Ciąg Cauchy’ego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wykres ciągu Cauchy’ego (xn) oznaczono niebieskim kolorem (indeks na osi odciętych, wartość na osi rzędnych). Jeżeli przestrzeń zawierająca ciąg jest zupełna, to jego granica istnieje.
Ciąg, który nie jest Cauchy’ego. Elementy ciągu nie zbliżają się do siebie wraz z jego postępem.

Ciąg Cauchy’egociąg elementów przestrzeni metrycznej (np. zbioru liczb rzeczywistych), którego dwa dowolne elementy, jeśli mają dostatecznie wysokie indeksy, są dowolnie blisko siebie. O ciągu, który jest ciągiem Cauchy’ego, mówi się też, że spełnia warunek Cauchy’ego. Nazwa pojęć pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka Augustina Cauchy’ego.

Skoro definicja ciągu Cauchy’ego korzysta z pojęcia odległości (metryki), to pojęcie to w podanym sformułowaniu może być rozważane wyłącznie w przestrzeniach metrycznych. Uogólnia się je jednak na inne struktury matematyczne, m.in. na przestrzenie liniowo-topologiczne, przestrzenie jednostajne, czy też grupy.

Użyteczność ciągów Cauchy’ego polega przede wszystkim na tym, że dają one użyteczne kryterium zbieżności zależne wyłącznie od wyrazów tego ciągu. Fakt ten wykorzystuje się np. w algorytmach, by wykazać zbieżność procesu iteracji poprzez wskazanie, iż kolejne wyrazy iteracji tworzą ciąg Cauchy’ego.

Ciągi Cauchy’ego liczb wymiernych zwane ciągami podstawowymi posłużyły Georgowi Cantorowi do formalnej konstrukcji zbioru liczb rzeczywistych.

Definicje formalne[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie ciągiem liczbowym, tj. Ciąg jest ciągiem Cauchy’ego, jeśli

Oznacza to, że wybierając dowolnie małą dodatnią liczbę rzeczywistą można ustalić odpowiednio duży wskaźnik taki, że dowolne dwa wyrazy o wyższych wskaźnikach są odległe od siebie o mniej niż

Pojęcie to można przenieść na dowolne przestrzenie metryczne.

Niech będzie przestrzenią metryczną i niech będzie ciągiem elementów tej przestrzeni. Ciąg jest ciągiem Cauchy’ego, jeśli

Definicję ciągu Cauchy’ego w przestrzeni metrycznej można wyrazić również za pomocą średnicy zbioru.

Niech będzie ciągiem elementów tej przestrzeni metrycznej i Ciąg jest ciągiem Cauchy’ego, gdy

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

  • Ciąg liczbowy o wyrazie ogólnym jest ciągiem Cauchy’ego. Rzeczywiście, dla dowolnego wystarczy przyjąć Wówczas dla zachodzi:
  • Ciąg liczbowy o wyrazie ogólnym nie jest ciągiem Cauchy’ego. Niech np. wówczas dla dowolnego dwa wyrazy ciągu spełniają

Własności[edytuj | edytuj kod]

W dowolnej przestrzeni metrycznej prawdziwe są zdania:

  • jeżeli ciąg jest zbieżny, to spełnia warunek Cauchy’ego (ale niekoniecznie odwrotnie, czego przykładem jest ciąg Cauchy’ego choć zawarty na przestrzeni to niezbieżny w niej),
  • każdy ciąg Cauchy’ego jest ograniczony,
  • ciąg Cauchy’ego mający punkt skupienia (zawierający podciąg zbieżny do ) jest zbieżny do [a].

W przestrzeniach euklidesowych (w szczególności w przestrzeni liczb rzeczywistych ) dodatkowo zachodzą własności:

  • ciąg punktów jest ciągiem Cauchy’ego wtedy i tylko wtedy, gdy każdy z ciągów jest ciągiem Cauchy’ego,
  • ciąg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunek Cauchy’ego.

Ciąg podstawowy[edytuj | edytuj kod]

Ciąg liczb wymiernych spełniający warunek Cauchy’ego nazywa się ciągiem podstawowym. Oczywiście każdy ciąg podstawowy jest ciągiem zbieżnym w

Ciąg podstawowy może mieć granicę wymierną np.:

może mieć granicę niewymierną, np.:

gdzie oznacza część całkowitą liczby

Jest to ciąg kolejnych przybliżeń dziesiętnych z dołu liczby π i jego granicą jest oczywiście liczba niewymierna.

Innym przykładem może być ciąg zdefiniowany rekurencyjnie:

ciąg ten jest zbieżny do niewymiernej liczby postać rekurencyjna wynika z rozwinięcia w ułamek łańcuchowy Zaletą definicji tego ciągu w porównaniu z definicją poprzedniego jest to, że tu do wyznaczenia wartości kolejnych wyrazów ciągu nie jest wymagana znajomość granicy ciągu.

Zbiór ciągów podstawowych jest zamknięty ze względu na sumy, różnice, iloczyny oraz ilorazy.

Kluczowe znaczenie ciągów podstawowych jest takie, że każda liczba rzeczywista jest granicą pewnego ciągu podstawowego. Wynika to z faktu, że zbiór liczb wymiernych jest zbiorem gęstym w zbiorze liczb rzeczywistych

Wprowadzając w zbiorze ciągów podstawowych relację równoważności

ciągi są w relacji jeśli ciąg jest zbieżny do

można utożsamić ciągi podstawowe, których granicami jest ta sama liczba rzeczywista. Wówczas każda liczba rzeczywista jest pewną klasą abstrakcji w zbiorze ciągów podstawowych.

Jest to jedna z możliwych konstrukcji liczb rzeczywistych w oparciu o liczby wymierne.

Zupełność[edytuj | edytuj kod]

W szczególności przestrzeń (z wartością bezwzględną) i przestrzeń (z metryką euklidesową) są zupełne.

Inne postacie[edytuj | edytuj kod]

Szeregi[edytuj | edytuj kod]

Ponieważ szeregi z definicji są ciągami sum częściowych, można rozważać warunek Cauchy’ego również dla nich.

Niech będzie przestrzenią Banacha, a ciągiem jej elementów. Szereg spełnia warunek Cauchy’ego, jeżeli

Szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunek Cauchy’ego. W szczególności powyższa definicja obowiązuje dla Przyjęcie w powyższym warunku daje definicję granicy ciągu do zera; tak osłabiony warunek Cauchy’ego nie pociąga zbieżności szeregu, lecz mimo wszystko pozostaje on prawdziwy, gdy ciąg jest zbieżny, dlatego nazywa się warunkiem koniecznym zbieżności szeregu (zob. warunek konieczny).

Przestrzenie liniowo-topologiczne[edytuj | edytuj kod]

W przestrzeniach liniowo-topologicznych ciąg Cauchy’ego można zdefiniować w naturalny sposób bez uciekania się do pojęcia metryki.

Ciąg punktów przestrzeni liniowo-topologicznej nazywa się ciągiem Cauchy’ego wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego otoczenia zera istnieje taka liczba naturalna że dla jest

W przestrzeni liniowo-topologicznej spełnione są własności obowiązujące w przestrzeniach metrycznych. Jeżeli topologia przestrzeni jest wyznaczona przez niezmienniczą na przesunięcia metrykę to ciąg elementów tej przestrzeni jest ciągiem Cauchy’ego wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunek Cauchy’ego względem tej metryki.

W szczególności, przestrzeń liniowo-topologiczna jest przestrzenią Frécheta wtedy i tylko wtedy, gdy ma ona przeliczalną bazę lokalną i każdy ciąg Cauchy’ego punktów tej przestrzeni jest zbieżny.

Funkcje mierzalne[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Niech będzie pewną kulą w przestrzeni metrycznej z warunku Cauchy’ego dla ciągu wynika istnienie dla którego dla a ponieważ jest punktem skupienia to można wybrać dla którego skąd dla

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]