Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 423

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW423
Długość

44 km

Województwa

opolskie

Zdjęcie
DW423 w Januszkowicach
DW423 w Januszkowicach

Droga wojewódzka nr 423 (DW423) – droga wojewódzka o długości 44 km, leżąca na obszarze województwa opolskiego. Trasa ta łączy Opole z Kędzierzynem-Koźlem, równolegle do przebiegu drogi krajowej nr 45 wytyczonego na drugim brzegu Odry. Droga leży na terenie powiatów opolskiego, krapkowickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? Reichsstraße Oppeln (Opole)Krappitz (Krapkowice)Klodnitz (Kłodnica) lata 30. (?) – 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer 1:500 000, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938.

• odcinek ówcześnie poza granicami Polski
• brak danych o numeracji

Brak danych na temat kategorii oraz numeracji drogi w latach 1945–1952.
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) OpoleKrapkowiceKłodnica 1952–1970
 • Mapa samochodowa Polski, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1956.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000, Druk rozpoczęto w kwietniu 1958 r. — ukończono w czerwcu 1958 r., Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, s. 120.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 120.

• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja

?

droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]

Opole – Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle 1970–1986
423

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle od 14 II 1986 zobacz informacje o nośności

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[2].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Dawniej na całej trasie mogły poruszać się pojazdy o maksymalnym nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 10 ton.

W latach 2015[3]–2021 na drodze wojewódzkiej nr 423 obowiązywały ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Odcinek
DW423 do 10 ton Przywory – Krapkowice 4[4]
DW423 do 8 ton[5]

Miejscowości leżące przy trasie DW423[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)