Punkt przegięcia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wykres funkcji z punktem przegięcia

Punkt przegięcia – punkt na wykresie funkcji, w którym zachodzi zmiana jej wypukłości, tj. funkcja wypukła na lewo od tego punktu staje się wklęsła na prawo od niego lub na odwrót. Pojęcie to może być też uogólnione na inne krzywe.

Definicja formalna[edytuj | edytuj kod]

Ścisła wklęsłość[edytuj | edytuj kod]

Funkcja jest ściśle wklęsła na przedziale wtedy i tylko wtedy, gdy jest ciągła na przedziale i:

lub (równoważna definicja):

Ścisła wypukłość[edytuj | edytuj kod]

Podobnie funkcja jest ściśle wypukła na tym przedziale wtedy i tylko wtedy, gdy jest ciągła na tym przedziale i:

lub (równoważna definicja):

Punkt przegięcia[edytuj | edytuj kod]

Funkcja ma punkt przegięcia w wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje dla którego jest ona ściśle wklęsła na przedziale i ściśle wypukła na przedziale lub odwrotnie – ściśle wypukła na i ściśle wklęsła na

Zwykle wymaga się dodatkowo ciągłości funkcji w punkcie Niekiedy wymaga się też różniczkowalności w tym punkcie.

Warunki wystarczające[edytuj | edytuj kod]

Jak wynika z powyższej definicji, istnienie pochodnej nie jest konieczne do zdefiniowania wklęsłości i wypukłości krzywej, a co za tym idzie punktu przegięcia. Jeśli jednak funkcja posiada określoną obustronną pochodną w pewnym otoczeniu punktu wówczas warunkiem koniecznym i wystarczającym jest właściwe ekstremum lokalne pierwszej pochodnej w punkcie

Warunkiem wystarczającym istnienia punktu przegięcia jest też istnienie drugiej pochodnej funkcji równej zeru w punkcie oraz zmiana jej znaku w tym punkcie. Jeżeli funkcja ma zerową drugą pochodną w punkcie, ale jej znak nie zmienia się w tym punkcie, to funkcja ma w tym punkcie ekstremum lokalne.

Dla funkcji trzykrotnie różniczkowalnej warunkiem wystarczającym jest:

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Przykładem funkcji posiadającej punkt przegięcia w punkcie, gdzie nie posiada określonej drugiej pochodnej, jest funkcja W punkcie x=0 istnieje punkt przegięcia, bo pierwsza pochodna ma swoje minimum – mimo że drugie pochodne lewostronna i prawostronna nie są sobie równe, więc obustronna druga pochodna nie istnieje.

Wielomiany[edytuj | edytuj kod]

Wielomian -tego stopnia ma co najwyżej punktów przegięcia.

Uogólnienie na krzywe[edytuj | edytuj kod]

Punkt przegięcia może też zostać uogólniony na krzywe niebędące wykresami funkcji. Najczęściej przyjmowane uogólnienie definiuje punkt przegięcia krzywej jako punkt, który rozdziela w swoim otoczeniu punkty krzywej o krzywiźnie dodatniej i ujemnej.

Promień krzywizny[edytuj | edytuj kod]

W miarę zbliżania się do punktu przegięcia promień krzywizny wykresu funkcji dwukrotnie różniczkowalnej rośnie do nieskończoności. Mówimy skrótowo, że jest on w punkcie przegięcia nieskończony. Oznacza to, że w otoczeniu punktu przegięcia krzywa (w szczególności np. wykres funkcji) jest lepiej przybliżana linią prostą niż łukiem okręgu.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]