Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 40 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DK40
Początek drogi

Granica państwa Głuchołazy

Koniec drogi

Pyskowice 94

Długość

103 km

Województwa

opolskie,
śląskie

Mapa
Mapa DK40
Zdjęcie
w Laskowicach
w Laskowicach

Droga krajowa nr 40 (DK40, także Trasa Sudecka[1]) – droga krajowa klasy G[2] o długości 102,777 km przebiegająca przez województwa: opolskie i śląskie. Prowadzi od granicy z Czechami w Głuchołazach do Pyskowic, gdzie kończy swój bieg, krzyżując się z drogą krajową nr 94 oraz drogą wojewódzką nr 901. Jest ważnym połączeniem komunikacyjnym, ponieważ łączy strefę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z uprzemysłowionymi terenami powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego oraz granicą polsko-czeską. Bezkolizyjnie przecina autostradę A4 i drogę krajową nr 88 na węźle „Łany”. Powstała z połączenia kilku dawnych dróg krajowych.

Droga na prawie całej długości ma nawierzchnię w dobrym stanie[3].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Klasyfikacja Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga państwowa granica państwaGłuchołazyPrudnik do 1985
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
 1. nieznana numeracja przed 1985 rokiem
 2. przejście graniczne o ograniczonym dostępie
245 Prudnik – GłogówekWiększyceKędzierzyn-Koźle lata 70 XX w. – 1985  
? droga drugorzędna Kędzierzyn-Koźle – UjazdŁanyPyskowice do 1985 nieznana numeracja przed 1985 rokiem
412 droga krajowa granica państwa – Głuchołazy – Prudnik 1985 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
408 Prudnik – Głogówek – Kędzierzyn-Koźle
424 Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – Łany – Pyskowice  
40 granica państwaGłuchołazyPrudnikKędzierzyn-KoźleUjazdPyskowice od 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 40 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DK40 do 11,5 tony[5] granica państwa – GłuchołazyPrudnikKędzierzyn-KoźleŁany (A4E40 – węzeł „Łany”)
DK40 do 8 ton Łany (A4E40 – węzeł „Łany”) – Pyskowice (94)[6]

Do 2017 roku odcinek od granicy państwa do węzła Łany był dopuszczony do ruchu ciężkiego o nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 10 ton[7][8].

Zmiany przebiegu[edytuj | edytuj kod]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom nową Południową obwodnicę Kędzierzyna-Koźla. Obwodnica ta przebiega przez teren Reńskiej Wsi oraz południowym obrzeżem Kędzierzyna-Koźla. Jej długość to 5 km[9]. 7 Listopada 2022 otwarto północny odcinek o długości 14,33 km przebiegający od końca południowej obwodnicy Kędzierzyna aż do granicy z województwem śląskim[10].

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK40[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek 2016–2026, s. 18
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 3. Mapa stanu nawierzchni polskich dróg. ssc.siskom.waw.pl, 2018-06-07. [dostęp 2018-06-08]. (pol.).
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 9. Południowa obwodnica Kędzierzyna-Koźla wraz z mostem przez Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 otwarta :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 10. Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla [online], pl/aktualnosci.html [dostęp 2024-04-23] (pol.).
 11. Opisy :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2021-07-09] (pol.).
 13. a b Radio Park 93,9 [online], info.radiopark.com.pl [dostęp 2019-02-17] [zarchiwizowane z adresu 2013-08-12] (pol.).
 14. opolskie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny.
 15. Co dalej z obwodnicą Kędzierzyna-Koźla? – nto.pl [online], nto.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 16. Premier zainteresował się obwodnicą Kędzierzyna-Koźla – nto.pl [online], nto.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).