Prezydium Sejmu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

Do funkcji Prezydium Sejmu należą:

  • ustalanie planu pracy Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów
  • przygotowywanie wykładni Regulaminu Izby, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
  • ustalanie zasad doradztwa naukowego i ekspertyz
  • zajmowanie się kwestiami prawnymi posłów
  • przekazywanie poszczególnym komisjom sejmowym odpowiednich spraw do rozpatrzenia
  • opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu.

Liczbę wicemarszałków ustala w drodze uchwały Sejm[1].

III Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Prezydium X kadencji Sejmu (od 13 listopada 2023)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium IX kadencji Sejmu (od 12 listopada 2019 do 12 listopada 2023)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium VIII kadencji Sejmu (od 11 listopada 2015 do 12 listopada 2019)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium VII kadencji Sejmu (od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium VI kadencji Sejmu (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium V kadencji Sejmu (od 26 października 2005 do 4 listopada 2007)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium IV kadencji Sejmu (od 19 października 2001 do 18 października 2005)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium III kadencji Sejmu (od 20 października 1997 do 18 października 2001)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium II kadencji Sejmu (od 14 października 1993 do 19 października 1997)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium I kadencji Sejmu (od 24 listopada 1991 do 14 października 1993)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu X kadencji (od 1 stycznia 1990 do 1991)[edytuj | edytuj kod]

Polska powojenna i PRL[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu X kadencji do 31 grudnia 1989[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu IX kadencji (od 1985 do 1989)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu VIII kadencji (od 1980 do 1985)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu VII kadencji (od 1976 do 1980)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu VI kadencji (od 1972 do 1976)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu V kadencji (od 1969 do 1972)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu IV kadencji (od 1965 do 1969)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu III kadencji (od 1961 do 1965)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu II kadencji (od 1957 do 1961)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu I kadencji (od 1952 do 1956)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu Ustawodawczego (od 1947 do 1952)[edytuj | edytuj kod]

II Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu V kadencji (od 1938 do 1939)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu IV kadencji (od 1935 do 1938)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu III kadencji (od 1930 do 1935)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu II kadencji (od 1928 do 1930)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu I kadencji (od 1922 do 1928)[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu Ustawodawczego (od 1919 do 1922)[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Joachim Brudziński zrezygnował z funkcji wicemarszałka Sejmu 9 stycznia 2018. Regulamin Sejmu właściwie nie przewiduje takiej czynności. Wicemarszałek normalnie pełni swoją funkcję do końca kadencji Sejmu albo może zostać odwołany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiego głosowania nad odwołaniem nie było.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Sejmu (M.P. z 2022 r. poz. 990).