Ciąg Fibonacciego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wykres funkcji dla pierwszych dziesięciu wyrazów ciągu Fibonacciego

Ciąg Fibonacciegociąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący:

Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.

Formalnie:


 F_n :=
 \begin{cases}
  0       & \mbox{dla } n = 0; \\
  1       & \mbox{dla } n = 1; \\
  F_{n-1}+F_{n-2} & \mbox{dla } n > 1. \\
  \end{cases}

Kolejne wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego. Zaliczanie zera do elementów ciągu Fibonacciego zależy od umowy - część autorów definiuje ciąg od F1 = F2 = 1[1].


Pierwsze dwadzieścia wyrazów ciągu Fibonacciego to:

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181

Ciąg został omówiony w 1202 roku przez Leonarda z Pizy, zwanego Fibonaccim, w dziele Liber abaci jako rozwiązanie zadania o rozmnażaniu się królików. Nazwę "ciąg Fibonacciego" spopularyzował w XIX w. Édouard Lucas[2].

Wzór Bineta[edytuj]

Jawny wzór na n-ty wyraz ciągu Fibonacciego podany w roku 1843 przez J.P.M. Bineta możemy otrzymać, korzystając z metody funkcji tworzących.

Niech

 f_n = F_{n+1}.

Funkcja tworząca dla tego ciągu ma postać

s(x)=\sum_{n=0}^\infty f_n x^n

Podstawiając f_n = f_{n-1} + f_{n-2}\, otrzymujemy:

\begin{array}{lcl}s(x) &=& 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \left( f_{n-2} + f_{n-1} \right) x^n\\
&=& 1 + x + x^2 \sum_{n=2}^\infty f_{n-2} x^{n-2} + x \sum_{n=2}^\infty f_{n-1} x^{n-1}\\
&= & 1 + x + x^2 s(x) + x (s(x)-1) = 1 + x s(x) + x^2 s(x).\end{array}

W szczególności,

s(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}

Wyrażenie \frac{1}{1 - x - x^2} można przedstawić w prostszej postaci, mianowicie:

 \frac{1}{1 - x - x^2} = A/(1-ax) + B/(1-bx),

gdzie

a={1 + \sqrt{5} \over 2}
b={1 - \sqrt{5} \over 2}
A={a \over a-b}
B={-b \over a-b}.

Wówczas

s(x)=A \sum_{n=0}^\infty a^n x^n + B \sum_{n=0}^\infty b^n x^n = \sum_{n=0}^\infty {(a^{n+1} - b^{n+1}) \over (a-b)}x^n,

a stąd

 f_n = {(a^{n+1} - b^{n+1}) \over (a-b)}.

Ponieważ F_n=f_{n-1}, wyprowadzony został ostatecznie tzw. wzór Bineta zwany czasem wzorem Eulera-Bineta:

F_n = \frac{1}{\sqrt 5}\left(\frac{1 + \sqrt 5}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt 5}\left(\frac{1 - \sqrt 5}{2}\right)^n

Ponieważ drugi człon tego wyrażenia szybko zbiega do zera

F_n \approx \frac{1}{\sqrt 5}\left(\frac{1 + \sqrt 5}{2}\right)^n.

Znaczenia kombinatoryczne[edytuj]

 • liczba ciągów o wyrazach równych 1 lub 2, które sumują się do liczby n jest równa F_{n+1};
 • liczba pokryć planszy 2 \times n kostkami domina 2 \times 1 jest równa F_{n+1};
 • liczba ciągów binarnych bez kolejnych jedynek (równoważnie zer) jest równa F_{n+2};
 • liczba podzbiorów zbioru \{ 1, \ldots , n \} bez kolejnych liczb jest równa F_{n+2};
 • liczba ciągów binarnych bez nieparzystej długości ciągów jedynek jest równa F_{n+1};
 • liczba ciągów binarnych bez parzystej długości ciągów zer lub jedynek jest równa 2 F_n.

Własności[edytuj]

Sumy wyrazów tworzące ciąg Fibonacciego na trójkącie Pascala.

Można też wyrazić wartości kolejnych elementów ciągu za pomocą symbolu Newtona :

F_n = \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{n+1}2\right\rfloor}{n-k \choose k-1}

Zachodzą równości:

\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2}-1
\sum_{i=0}^n iF_i = nF_{n+2} - F_{n+3} + 2
Ciąg kwadratów, których długości boków są kolejnymi liczbami Fibonacciego
\sum_{k=1}^n F_k^2 = F_{n+1}F_n (równanie ilustruje rysunek)
\sum_{k=1}^n F_k^3 = (F_{3n+2}+ (-1)^{n+1}6 F_{n-1}+5 )/10
F_{2n} = F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2
F_{2n-1} = {F_n}^2 + {F_{n-1}}^2
F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n, tzw. zależność Cassiniego (1680)[3], która leży u podstaw zagadki brakującego kwadratu[4] oraz uogólniona wersja:
F_n^2 - F_{n-r}F_{n+r} = (-1)^{n-r}F_r^2, tzw. zależność Catalana[5]
F_{n+1}F_{m} + F_n F_{m-1} = F_{m+n}\,
\sum_{i=0}^{n-1} F_{2i+1} = F_{2n}
\sum_{i=1}^{n} F_{2i} = F_{2n+1} - 1
\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} = (-1)^{n+1} F_{n-1} + 1
\sum_{k=0}^{n-1} {n \choose k} F_{n-k} = F_{2n} [6]
\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} {n-i \choose j} {n-j \choose i} = F_{2n+2}

Dowód: W zapisie 2n+1 jako sumy jedynek i dwójek jest nieparzysta liczba jedynek. Lewa strona równości stanowi zliczanie liczby zapisów 2n+1, w którym parametry i i j odpowiadają liczbie dwójek po prawej i lewej stronie środkowej jedynki.

Kilka mniej znanych twierdzeń na temat ciągu Fibonacciego:

 • Z wyjątkiem jednocyfrowych liczb ciągu Fibonacciego zawsze cztery albo pięć następujących po sobie wyrazów ciągu ma tę samą liczbę cyfr w układzie dziesiętnym.
 • Jedynymi liczbami w całym ciągu Fibonacciego, będącymi kwadratami liczb całkowitych są 1 i 144.
 • Co trzecia liczba Fibonacciego jest podzielna przez 2, co czwarta – przez 3. Ogólniej: jeśli numer n dzieli się przez k, to liczba Fn dzieli się przez Fk. Dokładniej:
Jeśli n=mq, to: F_n = F_m \sum_{j=1}^{q} F_{m-1}^{j-1} F_{n-jm+1}.

Zachodzi jeszcze silniejszy związek: największy wspólny dzielnik dwóch liczb Fibonacciego jest liczbą Fibonacciego, której numer jest równy największemu wspólnemu dzielnikowi numerów tych liczb: \gcd(F_m,\,F_n) = F_{\gcd(m,\,n)}.\ .

 • Każda niezerowa liczba całkowita ma wielokrotność będącą liczbą Fibonacciego.
 • Istnieje nieskończenie wiele liczb n, dla których zachodzi podzielność n | F_{n} . W szczególności można pokazać, że jeśli m\in\mathbb{N} to 5^m | F_{5^m} .

Obliczanie liczb Fibonacciego[edytuj]

Teoretycznie wartości kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego mogą być obliczone wprost z definicji, jest to jednak metoda na tyle wolna, że stosowanie jej ma tylko sens dla niewielu początkowych wyrazów ciągu, nawet na bardzo szybkich komputerach. Wynika to z tego, że definicja F_n wielokrotnie odwołuje się do wartości poprzednich wyrazów ciągów. Drzewo wywołań takiego algorytmu dla parametru n musi mieć co najmniej F_n liści o wartości 1. Ponieważ ciąg Fibonacciego rośnie wykładniczo, oznacza to wyjątkowo słabą wydajność.

Istnieje równie prosta i znacznie szybsza metoda. Obliczamy wartości ciągu po kolei: F0, F1, F2 i tak aż do Fn, za każdym razem korzystając z tego, co już obliczyliśmy. Nie trzeba nawet zapamiętywać wszystkich obliczonych dotychczas wartości, ponieważ wystarczą dwie ostatnie. Daje to złożoność liniową – o wiele lepszą od wykładniczej złożoności poprzedniej metody. Metoda ta może być postrzegana jako zastosowanie programowania dynamicznego.

 Fibonacci( n )
  if n=0 then return 0
  if n=1 then return 1
  f' ← 0
  f ← 1
  for i ← 2 to n
   do
    m ← f + f'
    f' ← f
    f ← m
   end
  return f

Macierze liczb Fibonacciego[edytuj]

Można zrobić to jeszcze szybciej dzięki zależności:


 \begin{bmatrix}
  F_{n+2} & F_{n+1} \\
  F_{n+1} & F_n \\
 \end{bmatrix}
\cdot
 \begin{bmatrix}
  1 & 1 \\
  1 & 0 \\
 \end{bmatrix}

=
 \begin{bmatrix}
  F_{n+3} & F_{n+2} \\
  F_{n+2} & F_{n+1} \\
 \end{bmatrix}

Ponieważ równocześnie:


 \begin{bmatrix}
  1 & 1 \\
  1 & 0 \\
 \end{bmatrix}

=
 \begin{bmatrix}
  F_2 & F_1 \\
  F_1 & F_0 \\
 \end{bmatrix}

to indukcyjnie:


 \begin{bmatrix}
  1 & 1 \\
  1 & 0 \\
 \end{bmatrix}^n
 =
 \begin{bmatrix}
  F_{n+1} & F_n \\
  F_n & F_{n-1} \\
 \end{bmatrix}
,
 \quad n\ge 1

lub w notacji wektorowej

\begin{bmatrix}F_{n+1} \\ F_{n}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \times \begin{bmatrix}F_{1} \\ F_{0}\end{bmatrix}

A ponieważ potęgowanie macierzy dla naturalnego wykładnika potęgi można przeprowadzić bardzo wydajnie algorytmem szybkiego potęgowania, możemy wyliczyć dowolny wyraz ciągu Fibonacciego z kosztem logarytmicznym względem n, tzn. obliczenie F_n wymaga ilości mnożeń \Theta(\log n) (symbol \Theta oznacza asymptotyczne tempo wzrostu).


Graficzna reprezentacja dwójkowa[edytuj]

Ciąg Fibonacciego w systemie dwójkowym

Jeśli kolejne wyrazy ciągu zapisać w systemie dwójkowym, jeden pod drugim, z wyrównaniem do prawej strony to otrzymamy wydłużający się w dół trójkąt, którego elementy powtarzają się ("czubek" pojawia się poniżej, przy prawej krawędzi, w coraz dłuższym rozwinięciu - pojawia się nad nim "biały trójkąt"), co czyni go podobnym do fraktala. Dla lepszej przejrzystości na rysunku obok wszystkie zera zastąpiono białymi punktami, a jedynki - czarnymi.

Złota liczba[edytuj]

Granica ciągu:

\frac{F(n+1)}{F(n)}

czyli ilorazów sąsiadujących ze sobą wyrazów ciągu Fibonacciego to tzw. złota liczba lub złota proporcja definiowana jako dodatnie rozwiązanie równania :

\frac{x}{1}=\frac{1}{x-1} lub równoważnego x=1+\frac{1}{x}

czyli

\lim_{n\to\infty}\frac{F(n+1)}{F(n)}=\phi
\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803\,39887\ldots.

Dowód[edytuj]

Taka granica istnieje, gdyż ten ciąg jest nierosnący i ograniczony z dołu przez 0. Teraz należy wyłącznie ją obliczyć.

x={\lim_{n\to\infty}\frac{F(n+1)}{F(n)}}


= \lim_{n\to\infty}\frac{F(n)+F(n-1)}{F(n)}

 =\lim_{n\to\infty}\left(\frac{F(n)}{F(n)}+\frac{F(n-1)}{F(n)}\right)


= 1+\lim_{n\to\infty}\frac{F(n-1)}{F(n)}

 =1+\frac{1}{\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{F(n)}{F(n-1)}}


= 1+\frac1x

Jest ona także pierwiastkiem wielomianu x2x − 1 oraz równania x + x−2 = 2

W powyższym dowodzie informacja o początkowych wyrazach ciągu czy też jakichkolwiek innych nie była wykorzystywana, dlatego dla dowolnego ciągu


 G_n := G(n):=
 \begin{cases}
  a       & \mbox{dla } n = 0; \\
  b       & \mbox{dla } n = 1; \\
  G(n-1)+G(n-2) & \mbox{dla } n > 1. \\
  \end{cases}

zachodzi wzór: G_n = a\cdot F_{n-1} + b\cdot F_n\, Czasem taki ciąg G również nazywany jest ciągiem Fibonacciego lub uogólnionym ciągiem Fibonacciego. Jeżeli a i b nie są równocześnie zerami to granica ciągu \left( \frac{G(n+1)}{G(n)} \right)_{n\in \Bbb N} jest taka sama jak dla oryginalnego ciągu Fibonacciego.

Kolejne wyrazy ciągu: \frac{F(n+1)}{F(n)} są także wartością n-tego odcinka ułamka łańcuchowego: \varphi = [1; 1, 1, 1, ...] = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cdots}}}

wartościami kolejnych odcinków są liczby:

\cfrac{1}{1} = 1 \qquad \cfrac{2}{1} = 1+\cfrac{1}{1} \qquad \cfrac{3}{2} = 1+\cfrac{1}{1+ \cfrac{1}{1}} \qquad \cfrac{5}{3} = 1+\cfrac{1}{1+ \cfrac{1}{1+ \cfrac{1}{1}}} \qquad \cfrac{8}{5} = 1+\cfrac{1}{1+ \cfrac{1}{1+ \cfrac{1}{1+ \cfrac{1}{1}}}}

Liczby pierwsze w ciągu Fibonacciego[edytuj]

 Osobny artykuł: liczba pierwsza Fibonacciego.

Kilka początkowych wyrazów w ciągu Fibonacciego to także liczby pierwsze[7], a mianowicie: 2, 3, 5, 13, 89, 233, 1597, 28657, 514229. Wydaje się prawdopodobne, że liczb pierwszych w ciągu Fibonacciego istnieje nieskończenie wiele, lecz problem ten jak dotąd nie doczekał się rozstrzygnięcia.

Pokrewne ciągi[edytuj]

Ciąg Lucasa[edytuj]

Ciąg Lucasa jest pewną odmianą ciągu Fibonacciego, definiujemy go


 L_n := L(n):=
 \begin{cases}
  2       & \mbox{dla } n = 0; \\
  1       & \mbox{dla } n = 1; \\
  L(n-1)+L(n-2) & \mbox{dla } n > 1. \\
  \end{cases}

Zachodzą równości:

 L_n=F_{n-1}+F_{n+1}\,
F_n = \begin{matrix}\frac{1}{5}\end{matrix}(L_{n-1}+L_{n+1}).
F_{n+1} = \begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix}(F_n+L_n).
F_{2n} = F_n L_n\,.
F_{m+n} = \begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix}(F_m L_n + F_n L_m).
F_{m-n} = \begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix}(-1)^n(F_m L_n - F_n L_m).

Ciąg "Tribonacciego"[edytuj]

Różni się od ciągu Fibonacciego tym, że każdy kolejny jego wyraz powstaje przez zsumowanie poprzednich trzech wyrazów zamiast dwóch[8]. Jego kilka początkowych wyrazów to: 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927, 1705, 3136, 5768, 10609, 19513, 35890.. Stała "Tribonacciego" jest granicą ciągu :\frac{T(n+1)}{T(n)} (gdzie T(n) jest n-tym wyrazem ciągu 'Tribonacciego') czyli analogiem złotej liczby dla ciągu Fibonacciego. Jest ona pierwiastkiem wielomianu x3x2x − 1 oraz równania x + x−3 = 2 i wynosi ok. 1,83929.

Ciąg "Tetranacciego"[edytuj]

Różni się od ciągu Fibonacciego tym, każdy kolejny jego wyraz powstaje przez zsumowanie poprzednich czterech wyrazów zamiast dwóch[9]. Jego kilka początkowych wyrazów to: 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8, 15, 29, 56, 108, 208, 401, 773, 1490, 2872, 5536, 10671, 20569.. Stała "Tetranacciego" jest granicą ciągu :\frac{T(n+1)}{T(n)} (gdzie T(n) jest n-tym wyrazem ciągu 'Tetranacciego'). Jest ona pierwiastkiem wielomianu x4x3x2x − 1 oraz równania x + x−4 = 2 i wynosi ok. 1,92756.

Słowa Fibonacciego[edytuj]

 Osobny artykuł: Słowa Fibonacciego.

Ciąg słów Fibonacciego to ciąg słów

F_n =
 \begin{cases}
  b       & \mbox{dla } n = 1; \\
  a       & \mbox{dla } n = 2; \\
  F_{n-1} \cdot F_{n-2} & \mbox{dla } n > 2,\mbox{ gdzie } \cdot \mbox{ oznacza sklejenie ciagow} \\
  \end{cases}

Ciąg Fibonacciego w biologii[edytuj]

W kształtach wielu roślin widać linie spiralne. Na przykład na owocu ananasa 8 takich linii biegnie w jedną stronę, a 5 lub 13 w przeciwną. Na tarczy słonecznika może się krzyżować 55 spiral z 89 (liczby te bywają większe). Również różyczki kalafiora ułożone są spiralnie.

U większości roślin takie organy, jak łodyga, liście czy kwiaty rozwijają się z małego, centralnie usytuowanego skupiska komórek - merystemu. Każdy zawiązek nowego organu (zwany primordium) wyrasta z merystemu w innym kierunku, pod pewnym kątem w stosunku do zawiązka, który pojawił się wcześniej. Okazuje się, że u wielu roślin ten kąt jest taki sam i że to właśnie dzięki niemu powstają wspomniane linie spiralne. Ten kąt to w przybliżeniu 137,5 stopnia (jest to tak zwany "Złoty kąt"). "Złotego kąta" nie da się wyrazić ułamkiem zwykłym. Jego dopełnienie do 360 stopni wynosi w przybliżeniu 5/8 kąta pełnego, dokładniej jest to 8/13 kąta pełnego, jeszcze dokładniej 13/21 i tak dalej (oparcie na liczbach Fibonacciego), ale żaden ułamek zwykły nie odpowiada mu ściśle.

Kiedy pojawiają się kolejne zawiązki, to jeśli każdy następny utworzy z poprzednim wspomniany "złoty kąt", nigdy nie dojdzie do tego, by dwa z nich (lub więcej) rozwijały się w tym samym kierunku. Dzięki temu organy nie wyrastają z merystemu promieniście, lecz układają się w linie spiralne.

Ciąg Fibonacciego w muzyce[edytuj]

Niektórzy muzykolodzy dopatrują się istnienia ciągu Fibonacciego w utworach muzycznych oraz w budowie instrumentów. Ciąg Fibonacciego przypisuje się proporcjom części w skrzypcach budowanym przez Antonio Stradivariego[potrzebny przypis]. Przede wszystkim jednak zależności takie występują w utworach muzycznych – najczęściej w proporcjach rytmicznych. Węgierski muzykolog Erno Lendvai[10] wykrył wiele takich zależności w muzyce Beli Bartóka, przede wszystkim w Muzyce na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę, gdzie w cz. I kolejne odcinki formy zaczynają się w następującym porządku:

 • zakończenie ekspozycji – t. 21
 • początek stretto – t. 34
 • kulminacja części – t. 55
 • koniec części – t. 89.

W drugiej połowie XX wieku ciąg Fibonacciego stosowany był przez niektórych kompozytorów do proporcjonalnego porządkowania rytmu lub harmonii. Szczególnie często sięgali do niego kompozytorzy stosujący technikę serialną, np.: Karlheinz Stockhausen Klavierstück IX, Luigi Nono Il canto sospeso, Christobal Halffter Fibonacciana[11]. Na ciągu Fibonacciego stosowanym równocześnie w przód i wstecz zbudowane jest Trio klarnetowe Krzysztofa Meyera. Jednostką miary jest w tym utworze ćwierćnuta, a kolejne odcinki różnią się obsadą. I tak np.:

 • kolejne odcinki grane przez fortepian mają długość: 89, 55, 34, 21, 13 ćwierćnut
 • wszystkie instrumenty razem grają: 21, 34, 55, 89, 144 ćwierćnut[12].

Ciąg Fibonacciego używany jest też przez twórców spoza muzyki klasycznej, np. zespół Tool wykonujący muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego w albumie Lateralus w tytułowym utworze użył ciągu Fibonacciego do stworzenia linii wokalnej.

Ciąg Fibonacciego w literaturze[edytuj]

Motyw ciągu Fibonacciego wykorzystany został także w utworach literackich. W książce Kod Leonarda da Vinci Dana Browna stanowi on element jednego z kodów, który muszą złamać główni bohaterowie. W powieści Gniazdo światów Marka Huberatha ciąg Fibonacciego jest podstawą struktury wszechświata, na której oparte są kolejne jego poziomy.

Przypisy

 1. Zero jest zaliczane do ciągu Fibonacciego np. w książce Andrzej Mostowski, Marceli Stark: Elementy algebry wyższej. Wyd. 7. Warszawa: PWN, 1974, s. 16, seria: BM 16. Nie jest natomiast zaliczane do ciągu Fibonacciego w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, 1964, tom 3, s. 636, link
 2. Andrzej Lenda "Liczby Fibonacciego"
 3. Ronald Graham, Donald Knuth, Oren Patashnik: Matematyka konkretna. Warszawa: PWN, 2006, s. 326.
 4. Martin Gardner: Mathematics Magic and Mystery. Nowy York: Dover Publications, Inc., 1956.
 5. Harold Scott MacDonald Coxeter: Wstęp do geometerii starej i nowej. Warszawa: PWN, 1967.
 6. Henryk Pawłowski: Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata. Teoria liczb, algebra i elementy analizy matematycznej. Toruń: Oficyna Wydawnicza "Tutor", 2005. ISBN 83-86007-21-4.
 7. A005478
 8. A000073
 9. A000078
 10. Lendvai, Ernő (1971). Béla Bartók: An Analysis of His Music. London: Kahn and Averill.
 11. B. Schaeffer Mały informator muzyki XX wieku, Kraków 1975, s. 121.
 12. T. Weselmann Musica incrostata, Poznań 2003, s. 58-60.

Linki zewnętrzne[edytuj]