Równania Naviera-Stokesa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Równania Naviera-Stokesa (nazwane na cześć Claude’a-Louis Naviera i George’a Gabriela Stokesa) – zestaw równań opisujących zasadę zachowania pędu dla poruszającego się płynu. Według nich zmiany pędu elementu płynu zależą jedynie od sił masowych, zewnętrznego ciśnienia i wewnętrznych sił lepkości w płynie.

Dla płynu idealnego o zerowej lepkości równania mówią, że przyspieszenie jest proporcjonalne do pochodnej ciśnienia.

Rozwiązania równań dla danego problemu fizycznego muszą być znalezione na drodze rachunku różniczkowego i całkowego. W praktyce, jedynie najprostsze przypadki mogą być rozwiązane analitycznie, np. przypadki nieturbulentnego (laminarnego), stacjonarnego przepływu (nie zmieniającego się w czasie), w których liczba Reynoldsa ma małą wartość.[potrzebny przypis]

W bardziej złożonych przypadkach, takich jak systemy badania pogody na Ziemi, takie jak El Niño lub przy obliczeniach siły nośnej skrzydeł samolotów, rozwiązania równań Naviera-Stokesa mogą być znalezione jedynie metodami numerycznymi przy pomocy komputerów. Jest to oddzielna dziedzina nauki zwana obliczeniową mechaniką płynów.

W 2000 roku Instytut Matematyczny Claya ogłosił równania Naviera-Stokesa jednym z siedmiu problemów milenijnych matematyki i zaoferował 1 000 000 dolarów nagrody za podanie rozwiązania lub kontrprzykładu[1].

Ogólna forma równań[edytuj | edytuj kod]

Ogólna forma równań Naviera-Stokes’a[2] (dwa ostatnie człony po prawej stronie równania wynikają z uwzględnienia niestałości lepkości w obrębie przepływu - bardziej uproszczone formy równań Naviera-Stokesa znajdują się w sekcji #Dodatkowe założenia):

gdzie:

 • gęstość płynu,
 • – wektor prędkości,
 • Operator nabla, poniżej przykłady użycia w kontekście gradientu i dywergencji:
gradient prędkości (rozwinięty w kartezjańskim układzie współrzednych gdzie np.),
wyrażenie takiej postaci to gradient z dywergencji prędkości w kartezjańskim układzie współrzędnych (jest to wektor gdyż dywergencja prędkości to skalar, a gradient ze skalaru to wektor) gdzie oznaczenie np.
dywergencja prędkości,
gradient ciśnienia,
 • – wektor przyspieszenia płynu (sił masowych np. przyspieszenie ziemskie)
 • Pa – ciśnienie,
 • lepkość dynamiczna (powyższe równania uwzględniają że nie jest ona stałą tylko jest rożna dla różnych punktów przepływu)
 • lepkość objętościowa (powyższe równania uwzględniają że nie jest ona stałą tylko jest rożna dla różnych punktów przepływu)
 • - wektorowy operator Laplace'a (nie mylić z skalarnym operatorem Laplace'a, który akurat w układzie kartezjańskim, wykonany na wektorze, jest mu równoważny (ale już nie w np. cylindrycznym)). W kartezjańskim układzie dostajemy taki wektor:

Postać w kartezjańskim układzie współrzędnych[edytuj | edytuj kod]

gdzie użyto oznaczeń pochodnych cząstkowych oraz

Wyprowadzenie[3][edytuj | edytuj kod]

Wychodzimy od równania pędu Cauchy’ego:

Aby otrzymać równania Naviera-Stokesa należy poczynić założenia w celu zamodelowania tensora naprężeń . Zwyczajowo tensor naprężenia dzieli się na dwie części:

gdzie to macierz jednostkowa. Gdy płyn stoi nieruchomo w polu sił, to tensor zeruje się natomiast ciśnienie p niekoniecznie.

W oznaczeniach poniżej przyjmiemy że oraz . Ponadto będziemy stosować konwencję sumacyjną Einsteina.

 • Założenie 1: równania opisują płyn newtonowski tzn. tensor jest liniową funkcją gradientu prędkości tzn. ma postać:

gdzie: jest tensorem czwartego rzędu (ma 81 składowych). Ponieważ stosujemy konwencję sumacyjną Einsteina, więc przed prawą stroną powyższego równania stoją dwa znaki sumy: po indeksie k oraz l.

 • Założenie 2: Płyn jest izotropowy i jednorodny. Implikuje to że tensor powinien być niezależny od kierunku. Innym znanym tensorem niezależnym od kierunku jest (delta Kroneckera). Delta Kroneckera jest rzędu 2 więc my musimy znaleźć jej odpowiednik ale rzędu 4. Wprowadźmy więc skalar S będący iloczynem wewnętrznym tensora i czterech wektorów (ponieważ stosujemy konwencję sumacyjną Einsteina, więc przed prawą stroną równania poniżej stoją cztery znaki sumy: po indeksie i,j,k oraz l.):

Aby skalar S był niezależny od kierunku, nie powinien być zależny od bezwzględnego położenia wektorów , ale powinien zmieniać wartość gdy wektory zmieniają swoje długości lub położenia względem siebie. Zatem skalar S powinien zmieniać wartość, gdy zmieniają się cosinusy kątów między poszczególnymi wektorami (i gdy zmienia się długość wektorów). Funkcją, która to umożliwia jest iloczyn skalarny, wówczas:

Inne dodatkowe funkcje wektorów ponad powyższą, niczego juz nie wniosą. Zatem rozpisując iloczyny skalarne mamy:

przekształcając dalej:

zatem tensor , aby był izotropowy, musi mieć postać:

 • Założenie 3. Symetria tensora naprężeń tj. . Badając równowagę elementarnego sześcianu, zakładając, że nie występują naprężenia momentowe (dla których uogólnioną teorię sformułowali bracia Cosserat, 1909)[4], można dowieść że tensor naprężenia jest symetryczny. Jednak w ogólności tak nie jest i np. dla płynów polarnych w polu elektromagnetycznym takie założenie jest błędne. Równania Naviera-Stokesa nie uwzględniają tego typu płynów, ale za to uwzględniają szeroką klasę płynów powszechnie używanych. Zatem:

Podstawiając wyprowadzoną postać tensora pod lewą i prawą stronę równania otrzymamy:

i dalej:

co prowadzi do:

Ponieważ w szczególności ta równość musi zachodzić dla np. to mamy:

Zatem

Podstawiając to do tensora otrzymujemy:

Zamieniając nazwy parametrów na powszechnie używane tj.: oraz do tensora w tensorze mamy:

Po uwzględnieniu działania delty Kroneckera otrzymamy:

Ostatecznie tensor naprężenia można zapisać używając operatorów następująco (literka T w górnym indeksie oznacza transpozycję macierzy):

W ten sposób doszliśmy do końca definicji modelu i jest to właściwie koniec wyprowadzenia. Podstawiając taką formę tensora naprężeń do równania pędu Cauchy’ego otrzymamy równania Naviera-Stokesa.

Jednak aby wszystko było w pełni jasne, dokonamy ten krok podstawienia. Wyliczmy dywergencję transponowaną z :

W przejściu do ostatniej równości skorzystaliśmy z przemienności mnożenia skalaru przez macierz. Rozpisując dokładnie wszystkie operatory (na postać pochodnych cząstkowych) można sprawdzić, że prawdziwy jest poniższy ciąg równości (uwaga! uwzględniono tu, że lepkości są funkcjami zależnymi od położenia, a nie stałymi):

Zatem podstawiając pod równanie Cauchy’ego mamy:

Rozpisując pochodną substancjalną z lewej strony otrzymamy formę równania taką jak w sekcji #Ogólna forma równań.

Dodatkowe założenia[edytuj | edytuj kod]

Możemy dodać kolejne założenie:

 • Założenie 4: Doświadczalnie wyznaczona zależność (tr to ślad macierzy)

która jest dokładna dla gazów jednoatomowych, ale w praktyce znajduje zastosowanie do znacznie szerszej klasy płynów. Szczególnie gdy płyn jest prawie nieściśliwy bo wówczas i człon z w równaniach Naviera-Stokesa przestaje mieć znaczenie. Jeżeli teraz wyliczymy ślad z tensora to otrzymamy:

co po podstawieniu i rozwinięciu daje:

Zatem:

Więc:

Po podstawieniu tej zależności do równań Naviera-Stokesa przybiorą one postać:

 • Założenie 5: jeżeli przyjmiemy, że lepkość jest stała (lepkość silnie zależy od temperatury, więc gdy rozpatrujemy „płyn zimny” (bez uwzględniania równania energii) to wówczas taka sytuacja może mieć miejsce) to wówczas i równania upraszczają się do postaci:
 • Założenie 6: przyjmując, że płyn jest nieściśliwy otrzymamy:
 • Założenie 7: jeżeli całkowicie pominiemy lepkość tj. to otrzymamy równania Eulera:

Przypisy

 1. Millennium Prize Problems (ang.). Clay Mathematics Institute. [dostęp 2011-01-07].
 2. Joe Pedlosky: Fluid Dynamics of the Atmosphere and Ocean. Woods Hole Oceanographic Institution, 2014, s. rozdział 3 s.27.
 3. Joe Pedlosky: Fluid Dynamics of the Atmosphere and Ocean. Woods Hole Oceanographic Institution, 2014, s. rozdział 3 s.16-21.
 4. Andrzej Gawęcki: Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych. Alma Mater, 2003, s. część1: s.3, 10.