Michaił Gorbaczow

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Michaił Gorbaczow
Михаил Горбачёв
Ilustracja
Michaił Gorbaczow (1986)
Pełne imię i nazwisko Michaił Siergiejewicz Gorbaczow
Data i miejsce urodzenia 2 marca 1931
Priwolnoje
Prezydent Związku Radzieckiego
Okres od 15 marca 1990
do 25 grudnia 1991[a]
Przynależność polityczna Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Pierwsza dama Raisa Gorbaczowa
11. Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego
Okres od 1 października 1988
do 15 marca 1990
Przynależność polityczna Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Poprzednik Andriej Gromyko
7. Sekretarz Generalny KC KPZR
Okres od 11 marca 1985
do 24 sierpnia 1991
Poprzednik Konstantin Czernienko
Następca Wołodymyr Iwaszko (p.o.)
Współprzewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Rosji
Okres od 24 listopada 2001
do 22 maja 2004
Następca Władimir Kiszenin
podpis
Odznaczenia
Order św. Andrzeja (Imperium Rosyjskie) Order Honoru Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Rewolucji Październikowej Order Czerwonego Sztandaru Pracy Medal „Za pracowniczą dzielność” (ZSRR) Order Znak Honoru Medal „Za umacnianie braterstwa broni” Medal „W upamiętnieniu 1500-lecia Kijowa” Medal jubileuszowy „Czterdzieści lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal 40-lecia socjalistycznej Bułgarii Philadelphia Liberty Medal Order Lwa Białego I Klasy (Czechy) Komandor Orderu Sztuki i Literatury (Francja) Order Krzysztofa Kolumba Krzyż Wielki Orderu Świętej Agaty (San Marino) Krzyż Wielki Orderu Wolności (Portugalia) Krzyż Wielki Klasy Specjalnej Orderu Zasługi RFN Nagroda Księcia Asturii

Michaił Siergiejewicz Gorbaczow, ros. Михаил Сергеевич Горбачёв (ur. 2 marca 1931 we wsi Priwolnoje) – radziecki i rosyjski polityk. Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1985–1991) oraz przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1988–1990). Pierwszy prezydent ZSRR (1990–1991).

W 1990 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Urodził się we wsi Priwolnoje w Kraju Stawropolskim jako syn Siergieja Andriejewicza (1909–1976) i Marii Pantielejewnej (1911–1995). Pochodził z rodziny chłopskiej. Przy narodzinach nadano mu imię Wiktor, jednakże wkrótce potem podczas chrztu w cerkwi w miejscowości Letnickoje jego dziadek, współzałożyciel kołchozu w Priwolnoje, Andriej Moisiejewicz Gorbaczow, z niewyjaśnionych przyczyn zmienił imię dziecka na Michaił, które następnie zachowano[2]. Rodzina od strony ojca miała korzenie rosyjskie, zaś od matki – ukraińskie[2].

Od 1946 pracował jako mechanik w ośrodku mechanizacji (maszynowo-traktorowym[3]). W 1949 za pracę z ojcem na kombajnie został nagrodzony Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy[4].

Zdał maturę w 1950 roku ze srebrnym medalem i podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Moskiewskim zostając później pierwszym wśród przywódców ZSRR, który ukończył regularne studia uniwersyteckie. W 1952 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Po ukończeniu studiów w 1955 roku kontynuował działalność partyjną w Kraju Stawropolskim. W latach 1958–1962 był I sekretarzem Komsomołu, w latach 1966–1968 I sekretarzem komitetu miejskiego KPZR w Stawropolu, a w latach 1970–1978 I sekretarzem komitetu krajowego[3]. Zaocznie ukończył Stawropolski Instytut Rolniczy, uzyskując dyplom agronoma ekonomisty (ekonomisty rolnego) oraz od 1962 do 1966 roku zarządzał stawropolskimi kołchozami i sowchozami, dzięki czemu uznawano go za znawcę radzieckiego rolnictwa[3]. W 1970 roku został członkiem Komitetu Centralnego. Dzięki poparciu Jurija Andropowa Gorbaczow został w 1978 roku sekretarzem KC do spraw rolnictwa[3].

Przywódca ZSRR[edytuj | edytuj kod]

Reformy polityczne i gospodarcze w Związku Radzieckim[edytuj | edytuj kod]

Po śmierci Konstantina Czernienki 11 marca 1985 roku wybrano Gorbaczowa na sekretarza generalnego KC KPZR przez nadzwyczajne plenum KC. Wybór nowego sekretarza odbył się 4 godziny po ogłoszeniu śmierci Czernienki[5]. Podczas objęcia rządów Gorbaczow miał 54 lata (podczas gdy średnia w Sekretariacie i Biurze Politycznym wynosiła 66 lat)[5]. Gorbaczow objął władzę podczas kryzysu gospodarczego w Związku Radzieckim oraz pogorszenia stosunków pomiędzy ZSRR z Zachodem. Będąc zastępcą Jurija Andropowa Gorbaczow opowiadał się za reformami gospodarczymi – oczekiwano, że Gorbaczow będzie kontynuować swoją dotychczasową politykę (według przywódcy Związku Radzieckiego idea reform pojawiła się podczas studiów na Uniwersytecie Moskiewskim)[5][6].

Nowy sekretarz generalny odciął się od polityki poprzedników (zwłaszcza Leonida Breżniewa)[3]. W 1986 roku Gorbaczow zainicjował politykę pieriestrojki (przebudowy), która obejmowała modernizację gospodarki, zwiększenie swobód obywatelskich, ograniczenie korupcji i ocieplenie stosunków z Zachodem[3][5].

W ramach pieriestrojki Gorbaczow wprowadził głasnost (jawność), w ramach którego zniesiono cenzurę oraz wycofano z konstytucji zapis o kierowniczej roli KPZR. Głasnost zapoczątkował proces formowania się w Związku Radzieckim narodowościowych społeczeństw obywatelskich[7]. Przywódca KPZR próbował także walczyć z alkoholizmem wśród mieszkańców ZSRR poprzez podniesienie cen wódki. W efekcie wzrosła produkcja samogonu i w konsekwencji niedobór cukru, a spadek dystrybucji alkoholu przyczynił się do spadku dochodów państwa oraz zwiększył niezadowolenie wśród obywateli Związku Radzieckiego[5]. Wszystkie przeprowadzane reformy Gorbaczow przeprowadzał powoli, by nie zniechęcić do siebie konserwatywnej opozycji.

Próba przebudowy gospodarki spotkała się z oporem konserwatywnych działaczy KPZR i biurokratów. Aby dopuścić do podejmowania decyzji w gospodarce także podmioty niepartyjne, Gorbaczow zaczął akcentować potrzebę demokratyzacji i otwartości. Na początku 1987 roku Michaił Gorbaczow proklamował demokratyzację, mówiąc: Albo demokracja, albo społeczna inercja i konserwatyzm; nie ma innej drogi, towarzysze[8]. Decentralizacja procesu decyzyjnego, podnoszenie wydajności i różnicowanie płac spotkały się ze sprzeciwem robotników i konserwatystów. Opór ten skłonił Gorbaczowa do intensyfikacji reform politycznych, dzięki którym mógłby w późniejszym czasie wprowadzić zmiany gospodarcze[8].

W maju 1989 roku Zjazd Deputowanych Ludowych (powołany w czerwcu 1988 roku urząd wybierający członków Rady Najwyższej) wybrał Gorbaczowa na prezydenta Związku Radzieckiego. Na początku lat 90. Gorbaczow próbował wzmocnić urząd prezydenta, aby zmarginalizować konserwatystów z partii i wdrożyć swój program przy pomocy reformatorów[9]. W lutym 1990 roku KPZR wyrzekł się monopolu na władzę. W marcu 1990 roku Zjazd Deputowanych Ludowych przeprowadził w zasadzie wolne i równe dla wszystkich wybory. Podczas majowego zjazdu wybrano nowego przewodniczącego Rady Najwyższej – Borysa Jelcyna[9]. Wykorzystujący swą nową pozycję Jelcyn podważał zwierzchnictwo Gorbaczowa i instytucji ogólnozwiązkowych.

Polityka zagraniczna[edytuj | edytuj kod]

Michaił Gorbaczow, Ronald Reagan i George H.W. Bush w Nowym Jorku (1988)

Gorbaczow starał się przywrócić dobre stosunki z Zachodem. W tym celu zrezygnował z wyścigu zbrojeń (w 1987 roku Gorbaczow i Ronald Reagan podpisali porozumienie o redukcji rakiet średniego i krótszego zasięgu) oraz wycofał wojska z Afganistanu w 1989 roku[3]. Po pierwszej wizycie w Londynie Margaret Thatcher powiedziała, że Gorbaczow jest człowiekiem, „z którym można robić interesy”[5]. Duża popularność przywódcy Związku Radzieckiego przerodziła się w „gorbomanię”[5]. Podczas wizyt zagranicznych Gorbaczow zauważył wysoki poziom życia mieszkańców państw kapitalistycznych oraz uświadomił sobie fasadowość radzieckiej propagandy[5].

Rzeczywisty cel polityki Gorbaczowa polegał na izolacji Europy od Stanów Zjednoczonych i realizacji radzieckich interesów w powiększonej strefie wpływów. Państwa europejskie i Wspólnoty Europejskie miały przyjąć i urzeczywistniać ideały komunistyczne, formułowane przez zjednoczony ruch eurokomunizmu i lewicy. 26 marca 1987 r. omawiano na spotkaniu Politbiura to przedsięwzięcie, które uzyskało nazwę „Wspólnego Europejskiego Domu”. Udział w wyznaczaniu jego ram mieli m.in. Wojciech Jaruzelski i Alessandro Natta[10].

Liberalizacja polityczna w Związku Radzieckim ujawniła społecznie niezadowolenie z ustroju komunistycznego, tendencje separatystyczne republik, a w krajach satelickich stała się bodźcem do Jesieni Ludów. W 1990 roku Michaił Gorbaczow zgodził się na zjednoczenie Niemiec[3]. Polityka zagraniczna Gorbaczowa cieszyła się powszechną sympatią na świecie.

15 października 1990 roku Michaił Gorbaczow otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Komitet noblowski nagrodził go za swoje skuteczne działania mające na celu zakończenie zimnej wojny[11].

Rozpad Związku Radzieckiego[edytuj | edytuj kod]

W 1990 roku Gorbaczow poparł ogłaszanie przez republiki związkowe (w tym przez Rosję) suwerenności, nie uznając jednak deklaracji niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię[3]. Upadek Związku Radzieckiego był wbrew intencjom Gorbaczowa, który pragnął naprawić problemy państwa przy utrzymaniu systemu komunistycznego[5].

Po tym jak 11 marca 1990 roku Litewska Rada Najwyższa ogłosiła deklarację niepodległości Litwy, władze Związku Radzieckiego wysłały czołgi i zbrojne patrole na ulice miast litewskich, przejęły prasę, opanowały kilka budynków rządowych oraz wcieliły do wojska tysiące litewskich poborowych[12][13]. Radzieckie myśliwce regularnie odbywały loty nad Wilnem, a śmigłowce rozrzucały propagandowe ulotki. Z kraju wyproszeni zostali zagraniczni dziennikarze. Kilka miesięcy później zdecydowano na wprowadzenie blokady ekonomicznej Litwy, co doprowadziło do częstych przerw w dostawach prądu i napędziło inflację[potrzebny przypis]. Ponadto rząd Związku Radzieckiego inspirował demonstracje rosyjskiej mniejszości przeciwko władzom litewskim i wysłał oddziały specjalne, które miały chronić etnicznych Rosjan[12].

 Osobny artykuł: Wydarzenia styczniowe.

Po niespodziewanym upadku rządu litewskiego 12 stycznia 1991 roku władzę na Litwie przejął Litewski Komitet Ocalenia Narodowego. W tym samym czasie Gorbaczow wysłał do Litwy ultimatum, w którym zapowiedział zbrojną interwencję w przypadku nieprzyjęcia konstytucji Związku Radzieckiego. Jednocześnie, nie czekając na odpowiedź, Armia Radziecka przejęła najważniejsze budynki państwowe w Wilnie[12]. 13 stycznia 1991 roku 14 osób zginęło podczas starć wokół wieży telewizyjnej, a 702 odniosło rany[14].

W Związku Radzieckim popularność Gorbaczowa zaczęła maleć. Wpływ na to miał spadek poziomu życia społeczeństwa oraz wycofanie się z kontroli Europy Wschodniej (co odebrano jako rezygnację ze statusu mocarstwa)[3]. 19 sierpnia 1991 roku doszło do wybuchu puczu moskiewskiego, podczas którego puczyści (będący partyjnymi spiskowcami) próbowali objąć władzę. Po upadku zamachu stanu 21 sierpnia pozycja Gorbaczowa gwałtownie zmalała przy ogromnym wzroście autorytetu Jelcyna, który uchodził wśród Rosjan za bohatera[9].

Po utworzeniu przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna Wspólnoty Niepodległych Państw (8 grudnia 1991 roku) Gorbaczow (będący prezydentem faktycznie nieistniejącego już Związku Radzieckiego) 25 grudnia 1991 roku złożył urząd[3]. Protestował przeciwko porozumieniu białowieskiemu[15], uznając je za nielegalne, co dowodzi zamiaru Gorbaczowa co do reformy Związku Radzieckiego, a nie dążenia do jego rozpadu.

Życie po dymisji[edytuj | edytuj kod]

Michaił Gorbaczow podczas Gali UNESCO 2011 w Düsseldorfie

W 1992 roku Gorbaczow powołał fundację swojego imienia poświęconą studiom politycznym. W 1996 roku kandydował w wyborach prezydenckich, ale uzyskał znikome poparcie. W 1998 roku założył Rosyjską Zjednoczoną Partię Socjaldemokratów, która nie zdobyła dużego znaczenia w życiu politycznym Rosji[3].

W 2007 Gorbaczow został twarzą kampanii reklamowej ekskluzywnej marki toreb Louis Vuitton. Już wcześniej razem z córką brał udział w reklamach różnorakich produktów (m.in. reklama Pizzy Hut). Spotkało się to w Rosji z falą krytyki[16].

30 stycznia 2015 roku Michaił Gorbaczow skrytykował propozycję Nikołaja Iwanowa potępiającą aneksję Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Według oświadczenia Iwanowa, w NRD (w przeciwieństwie do Krymu) nigdy nie odbyło się referendum dotyczące zmiany przynależności państwowej terytorium. Gorbaczow krytykując pomysł stwierdził, że nie można porównywać kontekstu obu zdarzeń i nie wolno oceniać z obecnego punktu widzenia dawnych wydarzeń[17].

W maju 2016 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wydała dla Michaiła Gorbaczowa zakaz wjazdu na Ukrainę. Służby tłumaczyły tę decyzję względami bezpieczeństwa, wskazując, że Gorbaczow m.in. publicznie poparł rosyjską aneksję Krymu[18].

Relacje z Putinem[edytuj | edytuj kod]

W pierwszych latach rządów Władimira Putina Gorbaczow wspierał go zdecydowanie. 26 września 2000 r. i 17 czerwca 2002 r. obaj politycy spotkali się na Kremlu. To ostatnie spotkanie przebiegło, według centrum prasowego Fundacji Gorbaczowa, „w atmosferze pełnego zrozumienia”. Z biegiem czasu Gorbaczow zaczął coraz bardziej krytycznie odnosić się do polityki Putina, wskazując na jego autorytarne tendencje. W styczniu 2008 r. w wywiadzie dla The New York Times Gorbaczow ostro skrytykował stan rosyjskiego systemu wyborczego. Wezwał do gruntownej reformy systemu, w którym cała władza znajduje się w rękach świty prezydenta Putina. „W naszych wyborach nie wszystko jest w porządku, a nasz system wyborczy wymaga poważnych zmian” – powiedział Gorbaczow. W lutym 2011 r. Gorbaczow w wywiadzie dla Radia Swoboda sformułował główne zarzuty dotyczące „tandemu” Putina i Miedwiediewa: upadku demokracji, korupcji i dominacji oficerów bezpieczeństwa. Gorbaczow był także niezadowolony z faktu, że nie pozwolono mu zarejestrować swojej Partii Socjaldemokratycznej. Sam Putin unikał ostrych reakcji na krytykę Gorbaczowa, ale jego sekretarz prasowy Dmitrij Pieskow zrobił to co najmniej dwa razy: w 2011 r. Pieskow stwierdził, że „były szef ZSRR zasadniczo zrujnował kraj”, a w 2013 wyraził przekonanie, że nigdy już nie będzie w nowej Rosji czegoś takiego jak „pierestrojka” Gorbaczowa.

24 grudnia 2011 roku, po masowym wiecu protestu przeciwko fałszowaniu wyników szóstego zwołania wyborów do Dumy Państwowej, Gorbaczow na antenie radia Echo Moskwy wezwał Putina, by nie uczestniczył w następnych wyborach prezydenckich w Rosji: „Radziłbym Władimirowi Władimirowiczowi wyjść teraz. Wyłoniły się trzy terminy: dwie kadencje prezydenta, jedna kadencja premiera – trzy kadencje, no, dość, wystarczy”

2 marca 2013 r., w telegramie gratulacyjnym z okazji 82. urodzin byłego przywódcy ZSRR, rosyjski prezydent W. Putin zwrócił uwagę na ważne inicjatywy Gorbaczowa w dziedzinie współpracy międzynarodowej i jego dążenie do wzmocnienia autorytetu Rosji w świecie.

Po kryzysie krymskim i wydarzeniach na Ukrainie w 2014 r. stosunek Gorbaczowa do Putina znów się ocieplił. Odbywając 6 listopada wizytę w Niemczech, by spotkać się z niemiecką kanclerz Merkel w związku z 25. rocznicą upadku muru berlińskiego, Gorbaczow wyraził przekonanie, że Putin jest najlepszym obrońcą interesów Rosji i nie godzi się z jego krytykami. W Niemczech Gorbaczow zwrócił uwagę opinii publicznej Zachodu na przemówienie Putina przed Klubem Wałdajskim, w którym widział sposób na zmniejszenie napięć w stosunkach między Rosją a Zachodem, a w przyszłości – na podstawę budowania nowych partnerstw.

W dniu 6 grudnia 2017 r. w rozmowie z RIA Nowosti Gorbaczow powiedział, że „dzisiaj Putin jest przywódcą, który zasłużył sobie na poparcie ludzi i musimy się z tym liczyć, i myślę, że powinniśmy się kierować tym, o czym myślą ludzie”.

Odznaczenia i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Michaił Gorbaczow został uhonorowany wieloma odznaczeniami radzieckimi, rosyjskimi oraz zagranicznymi, m.in.:

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 19 do 21 sierpnia 1991 roku, w trakcie puczu moskiewskiego tymczasowo de facto nielegalnie pozbawiony władzy przez wiceprezydenta Giennadija Janajewa, który ogłosił się Prezydentem ZSRR.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. The Nobel Peace Prize 1990, NobelPrize.org [dostęp 2019-06-22] (ang.).
 2. a b Graczow 2003 ↓, s. 32.
 3. a b c d e f g h i j k l Gorbaczow Michaił S., [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-08-28].
 4. Graczow 2003 ↓, s. 35.
 5. a b c d e f g h i Marta Kozak: Mąż opatrznościowy czy grabarz ZSRR? Początki rządów Michaiła Gorbaczowa. histmag.org, 2015-03-11. [dostęp 2017-08-28].
 6. Wegs i Ladrech 2008 ↓, s. 317.
 7. głasnost, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-08-28].
 8. a b Wegs i Ladrech 2008 ↓, s. 318.
 9. a b c Wegs i Ladrech 2008 ↓, s. 319.
 10. Władimir Bukowski, Paweł Stroiłow, Unia Sowiecka czy Związek Europejski? Wywiad rzeka Tomasza Sommera z Władimirem Bukowskim, 2005, s. 11–43.
 11. The Nobel Peace Prize 1990 (ang.). nobelprize.org. [dostęp 2018-05-29].
 12. a b c Maciej Jarkowiec. Przestrzelone pokojowe Noble. „Ale Historia”, s. 3, 2018-05-28. Gazeta Wyborcza. 
 13. Andres Kasekamp: Jak państwa bałtyckie odzyskały wolność. histmag.org, 2013-04-30. [dostęp 2018-05-29].
 14. 11 stycznia 1991 roku na Litwie doszło do zbrojnej interwencji Armii Sowieckiej. historykon.pl, 2018-01-11. [dostęp 2018-05-29].
 15. Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Sowiety, 2017, s. 280.
 16. Горбачев сознательно пожертвовал страной и властью ради почетной безбедной старости (ros.). km.ru, 2014-03-19.
 17. Grzegorz Nogal: Rosja: Duma protestuje przeciwko aneksji NRD przez RFN. histmag.org, 2015-01-30. [dostęp 2018-05-29].
 18. Alla Eshchenko, Victoria Butenko, Angela Dewan: Last Soviet leader Gorbachev banned from Ukraine (ang.). edition.ccn.com, 2016-05-27. [dostęp 2018-05-29].
 19. Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2011 года № 257 «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Горбачёва М. С.».
 20. Michail Gorbatschow wird mit höchstem Orden Russlands ausgezeichnet, Focus Online [dostęp 2019-01-05].
 21. О награждении орденом Почета Горбачева М.С., Указ Президента РФ от 28 февраля 2001 года №238, docs.cntd.ru [dostęp 2019-02-26].
 22. Mikhail Gorbachev – National Constitution Center, National Constitution Center – constitutioncenter.org [dostęp 2019-02-26] (ang.).
 23. Михаил Горбачев получил медаль Свободы, vz.ru [dostęp 2019-02-26] (ros.).
 24. Горбачева наградили за заслуги перед немецким отечеством, www.kommersant.ru, 9 listopada 1999 [dostęp 2019-02-26] (ros.).
 25. Горбачев командор ордена искусств Франции, www.kommersant.ru, 1 października 1997 [dostęp 2019-02-26] (ros.).
 26. Entidades estrangeiras agraciadas com ordens portuguesas, ordens.presidencia [dostęp 2019-01-05].
 27. Ronald Reagan Presidential Foundation & Library, web.archive.org, 10 czerwca 2008 [dostęp 2019-06-22] [zarchiwizowane z adresu 2008-06-10].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Poprzednik
Konstantin Czernienko
Sekretarz Generalny KC KPZR
1985–1991
Następca
Władimir Iwaszko
Poprzednik
Andriej Gromyko
Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
1988–1990
Następca
Urząd zniesiono, patrz niżej
Poprzednik
Rada Najwyższa
Prezydent ZSRR
1990–1991
Następca
Borys Jelcyn
(Prezydent Rosji)
Uwaga do sukcesji: Mimo rozpadu ZSRR jego prawną i międzynarodową sukcesorką jest Federacja Rosyjska