Równanie różniczkowe zwyczajne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Równanie różniczkowe zwyczajnerównanie, w którym występuje jedna zmienna niezależna oraz jedna lub więcej funkcji niewiadomych i ich pochodne[1].

Wśród równań różniczkowych zwyczajnych równania różniczkowe liniowe odgrywają szczególną rolę – taką postać ma większość równań fizyki i matematyki stosowanej. Ponadto równania nieliniowe są trudniejsze do rozwiązania, dlatego często rozwiązuje się je w sposób przybliżony, za pomocą równań liniowych[potrzebny przypis].

Uznaje się, że Lectiones mathematicae de methodo integralium Johanna Bernoulliego były pierwszym podręcznikiem na temat równań różniczkowych zwyczajnych[2].

Definicje[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Niech oznacza zmienną niezależną, zmienną zależną. Stosuje się różne oznaczenia na pochodne zmiennej zależnej względem zmiennej

W praktyce (jak wyżej) zazwyczaj pomija się zapisywanie argumentu przy funkcji i jej pochodnych, tzn. np. zamiast pisze się tylko

Ogólna definicja[edytuj | edytuj kod]

(1) Jeżeli jest funkcją zmiennej zmiennej oraz pochodnych zmiennej to równanie postaci

nazywa się jawnym równaniem różniczkowym rzędu

(2) Niejawnym równaniem różniczkowym rzędu nazywa się równanie postaci

Równanie różniczkowe liniowe rzędu n jednej zmiennej x(t)[edytuj | edytuj kod]

Równanie różniczkowe nazywamy liniowym rzędu n zmiennej zależnej , gdy można zapisać w postaci kombinacji liniowej funkcji i jej pochodnych:

gdzie:

 • – pochodne rzędu zmiennej zależnej względem zmiennej
 • oraz – różniczkowalne funkcje zmiennej niekoniecznie liniowe.

Innymi słowy: równanie jest liniowe, gdy zmienna zależna i jej pochodne występują tylko w 1-szej potędze i nie ma wyrazów zawierających funkcje zmiennej czy funkcje jej pochodnych, np. itd.

Przy tym mamy dwa istotne przypadki:

 • – wtedy równanie nazywa się jednorodnym,
 • – wtedy równanie nazywa się niejednorodnym.

Przykłady:

(1) Równanie liniowe niejednorodne rzędu

np. równanie ruchu ciała ze stałym przyspieszeniem

(2) Równania liniowe jednorodne rzędu

a)

b)

np. równaniami a) i b) opisuje się ruch harmoniczny: a) swobodny b) z tłumieniem.

Równanie różniczkowe nieliniowe rzędu n[edytuj | edytuj kod]

– to równanie, które nie jest liniowe

Przykłady: Równania nieliniowe jednej zmiennej zależnej

(1)

– opisuje drganie oscylatora anharmonicznego (np. wahadła matematycznego); aby równanie było liniowe, zmienna zależna powinna być w pierwszej potędze, nie w postaci funkcji dla małych drgań można dokonać przybliżenia dzięki czemu upraszcza się równanie do postaci liniowej

(2)

(3)

(4)

– równania (2)–(4) są nieliniowe, bo zmienna zależna nie jest w pierwszej potędze, ale w drugiej lub trzeciej; dodatkowo w równaniu (4) pochodna jest w drugiej potędze.

Układ równań różniczkowych zwyczajnych (ODE)[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli mamy powiązanych ze sobą równań różniczkowych zwyczajnych, to tworzą one układ (ang. ordinary differential equations – ODE). Niech oznacza wektor, którego elementami są funkcje

zaś – funkcja, której wartościami są funkcje wektora i jego pochodnych, to

jest jawną postacią układu równań różniczkowych zwyczajnych wymiaru w postaci macierzowej mamy

Funkcje te niekoniecznie są liniowe. W postaci niejawnej mamy

gdzie – wektor zerowy. W postaci macierzowej mamy

Całkowanie równań różniczkowych. Całki[edytuj | edytuj kod]

Proces znajdowania rozwiązań równań różniczkowych nazywa się całkowaniem.

Całką nazywa się jedno równanie lub zespół równań wiążących funkcje niewiadome ze zmienną niezależną Po podstawieniu funkcji niewiadomych i ich pochodnych do danego równania różniczkowego jest ono tożsamościowo spełnione.

Uwaga: Nie należy tego pojęcia mylić z pojęciem całki, rozumianej jako pole powierzchni pod krzywą.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Równanie wektorowe drugiej zasady dynamiki[edytuj | edytuj kod]

Tor kuli wystrzelonej z armaty jest opisany krzywą będącą rozwiązaniem układu dwóch równań różniczkowych zwyczajnych, zadających współrzędne ciała na płaszczyźnie

Równanie opisujące drugą zasadę dynamiki Newtona w przypadku ruchu ciała o stałej masie w przestrzeni 3-wymiarowej w polu wektora siły zmiennej w czasie ma postać:

gdzie:

 • – wektor, określający położenia ciała w zależności od czasu

Jest to więc układ 3 równań różniczkowych liniowych rzędu trzech zmiennych które są współrzędnymi ciała w przestrzeni.

Układ Lorentza[edytuj | edytuj kod]

Układ Lorentza – to układ trzech nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych

gdzie: – stałe parametry; tutaj oznaczono: ma sens czasu.

Układ ten modeluje zjawisko konwekcji termicznej w atmosferze; badanie tego układu doprowadziło do odkrycia zjawiska chaosu deterministycznego.

Oprogramowanie do rozwiązywania ODE[edytuj | edytuj kod]

Bezpłatne:

 • GNU Octave, oprogramowanie przeznaczone do obliczeń numerycznych, odpowiednik środowiska MATLAB.
 • GNU R, środowisko obliczeniowe zawiera pakiet do rozwiązywania ODE.
 • Julia (język programowania), język wysokiego poziomu, elastyczny, do szeregu obliczeń numerycznych, o rosnącej liczbie użytkowników.
 • Maxima, system algebry komputerowej.
 • SageMath[3], środowisko obliczeniowe używa składni podobnej do języka Python, umożliwiająca obliczenia w zakresie wielu gałęzi matematyki.
 • Scilab, aplikacje do obliczeń numerycznych.
 • Chebfun, pakiet oprogramowania napisany w MATLAB, do obliczeń z dokładnością do 15 cyfr znaczących.
 • COPASI, pakiet oprogramowania do całkowania i analizy ODE.
 • SciPy, pakiet języka Python, zawierający moduł całkowania ODE.
 • SymPy, pakiet języka Python, który może rozwiązywać ODE symbolicznie.

Płatne:

 • Mathematica, aplikacja początkowo przeznaczona do obliczeń symbolicznych.
 • Maple, aplikacja do obliczeń symbolicznych.
 • MATLAB, aplikacje obliczeniowe (skrót od słów MATrix LABoratory).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. równania różniczkowe zwyczajne, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-01].
 2. Jahnke 2003 ↓, s. 108-109.
 3. Basic Algebra and Calculus – Sage Tutorial v9.0 [online], doc.sagemath.org [dostęp 2020-05-12].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew, Poradnik encyklopedyczny. Matematyka, PWN, Warszawa 2010, s. 509–549 – równania różniczkowe zwyczajne, s. 549–573 – równania różniczkowe cząstkowe.
 • R.S. Guter, A.R. Janpolski, Równania różniczkowe, PWN, Warszawa 1980.
 • W.I. Smirnow, Matematyka wyższa, tom II, PWN, Warszawa 1966, s. 7–165 – równania różniczkowe zwyczajne oraz s. 464-607 – równania różniczkowe cząstkowe.
 • Hans Niels Jahnke: A history of analysis. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003. ISBN 0-8218-2623-9. OCLC 51607350.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]