Lista państw świata według PKB nominalnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Państwa świata według nominalnego PKB w USD w 2019 r.[1]

     >20 bilionów

     10–20 bilionów

     5–10 bilionów

     1–5 bilionów

     750 miliardów–1 bilion

     500–750 miliardów

     250–500 miliardów

     100–250 miliardów

     50–100 miliardów

     25–50 miliardów

     5–25 miliardów

     <5 miliardów

Ten artykuł zawiera listę państw świata według nominalnego produktu krajowego brutto wyrażonego w milionach USD w cenach bieżących. Dane nie uwzględniają różnic w poziomie cen pomiędzy państwami oraz spadku siły nabywczej dolara dlatego nie można na ich podstawie określić tempa wzrostu gospodarczego. Oprócz państw na listach zostały uwzględnione gospodarki niebędące państwami (świat, Unia Europejska, strefa euro i terytoria zależne) oraz niektóre nieistniejące już państwa (np. Czechosłowacja, ZSRR). Pierwsza lista przedstawia dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, druga przedstawia dane Banku Światowego, a trzecia Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Największe gospodarki świata pod względem nominalnego PKB jako odsetek PKB świata.[2]
Nominalny PKB Polski i wybranych państw jako odsetek PKB świata[3]

Zobacz też

Przypisy

  1. Opracowanie na podstawie danych MFW uzupełnionych danymi ONZ
  2. Bank Światowy, World Development Indicators database (GDP at market prices; current US$)
  3. a b Organizacja Narodów Zjednoczonych, Basic data selection (GDP, at current prices; US Dollars)
  4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook Database, April 2023 (Gross domestic product, current prices U.S. dollars)
  5. Bank Światowy, World Development Indicators database (GDP at market prices; current US$)
  6. 2012 r.
  7. 2016 r.
  8. 2016 r.