Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 77 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP77
Początek drogi

Lipnik 9 E371

Koniec drogi

Przemyśl 28

Długość

165 km

Województwa

świętokrzyskie,
podkarpackie

Droga krajowa nr 77 (DK77) – droga krajowa klasy GP oraz klasy G[2] prowadząca od Lipnika do Przemyśla. Łączy ona 9 miast: Sandomierz, Stalową Wolę, Nisko, Rudnik nad Sanem, Nową Sarzynę, Leżajsk, Jarosław, Radymno oraz Przemyśl. Większość trasy na Podkarpaciu podąża za biegiem Sanu. Na odcinku Lipnik–Jarosław droga jest trasą alternatywną dla drogi krajowej nr 9 (dla tych, którzy chcą dojechać z województwa świętokrzyskiego do województwa podkarpackiego, omijając jednocześnie Rudnę Małą, w której znajdują się: rondo prowadzące do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz węzeł z autostradą A4 i drogą ekspresową S19, na którym droga krajowa nr 9 kończy swój bieg), która podobnie jak droga krajowa nr 77 łączy województwo świętokrzyskie z województwem podkarpackim.

Przebiega przez województwa: świętokrzyskie i podkarpackie. Miejscami bardzo trudno nią przejechać z powodu dużej ilości kolein. W 2012 otwarto dwupasmową obwodnicę Przemyśla z wiszącym mostem Brama Przemyska, w którą wchodzi droga krajowa nr 77 w całości i tam kończy się. W 2021 roku otwarto obwodnicę Stalowej Woli i Niska[3].

Klasa drogi

[edytuj | edytuj kod]

Droga posiada parametry klasy GP na odcinkach:

 • Lipnik – Sandomierz
 • obwodnica Stalowej Woli i Niska
 • obwodnica Leżajska
 • Jarosław – Radymno – Przemyśl

oraz parametry klasy G na odcinkach:

 • Sandomierz – Stalowa Wola
 • Nisko – Leżajsk
 • Leżajsk – Tryńcza – Jarosław[2]

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4][5].

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 77 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata obowiązywania Odcinek
  do 11,5 tony 2011[6]–2015

Nisko 19Rudnik nad Sanem – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno

2015–2017 Radymno 944 (węzeł „Przemyśl”)
2017–2021
do 10 ton 2000[a]–2005 na całej długości[b]
2005[7]–2010
2010[8]–2015
 • Lipnik 9 – Sandomierz – Stalowa Wola – Nisko 19[9][10]
2015[11]–2017
 • Lipnik 9 – Sandomierz – Stalowa Wola – Leżajsk (ul. Warszawska)
 • Leżajsk (ul. Jarosławska) – Tryńcza – Jarosław – Radymno 94
 • 4 (węzeł „Przemyśl”) – Przemyśl 28
2017[12]–2021
 • Nisko 19 – Leżajsk (ul. Warszawska)
 • Leżajsk (ul. Jarosławska) – Tryńcza – Jarosław – 4 (węzeł „Przemyśl”)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK77

[edytuj | edytuj kod]

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? LipnikSandomierz 1920 – lata 30. Ustawa z 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. nr 6, poz. 32) nieznane oznaczenie
19c Sandomierz – Jarosław odnoga drogi państwowej nr 19
19 Jarosław – Radymno  
19e Radymno – Przemyśl odnoga drogi państwowej nr 19
? Lipnik – Sandomierz lata 30. – 1952 Zygmunt Jaworski, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Tadeusz Musiał, 1939. nieznane oznaczenie
10 Sandomierz – Nisko – Leżajsk – Jarosław – Radymno – Przemyśl  
30 Lipnik – Sandomierz 1952 – 1985
 • Monografia drogownictwa na Podkarpaciu – cz. 8 [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 12 lipca 2019 [dostęp 2020-04-03].
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
 
201 Sandomierz – Stalowa Wola – Nisko – Leżajsk – Jarosław Monografia drogownictwa na Podkarpaciu – cz. 8 [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 12 lipca 2019 [dostęp 2020-04-03]. na mapach i atlasach drogowych oznaczana jako droga drugorzędna
31 E22 Jarosław – Radymno – Przemyśl • krajowy: 1952 – 1985
• europejski: 1962 – lata 80.
 • Monografia drogownictwa na Podkarpaciu – cz. 8 [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 12 lipca 2019 [dostęp 2020-04-03].
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Hegi Gyula, Domokos György: Europe L’Europe Europa Европа. Road atlas Atlas Routier Autoatlas Атлас автомобильных дорог. Budapeszt: Cartographia Budapest, 1981. ISBN 963-350-412-0.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
od lat 60. na oznakowaniu był umieszczany wyłącznie numer międzynarodowy
759 Lipnik – Sandomierz 1985 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Polska: Atlas samochodowy 1:300 000. Wyd. pierwsze. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1992. ISBN 83-7000-080-0.
 • Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne Kompas, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 • Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. II zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne Kompas, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
dozwolony ruch ciężki – dopuszczony ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton
859 Sandomierz – Stalowa Wola  
84 Stalowa Wola – Nisko  
862 Nisko – Rudnik – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław dopuszczony ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton na odcinku Nisko – Tryńcza
4 E40 Jarosław – Radymno 1985 – 2016 w latach 2000–2016 wspólny przebieg dróg nr 4 i 77
Radymno – Przemyśl 1985 – 2000  

Galeria

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obecny przebieg obowiązuje od reformy sieci dróg krajowych w 2000 roku; zobacz historię numeracji arterii.
 2. Według ówcześnie obowiązujących przepisów największy dozwolony nacisk pojedynczej osi napędowej na drogach krajowych nie mógł przekraczać 10 ton.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Nowe rondo na skrzyżowaniu DK nr 77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w Kopkach koło Niska. 2020-08-24. [dostęp 2020-08-24].
 2. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 3. Podkarpackie: Obwodnica Stalowej Woli i Niska już otwarta dla kierowców – budownictwo [online], wnp.pl [dostęp 2021-05-16] (pol.).
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54).
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 222, poz. 1321).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933).
 9. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704).
 10. a b Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]