Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka

Republika Rosyjska 1917-1991 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Flaga Rosyjskiej FSRR
Godło Rosyjskiej FSRR
Flaga Rosyjskiej FSRR Godło Rosyjskiej FSRR
Dewiza: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!)
Hymn: Robotnicza Marsylianka (1917-1918)
Międzynarodówka (1918-1944)
Hymn ZSRR (1944-1990)
Pieśń Patriotyczna (1990-1991)
Stolica Piotrogród (do II.1918), Moskwa
Ustrój polityczny dyktatura monopartyjna partii komunistycznej
Powierzchnia
 • całkowita

17 075 200 km²
Liczba ludności ()
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia

147 386 000
8,6 osób/km²
Data powstania 7 listopada 1917
Data likwidacji 12 grudnia 1991
Mapa Rosyjskiej FSRR

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР); potocznie Rosja Radziecka, Rosja Sowiecka – w latach 1917-1922 niepodległe państwo; w latach 1922-1991 jedna z 15 republik Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, największa powierzchniowo i ludnościowo.

Powstała jako państwo 8 listopada 1917 roku, po zbrojnym obaleniu przez bolszewików władzy Rządu Tymczasowego Republiki Rosyjskiej premiera Aleksandra Kiereńskiego. 10 lipca 1918 jej formalna najwyższa władza – V Wszechrosyjski Zjazd Rad przyjęła konstytucję[1]. W wyniku porozumienia z 30 grudnia 1922 stała się jedną z czterech części składowych ZSRR (obok Ukraińskiej SRR, Białoruskiej SRR i Zakaukaskiej Federacyjnej SRR) i pozostała największą republiką związkową ZSRR aż do rozwiązania Związku umową z 8 grudnia 1991 roku. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w skład której weszła Rosyjska FSRR oraz uprzednio kontrolowane przez rosyjskich bolszewików, lecz formalnie niepodległe: Ukraińska SRR, Zakaukaska FSRR i Białoruska SRR powołano do życia 30 grudnia 1922. Wraz z tym momentem RFSRR przestała być suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego, stając się najważniejszą de facto z republik ZSRR na którego organy quasi-federalne przeniesiono formalnie większość kompetencji władzy państwowej republik związkowych.

Po rozpadzie ZSRR i jego formalnym rozwiązaniu porozumieniem białowieskim 8 grudnia 1991 roku, RFSRR przekształciła się w Federację Rosyjską, która zachowała ciągłość prawną z ZSRR (przykładem tego jest chociażby stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ czy własność obiektów dyplomatycznych).

Stolicą RFSRR był do lutego 1918 Piotrogród, w lutym 1918, wobec ofensywy armii niemieckiej przeniesiono ją do Moskwy.

Formalną głową państwa był do 1936 przewodniczący Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCIK), od 1936 przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej RFSRR, funkcję szefa rządu pełnił przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (do 1946 roku), a później przewodniczący Rady Ministrów RFSRR. Faktyczna władza była skupiona w rękach sekretarza generalnego partii komunistycznej (RKP(b), WKP(b) i KPZR), rządzącej w formie dyktatury monopartyjnej.

RFSRR jako suwerenne państwo[edytuj | edytuj kod]

Rewolucja październikowa[edytuj | edytuj kod]

Gdy 6 listopada 1917 Rząd Tymczasowy rząd podjął próby zamknięcia pism bolszewickich, bolszewicy pośpiesznie zorganizowali naradę na której zdecydowano o wcześniejszym wybuchu przygotowywanego uprzednio przewrotu. Miał on być pierwotnie przeprowadzony w przeddzień wyznaczonych na 25 listopada 1917 demokratycznych wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji (Konstytuanty). Sygnałem rozpoczęcia powstania miał być wystrzał artyleryjski ślepą amunicją z zakotwiczonego na Newie krążownika Aurora[2]. W nocy z 6/7 listopada oddziały Gwardii Czerwonej i wojskowi, którzy opowiedzieli się po stronie bolszewików, zajęli bez walki budynki użyteczności publicznej w Piotrogrodzie, wymieniając ochronę obiektów. Pałac Zimowy, siedziba Rządu Tymczasowego został zajęty, członkowie rządu aresztowani, a premier Aleksander Kiereński potajemnie opuścił miasto. 8 listopada 1917 wydano odezwę „Do robotników, żołnierzy i chłopów” w której bolszewicy poinformowali o obaleniu Rządu Tymczasowego[3].

9 listopada 1917 na otwartym II Zjeździe Rad zawiadomiono o utworzeniu Rady Komisarzy Ludowych składającą się tylko z działaczy bolszewickich. Pozostałe ugrupowania socjalistów – mienszewicy i eserowcy oskarżyły bolszewików o zamach stanu i hipokryzję. Twierdzili oni iż kryzys w Rosji rozwiązać należy metodami pokojowymi i powinien zostać powołany rząd koalicyjny złożony z przedstawicieli wszystkich partii socjalistycznych. W proteście przeciwko radykalnym działaniom bolszewików, mienszewicy i eserowcy wycofali się z obrad II Zjazdu Rad i wraz z kadetami utworzyli Komitet Ocalenia Ojczyzny i Rewolucji. Za koalicją z bolszewikami na ich warunkach opowiedzieli się tylko lewicowi eserowcy, którzy w grudniu założyli nową partię, która otrzymała miejsca w Radzie Komisarzy Ludowych. Na Zjeździe zniesiono karę śmierci na froncie i przekazano władzę w terenie w ręce rad. Zjazd powołał nowy Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy składający się z 101 członków (62 bolszewików i 29 eserowców lewicowych).

Jednym z pierwszych dekretów Rady Komisarzy Ludowych był wydany 10 listopada „Dekret o prasie” zabraniający wydań „kontrrewolucyjnych” – czyli „tymczasowo”[4] przywracający zniesioną przez rewolucję lutową cenzurę[5].

Utworzono Czeka, czyli nieograniczony prawem organ policyjnych represji wobec przeciwników politycznych (określanych od lipca-września 1918 oficjalnie jako czerwony terror), na którego czele stanął Feliks Dzierżyński[6].

Demokratyczne wybory do Konstytuanty odbyły się 12 listopada?/25 listopada 1917 - już po obaleniu Rządu Tymczasowego i przejęciu władzy przez bolszewików) przy frekwencji ok. 50%. W wyborach uczestniczyło 44,4 mln uprawnionych do głosowania. Eserowcy zdobyli 40%, bolszewicy 23,9%, kadeci 4,7%, mienszewicy 2,3%.

5 stycznia?/18 stycznia 1918 w Pałacu Taurydzkim odbyło się pierwsze i jedyne posiedzenie Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Wiktor Czernow z partii socjalistów-rewolucjonistów (eserowców). Masowe demonstracje uliczne w Piotrogrodzie w obronie Zgromadzenia zostały stłumione przez bolszewików przy użyciu broni palnej. Bolszewicy zażądali od Zgromadzenia uchwalenia zrzeczenia się uprawnień legislacyjnych. Zgromadzenie miało zatwierdzić wszystkie dekrety już wydane przez Radę Komisarzy Ludowych, a następnie odroczyć obrady. Kluczowy punkt przedstawionej przez bolszewików uchwały brzmiał: Zgromadzenie Konstytucyjne uważa, że zadania jego wyczerpują się na ustanowieniu głównych podstaw socjalistycznej przebudowy społeczeństwa. Wniosek został odrzucony większością 237 przeciw 136 głosom. Po odrzuceniu przez Konstytuantę wniosku bolszewików, ci opuścili posiedzenie, oświadczając,że Zgromadzenie opanowali „kontrrewolucjoniści”. Zgromadzenie kontynuowało obrady. O 2.30 nad ranem salę posiedzeń opuścili sprzymierzeni z bolszewikami lewicowi eserowcy. O godz. 4 nad ranem, gdy Wiktor Czernow ogłaszał zniesienie prywatnej własności ziemi, bolszewicka ochrona pałacu zażądała zakończenia posiedzenia. Czernow kontynuował obrady jeszcze przez 20 minut, po czym pod presją wkraczających do sali dalszych uzbrojonych oddziałów bolszewickich odroczył posiedzenie do godziny 17. tego samego dnia. Zgromadzenie już nigdy więcej się nie zebrało[7].

6 stycznia?/19 stycznia stycznia wydano dekret Rady Komisarzy Ludowych o rozwiązaniu Konstytuanty jako zgromadzenia kontrrewolucyjnego.

W ciągu jednego roku czerwoni wydali szereg dekretów, wprowadzały one kontrolę robotniczą (nad przedsiębiorstwami), ośmiogodzinny dzień pracy, proklamowały suwerenność narodów dawnego Imperium, nacjonalizowały banki, znosiły rangi cywilne i stany, wprowadzały rozwody, oddzielały państwo i edukację od cerkwi. Utworzono również Armię Czerwoną[8].

Bolszewicy początkowo sprawowali władzę w koalicji z lewicowymi eserowcami. Wycofali się oni z Rady Komisarzy Ludowych w marcu 1918, w proteście przeciw traktatowi brzeskiemu, po powstaniu w lipcu 1918 usunięci ostatecznie ze struktur państwowych RFSRR.

3 marca 1918 w Brześciu podpisano traktat pokojowy między między Państwami Centralnymi a RFSRR kończący I wojnę światową na froncie wschodnim. Równolegle, zawarty 9 lutego 1918 traktat pokojowy Państw Centralnych z proklamowaną po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików Ukraińską Republiką Ludową umożliwił okupację terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej przez armię niemiecką i austrowęgierską. Niemcy okupowali również terytoria krajów bałtyckich i Białoruś.

Wojna domowa[edytuj | edytuj kod]

18 stycznia 1918 bolszewicy rozpędzili wybrane w demokratycznych wyborach w listopadzie-grudniu 1917 Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji-Konstytuantę, w którym nie posiadali większości (ok. 25% mandatów) i krwawo stłumili pokojowe demonstracje w obronie parlamentu. Oznaczało to, że pokojowe odsunięcie od władzy bolszewików nie jest możliwe, a jedynym sposobem na to pozostaje walka zbrojna. Podpisanie traktatu brzeskiego (3 marca 1918) spowodowało narastanie oporu wewnętrznego i wywołało poparcie Ententy dla ruchu Białych, a po zakończeniu I wojny światowej ograniczoną zewnętrzną interwencję. Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.

Głównym przeciwnikiem bolszewików - czerwonych byli biali[9]. Część zwolenników „białych” było monarchistami, wielu zwolennikami demokratycznej republiki, socjalistami. Biała Armia reprezentowała rosyjski nacjonalizm[10]. Biali zwalczali ruchy narodowe w obrębie przedrewolucyjnych granic Rosji, które utworzyły państwa narodowe i głosili hasło Rosji jednej i niepodzielnej. Bolszewicy werbalnie głosili prawo narodów Rosji do samostanowienia.

Po pokonaniu Sił Zbrojnych Południa Rosji gen. Antona Denikina przez Armie Czerwoną RFSRR okupowała zbrojnie w 1920 Demokratyczną Republikę Azerbejdżanu i Demokratyczną Republikę Armenii. W marcu 1921 Armia Czerwona dokonała inwazji na Demokratyczną Republikę Gruzji, uprzednio uznaną przez władze RFSRR. Azerbejdżan, Armenia i Gruzja zostały przekształcone w marionetkowe republiki sowieckie, tworząc w latach 1922-36 tzw. Zakaukaską FSRR w składzie ZSRR.

W 1921 roku Armia Czerwona interweniowała w Mongolii przeciwko siłom Bogda Chana, białogwardzistom barona Ungerna-Sternberga i wojskom Republiki Chińskiej. Rewolucjoniści wsparci przez Rosjan powołali Tymczasowy Rząd Ludowy na czele którego stanął Damdin Suche Bator. W czerwcu 1921 siły bolszewickie w sile 10 100 żołnierzy, 20 dział i 4 samolotów wkroczyły do kraju. Oddziały barona zmuszone zostały do wycofania się z kraju[11]. Zwycięzcy rewolucjoniści utworzyli Mongolską Republikę Ludową na czele z Mongolską Partią Ludowo-Rewolucyjną. W 1921 roku z kolei powstała wsparta przez RFSRR Tuwińska Republika Ludowa.

Wojna sowiecko-ukraińska[edytuj | edytuj kod]

Wojna polsko-bolszewicka[edytuj | edytuj kod]

Polityka gospodarcza RFSRR[edytuj | edytuj kod]

Pierwszą koncepcją gospodarki przyjętej przez RFSRR był komunizm wojenny który zakładał nacjonalizację i likwidację prywatnej własności środków produkcji. Komunizm wojenny miał pełnić jedynie funkcję tymczasową[12]. Sam W. Lenin uważał że w Rosji funkcjonować powinien kapitalizm państwowy[13]. Zaprojektowany przez skrajną lewicę partii komunizm wojenny nie przyniósł spodziewanych korzyści[14].

W 1921 roku, komunizm wojenny zastąpiono dość liberalną Nową Polityką Ekonomiczną (NEP), w ramach której wprowadzono wolny handel i prywatną własność firm. NEP poskutkował szybką odbudową kraju[15]. Rząd odszedł od nacjonalizacji. W rezultacie inwestycje NEP-u w części wsparte zostały przez inwestorów zagranicznych[16].

RFSRR w składzie ZSRR[edytuj | edytuj kod]

Początkowo bolszewicy sądzili, że rewolucja rosyjska jest tylko wstępem do rewolucji światowej. Po stłumieniu ruchów rewolucyjnych (którym udało się przejściowo, zwłaszcza na Węgrzech i częściowo w Niemczech przejąć władzę), nieudanej wyprawie na Zachód (tzw. wojna polsko-bolszewicka) oraz załamaniu gospodarki rosyjskiej wskutek eksperymentów komunizmu wojennego, a także zniszczeń wojennych, bolszewicy zostali zmuszeni do zmiany kursu. W 1921 roku wybuchł głód na Powołżu, który pochłonął 5,1 miliona ofiar. Była to największa katastrofa humanitarna w Europie od czasów czarnej śmierci[17]. Herbert Hoover, amerykański sekretarz handlu jako przewodniczący Amerykańskiej Organizacji Pomocy (American Relief Organisation) udzielił pomocy finansowej 11 milionom głodujących. Rząd bolszewicki zaoszczędzone w ten sposób fundusze przeznaczył na zakup broni za granicą[18].

Bolszewicy siłą stłumili bunty chłopskie, w tym powstanie w guberni tambowskiej pod wodzą Aleksandra Antonowa oraz powstanie marynarzy w Kronsztadzie. W czasie walk z tymi przeciwnikami Armia Czerwona straciła w latach 1921–1922 237 908 żołnierzy[19].

W 1921 wprowadzono w życie nową gospodarkę rynkową (tak zwany NEP – Nowa Polityka Ekonomiczna), ograniczono terror, zachowując jednak zasadę dyktatury partii (zwanej dyktaturą proletariatu). Jednocześnie postanowiono dokonać umocnienia państwowości. 16 kwietnia 1922 Rosja podpisała z Republiką Weimarską układ w Rapallo, co zapoczątkowało intensywną współpracę niemiecko-sowiecką[20].

W 1929 partia bolszewicka dokonała zwrotu w polityce wewnętrznej, dokonując przymusowej kolektywizacji rolnictwa, likwidując sektor prywatny w gospodarce i zapoczątkowując budowę państwowego przemysłu ciężkiego w związku z programem zbrojeń Armii Czerwonej. Jednocześnie nastąpiło zaostrzenie terroru policyjnego OGPU, później NKWD. Konsekwencją była sprowokowana klęska głodu, która objęła oprócz Ukrainy również niektóre terytoria RFSRR (Kubań, Powołże) i pochłonęła życie ok 6 mln ludzi. W okresie kolektywizacji obozy koncentracyjne istniejące od 1918 zostały przekształcone w masowy system obozów pracy przymusowej (Gułag).

Dokonane 1 grudnia 1934 w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zabójstwo sekretarza WKP(b) w Leningradzie Siergieja Kirowa stało się pretekstem dla Józefa Stalina i jego otoczenia do rozpoczęcia masowego krwawego terroru wobec ludności ZSRR, elit partii bolszewików i wszystkich elit kulturalnych kraju. Okres masowego terroru NKWD w latach 1936-1939 określany jest jako wielki terror lub wielka czystka.

Terytorium[edytuj | edytuj kod]

Republika objęła ziemie dawnego Imperium Rosyjskiego, z wyjątkiem terenów, które uzyskały niepodległość i tym samym niezależność od Rosji (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia), przyłączone zostały do innych państw (Besarabia) lub innych republik ZSRR (Ukraina, Białoruś, Transkaukazja). Narodom mieszkającym na terenie republiki przyznano autonomię, w zależności od liczebności grupy był to status: republiki, obwodu autonomicznego, okręgu narodowościowego (w latach 70. przemianowanych na okręgi autonomiczne) lub rejonu narodowego. Autonomię otrzymali m.in. mieszkańcy Karelii (Karelska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, KASRR), Tatarzy z Kazania i Krymu, Czerkiesi, Czeczeni, Dagestańczycy i Kałmucy.

W latach 1924, 1926 i 1929 sukcesywnie odłączano od RFSRR ziemie białoruskie, wcielone w skład RFSRR w 1920 roku. Były to obszary guberni witebskiej, mohylewskiej oraz części smoleńskiej. Z RFSRR wyłączono wówczas Połock, Witebsk, Homel i Mohylew.

W 1924 roku na terenie RFSRR utworzono Turkiestańską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką (TASRR), która obejmowała ziemie zamieszkane przez muzułmanów pochodzenia tureckiego, a więc m.in. dawne: Chanat Buchary i Chanat Chiwy, jak również Turkmenistan, określany jako Kazachstan. Stopniowo, aż do 1936 roku terytoria te były odłączane administracyjnie od RFSRR, przyznawano im status republik związkowych w ramach ZSRR. Do 1936 roku utworzono pięć takich republik: Turkmeńską SRR, Tadżycką SRR, Uzbecką SRR, Kirgiską SRR i Kazachską SRR.

W 1940 roku, po wojnie zimowej i aneksji Przesmyku Karelskiego, w Pietrozawodsku powołano do życia kolejną, 12 republikę radziecką: Karelo-Fińską SRR. Tym samym od RFSRR na 16 lat odłączono Karelię, wcieloną do RFSRR z powrotem w 1956 roku, tym razem wraz z miastem Wyborg, które do 1940 roku było częścią Finlandii. Po 1945 roku w skład RFSRR wszedł też jedyny fiński port na Morzu Barentsa, Pieczenga (Petsamo).

Po zwycięstwie nad III Rzeszą w 1945 roku do ZSRR przyłączono północną część Prus Wschodnich, z których utworzono obwód kaliningradzki , eksklawę RFSRR, ze stolicą w Królewcu, którego nazwę zmieniono w 1946 na Kaliningrad.

Po 1945 do RFSRR przyłączono także niektóre tereny Łotewskiej SRR i Estońskiej SRR, oderwane od tych republik decyzją Rady Najwyższej ZSRR. Chodziło wówczas o ziemie wokół miasteczka Pytałowo na Łotwie, oraz tereny wokół Narwy (Iwangorod) w Estonii.

W 1954 roku od RFSRR odłączony został obwód krymski i przekazany przez Chruszczowa decyzją Rady Najwyższej ZSRR Ukraińskiej SRR, jako symbol jedności Rosji i Ukrainy w trzechsetną rocznicę ugody perejasławskiej, w praktyce wobec wymogów zagospodarowania regionu.

Po 1955 roku zmiany terytorium RFSRR w szerszym zakresie nie były dokonywane. Doszło jedynie do niewielkich lokalnych korekt granicznych.

Flaga przyjęta na początku lat 90.

Republiki autonomiczne[edytuj | edytuj kod]

W skład Rosyjskiej FSRR wchodziły liczne republiki autonomiczne. Ich liczba zmieniała się w czasie w związku z likwidowaniem i przekształcaniem tych republik w republiki związkowe.

W latach 1962-1990 – na terenie RFSRR istniały republiki autonomiczne:

W okresach wcześniejszych w skład Rosyjskiej FSRR wchodziły także:

Przypisy

 1. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
 2. Paweł Chmielewski, Marian Wilk Zarys dziejów ZSRR s. 50-52.
 3. Paweł Chmielewski, Marian Wilk Zarys dziejów ZSRR s. 50-52.
 4. Cenzura prewencyjna obowiązywała w ZSRR do końca rządów KPZR w 1991 r.
 5. Następnego dnia zamknięto 10 dzienników piotrogrodzkich, w ciągu następnego tygodnia kolejnych 10. Wobec słabości aparatu państwowego pełna likwidacja niezależnej prasy nastąpiła w sierpniu 1918 r.
 6. Treść dekretu o utworzeniu Czeki pozostała tajna do publikacji w „Prawdzie” w dziesięć lat później – w grudniu 1927.
 7. Richard Pipes Rewolucja Rosyjska Warszawa 1994; Wyd. PWN; ISBN 83-01-11521-1, s. 434-438.
 8. Paweł Chmielewski, Marian Wilk Zarys dziejów ZSRR s. 57-60.
 9. Kenez, Peter, „The Ideology of the White Movement,” Soviet Studies, 1980, no. 32. s. 58-83.
 10. Kenez, Peter, „The Ideology of the White Movement,” Soviet Studies, 1980, no. 32. s. 58-83.
 11. Leksykon bitew świata, Wyd. Almapress, Warszawa 2004.
 12. Kenez P.: Odkłamana historia Związku Radzieckiego. Warszawa: Bellona, 2006, s. 61. ISBN 9788311110311.
 13. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994, s. 535. ISBN 978-83-233-2615-1.
 14. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994, s. 562-563. ISBN 978-83-233-2615-1.
 15. Gregory, Paul R. (2004). The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives. Cambridge University Press. s. 218–220. ISBN 0-521-53367-8.
 16. Fitzpatrick, The Russian Revolution, s. 96.
 17. Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005, s. 440-448.
 18. Tamże s. 446-448.
 19. Tamże, 399-405.
 20. Tamże, s. 459-460.