Józef Bem

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Józef Zachariasz Bem
Bem József
Murad Paşa
Ilustracja
generał
Data i miejsce urodzenia 14 marca 1794
Tarnów
Data i miejsce śmierci 10 grudnia 1850
Aleppo
Przebieg służby
Lata służby 18091850
Główne wojny i bitwy Wojny napoleońskie (1808-15):

inwazja na Rosję (1812), obrona Gdańska (1813)

powstanie listopadowe (1831): bitwa pod Iganiami, bitwa pod Ostrołęką (1831)

Wiosna Ludów 1848-49: rewolucja wiedeńska (1848), powstanie węgierskie (1848-49), bitwa pod Temeszwarem (1849), bitwa pod Segesvárem (1849)

obrona Aleppo (1850)

Odznaczenia
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari Kawaler Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Krzyż Wielki Orderu Świętego Stefana
Józef Bem
Herb
Bem
Rodzina Bemowie herbu Bem
Ojciec Andrzej Bem
Matka Agnieszka Gołuchowska

Józef Zachariasz Bem herbu Bem (ur. 14 marca 1794 w Tarnowie, zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo) – polski generał, strateg, pisarz, inżynier wojskowy[1], artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim[2], dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, założyciel dwóch emigracyjnych organizacji Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu pierwszego w historii polskiego towarzystwa inżynierskiego, uczestnik Wiosny Ludów, faktyczny choć nieformalny dowódca trzeciej rewolucji wiedeńskiej (Wiener Oktoberrevolution) 1848 r., naczelny wódz powstania węgierskiego 1848–1849, feldmarszałek armii Imperium Osmańskiego.

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Lipa rosnąca przy drodze do nieistniejącego dworu Bemów, pod którą według tradycji odpoczywał gen. Józef Bem w czasie pobytu u ojca w Słabkowicach

Józef Bem był synem Andrzeja Bema, wnukiem Wojciecha Bema i prawnukiem Christiana Bema, który był synem siodlarza[a] Kacpra Behma pochodzącego ze Świdnicy na Dolnym Śląsku[3]. Rodzina późniejszego generała wywodziła się z mieszczan śląskich. Kacper przeniósł się z Dolnego Śląska do Lwowa, w którym otrzymał obywatelstwo miejskie w roku 1794[3]. Dziad Józefa Bema – Wojciech uzyskał tytuł szlachecki, był rajcą miejskim oraz konsyliarzem[b] króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ojciec natomiast pracował w radzie miejskiej miasta Lwowa, a później był adwokatem w tarnowskim sądzie szlacheckim oraz nauczycielem matematyki w Tarnowie[4]. Ożenił się z Agnieszką Gołuchowską, z którą miał jednego syna – Józefa. Matka zmarła, a ojciec ożenił się ponownie w 1804 roku z Marianną Ostafińską[5].

W 1812 kupił wchodzące w skład Ordynacji Myszkowskich dobra ziemskie składające się z wsi Słabkowice i Skorzów[6]. Osiedlił się w Słabkowicach w zbudowanym dworku a dobra ziemskie Skorzów sprzedał Janowi Olrychowi Szanieckiemu. W Słabkowicach ojciec generała Bema zamieszkał z drugą żoną wspomnianą wyżej Marianną Ostafińską oraz dziećmi. Łącznie generał Józef Bem miał sześcioro rodzeństwa. Cztery siostry przyrodnie oraz dwóch braci przyrodnich Aleksandra i Konstantego[7].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Józef Bem
Józef Bem w powstaniu 1848 roku udekorowany węgierskimi odznaczeniami

Józef Bem urodził się 14 marca 1794 roku w Tarnowie, gdzie jego ojciec Andrzej przeniósł się ze Lwowa, aby objąć posadę adwokata. Na początku 1801 roku rodzina Bemów zamieszkała w Krakowie, w którego okolicy wykupiła dwie pobliskie wsie: Gaj oraz Brzyczynę Górną[5]. W mieście młody Józef ukończył krakowskie Gimnazjum św. Anny, które Austriacy przemianowali na Cesarsko-Królewskie Gimnazjum Akademickie[8].

W 1809 roku w wieku lat 15 został umieszczony przez rodziców w elitarnej warszawskiej Szkole Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii[4], w której na dwanaście miejsc było 36 kandydatów. Tam zdobył podstawy wiedzy przydatnej w praktyce inżynierskiej, ucząc się arytmetyki, geometrii teoretycznej i praktycznej, trygonometrii, algebry, topografii, a także języków: polskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dzięki edukacji oraz późniejszym podróżom po całej Europie stał się poliglotą. Zajęcia w szkole obejmowały również zajęcia praktyczne. Oprócz strzelania i obsługi dział w programie znalazły się także zajęcia inżynierskie jak budowanie fortyfikacji oraz mostów[9].

1 kwietnia 1810 roku został mianowany podporucznikiem artylerii. W celu szkolenia praktycznego otrzymał przydział do artylerii konnej Księstwa Warszawskiego. W latach 1810–1811 ukończył z wyróżnieniem Szkołę Aplikacyjną Artylerii i Inżynierów. Absolwentami tej szkoły byli m.in. gen. Ignacy Prądzyński oraz gen. Wojciech Chrzanowski. Po skończeniu nauki Bem uzyskał z nominacji Józefa Poniatowskiego stopień porucznika II klasy artylerii konnej[1][10].

Na początku 1812 roku w wieku 18 lat został awansowany na porucznika artylerii I klasy. Wziął udział w kampanii francusko-rosyjskiej w latach 1812–1813 najpierw w I Korpusie Davouta, a później w X Korpusie Macdonalda. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej za zasługi w obronie Gdańska przed połączoną armią rosyjsko-pruską w 1813 roku[11].

Po upadku Gdańska i klęsce Napoleona pojechał do ojca, który w ordynacji pińczowskiej kupił dwie wsie – Słabkowice i Skorzów. Dnia 21 stycznia 1815 roku został wciągnięty na listę oficerów I baterii lekkokonnej w randze kapitana służył w wojsku Królestwa Polskiego. We wrześniu 1817 roku przywrócono go do służby czynnej w armii Królestwa Polskiego i stacjonował w Łęczycy[12]. W 1818 roku został adiutantem polowym generała Piotra Bontempsa pracując jako inżynier wojskowy w Arsenale Królewskim w Warszawie. Tam w specjalnym, stworzonym na jego potrzeby laboratorium zawodowo zajął się doświadczeniami nad wojskową pirotechniką oraz bronią rakietową[13].

Już od 1815 roku przeprowadzał własne doświadczenia z rakietami bojowymi – tzw. racami kongrewskimi, z którymi po raz pierwszy zetknął się wczasie oblężenia Gdańska w 1813 roku. Po zatrudnieniu w arsenale poświęcił się doświadczeniom z nimi, budowie napędów oraz uzyskiwaniem materiałów wybuchowych i zapalających. Podstawową kwestią była odpowiednia selekcja oraz oczyszczanie saletry i węgla drzewnego składników czarnego prochu stanowiących główny napęd tych rakiet. W czasie jednej ze swoich prób pirotechnicznych w kwietniu 1819 został poważnie poparzony w wyniku wybuchu masy palnej, która opaliła mu całą twarz. Swoje doświadczenia notował, ostatecznie w 1819 roku sporządzając w języku francuskim raport Notes sur les fusees incendiares poświęcony swoim eksperymentom. Praca ta cieszyła się dużym uznaniem wśród wojskowych, a jej niemiecki przekład ogłoszono drukiem w 1820 roku w Weimarze pod tytułem Erfahrungen über die Congrevischen Raketen (Doświadczenia z rakietami kongrewskimi)[14][15]. W wyniku prac badawczych nad użyciem rac kongrewskich oraz ich udoskonaleniom utworzono dzięki Bemowi w armii polskiej pierwsze oddziały artylerii rakietowej – tzw. rakietników[2][13].

W latach 1819–1822 w stopniu kapitana wykładał również artylerię oraz nauki fortyfikacyjne w Zimowej Szkole Artylerii[1]. W 1822 został aresztowany i wydalony z wojska na co złożyło się kilka przyczyn. Został posądzony o przynależność do Wolnomularstwa Narodowego, uczestnictwo w pojedynku oraz zaniedbania w rozliczeniach finansowych[1]. Aresztowany przez władze rosyjskie spędził kilka miesięcy w areszcie. 30 lipca 1822 sąd dywizyjny skazał go na rok więzienia i degradację za „zatajenie okoliczności, tyczącej się złożenia deklaracji nienależenia do towarzystw tajnych”. 8 sierpnia wielki książę Konstanty na prośbę Bontempsa złagodził mu wymiar kary, pozbawiając go jedynie stałego etatu. Do armii powrócił jednak już w 1823 r. W tym czasie zabił w pojedynku nieznanego przeciwnika, został jednak ciężko postrzelony w udo i kulał do końca życia. 29 stycznia 1829 został ostatecznie zdymisjonowany – formalnie ze względu na słaby stan zdrowia[16].

Wyjechał do Galicji z zamiarem zajęcia się gospodarką. 15 lutego 1826 roku przybył do Lwowa. Wydzierżawił od swojego stryja, kanonika lwowskiego Jakuba Bema wieś Basiówka[17]. W 1826 podjął się bezinteresownie kierowania robotami przy przebudowie byłego klasztoru i kościoła ss. Karmelitanek trzewiczkowych we Lwowie na potrzeby Ossolineum. Przygotował niezbędne szkice i obliczenia, a w roku następnym kierował robotami dojeżdżając na plac budowy z Basiówki. Majątek wydzierżawiony od stryja nie zapewniał mu wystarczających środków do życia podejmował więc szereg innych prac oferując swoje zdolności inżynierskie jakich nauczył się w szkole wojskowej oraz w czasie służby w wojsku[18].

W 1826 roku hrabia Franciszek Potocki zatrudnił go jako administratora swoich dóbr w okolicach Brodów w Galicji[4]. W latach 1826–1830 Bem prowadził tam prace budowlane, zajmując się uprzemysławianiem majątku Potockich, wprowadzając w nich szereg innowacji i racjonalizacji[14]. Zajmował się budowaniem oraz remontami zakładów przemysłowych m.in. cukrowni i gorzelni w Koniuszkach, Klekotach i Zbarażu[1]. W fabrykach montował rozpowszechniające się w produkcji maszyny parowe. Z funduszy Potockiego założył i zorganizował również w Brodach fabrykę papieru[17]. Również w tym czasie zajął się odrestaurowaniem zabytkowej cerkwi prawosławnej Bogurodzicy w Brodach wybudowanej w 1600 roku. Kierował także przebudową pałacu Potockich w Brodach oraz pałacu Lubomirskich w Przeworsku, gdzie opracował i zainstalował nowy system ogrzewania[19][17].

Miał szerokie zainteresowania związane z techniką i przemysłem m.in. zamierzał się zająć górnictwem[20]. We Lwowie w 1829 wydał podręcznik obsługi silników parowych dla mechaników pt. O machinach parowych[21]. Według zamysłu autora dzieło miało całościowo opisać to zagadnienie i planowane było na 3-tomową naukową publikację, jednak pisanie go przerwały mu nagłe wydarzenia polityczne w Królestwie Polskim.

Powstanie listopadowe[edytuj | edytuj kod]

Obraz Januarego Suchodolskiego. Na pierwszym planie artyleria polska z okresu Powstania listopadowego

W związku z wybuchem powstania listopadowego Józef Bem 10 marca 1831 przybył do Warszawy, gdzie w stopniu majora objął dowództwo 4. baterii lekkokonnej w sile 12 armat i 291 żołnierzy. 9 kwietnia 1831 roku baterię Bema przydzielono do korpusu generała Ignacego Prądzyńskiego. Bem przeszedł chrzest bojowy 10 kwietnia w czasie zwycięskiej dla Polaków bitwy pod Domanicami, która miała miejsce pod małą, mazowiecką wsią Domanice[22].

W trakcie działań wojennych dał się poznać jako odważny dowódca, umiejący wykorzystać artylerię konną na polu walki. Walczył m.in. w wygranej przez Polaków bitwie pod Iganiami, po której wyróżnił go w raporcie gen. Prądzyński. Naczelny wódz gen. Jan Skrzynecki, wizytując pobojowisko po bitwie, mianował Bema podpułkownikiem[23]. W kolejnym starciu, do jakiego doszło pod miejscowością Przetycz, dzięki celnemu ogniowi baterii kierowanej przez Bema wojska rosyjskie zmuszone zostały do odwrotu. Scenariusz ten miał miejsce także w kilku innych potyczkach m.in. pod wsią Długosiodło w powiecie wyszkowskim, nad rzeką Orzyc, pod Rużem oraz Złotorią[24].

W bitwie pod Ostrołęką Bem popisał się śmiałą szarżą artyleryjską, zmniejszając znacznie rozmiary polskiej porażki. Został w niej ranny i jeszcze na polu walki mianowany pułkownikiem. W obronie Warszawy, 21 czerwca został mianowany dowódcą artylerii armii czynnej, 1 lipca odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari[23]. Na wniosek gen. Kazimierza Małachowskiego 22 sierpnia awansowany do stopnia generała brygady wraz z późniejszym obrońcą Woli gen. Józefem Sowińskim[1]. W wyniku rosyjskiego szturmu obrona stolicy załamała się, a powstanie upadło. Bemowi udało się wycofać do Prus i w początku października wraz z artylerią stacjonować w Elblągu oraz Kwidzynie i okolicy, gdzie jego jednostka została rozwiązana.

Emigracja[edytuj | edytuj kod]

Józef Bem w towarzystwie gen. Henryka Dembińskiego i węgierskiego bohatera narodowego Lajosa Kossutha

Po upadku powstania udał się na emigrację do Niemiec, a później do Francji dołączając do grona tzw. Wielkiej Emigracji. Do Paryża przybył w styczniu 1832 roku i związał się z obozem Hôtel Lambert. Był monarchistą i stronnikiem Adama Jerzego Czartoryskiego oraz członkiem Związku Jedności Narodowej. W 1832 był jednym z założycieli Towarzystwa Literackiego w Paryżu[25]. Ze stolicy Francji wyjechał 10 stycznia 1832 roku, udając się do Drezna, a później do Lipska gdzie organizował punkty etapowe dla polskich żołnierzy i powstańców uciekających po powstaniu na zachód. Z jego polecenia punkt etapowy dla emigrujących polskich powstańców zorganizował m.in. ekspowstaniec i późniejszy pionier przemysłowej produkcji zegarków w SzwajcariiAntoni Patek. W 1833 Bem brał udział w próbach stworzenia armii polskiej w Belgii, Egipcie i Portugalii.

15 marca 1835 roku założył Towarzystwo Politechniczne Polskie w Paryżu, którego był pierwszym prezesem. Organizacja zajmowała się kształceniem technicznym Polaków na emigracji, podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych oraz pomocą w zdobywaniu pracy. Długofalowym celem była nauka nowoczesnych wówczas technologii oraz przeniesienie ich w przyszłości do ojczyzny[1]. Generał Bem był wielkim zwolennikiem samokształcenia. W 1838 roku w jednej ze swoich broszur napisał „(...) Polacy mający teraz sposobność doskonalenia się za granicą we wszystkich częściach nauk, sztuk, zawodów i rzemiosł, powinni uważać za święty obowiązek przysposabiać dla ojczyzny synów zdatnych i utalentowanych (...)”[2]. Sam również się uczył zostając we Francji słuchaczem paryskiej Szkoły Dróg i Mostów (École nationale des ponts et chaussées)[4][1]. W okresie tym zajął się również działalnością publicystyczną i wydawniczą publikując szereg książek, w tym m.in. w roku 1836 dzięki mecenatowi ks. Adama Czartoryskiego Zarys historii Polski, w 1845 Zarys historii Francji oraz trzyczęściową pracę pt. O powstaniu narodowym w Polsce, wydaną w latach 1846–1848. Bem był również współzałożycielem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, zainicjowanego w 1832 roku[26].

19 maja 1833 podpisał konwencję z cesarzem Brazylii Piotrem I, w myśl której u boku jego wojsk walczących o tron Portugalii miał być sformowany Legion Polski. Wkrótce jednak działający być może z inspiracji rosyjskiej ppor. Pasierbski dokonał nieudanego zamachu na życie generała. Niedługo potem rząd portugalski uwięził Bema na dwa miesiące w wieży Belém. 21 sierpnia 1848 roku Bem na krótko przyjechał do Lwowa, gdzie dotarła do niego wieść o rozszerzającej się rewolucji w Austro-Węgrzech, której częścią była Galicja.

Rewolucja wiedeńska[edytuj | edytuj kod]

Bem oddał wielkie zasługi w okresie Wiosny Ludów, zwłaszcza w trzecim i ostatnim zrywie stolicy monarchii naddunajskiej – Wiednia, zwanym rewolucją październikową (Oktoberrevolution). Przybył do Wiednia 10 października i w ciągu dwóch tygodni – pomimo niechętnego mu żywiołu wiedeńskiego, zwłaszcza bogatszej jego części – opierając się na proletariacie, studentach i legionach (w tym pięciusetosobowym Legionie Polskim)[27][28], postawił pod bronią lub zaciągnął do budowania fortyfikacji blisko 25 tysięcy ludzi. Nowi żołnierze wywodzili się z reguły z mieszczaństwa, jego średniozamożnej warstwy, jak też proletariatu. Z reguły za żołd, jedzenie, czy tytoń zostali obrońcami młodej demokracji wiedeńskiej, pierwszego w dziejach austriackiego parlamentu. Generał Bem, pomimo że faktycznie dowodził obroną rewolucyjnego Wiednia, oficjalnie nigdy nie został mianowany dowódcą. Swoją pozycję zawdzięczał wsparciu Węgrów i parlamentu Przedlitawii, gdzie olbrzymią rolę odgrywali Polacy, zwłaszcza jego wiceprzewodniczący Franciszek Smolka (stojący na jego czele po wyjeździe Czechów). Cäsar Wenzel Messnhauser, wywodzący się z Moraw młody porucznik-poeta, nazywający się p.o. głównodowodzącego, w rzeczywistości patrzył[doprecyzuj!] na Bema. Wojska cesarskie otoczyły miasto, zaś Węgrzy – nadzieja dla obleganych, stojący na granicy nad Litawą – przegrali potyczkę z cesarskimi pod Schwechat. Pomimo że brak odsieczy przesądził o losach miasta, Bem się nie poddał. Ze dwudziestopięciotysięcznym wojskiem podjął 26 października nierówną walkę z przeważającymi oddziałami cesarskimi, zakończoną 31 października kapitulacją. Nie chciał się jednak poddać i w przebraniu woźnicy uciekł do Pozsony (dzisiejsza Bratysława)[29][30][31][32], na Węgry. W czasie walk o Wiedeń Bem został ugodzony w pierś odłamkiem kartacza, który usunięto mu dopiero po przekroczeniu granicy w węgierskiej wiosce Senic.

Zaraz po przejeździe do Budapesztu Ksawery Franciszek Kołodziejski dokonał kolejnego nieudanego zamachu na Bema.

Powstanie na Węgrzech[edytuj | edytuj kod]

Bem w Siedmiogrodzie fragment panoramy namalowanej przez Jana Stykę w 1897 roku.
Bem jako dowódca armii siedmiogrodzkiej namalowany przez węgierskiego artystę Józsefa Tyrolera

W powstaniu węgierskim dowodził wojskami węgierskimi w Siedmiogrodzie i Banacie, gdzie prowadził działania wojenne. Wkrótce walki rozszerzyły się również na Bukowinę oraz na Wołoszczyznę, znajdujące się na terenie kilku obecnych państw: Węgrzech, Słowacji, Serbii oraz Rumunii. Zimową kampanią (grudzień 1848 – marzec 1849) Bem zdobył sobie sławę wielkiego wodza. Pod jego rozkazami walczył m.in. czołowy poeta węgierskiego romantyzmu Sándor Petőfi, który został adiutantem generała. W dniach od 19 grudnia 1848 do 13 stycznia 1849, dowodząc 8-tysięcznym korpusem, odrzucił 10-tysięczny korpus gen. Antona Puchnera i wyzwolił północny Siedmiogród. W lutym wkroczył na Bukowinę, w marcu cały Siedmiogród był w węgierskich rękach. Pod jego dowództwem powstańcza armia węgierska odniosła 33 zwycięstwa nad wojskami austriackimi, a Józef Bem został bohaterem narodowym Węgrów, którzy z wdzięczności nadali mu specjalne i niecodzienne odznaczenie, dekorując go Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Stefana z gwiazdą orderową z diamentem wyjętym z korony pierwszego króla Węgier – Stefana I Świętego. W miejsce wyjętego z fragmentu korony diamentu wstawili plakietkę z nazwiskiem generała „Józef Bem”[4][33].

Bem przyjmował do służby również wielu Polaków, którzy przyjeżdżali głównie z Galicji. Początkowo wraz z majorem Władysławem Jordanem oraz pułkownikiem Franciszkiem Łosiem organizował polskie oddziały w armii węgierskiej. Bem był przeciwny tworzeniu osobnego polskiego legionu, prawdopodobnie nie chcąc drażnić Rosji. Liczba Polaków w armii się jednak zwiększała. W styczniu 1848 wśród powstańców służyło 200 Polaków, w lutym 400, w maju sformowany został batalion piechoty i szwadron jazdy, a w lipcu bateria artylerii[34]. Ostatecznie w powstańczej armii węgierskiej powstały dwa polskie legiony. Jeden założony został przez gen. Bema legion polski w Siedmiogrodzie, drugi przez gen. Józefa WysockiegoLegion Polski Wysockiego. Oba walczyły u boku Węgrów w czasie całej kampanii w latach 1848–1849 i wniosły istotny wkład militarny, przyczyniając się do sukcesu wojsk powstańczych[35]. Dla przykładu w bitwie pod Banffyhunyad 13 sierpnia 1849 roku szarża kawalerii polskiej przesądziła o węgierskim zwycięstwie[2].

Po porozumieniu Austrii z Rosją do konfliktu dołączyła stutysięczna armia rosyjska pod dowództwem gen. Iwana Paskiewicza. Przeciwko 17 tysięcznej armii powstańczej na północy i wschodzie Siedmiogrodu sojusznicy skoncentrowali 56 tysięczną armię austriacko-rosyjską. W sierpniu korpus Bema został zepchnięty do Banatu przez połączone wojska austriacko-rosyjskie pod dowództwem gen. Ludersa, który w raportach wysyłanych carowi wyrażał szereg pochlebnych opinii o umiejętnościach militarnych swojego antagonisty[4]. 7 sierpnia 1849 Bem został mianowany przez przywódcę powstania Lajosa Kossutha naczelnym wodzem armii węgierskiej. Po klęsce pod Temesvarem (Timisoarą) i upadku rewolucji na Węgrzech, przekroczył w 1849 granicę turecką[1].

Turcja[edytuj | edytuj kod]

Płaskorzeźba Bema autorstwa węgierskiego rzeźbiarza Juhy Richárda

Wraz z generałami węgierskimi Jerzym Kmety i Miksą Steinem, Bem dokonał formalnej konwersji na islam by móc wstąpić do armii sułtana. Wraz z przyjęciem islamu przyjął imię Murad wywodzące się ze słowa "mordd" oznaczającego po persku pożądany oraz tytułu Pasza[c] (Murad Pasa, Yusuf Paşa). Tytuł pasza pochodzi historycznie od perskiego wyrazu Szach, a później Padyszach i oznacza wysokiego urzędnika w osmańskiej Turcji, literalnie znaczy Pan[36].

Po ugodzie Rosji z Turcją zawartej 29 grudnia 1849 Bem został internowany w Kütahyi, a potem w Aleppo w północnej Syrii. Wraz z grupą polskich i węgierskich powstańców zamieszkał w koszarach wojskowych. Na mocy rozkazu miejscowego gubernatora Mustafy Paszy obowiązywał ich całkowity zakaz odwiedzania meczetów, kościołów oraz bazarów. Zakazano im również jakichkolwiek kontaktów z mieszkańcami, a poruszać się mogli jedynie w asyście tureckich strażników[37].

Pomimo początkowych szykan, wraz z grupą polskich oficerów, starał się w miejscowości uruchomić arsenał. Opracował także plany reorganizacji armii tureckiej, budowy twierdz pogranicznych, rozbudowy otaczających Turcję umocnień, a także projekty uregulowania przepływających przez ten kraj rzek Tygrysu i Eufratu. W 1850 roku, badając grunt, na którym zbudowane było miasto, stwierdził, że leży ono na bogatych złożach saletry, siarki oraz żelaza. Wykorzystując tę wiedzę uruchomił sfinansowaną z własnych środków małą manufakturę saletry oraz prochu[14]. Końcowy produkt o cenie niższej o 20% od rynkowej[38] zaproponował tureckiemu rządowi, prosząc o pozwolenie na budowę fabryki. Jesienią 1850 roku rząd zezwolił mu na zbudowanie w mieście rafinerii saletry, przeznaczając na ten cel 50 tysięcy piastrów z państwowej kasy. Dzięki temu Bem mógł rozpocząć produkcję na skalę przemysłową[34][39]. Do pracy w powstającej fabryce ściągnął kilkudziesięciu innych internowanych polskich oficerów, weteranów powstania węgierskiego. Planował utworzyć w Aleppo na tej bazie nowoczesną szkołę artylerii.

W uznaniu zasług osmańska Porta mianowała go generałem tureckiej armii. W październiku 1850 roku w Aleppo wybuchły krwawe zamieszki zainicjowane przez Beduinów z powodu nieumiejętnej polityki miejscowego tureckiego gubernatora, wymierzone zarówno we władzę turecką, jak i w syryjskich chrześcijan. Miasto zostało otoczone przez 30 tysięczne wojska powstańcze. Nomadzi domagali się okupu, grożąc w razie odmowy spaleniem Aleppo oraz wymordowaniem mieszkańców[34]. W czasie obrony miasta, w którym broniło się 1200 żołnierzy, generał dowodził artylerią wyposażoną w 16 armat[3]. Uwieńczona sukcesem obrona Aleppo była ostatnią bitwą, jaką stoczył Józef Bem. W listopadzie 1850 roku zachorował na malarię azjatycką. Zmarł w nocy 10 grudnia. Według relacji jego adiutanta w Turcji – Józefa Tabaczyńskiego wysłanej w liście do gen. Władysława Zamoyskiego generał przed śmiercią powiedział: „Polsko, Polsko! Ja cię już nie zbawię”[4][34][40]. Pochowany został w Turcji na starym cmentarzu wojskowym położonym na skalistej górze Dżebel el Isam (tur. ‘Góra Wielkich Ludzi’)[34].

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Po śmierci[edytuj | edytuj kod]

Generał Bem został legendą jeszcze za życia[42]. Pierwsze utwory literackie o nim powstawały w latach 1849–1850 jeszcze przed jego zgonem. Po śmierci Bem stał się bohaterem licznych książek, wierszy i pieśni. Utwory poetyckie Bemowi poświęcił polski poeta Cyprian Kamil Norwid oraz węgierski Sándor Petőfi. Pierwszy pomnik poświęcony Bemowi Węgrzy wybudowali już w 1880 roku w Marosvásárhely, który w 1922 roku został zburzony przez zwalczające węgierską mniejszość władze Rumunii[43]. W 1929 roku za fundusze uzyskane w wyniku ogólnonarodowej składki organizowanej przez generała honwedów Jozsefa Balasa wzniesiono pomnik Bema w Budapeszcie[43].

Sprowadzenie prochów do Polski[edytuj | edytuj kod]

Postulaty przeniesienia prochów generała do Polski podnoszone były jeszcze w XIX wieku jednak ich realizacja nastąpiła dopiero w 1929 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym celu do Turcji udała się specjalna delegacja, która miała sprowadzić szczątki do kraju. Przeprowadzono ekshumację, która ujawniła szereg ran jakie podczas swojego życia odniósł Józef Bem jak złamany, nieprawidłowo złożony obojczyk – rana z Temesvaru, blizny na kości miednicy z walk pod Ostrołęką, pięć blizn po postrzałach na kościach, głównie goleniach, a także dziura przechodząca na wylot przez szyjkę prawego uda odniesiona w wyniku postrzału w pojedynku oraz uszkodzenia palców jeden unieruchomiony, a drugi amputowany[44].

Na trasie podróży pociągu odbyły się uroczystości składania hołdu bohaterowi. Obchody miały charakter międzypaństwowy i zaangażowały się w nie rządy Turcji, Węgier oraz Polski. W Budapeszcie manifestacja na cześć generała zgromadziła kilkaset tysięcy osób[2]. Prochy Józefa Bema sprowadzono 30 czerwca 1929 roku do rodzinnego Tarnowa, gdzie zostały umieszczone w mauzoleum na wyspie w Parku Strzeleckim[45], a na grobie umieszczono napisy w językach polskim, węgierskim i arabskim. Zgodnie z muzułmańską tradycją ciało ułożono głową w stronę Mekki[46].

Publikacje J. Bema[edytuj | edytuj kod]

Książka Józefa Bema O machinach parowych, Lwów 1829

Józef Bem był poliglotą, publikował po polsku, niemiecku i francusku na tematy związane z historią Polski. Podczas pobytu w Turcji uczył się również języka tureckiego. Napisał kilka publikacji na bieżące tematy polityczne, a także związane z historią Polski oraz Francji. Generał jest także autorem opracowań z zakresu techniki, teorii artylerii, budowy rakiet oraz maszyn parowych:

 • Notes sur les fusées incendiaires, 1819 (Doświadczenia z rakietami kongrewskimi) – publikacja prezentująca doświadczenia z rakietami, które J. Bem wykonał podczas służby wojskowej w polskiej artylerii[47]. Dzieło przetłumaczone na język niemiecki Erfahrungen über die Congrevischen Raketen wydane zostało w 1820 roku, a w języku polskim wydane w roku 1953 pod tytułem Uwagi o rakietach zapalających[15][48]
 • O machinach parowych, wyd. Piotr i August Piller, Lwów 1829[21][49] – podręcznik wyjaśniający zasady działania oraz obsługę maszyn parowych,
 • La Pologne dans ses anciennes limites et l’empire des Russies (1836),
 • Zarys historii Polski,
 • Zarys historii Francji (1845),
 • Węgrzy i Polacy w dzisiejszym stanie Europy,
 • O powstaniu narodowym w Polsce, tom I – III (1846–1848).

Bem w kulturze i sztuce[edytuj | edytuj kod]

Medal pamiątkowy poświęcony Bemowi autorstwa J. Misztela
 • W 1871 roku P. Zbrożek wydał we Lwowie pierwszą w jęz. polskim fabularyzowaną powieść o generale pt. O jenerale Józefie Bemie mającą wymowę antyrosyjską.
 • W 1897 roku Jan Styka poświęcił Bemowi jedną ze swoich panoram przedstawiającą zdobycie Sybinu przez powstańców węgierskich pod jego dowództwem. Obraz zamówili Węgrzy z okazji obchodów 50. rocznicy Wiosny Ludów i nazwano go potocznie Bem w Siedmiogrodzie.
 • W roku 1880 wzniesiono mu pomnik w Marosvásárhely.
 • W roku 1911 w Paryżu polski pisarz-batalista Wacław Gąsiorowski ukończył powieść pt. Bem, poświęconą czynom generała oraz upadkowi i klęsce powstania listopadowego od bitwy pod Ostrołęką po kapitulację Warszawy.
 • Część swych utworów poświęcili Bemowi m.in. Cyprian Kamil Norwid (Bema pamięci żałobny rapsod) i Sándor Petőfi (Armia Siedmiogrodzka).
 • W 1929 roku Węgrzy wznieśli pomnik Bema w Budapeszcie.
 • W 1969 roku Czesław Niemen napisał muzykę do utworu Cypriana Kamila Norwida pt. Bema pamięci żałobny rapsod.

Upamiętnienie Bema[edytuj | edytuj kod]

Dwujęzyczna tablica węgiersko-polska na budynku, w którym Bem mieszkał w Budapeszcie w 1848 roku
Banknot 10-złotowy z PRL-u z wizerunkiem generała
Pamiątkowa tablica na domu w rumuńskim mieście Kluż-Napoka, w którym w 1848 roku mieszkał gen. Bem

Polska[edytuj | edytuj kod]

Węgry[edytuj | edytuj kod]

Na Węgrzech Józef Bem jest również patronem wielu szkół, ulic i placów. Oprócz pomnika w Budapeszcie znajduje się w tym mieście 14 placów oraz ulic noszących imię Bema. Praktycznie w każdym większym mieście znajduje się plac bądź ulica jego imienia. Jako patrona przyjęło go również Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech, a także wiele węgierskich szkół[2].

Rumunia[edytuj | edytuj kod]

Bem upamiętniony został również w Rumunii np. pomnikiem w rumuńskiej miejscowości – Târgu Mureș gdzie odbyła się jedna z bitew powstania węgierskiego.

Varia[edytuj | edytuj kod]

 • Podczas jednego ze starć w Siedmiogrodzie, widząc Austriaków zdobywających węgierskie działa, rzucił się sam jeden na wrogie oddziały. Galopując przeklinał po niemiecku: „Uciekajcie stąd psy, to są moje działa!”. Widok oficera wymachującego szpicrutą tak zszokował Austriaków, że pozwolili się wyprzeć z zajętych pozycji. Jedna z kul trafiła jednak Bema w dłoń. Nie chcąc przerywać dowodzenia i udać się do szpitala, obciął sobie ranny palec nożyczkami[54].

Pomniki[edytuj | edytuj kod]

Węgry[edytuj | edytuj kod]

Rumunia[edytuj | edytuj kod]

Polska[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rzemieślnik rymarski zajmujący się wytwarzaniem siodeł do jazdy konnej.
 2. Pojęcia zbliżone: w I Rzeczypospolitej „konsyliarz” – urzędnik jednego z departamentów Rady Nieustającej, zob też konsyliarz konfederacji.
 3. Nie jest to nazwisko. W Turcji osmańskiej ich nie używano (Bem Józef Zachariasz (pol.). Encyklopedia PWN. [dostęp 2013-07-08].)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i Bolesław Orłowski: Bem Józef Zachariasz (1794–1850) (pol.). W: Inżynierowie polscy XIX i XX wieku, 100 najwybitniejszych polskich twórców techniki (red. Józej Piłatowicz) [on-line]. Polskie Towarzystwo Historii Techniki, 2001. [dostęp 2015-04-17]. s. 21–24.
 2. a b c d e f Mieczysław Wieliczko: Józef Bem w 190 rocznicę urodzin. Warszawa: Interpress, 1984, s. 70–77.
 3. a b c Kovács 2009 ↓.
 4. a b c d e f g Alfred Liebfeld: Polacy na szlakach techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, s. 56–62.
 5. a b Kovács 2009 ↓, s. 14.
 6. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa w Kielcach, Dalszy ciąg rozpraw nad sprzedażą dóbr z ordynacji Myszkowskich, Warszawa 1827. t. 2, s. 84.
 7. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa w Kielcach, Słabkowice niegdyś dobra dziedziczne generała Bema, „Gazeta Kielecka”, nr 34/1931.
 8. Strona I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego.
 9. Chudzikowska 1990 ↓, s. 34-35.
 10. Kovács 2009 ↓, s. 14–15.
 11. Kovács 2009 ↓, s. 15–16.
 12. Chudzikowska 1990 ↓, s. 63.
 13. a b Chudzikowska 1990 ↓, s. 65-67.
 14. a b c Bolesław Orłowski: Nie tylko szablą i piórem. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985, s. 139, 154. ISBN 83-206-0509-1.
 15. a b Bem 1953 ↓.
 16. Chudzikowska 1990 ↓, s. 90.
 17. a b c Kovács 2009 ↓, s. 20.
 18. Chudzikowska 1990 ↓, s. 93-96.
 19. Chudzikowska 1990 ↓, s. 102.
 20. Chudzikowska 1990 ↓, s. 289.
 21. a b Józef Bem: O machinach parowych. Lwów: drukiem Piotra i Augusta Pillera, 1829, s. 139.
 22. Chudzikowska 1990 ↓, s. 111-112.
 23. a b Chudzikowska 1990 ↓, s. 129.
 24. Chudzikowska 1990 ↓, s. 122.
 25. Anna Mazanek, Towarzystwo Historyczno-Literackie [w:] Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985, s. 482.
 26. L. Gadon, Z życia Polaków we Francyi: rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1832–1882, 1883, s. 9–10.
 27. Tomasz Szubert. „Przewaga wroga i zdrada były za duże…” Zapomniany Legion Polski w wiedeńskim powstaniu październikowym 1848 roku. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”. 62, s. 175–197, 2007. Wrocław. 
 28. Tomasz Szubert. Ostatnie dni Goslara. „Kwartalnik Historyczny”. 116 (2), s. 91–121, 2009. Warszawa: Semper. 
 29. Tomasz Szubert. Generał Bem w Wiedniu. Bohater czy awanturnik?. „Kwartalnik Historyczny”. 115 (2008) (z. 2), s. 99–132, 2008. Warszawa: Semper. 
 30. Tomasz Szubert. General Bem in Wien. Held oder Abenteuer?. „Wiener Geschichtsblätter”. 63 (2008) (z. 2), s. 33–59. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien. 
 31. Tomasz Szubert. Bem tábornok a bécsi forradalomban. „Hadtörténeti Intézet és Múzeum”. 122 (2009) (z. 4). s. 960–992. Budapeszt. 
 32. Tomasz Szubert. Hős vagy kalandor. Bem tábornok Bécsben. „Művelődés”. R. 42, 78, s. 45–51, 2010. Cluj-Napoca. 
 33. Jerzy Midzio: W takt marsza Rakoczego: udział Polaków w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848–1849. Warszawa: WSiP, 1988, s. 90.
 34. a b c d e Gałczyńska-Kiliańska 1974 ↓, s. 83–95.
 35. Eligiusz Kozłowski 1983 ↓.
 36. Chudzikowska 1990 ↓, s. 515.
 37. Kovács 2009 ↓, s. 244–245.
 38. Gałczyńska-Kiliańska 1974 ↓, s. 92.
 39. Kovács 2009 ↓, s. 245.
 40. Kovács 2009 ↓, s. 247.
 41. A Magyar Szabadságharc Rendjelei [w:] A Pallas nagy lexikona, t. 14, Budapeszt: Pallas, 1897, s. 481 (węg.).
 42. Kovács 2009 ↓, s. 249–250.
 43. a b Kovács 2009 ↓, s. 252.
 44. Chudzikowska 1990 ↓, s. 551-552.
 45. Ilustr. Republika 1929 ↓.
 46. Witold Gadomski, Bem trzech narodów. Nie wszystkie są katolickie, „Gazeta Wyborcza”, 25 października 2016 [dostęp 2016-10-27].
 47. Józef Bem, Erfahrungen über die Congrevischen Brand-Raketen bis zum Jahre 1819 in der Konglischen Polnischen Artillerie gesammelt, Weimar 1820.
 48. Maciej Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Warszawa: Interpress, 1981, s. 197, ISBN 83-223-1876-6.
 49. Józef Bem, O machinach parowych, Lwów: Piotr i August Pillerowie, 1829.
 50. Oficjalna strona internetowa dzielnicy Warszawa-Bemowo.
 51. XIII Łódzka Drużyna Harcerzy im. gen. Józefa Z. Bema.
 52. To już 20 lat. Pamiętasz jeszcze stare banknoty? (pol.). Businessinsider. [dostęp 2017-08-25].
 53. Tadeusz Galarowski, Mogilany – zarys monograficzny, PAN Kraków – Nauka Dla Wszystkich nr 270, Ossolineum 1976.
 54. Robert Śniegocki, Historia. Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej, Nowa Era, 2009, s. 93, ISBN 978-83-89497-68-0.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]