Ruś Włodzimiersko-Suzdalska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ruś Włodzimiersko-Suzdalska
Владимиро-Суздальская Русь
ok. 862–1389
Godło Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej
Godło
Położenie Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej
Język urzędowy

staroruski

Stolica

Rostów (ok. 862–1125)
Suzdal (1125–1157)
Włodzimierz (1157–1389)

Ustrój polityczny

monarchia feudalna

Typ państwa

monarchia dziedziczna

wydzielenie ziemi rostowskiej

Ruryk
ok. 862

Unia realna z
Wielkim Księstwem Moskiewskim

Wasyl I
1389

Religia dominująca

prawosławie

Ruś Włodzimiersko-Suzdalska (ros. Владимиро-Су́здальская Русь), znana również pod nazwą Ruś Zaleska (Zalesie, ros. Залесье, Залесская земля)[1] – kraina historyczna w środkowej Rosji, położona w międzyrzeczu Oki i Wołgi. Wspólna nazwa zbiorcza ruskich organizmów politycznych: ziemi rostowskiej (IX-XI wiek), Księstwa Rostowsko-Suzdalskiego (XI-XII wiek), Księstwa Włodzimiersko-Suzdalskiego (XII-XIII wiek) i Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego (XIII-XIV wiek).

Od północy graniczy z Rusią Nowogrodzką, Twerską i tzw. Rosyjską Północą, od zachodu ze Smoleńszczyzną i Rusią Wierchowską, od południa z Muromszczyzną, Riazańszczyzną, ewentualnie Zadońszczyzną, od wschodu z Bułgarią Nadwołżańską, ziemią wiacką, Mordowią, Maryjczykami, Udmurucją i Permem. Głównymi ośrodkami politycznymi Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej były kolejno: Rostów (ok. 862-1125), Suzdal (1125-1157) i Włodzimierz (1157-1389).

Ruś Włodzimiersko-Suzdalska odegrała przodującą rolę w formowaniu się państwowości rosyjskiej. Na jej terytorium znajduje się tzw. Złoty Pierścień Rosji - grupa kilkunastu miast o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. Po zniszczeniu Kijowa przez Tatarów w roku 1299 oraz przeniesieniu siedziby głowy ruskiego prawosławia do Włodzimierza nad Klaźmą, region ten stał się głównym centrem politycznym i religijnym Rusi. W XIV wieku Wielkie Księstwo Włodzimierskie zostało zjednoczone na drodze unii realnej z Wielkim Księstwem Moskiewskim.

Ruś Włodzimiersko-Suzdalska jest subregionem Rusi Północno-Wschodniej, regionu historycznego, do którego obok Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej zalicza się także Ruś Riazańsko-Muromską, Smoleńską i Wierchowską. Ruś Północno-Wschodnia jest z kolei częścią Wielkorusi, obejmującej wszystkie rosyjskie terytoria dawnej Rusi Kijowskiej.

Nazewnictwo[edytuj | edytuj kod]

Nazwa „Ruś Włodzimiersko-Suzdalska” pochodzi od nazw miast Włodzimierza i Suzdalu, będących głównymi ośrodkami politycznymi i kulturowymi regionu od XII do końca XIV wieku.

W ruskich latopisach oraz dokumentach cerkiewnych i państwowych kraina określana bywa wyłącznie jako: ziemia rostowska, ziemia suzdalska lub Wielkie Księstwo Włodzimierskie. W nowogrodzkich latopisach spotyka się niekiedy dodatkowo nazwę ziemia niżowa.

Po wcieleniu całej Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, część tej krainy sporadycznie była nazywana również Rusią Zaleską (Zalesiem). Po raz pierwszy tego terminu użyto pod koniec XIV wieku w Zadońszczyźnie, a po raz drugi i ostatni w Spisie ruskich miast na początku XV wieku. Termin w obu tych źródłach został użyty w odmiennych kontekstach i różnym znaczeniu. W Spisie miast ruskich autor nazywa Zalesiem Ruś Włodzimiersko-Suzdalską łącznie z Pskowem i Nowogrodem Wielkim, ale już bez Tweru. Przypuszcza się, że autor Spisu ruskich miast mógł pochodzić z Kijowa i w ten sposób nazywać całą Ruś znajdującą się za rozległymi lasami briańskimi (patrząc z perspektywy osoby przebywającej w Kijowie) z wyjątkiem Księstwa Twerskiego. Kolejne przykłady użycia nazwy „Zalesie” pochodzą dopiero z XIX i XX wieku. Obecnie rosyjski termin „Zalesie” bywa utożsamiany wyłącznie z okolicami położonymi na wschód od Moskwy: Peresławiem Zaleskim, Włodzimierzem, Suzdalem, Rostowem, Ugliczem, Jurjewem Polskim, Bogolubowem, Jarosławiem i Kostromą.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Księstwa Rusi Kijowskiej po śmierci Jarosława Mądrego w 1054 roku

Początkowo stanowiła dzielnicę Rusi Kijowskiej jako ziemia rostowska a następnie Księstwo Rostowsko-Suzdalskie. W 1157 roku Andrzej Bogolubski przeniósł stolicę z Suzdala do Włodzimierza. Do największenia znaczenia księstwa doszło w czasach panowania wielkiego księcia włodzimierskiego Wsiewołoda Wielkie Gniazdo (1176-1212). W 1238 roku Ruś Włodzimiersko-Suzdalska została spustoszona przez Mongołów, którzy zwyciężyli wojska Jerzego Wsiewołodowicza. Sam książę zginął w walce, a kraj uznał zwierzchnictwo Tatarów. W XIII-XIV wieku wielcy książęta włodzimierscy stali się najpotężniejszymi władcami na Rusi północno-wschodniej. W 1328 roku wielki książę włodzimierski Iwan Kalita przeniósł swoją siedzibę do Moskwy, gdzie też 2 lata wcześniej przeniósł swoją siedzibę zwierzchnik prawosławia na Rusi, metropolita Piotr. Wielcy książęta moskiewscy od 1340 roku byli zarówno książętami włodzimierskimi i najpierw obejmowali władzę we Włodzimierzu. W drugiej połowie XIV wieku państwo zostało ostatecznie zjednoczone z Wielkim Księstwem Moskiewskim.

Książęta włodzimiersko-suzdalscy[edytuj | edytuj kod]

Pierwsi książęta (pierwotnie rostowsko-suzdalscy)[edytuj | edytuj kod]

Lata Panowania Władca Portret Władcy Rodzice Urodzony Zmarł
989-1010

1015-1018

1020-1021

1021-1036

Jarosław I Mądry
Włodzimierz I Wielki, Rogneda 978 20 lutego 1054
1010-1015 Borys I Święty
Włodzimierz I Wielki, Rogneda ? 1015
1018-1020 Eliasz
Iwan, Eufrozyna ? ?
1021 Briaczesław Izjasław, nieznana 997 1044
1036-1052 Włodzimierz II Jarosław I Mądry, Ingegerda szwedzka 1020 4 października 1052
1052-1054 Rościsław Włodzimierz II, nieznana ? 1066
1054-1066

1073-1087

Wsiewołod I
Jarosław I Mądry, Ingegerda szwedzka 1029 lub 1030 13 kwietnia 1093
1066-1073 Włodzimierz II Monomach
Wsiewołod I, Anna Monomach 1053 19 maja 1125
1087-1094

1095

1096-1097

Mścisław I Harald
Włodzimierz II Monomach, nieznana luty 1076 15 kwietnia 1132
1094-1095

1095-1096

Izjasław Włodzimierz II Monomach, Gytha z Wesseksu ? 6 września 1096
1097-1107 Wiaczesław I
Włodzimierz II Monomach, Gytha z Wesseksu 1083 1154
1108-1149

1151-1155

Jerzy I Długoręki
Włodzimierz II Monomach, nieznana 1090 (?) 15 maja 1157
1149-1151 Wasyl Jerzy I Długoręki, nieznana ? 1161
1154-1155 Michał I
Jerzy I Długoręki, nieznana ? 1176
1155-1174

Ostatni władca księstwa rostowsko-suzdalskiego

Andrzej I Bogolubski
Jerzy I Długoręki, nieznana 1111 1174

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ruś Włodzimiersko-Suzdalska, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-09-27].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]