik:{{{2. grafika}}}|120x240px|{{{opis 2. grafiki}}}]]
{{{opis 1. grafiki}}} {{{opis 2. grafiki}}}
[[Plik:{{{3. grafika}}}|240x240px|{{{opis 3. grafiki}}}]]
{{{opis 3. grafiki}}}
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

{{{nazwa}}}, {{{symbol}}}, {{{liczba atomowa}}}
(łac. {{{nazwa łacińska}}})

Grupa, okres, blok

{{{grupa}}}, {{{okres}}}, {{{blok}}}

Stopień utlenienia

{{{stopień utlenienia}}}

Właściwości metaliczne

{{{właściwości metaliczne}}}

Właściwości tlenków

{{{właściwości tlenków}}}

Masa atomowa

{{{masa atomowa}}}

Stan skupienia

{{{stan skupienia}}}

Gęstość

{{{gęstość}}}

Temperatura topnienia

{{{temperatura topnienia}}} °C ({{{tt warunki niestandardowe}}}){{{tt źródło}}}

Temperatura wrzenia

{{{temperatura wrzenia}}} °C ({{{tw warunki niestandardowe}}}){{{tw źródło}}}

Numer CAS

{{{numer CAS}}}

PubChem

{{{PubChem}}}

Właściwości atomowe
Promień
atomowy
walencyjny
van der Waalsa


{{{promień atomowy}}}
{{{promień walencyjny}}}
{{{promień van der Waalsa}}}

Konfiguracja elektronowa

{{{konfiguracja elektronowa}}}

Zapełnienie powłok

{{{zapełnienie powłok}}}

Elektrony walencyjne

{{{elektrony walencyjne}}}

Elektroujemność
• w skali Paulinga
• w skali Allreda


{{{elektroujemność w skali Paulinga}}}
{{{elektroujemność w skali Allreda}}}

Potencjały jonizacyjne

I {{{I potencjał jonizacyjny}}}
II {{{II potencjał jonizacyjny}}}
III {{{III potencjał jonizacyjny}}}

Właściwości fizyczne
Punkt potrójny

{{{punkt potrójny}}}

Punkt krytyczny

{{{temperatura krytyczna}}} °C; {{{ciśnienie krytyczne}}} MPa{{{tk i ck źródło}}}

Ciepło parowania

{{{ciepło parowania}}}

Ciepło topnienia

{{{ciepło topnienia}}}

Ciśnienie pary nasyconej

{{{ciśnienie pary nasyconej}}}

Rezystywność

{{{rezystywność}}}

Konduktywność

{{{konduktywność}}}

Ciepło właściwe

{{{ciepło właściwe}}}

Przewodność cieplna

{{{przewodność cieplna}}}

Układ krystalograficzny

{{{układ krystalograficzny}}}

Twardość
• w skali Mohsa
• w skali Brinella


{{{twardość w skali Mohsa}}}
{{{twardość w skali Brinella}}}

Prędkość dźwięku

{{{prędkość dźwięku}}}

Moduł Younga

{{{moduł Younga}}}

Moduł Kirchhoffa

{{{moduł Kirchhoffa}}}

Współczynnik sprężystości objętościowej

{{{współczynnik sprężystości objętościowej}}}

Właściwości magnetyczne

{{{właściwości magnetyczne}}}

Objętość molowa

{{{objętość molowa}}}

Najbardziej stabilne izotopy
izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r.
{{{izotopy}}}
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: {{{karta charakterystyki}}}
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanego źródła{{{zagrożenia GHS źródło}}}
{{{postać GHS}}}
{{{piktogram GHS}}}
Zwroty H

{{{zwroty H}}}, {{{zwroty EUH}}}

Zwroty P

{{{zwroty P}}}

Na podstawie podanego źródła{{{2. zagrożenia GHS źródło}}}
{{{2. postać GHS}}}
{{{2. piktogram GHS}}}
Zwroty H

{{{2. zwroty H}}}, {{{2. zwroty EUH}}}

Zwroty P

{{{2. zwroty P}}}

Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie podanego źródła{{{zagrożenia UE źródło}}}
{{{postać UE}}}
{{{piktogram UE}}}
Zwroty R

{{{zwroty R}}}

Zwroty S

{{{zwroty S}}}

Na podstawie podanego źródła{{{2. zagrożenia UE źródło}}}
{{{2. postać UE}}}
{{{2. piktogram UE}}}
Zwroty R

{{{2. zwroty R}}}

Zwroty S

{{{2. zwroty S}}}

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła{{{NFPA 704 źródło}}}
{{{postać NFPA 704}}}
0
0
0
 
Na podstawie
podanego źródła{{{2. NFPA 704 źródło}}}
{{{2. postać NFPA 704}}}
0
0
0
 
Temperatura zapłonu

{{{temperatura zapłonu}}} °C ({{{tz warunki niestandardowe}}}){{{tz źródło}}}

Temperatura samozapłonu

{{{temperatura samozapłonu}}} °C ({{{ts warunki niestandardowe}}}){{{ts źródło}}}

Granice wybuchowości

{{{granice wybuchowości}}}

Numer RTECS

{{{numer RTECS}}}

Dawka śmiertelna

{{{dawka śmiertelna}}}

Stężenie śmiertelne

{{{stężenie śmiertelne}}}

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


Instrukcja wstawiania infoboksu do artykułów o związkach chemicznych[edytuj kod]

Poniższa instrukcja dotyczy artykułów o pierwiastkach chemicznych. Dla związków chemicznych, polimerów, białek i polisachardyów, prostych jonów (jak NO3-) i grup funkcyjnych, minerałów oraz mieszanin przewidziano inne infoboksy lub inne sposoby wstawiania tego infoboksu.

Informacje ogólne[edytuj kod]

 • Przed wstawieniem szablonu zapoznaj się z informacją o roli infoboksu w artykule.
 • Poniższy kod infoboksu należy wkleić do artykułu w całości. Usunięcie którejś z linii (np. pustego parametru) spowodować może jego nieprawidłowe wyświetlanie się.
 • Informacje umieszczane w infoboksie muszą być uźródłowione (poza oczywistymi danymi, jak symbol itp.). Jeżeli dla danej właściwości nie przewidziano osobnego parametru na umieszczenie źródła, należy przypis umieścić w tym samym parametrze, co dodawane informacje.

Podstawowy kod infoboksu[edytuj kod]

{{Pierwiastek infobox
 |nazwa                  = 
 |symbol                 = 
 |liczba atomowa             = 
 |radioaktywność             = 
 |poprzedni w okresie           = 
 |następny w okresie           = 
 |poprzedni w grupie           = 
 |następny w grupie            = 
 |wygląd                 = 
 |1. grafika               = 
 |opis 1. grafiki             = 
 |2. grafika               = 
 |opis 2. grafiki             = 
 |3. grafika               = 
 |opis 3. grafiki             = 
 |nazwa łacińska             = 
 |grupa                  = 
 |okres                  = 
 |blok                  = 
 |stopień utlenienia           = 
 |właściwości metaliczne         = 
 |właściwości tlenków           = 
 |masa atomowa              = 
 |stan skupienia             = 
 |gęstość                 = 
 |temperatura topnienia          = 
 |tt źródło                = 
 |tt warunki niestandardowe        = 
 |temperatura wrzenia           = 
 |tw źródło                = 
 |tw warunki niestandardowe        = 
 |numer CAS                = 
 |PubChem                 = 
 |promień atomowy             = 
 |promień walencyjny           = 
 |promień van der Waalsa         = 
 |konfiguracja elektronowa        = 
 |zapełnienie powłok           = 
 |elektrony walencyjne          = 
 |elektroujemność w skali Paulinga    = 
 |elektroujemność w skali Allreda     = 
 |I potencjał jonizacyjny         = 
 |II potencjał jonizacyjny        = 
 |III potencjał jonizacyjny        = 
 |punkt potrójny             = 
 |temperatura krytyczna          = 
 |ciśnienie krytyczne           = 
 |tk i ck źródło             = 
 |ciepło parowania            = 
 |ciepło topnienia            = 
 |ciśnienie pary nasyconej        = 
 |prędkość dźwięku            = 
 |rezystywność              = 
 |konduktywność              = 
 |ciepło właściwe             = 
 |przewodność cieplna           = 
 |układ krystalograficzny         = 
 |twardość w skali Mohsa         = 
 |twardość w skali Brinella        = 
 |moduł Younga              = 
 |moduł Kirchhoffa            = 
 |współczynnik sprężystości objętościowej = 
 |właściwości magnetyczne         = 
 |objętość molowa             = 
 |izotopy                 = 
 |zewnętrzne dane MSDS          = 
 |zagrożenia GHS źródło          = 
 |piktogram GHS              = 
 |hasło GHS                = 
 |zwroty H                = 
 |zwroty EUH               = 
 |zwroty P                = 
 |zagrożenia UE źródło          = 
 |piktogram UE              = 
 |zwroty R                = 
 |zwroty S                = 
 |NFPA 704                = 
 |NFPA 704 źródło             = 
 |temperatura zapłonu           = 
 |tz źródło                = 
 |tz warunki niestandardowe        = 
 |temperatura samozapłonu         = 
 |ts źródło                = 
 |ts warunki niestandardowe        = 
 |numer RTECS               = 
 |dawka śmiertelna            = 
 |commons                 = 
 |wikisłownik               = 
}}

Parametry dodatkowe[edytuj kod]

Dodatkowe parametry umożliwiają zmianę rozmiaru grafik oraz umieszczenie drugiego zestawu oznakowania GHS.

 |rozmiar 1. grafiki           = 
 |rozmiar 2. grafiki           = 
 |rozmiar 3. grafiki           = 

więcej informacji w sekcji „Zmiana rozmiaru grafiki
 |postać GHS               = 
 |2. zagrożenia GHS źródło        = 
 |2. postać GHS              = 
 |2. piktogram GHS            = 
 |2. hasło GHS              = 
 |2. zwroty H               = 
 |2. zwroty EUH              = 
 |2. zwroty P               = 
 |postać NFPA 704             = 
 |2. NFPA 704               = 
 |2. postać NFPA 704           = 
 |2. NFPA 704 źródło           = 
dla tych parametrów więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla zagrożeń
 |granice wybuchowości          = 
dodać pod parametrami dotyczącymi temperatury samozapłonu (przeważnie ts warunki niestandardowe)
 |stężenie śmiertelne           = 
dodać pod parametrem dawka śmiertelna

Opis parametrów[edytuj kod]

parametr opis
nazwa nazwa pierwiastka (jeśli brak jest oficjalnej polskiej nazwy – zastosować nazwę zatwierdzoną przez IUPAC)
symbol symbol pierwiastka
liczba atomowa liczba atomowa
radioaktywność jeśli pierwiastek jest radioaktywny – wpisać tak (w przeciwnym razie pozostawić puste)
poprzedni w okresie poprzedni pierwiastek w okresie (podlinkowana nazwa)
następny w okresie następny pierwiastek w okresie (podlinkowana nazwa)
poprzedni w grupie poprzedni pierwiastek w grupie (podlinkowany symbol)
następny w grupie następny pierwiastek w grupie (podlinkowany symbol)
wygląd wygląd (najlepiej, aby wskazany wygląd ilustrowała także grafika)
1. grafika grafika; domyślnie rozmiar grafiki to 240px albo 120px jeśli wstawiono także 2. grafika
opis 1. grafiki opis 1. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach)
rozmiar 1. grafiki rozmiar 1. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
2. grafika grafika (domyślnie 240px albo 120px jeśli wstawiono także 1. grafika; nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 2. grafiki opis 2. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach)
rozmiar 2. grafiki rozmiar 2. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
3. grafika grafika (domyślnie 180px); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 3. grafiki opis 3. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 3. grafiki rozmiar 3. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
nazwa łacińska nazwa pierwiastka po łacinie
grupa grupa układu okresowego
okres okres układu okresowego
stopień utlenienia stopnie utlenienia, na których dany pierwiastek występuje (najczęściej występujące pogrubione)
właściwości metaliczne wybór: aktynowiec/metal alkaliczny/metal ziem alkalicznych/gaz szlachetny/niemetal – fluorowiec/półmetal/metal/lantanowiec/metal przejściowy (dla pierwiastków o nieznanych właściwościach metalicznych pozostawić puste)
właściwości tlenków właściwości tlenków, które tworzy pierwiastek (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne)
masa atomowa masa atomowa (należy dodać jednostkę: [[jednostka masy atomowej|u]])
stan skupienia stały/ciekły/gazowy
gęstość gęstość (należy podać jednostkę)
temperatura topnienia temperatura topnienia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga]
tt źródło źródło powyższej informacji
tt warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura wrzenia temperatura wrzenia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga]
tw źródło źródło powyższej informacji
tw warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
numer CAS numer CAS pierwiastka
PubChem numer pierwiastka w bazie PubChem; jeśli jest kilka należy każdy opisać w nawiasie po numerze
promień atomowy promień atomowy (należy podać jednostkę)
promień walencyjny promień walencyjny (należy podać jednostkę)
promień van der Waalsa promień van der Waalsa (należy podać jednostkę)
konfiguracja elektronowa konfiguracja elektronowa (należy zastosować {{Konfiguracja elektronowa}})
zapełnienie powłok liczba elektronów na poszczególnych powłokach
elektrony walencyjne liczba elektronów walencyjnych
elektroujemność w skali Paulinga elektroujemność w skali Paulinga
elektroujemnosć w skali Allreda elektroujemność w skali Allreda
I potencjał jonizacyjny pierwszy potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę)
II potencjał jonizacyjny drugi potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę)
III potencjał jonizacyjny trzeci potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę)
punkt potrójny punkt potrójny (należy podać jednostkę)
temperatura krytyczna temperatura krytyczna (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
ciśnienie krytyczne ciśnienie krytyczne (w MPa; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tk i ck źródło źródło dwóch powyższych danych
ciepło parowania ciepło parowania (należy podać jednostkę)
ciepło topnienia ciepło topnienia (należy podać jednostkę)
ciśnienie pary nasyconej ciśnienie pary nasyconej (należy podać jednostkę)
prędkość dźwięku prędkość dźwięku (należy podać jednostkę)
rezystywność rezystywność (należy podać jednostkę)
konduktywność konduktywność (należy podać jednostkę)
ciepło właściwe ciepło właściwe (należy podać jednostkę)
przewodność cieplna przewodność cieplna (należy podać jednostkę)
układ krystalograficzny układ krystalograficzny
twardość w skali Mohsa twardość w skali Mohsa
twardość w skali Brinella twardość w skali Brinella
moduł Younga moduł Younga (należy podać jednostkę)
moduł Kirchhoffa moduł Kirchhoffa (należy podać jednostkę)
współczynnik sprężystości objętościowej współczynnik sprężystości objętościowej (należy podać jednostkę)
właściwości magnetyczne właściwości magnetyczne
objętość molowa objętość molowa (należy podać jednostkę)
izotopy dla każdego izotopu wypełnić osobno {{Pierwiastek infobox/izotop}} i wstawić w tym parametrze
karta charakterystyki należy użyć szablonu {{MSDS}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}
dla tego i innych parametrów dotyczących oznakowania zagrożeń zobacz:
zagrożenia GHS źródło źródło dla oznakowania GHS; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP należy zastosować szablon {{CLI}}
postać GHS wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram GHS piktogramy określające rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Piktogram GHS}}
hasło GHS hasło ostrzegawcze – „Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”; jeśli nie przypisano hasła, zostawić puste
zwroty H zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Zwroty H}}
zwroty EUH uzupełniające zwroty H; należy użyć szablonu {{Zwroty EUH}}
zwroty P zwroty wskazujące środki ostrożności; należy użyć szablonu {{Zwroty P}}
zagrożenia UE źródło parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; źródło dla oznakowania według DSD; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP (dawniej z DSD) należy zastosować szablon {{CLI}}
postać UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; europejskie piktogramy ostrzegawcze; należy użyć szablonu {{Piktogram ostrzegawczy}}
zwroty R parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty ryzyka; należy użyć szablonu {{Zwroty R}}
zwroty S parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty bezpieczeństwa; należy użyć szablonu {{Zwroty S}}
NFPA 704 diament ognia”; należy użyć szablonu {{NFPA 704}}
postać NFPA 704 wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
NFPA 704 źródło źródło powyższej informacji
temperatura zapłonu temperatura zapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze tz warunki niestandardowe
tz źródło źródło powyższej informacji
tz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura samozapłonu temperatura samozapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze ts warunki niestandardowe
ts źródło źródło powyższej informacji
ts warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
granice wybuchowości granice wybuchowości (podać jako zakres, np. 5–100% ze źródłem)
numer RTECS numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
dawka śmiertelna dawka śmiertelna w formacie LDXX yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD50 112 mg/kg (szczur, doustnie)
stężenie śmiertelne stężenie śmiertelne w formacie LCXX yy mg/cm3 (lub inna odpowiednia jednostka), także LCtXX
commons nazwa kategorii Wikimedia Commons (w formacie Category:...); raczej nie warto linkować do galerii
wikisłownik hasło w Wikisłowniku

Informacje szczegółowe[edytuj kod]

Dane bezjednostkowe w parametrach temperatur[edytuj kod]

W parametrach temperatur jednostka dodawana jest automatycznie. Czasem jednak niezbędne jest podanie informacji słownej zamiast liczbowej. W takich sytuacjach należy informację tę podać w parametrze tx warunki niestandardowe (x jest odpowiednią literą temperatury), w tx źródło podać źródło tej informacji, a główny parametr (temperatura x) pozostawić pusty.

Zmiana rozmiaru grafiki[edytuj kod]

Aby zmienić rozmiar wstawionej do infoboksu grafiki należy dodać parametr rozmiar X. grafiki pod parametrem opis X. grafiki. Rozmiar grafiki można regulować w przedziale 60–240 pikseli.

 |1. grafika               = 
 |opis 1. grafiki             =
 |rozmiar 1. grafiki           = 
 |2. grafika               = 
 |opis 2. grafiki             =
 |rozmiar 2. grafiki           = 
 |3. grafika               = 
 |opis 3. grafiki             =
 |rozmiar 3. grafiki           = 

Dodatkowe parametry dla zagrożeń[edytuj kod]

W pewnych przypadkach uzasadnione jest zamieszczenie dwóch różnych oznakowań z tego samego systemu dla jednej substancji. Jest tak wtedy, gdy substancja w jednej postaci wykazuje zupełnie odmienne zagrożenia niż w innej. W takich sytuacjach należy zastosować dodatkowe parametry dla każdej z klasyfikacji, które wraz z podstawowymi parametrami będą wyglądały w kodzie hasła jak poniżej. Wypełniać należy je według tych samych zasad, co parametry podstawowe.

Globalnie Zharmonizowany System
 |zagrożenia GHS źródło          =
 |postać GHS               =
 |piktogram GHS              =
 |hasło GHS                =
 |zwroty H                =
 |zwroty EUH               =
 |zwroty P                =
 |2. zagrożenia GHS źródło        =
 |2. postać GHS              =
 |2. piktogram GHS            =
 |2. hasło GHS              =
 |2. zwroty H               =
 |2. zwroty EUH              =
 |2. zwroty P               =
NFPA 704
 |NFPA 704                =
 |postać NFPA 704             =
 |NFPA 704 źródło             =
 |2. NFPA 704               =
 |2. postać NFPA 704           =
 |2. NFPA 704 źródło           =

Przykłady[edytuj kod]

Azot
węgiel ← azot → tlen
Wygląd
bezbarwny
ciekły azot
ciekły azot
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

azot, N, 7

Grupa, okres, blok

15, 2, p

Stopień utlenienia

±III, V, IV, II

Właściwości metaliczne

niemetal

Właściwości tlenków

silnie kwaśne

Masa atomowa

14,0067 u

Stan skupienia

gazowy

Gęstość

1,250 g/l (gaz, 0 °C, 1013 mbar)
0,8085 kg/l (ciecz, -196 °C)

Temperatura topnienia

-210,01 °C

Temperatura wrzenia

-195,8 °C

Numer CAS

7727-37-9

PubChem

947

Właściwości atomowe
Promień
atomowy
walencyjny
van der Waalsa


65 (obl. 56) pm
75 pm
155 pm

Konfiguracja elektronowa

[He]2s22p3

Zapełnienie powłok

2, 5
(wizualizacja powłok)

Elektroujemność
• w skali Paulinga
• w skali Allreda


3,04
3,07

Potencjały jonizacyjne

I 1402,3 kJ/mol
II 1402,3 kJ/mol
III 1402,3 kJ/mol

Właściwości fizyczne
Punkt krytyczny

-146,94 °C; 3,39 MPa

Ciepło parowania

2,7928 kJ/mol

Ciepło topnienia

0,3604 kJ/mol

Ciepło właściwe

1040 J/(kg·K)

Przewodność cieplna

0,02598 W/(m·K)

Układ krystalograficzny

heksagonalny

Prędkość dźwięku

334 m/s (298,15 K)

Objętość molowa

13,54×10−6 m3/mol (ciało stałe)

Najbardziej stabilne izotopy
izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r.
13N {syn.} 9,965 min ß+ 2,220 13C
14N 99,634% stabilny izotop z 7 neutronami
15N 0,366% stabilny izotop z 8 neutronami
16N {syn.} 7,13 s ß- 10,42 16O
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanej karty charakterystyki
Butla gazowa
Uwaga
Zwroty H

H280

Zwroty P

P410+P403

Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Substancja nie jest klasyfikowana jako
niebezpieczna według europejskich kryteriów
(na podstawie podanej karty charakterystyki).
NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła
0
0
0
 
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)
{{Pierwiastek infobox
 |nazwa                  = Azot
 |symbol                 = N
 |liczba atomowa             = 7
 |radioaktywność             =
 |poprzedni w okresie           = [[węgiel (pierwiastek)|węgiel]]
 |następny w okresie           = [[tlen]]
 |poprzedni w grupie           = –
 |następny w grupie            = [[fosfor|P]]
 |wygląd                 = bezbarwny
 |1. grafika               = Liquid nitrogen dsc04496.jpg
 |opis 1. grafiki             = [[ciekły azot]]
 |2. grafika               =
 |opis 2. grafiki             =
 |3. grafika               =
 |opis 3. grafiki             =
 |nazwa łacińska             =
 |grupa                  = [[Azotowce|15]]
 |okres                  = [[Pierwiastki drugiego okresu|2]]
 |blok                  = [[blok p|p]]
 |stopień utlenienia           = '''±III''', V, IV, II
 |właściwości metaliczne         = niemetal
 |właściwości tlenków           = [[Moc kwasu|silnie kwaśne]]
 |masa atomowa              = 14,0067 [[jednostka masy atomowej|u]]
 |stan skupienia             = gazowy
 |gęstość                 = 1,250 g/l (gaz, 0 °C, 1013 mbar)<br />0,8085 kg/l (ciecz, -196 °C)
 |temperatura topnienia          = -210,01
 |tt źródło                =
 |tt warunki niestandardowe        =
 |temperatura wrzenia           = -195,8
 |tw źródło                =
 |tw warunki niestandardowe        =
 |numer CAS                = 7727-37-9
 |PubChem                 = 947
 |promień atomowy             = 65 (obl. 56) [[pikometr|pm]]
 |promień walencyjny           = 75 pm
 |promień van der Waalsa         = 155 pm
 |konfiguracja elektronowa        = {{Konfiguracja elektronowa|He|2s|2|2p|3}}
 |zapełnienie powłok           = 2, 5
 |elektrony walencyjne          =
 |elektroujemność w skali Paulinga    = 3,04
 |elektroujemność w skali Allreda     = 3,07
 |I potencjał jonizacyjny         = 1402,3 kJ/mol
 |II potencjał jonizacyjny        = 1402,3 kJ/mol
 |III potencjał jonizacyjny        = 1402,3 kJ/mol
 |punkt potrójny             =
 |temperatura krytyczna          = -146,94
 |ciśnienie krytyczne           = 3,39
 |tk i ck źródło             =
 |ciepło parowania            = 2,7928 [[kilodżule na mol|kJ/mol]]
 |ciepło topnienia            = 0,3604 kJ/mol
 |ciśnienie pary nasyconej        =
 |prędkość dźwięku            = 334 m/s (298,15 K)
 |rezystywność              =
 |konduktywność              =
 |ciepło właściwe             = 1040 [[Dżul na kilogram-kelwin|J/(kg·K)]]
 |przewodność cieplna           = 0,02598 [[Wat na metr-kelwin|W/(m·K)]]
 |układ krystalograficzny         = heksagonalny
 |twardość w skali Mohsa         =
 |twardość w skali Brinella        =
 |moduł Younga              =
 |moduł Kirchhoffa            =
 |współczynnik sprężystości objętościowej =
 |właściwości magnetyczne         =
 |objętość molowa             = 13,54{{E|-6}} m3/[[mol]] (ciało stałe)
 |izotopy                 =
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|13|syn.|9,965 [[minuta|min]]|[[rozpad beta plus|ß<sup>+</sup>]]|2,220|<sup>13</sup>[[węgiel (pierwiastek)|C]]}}
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|14|'''99,634%'''|stabilny|7}}
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|15|0,366%|stabilny|8}}
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|16|syn.|7,13 [[sekunda|s]]|[[rozpad beta minus|ß<sup>-</sup>]]|10,42|<sup>16</sup>[[tlen|O]]}}
 |karta charakterystyki          = {{Sigma-Aldrich|00474|FLUKA|link=tak}}
 |zagrożenia GHS źródło          = MSDS
 |piktogram GHS              = {{Piktogram GHS|04}}
 |hasło GHS                = Uwaga
 |zwroty H                = {{Zwroty H|280}}
 |zwroty EUH               = {{Zwroty EUH|brak}}
 |zwroty P                = {{Zwroty P|410+403}}
 |zagrożenia UE źródło          = MSDS
 |piktogram UE              = {{Piktogram ostrzegawczy|brak}}
 |zwroty R                = {{Zwroty R|brak}}
 |zwroty S                = {{Zwroty S|brak}}
 |NFPA 704                = {{NFPA 704}}
 |NFPA 704 źródło             =
 |temperatura zapłonu           =
 |tz źródło                =
 |tz warunki niestandardowe        =
 |temperatura samozapłonu         =
 |ts źródło                =
 |ts warunki niestandardowe        =
 |numer RTECS               =
 |dawka śmiertelna            =
 |commons                 = Category:Nitrogen
 |wikisłownik               = azot
}}


Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj kod]

Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronach dyskusji Projektu Chemia lub dyskusji Projektu Infoboksy.