Droga ekspresowa S19 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
S19
Proj. długość ok. 570 km
Zbudowano 26,5 km oraz
18,3 km (jedna jezdnia)
W budowie 28,6 km
Województwa podlaskie,
mazowieckie,
lubelskie,
podkarpackie
Mapa
Mapa S19

Droga ekspresowa S19 – planowana droga ekspresowa we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Jej łączna długość jest szacowana na ok. 570 km. Trasa, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok[1] w całości jest fragmentem szlaku "Via Carpatia".Większość odcinków drogi zaplanowana została jako jednojezdniowa w pierwszym etapie budowy[potrzebny przypis].

Istniejące odcinki[edytuj]

Obwodnica Wasilkowa[edytuj]

Długość: 3,5 km. Odcinek oznaczony jako Droga Krajowa nr 19. została ostatecznie oddana do użytku 14 lutego 2011 jako DK nr 19, po kilkukrotnym przerywaniu prac. Zgodnie z nowym przebiegiem trasy S19, odcinek ten nie jest częścią ekspresówki. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[2], które modyfikuje przebieg drogi ekspresowej nr 19 w okolicach Białegostoku, omijając od północy Puszczę Knyszyńską na trasie ChoroszczKnyszynKorycinSokółka.

obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego[edytuj]

Długość: 6,6 km. Odcinek jednojezdniowy. Droga zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej (tylko w rejonie węzłów dwujezdniowa), oddana do użytku 18 kwietnia 2008, oznaczona jako droga krajowa nr 19;

obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej[edytuj]

Odcinek jednojezdniowy. Długość: 7,9 km. Zbudowana w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, oddana do użytku 21 grudnia 2011;

Lublin Sławinek - Lublin Rudnik[edytuj]

Długość: 10,2 km, odcinek stanowiący fragment północnej obwodnica Lublina. Odcinek ten został wybudowany w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej o 3 pasach ruchu w każdym kierunku. Stanowi wspólny przebieg drogi ekspresowej S12 i S17. Pierwotny termin zakończenia budowy 5 grudnia 2013, później – sierpień 2014, otwarty 31 października 2014;

Rzeszów Centralny - węzeł Rzeszów Wschód[edytuj]

26 lutego 2010 podpisano umowę na realizację odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód o długości około 6,9 km, będącego częścią tzw. północnej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą tego odcinka A4 będzie polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Wartość kontraktu to 439,5 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy[3].

Rzeszów Wschód - Stobierna[edytuj]

Długość: 3,1 km (dwujezdniowy odcinek), oraz 3,8 km (jednojezdniowy odcinek)[4]; Umowa na budowę została podpisana 8 lutego 2010 w rzeszowskim oddziale GDDKiA; wykonawcą było polsko-portugalskie konsorcjum firm, z Liderem MSF Engenharia S.A. z siedzibą w Lizbonie; wartość kontraktu to 213 576 067,49 zł.[5]; fragment między skrzyżowaniem z DK19 w Stobiernej do węzła Jasionka o długości 3,8 km zbudowany w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej, natomiast odcinek od węzła Jasionka do węzła Rzeszów Wschód o długości 3,1 km wybudowany jest w standardzie drogi ekspresowej dwujezdniowej. Cały odcinek został oddany do użytku 10 września 2012[6].

węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza[edytuj]

Długość: 6,3 km. 22 kwietnia 2010 podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S-19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza oraz odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny. Wykonawcą tej inwestycji jest polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii. Wartość kontraktu to 441,7 mln zł (w tym odcinek A4, ok. 4 km – 234,3 mln zł, odcinek S19, ok. 4.4 km – 207,5 mln zł). Termin realizacji to 18 miesięcy. 25 maja 2012 nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą. 18 stycznia 2013 podpisano nową umowę na kontynuację prac z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie. Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.[7] 13 grudnia 2013 odcinek został oddany do użytku 2013[8].

Odcinki w budowie[edytuj]

Węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica) – w. Lublin Węglin (Konopnica)[edytuj]

Długość: 9,8 km. Fragment Zachodniej Obwodnicy Lublina. Umowę na budowę odcinka podpisano 29 października 2014 W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej, który pozwoli ominąć Lublin od strony zachodniej. Przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Budimex. Wartość inwestycji to blisko 423,9 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2016 roku[9].

Rozpoczął się spór o finansowanie budowy drogi[potrzebny przypis]. Rada Ministrów zaproponowała, aby fundusze (2 miliardy euro) pochodziły z europejskiego programu Infrastruktura i Środowisko, natomiast Komisja Europejska chciała, żeby pieniądze te pochodziły z programu Polska Wschodnia[potrzebny przypis].

węzeł Świlcza (bez węzła) – węzeł Rzeszów Południe / Kielanówka (z węzłem)[edytuj]

9 kwietnia 2014 r. w rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) o długość 6,3 km. Wykonawcą prac zostało wybrane konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące. Inwestycja realizowana będzie systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Warty zaznaczenia jest tu także fakt współpracy GDDKiA, władz województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa w zakresie dodatkowego połączenia miasta Rzeszowa z ekspresówką. Na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia, zrealizowane zostanie wspólne przedsięwzięcie, polegające na budowie tzw. łącznika pomiędzy węzłem Rzeszów Południe,a miejską ulicą Podkarpacką. Częścią tej drogi będzie także oddany do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką[10]. 19 maja 2015 roku Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[11].

węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – węzeł Stobierna[edytuj]

Długość: 12,5 km. 5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldesa Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót.) 10 lipca 2015r. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wykonawca może rozpocząć budowę drogi[12].Szacowane zakończenie prac: lipiec 2017.[13][14]

Odcinki w trakcie przetargów[edytuj]

Obecnie trwają przetargi na budowę następujących odcinków:

Lublin - Kraśnik[edytuj]

Przetarg ogłoszono 21 sierpnia 2015 roku. Odcinek jest podzielony na etapy:[15]

 • Lublin (w. Lublin Węglin) - w. Niedrzwica Duża dł. ok. 12 km
 • w. Niedrzwica Duża - w. Kraśnik Północ dł. ok. 20 km

Odcinek Kraśnik - granica województw lubelskiego i podkarpackiego[edytuj]

Przetarg ogłoszono 28 sierpnia 2015 roku. Odcinek jest podzielony na 3 etapy:[16]

 • odc. Kraśnik (koniec obw.) - Janów Lub. (początek obwodnicy) dł. ok. 18 km;
 • obwodnica Janowa Lubelskiego dł. ok. 7 km;
 • odc. Janów Lub. (koniec obwodnicy) - w. Lasy Janowskie dł. ok. 8 km

węzeł „Lasy Janowskie” - węzeł „Nisko Południe”[edytuj]

18 września 2015 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:[17]

 • Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;
 • Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;
 • Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

węzeł „Nisko Południe” - węzeł „Sokołów Małopolski Północ”[edytuj]

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:[18]

 • Zadanie „A” Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km;
 • Zadanie „B” Podgórze - Kamień o dł. ok. 10,5 km;
 • Zadanie „C” Kamień - Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

Inwestycje w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko[edytuj]

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
BiałystokMiędzyrzec Podlaski 2012–2015 406,62
Międzyrzec Podlaski – Lubartów 2012–2015 284,83
Lubartów – Kraśnik 2012–2015 327,85
Kraśnik – Stobierna 2012–2015 554,04
Stobierna – Lutoryż 2012–2015 201,34
Lutoryż – Krosno węzeł Miejsce PiastoweBarwinek 2012–2015 247,51

Przypisy

 1. [1]
 2. Centrum Obsługi KPRM: Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009-10-21. [dostęp 2010-04-18].
 3. Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Północ - węzeł Rzeszów Wschód :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 4. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/4487/budowa-drogi-ekspresowej-s-19-stobierna-rzeszow
 5. https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7139/umowy-na-budowe-obwodnicy-jaroslawia-i-odcinka-trasy-ekspresowej-s19-podpisane
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis Informacyjny
 7. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 8. Kolejny podkarpacki odcinek S19 udostępniony kierowcom (pol.). gddkia.gov.pl, 2013-12-13. [dostęp 2013-12-13].
 9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu
 10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Umowa na realizację S19 podpisana
 11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Jest ZRID na S19 Świlcza – Rzeszów Południe
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Jest ZRID na S19 Sokołów Młp.-Stobierna
 13. Bartosz Piłat: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna. www.s19-sokolow-stobierna.pl. [dostęp 2015-09-23].
 14. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-10].
 15. S19 Lublin – Kraśnik :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 16. S19 Kraśnik – granica województwa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 17. Budowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego - Nisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 18. Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Młp. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].

Linki zewnętrzne[edytuj]