Droga krajowa nr 48 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DK48
Początek drogi

Tomaszów Mazowiecki S8 E67

Koniec drogi

Kock S19

Długość

200 km

Województwa

łódzkie,
mazowieckie,
lubelskie

Zdjęcie
Nowe rondo w Kocku, wybudowane podczas przebudowy drogi w latach 2018-2019. Zastąpiło skrzyżowanie w formie trójkąta po dawnej drodze krajowej nr 19. Do 2013 roku w tym miejscu kończyła się droga nr 48.
Nowe rondo w Kocku, wybudowane podczas przebudowy drogi w latach 2018-2019. Zastąpiło skrzyżowanie w formie trójkąta po dawnej drodze krajowej nr 19. Do 2013 roku w tym miejscu kończyła się droga nr 48.

Droga krajowa nr 48 (DK48) – droga krajowa klasy GP oraz klasy G[1] prowadząca od międzynarodowej trasy E67 (S8) z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, do której jednak nie dobiega, kończy się w Kocku na węźle z drogą S19. Przebiega przez województwa: łódzkie, mazowieckie, lubelskie i biegnie równolegle do DK12. Łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu przez Radom lub Warszawę.

Jej długość to ok. 200 km.

W miejscowościach Brzóza i Sewerynów wzdłuż drogi znajduje się dwurzędowa aleja z różnymi gatunkami drzew (w większości lip) będąca pomnikiem przyrody[2].

Klasa drogi[edytuj | edytuj kod]

Arteria posiada parametry klasy GP na odc. Dęblin – Moszczanka – Kock, zaś parametry klasy G na odcinku Tomaszów Mazowiecki (S8 – węzeł „Tomaszów Mazowiecki Centrum”) – Inowłódz – Klwów – Potworów – BiałobrzegiGłowaczów – Kozienice – Słowiki Nowe – Sieciechów – Opactwo – Dęblin[1].

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3][4].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 48 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:[5]

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DK48 do 10 ton
DK48 do 8 ton

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat arteria posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Klasyfikacja Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga inna (lokalna) / droga drugorzędna Tomaszów MazowieckiInowłódzKlwów 1952 – 1985
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
• klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
Klwów – Potworów
droga inna Potworów – WyśmierzyceBiałobrzegiGłowaczów • klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
• do lat 70. brak ciągłości drogi między Potworowem a Wyśmierzycami
droga drugorzędna Głowaczów – Kozienice • klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
Kozienice – Słowiki Nowe • klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
• na niektórych mapach i atlasach samochodowych występują wariacje nazwy miejscowości Słowiki Nowe – Słowiki, Nowe Słowiki
droga inna Słowiki NoweSieciechówOpactwo • klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
droga drugorzędna Opactwo – ZajezierzeDęblinMoszczankaPrzytocznoKock • klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
739 droga krajowa Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz – Klwów 1985 – 2000
740 Klwów – Potworów
729 Potworów – Wyśmierzyce – Białobrzegi – Głowaczów
731 Głowaczów – Kozienice dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
738 Kozienice – Słowiki Nowe
? droga inna (lokalna) Słowiki Nowe – Opactwo 1985 – 1999 • nieznane oznaczenie
• klasyfikacja na podstawie materiałów źródłowych
822 droga krajowa Dęblin – Moszczanka – Przytoczno – Kock 1985 – 2000 dozwolony ruch ciężki na odcinku Moszczanka – Przytoczno – Kock
34523 Nowe Słowiki – Sieciechów 1999 – 2000
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
 • Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. V Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1999–2000, ISBN 83-904373-7-6.
34527 Sieciechów – Opactwo
48 Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz – Klwów – Potworów – Białobrzegi – Głowaczów – Kozienice – Nowe Słowiki – Sieciechów – Opactwo – Dęblin – Moszczanka – Kock od 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK48[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Informacje o Drodze Krajowej nr 48 na stronie SISKOM

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Powiat kozienicki. [w:] Pomniki przyrody [on-line]. RDOŚ Warszawa. s. 2-3. [dostęp 2016-06-08]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
DK48 - fragment przebiegający przez Kock, Ul. Kleeberga