Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 42 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DK42
Początek drogi

Kamienna 39

Koniec drogi

Rudnik 9 E371

Długość

274 km

Województwa

opolskie,
śląskie,
łódzkie,
świętokrzyskie

Mapa
Mapa DK42
Zdjęcie
Działoszyn – most przez Wartę w ciągu drogi krajowej 42
Działoszyn – most przez Wartę w ciągu drogi krajowej 42

Droga krajowa nr 42 (DK42) – droga krajowa klasy GP, klasy G[1] oraz klasy Z[a][2] przebiegająca przez województwa: opolskie, śląskie, łódzkie oraz świętokrzyskie o długości ok. 275 km. Przebiega z Kamiennej koło Namysłowa do Rudnika koło Starachowic. Droga posiada wspólne odcinki z drogą nr 45 pomiędzy Praszką i Kluczborkiem o długości ok. 22 km oraz z drogą nr 43 pomiędzy Rudnikami a Jaworznem o długości ok. 4,5 km. Dawniej tym numerem był oznaczany obecny odcinek DK11 z Poznania przez Jarocin i Pleszew w kierunku Kalisza (dzisiejsza DK12).

Klasa drogi[edytuj | edytuj kod]

Droga posiada parametry[2]:

 • klasy GP na odcinkach:
  • Namysłów – Kluczbork – początek obwodnicy Kluczborka
  • wspólny odcinek obwodnicy Kluczborka z DK11
  • obwodnica Gorzowa Śląskiego i Praszki
  • miejski odcinek w Radomsku (ul. Krakowska – ul. Mickiewicza)
  • Skarżysko-Kamienna – Rudnik
 • klasy G na odcinkach:
  • Namysłów – Kluczbork – początek obwodnicy Kluczborka
  • skrzyżowanie z DK11 – początek obwodnicy Gorzowa Śląskiego i Praszki
  • koniec obwodnicy Gorzowa Śląskiego i Praszki – Rudniki – Działoszyn – Pajęczno – Nowa Brzeźnica – Radomsko (ul. Krakowska)
  • Radomsko (ul. Mickiewicza) – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Skarżysko-Kamienna[1]
 • oraz parametry klasy Z na odcinku obwodnicy Kluczborka.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Klasyfikacja Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? b.d. granica państwaPraszkaRudnikiJaworznoDziałoszynPajęcznoBrzeźnica NowaRadomskoPrzedbórzRuda Maleniecka do 1952 Zygmunt Jaworski: Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 000 000 rok 1939/1940. Wacław Pastwa (współprac.), Alojzy Świkla (oprac.). Tadeusz Musiał, 1939. nieznana numeracja
13/1 droga państwowa Ruda Maleniecka – KońskieStąporkówStare Skarżysko odnoga drogi państwowej nr 13
9/3 Stare Skarżysko – WąchockStarachowiceRudnik odnoga drogi państwowej nr 9
? droga drugorzędna KamiennaWołczynKluczborkPraszka – Rudniki – Jaworzno – Działoszyn – Pajęczno – Nowa Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Stąporków – Skarżysko-Kamienna – Wąchock – Starachowice – Rudnik 1952 – 1985
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000. Wyd. jedenaste. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
nieznana numeracja
451 droga krajowa Kamienna – Wołczyn – Kluczbork 1985 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
45 Kluczbork – Gorzów Śląski – Praszka
488 Praszka – Rudniki
489 Rudniki – Jaworzno dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
490 Jaworzno – Działoszyn
486 Działoszyn – Pajęczno – Radomsko
749 Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie na odc. Ruda Maleniecka – Końskie dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
746 Końskie – Stąporków – Skarżysko-Kamienna – Wąchock – Starachowice – Rudniki dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
42 Namysłów – Kluczbork – Praszka – Rudniki – Działoszyn – Pajęczno – Nowa Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik od 2000
 • Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych
  (wykaz dróg w archiwum Rzeczpospolitej Publikacja w zamkniętym dostępie – wymagana rejestracja, też płatna, lub wykupienie subskrypcji)
 • Polska: Mapa samochodowa 1:700 000. Wyd. XXVII. Dom Wydawniczy PWN, 2016. ISBN 978-83-7705-942-5.
 • Polska: Atlas samochodowy 1:200 000 dla profesjonalistów. Wyd. IX. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2017. ISBN 978-83-7705-978-4.
ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3][4].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 42 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:[5][6]

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DK42 do 11,5 tony
DK42 do 10 ton
DK42 do 8 ton Jaworzno (43) – Działoszyn (486)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 42[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Na wspólnym odcinku z drogą krajową nr 45 w ciągu obwodnicy Kluczborka

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. a b Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych [PDF] [online], Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 2024 r. [dostęp 2024-06-02].
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]