Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 50 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DK50
Początek drogi

Ciechanów 60

Koniec drogi

Ostrów Mazowiecka S8 E67

Długość

297 km

Województwa

mazowieckie

Mapa
Mapa DK50
Zdjęcie
Węzeł „Stojadła” pod Mińskiem Mazowieckim
Węzeł „Stojadła” pod Mińskiem Mazowieckim

Droga krajowa nr 50droga krajowa docelowo klasy A, S i GP (obecnie tylko GP[1]), przebiegająca w całości przez województwo mazowieckie stanowiąca otwartą od północy obwodnicę aglomeracji warszawskiej w odległości od centrum Warszawy wahającej się od 29 km nieopodal miejscowości Glinki do 84 km w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie też kończy swój przebieg. Ze względu na swoją nietypową trasę, droga 50 dwa razy przecina Wisłę: w Wyszogrodzie oraz w Górze Kalwarii. Na odcinku Ostrów Mazowiecka – Ciechanów rolę obwodnicy pełni droga krajowa nr 60.

Ze względu na duże natężenie ruchu ciężkiego (droga pełni funkcję Tranzytowej Obwodnicy Warszawy) droga została gruntownie zmodernizowana i wybudowano obwodnice Mińska Mazowieckiego, Mszczonowa, Sochaczewa, Żyrardowa, Góry Kalwarii oraz kilku innych miejscowości (Chynów, Drwalew, Młodzieszyn, Słomczyn, Stojadła). W planach znajduje się także budowa obwodnic Kołbieli i Łochowa[2][3].

Na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Grójec (S7) – Mszczonów (S8), łączy Via Baltica z południowymi odcinkami głównych dróg krajowych. Podobną rolę pełni dla DK2 i A2.

Autostrada A50

[edytuj | edytuj kod]

Na odcinku od planowanego Centralnego Portu Lotniczego do Mińska Mazowieckiego od południowej strony zaplanowano budowę nowego przebiegu o parametrach autostrady.

 Osobny artykuł: Autostrada A50 (Polska).

Droga ekspresowa S50

[edytuj | edytuj kod]

Zaplanowano budowę nowej trasy o parametrach drogi ekspresowej, biegnącej od planowanego Centralnego Portu Lotniczego przez Sochaczew, Wyszogród i Radzymin do okolic Mińska Mazowieckiego.

 Osobny artykuł: Droga ekspresowa S50 (Polska).

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? 617 CiechanówPłońsk 617: 14 II 1986 – 2000 Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16) Oznaczana na starszych mapach (przed 1986 r.) jako droga drugorzędna
113 569 Płońsk – Wyszogród – Sochaczew 113: lata 70. – 14 II 1986

569: 14 II 1986 – 2000

 • Załącznik nr 3. Wykaz dróg państwowych dla celów znakowania, [w:] Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.

Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)

27 717 Sochaczew – ŻyrardówMszczonówGrójecGóra KalwariaKołbielMińsk Mazowiecki 27: lata 70. – 14 II 1986

717: 14 II 1986 – 2000

 • Załącznik nr 3. Wykaz dróg państwowych dla celów znakowania, [w:] Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie ograniczenia ruchu tranzytowego na drodze państwowej nr E-8 w obrębie województwa stołecznego warszawskiego (M.P. z 1976 r. nr 44, poz. 224)

w okresie funkcjonowania jako droga krajowa nr 717 była dopuszczona do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk osi do 10 ton
116 629 Mińsk Mazowiecki – StanisławówStrachówkaŁochów 116: lata 70. – 14 II 1986

629: 14 II 1986 – 2000

Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.

Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)

? 628 Łochów – BrokOstrów Mazowiecka 628: 14 II 1986 – 2000 Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16) Oznaczana na starszych mapach (przed 1986 r.) jako droga drugorzędna

Dopuszczalny nacisk osi

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[4] na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony[4][5].

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 50 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi[6]:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DK50 do 11,5 tony 2004[7]–2005 SochaczewGrójec
2005[8]–2010 Sochaczew – Mszczonów – Grójec – Góra KalwariaKołbielMińsk Mazowiecki
od 2010[9] Sochaczew 2 – Mszczonów – Grójec – Góra Kalwaria – Kołbiel – Mińsk Mazowiecki 2
Tabliczka DK50 o biało-czarnym obramowaniu do 10 ton 2011[10]–2015
2015[12]–2021 Mińsk Mazowiecki 2 (węzeł „Mińsk Mazowiecki”) – ŁochówOstrów Mazowiecka 8 (węzeł „Brok”)[13]
Tabliczka DK50 o czarnym obramowaniu do 8 ton 2012[11]–2015 Ciechanów 60Płońsk 7
2015[12]–2021 Ciechanów 60 – Płońsk 7 (węzeł „Ciechanów”)[13]

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 50

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. SISKOM: SISKOM – Droga krajowa nr 50. (pol.).
 3. Rynek Infrastruktury: Rynek Infrastruktury – Mazowieckie. Obwodnica Łochowa dopasuje się do aglomeracyjnej. [w:] Elżbieta Pałys [on-line]. 19.05.2020, 2020-05-19. [dostęp 2020-11-27]. (pol.).
 4. a b Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54).
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 112,7 kN(11,5 t) (Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1077).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1860).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 932).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704).
 11. a b c Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061).
 12. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802).
 13. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]