Droga krajowa nr 72 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP72
Początek drogi

Konin 92

Koniec drogi

Rawa Mazowiecka S8 E67

Długość

170 km

Województwa

wielkopolskie,
łódzkie

Zdjęcie
Droga krajowa nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim
Droga krajowa nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim

Droga krajowa nr 72droga krajowa klasy GP oraz klasy G[1] o długości ok. 170 km, leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i łódzkiego.

Trasa ta łączy Konin z Rawą Mazowiecką. W roku 2007 przeprowadzono modernizację trasy między Brzezinami a Rawą Mazowiecką.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 planowana jest budowa obwodnicy Brzezin[2]. Początek prac ma nastąpić w 2026 roku[2].

Klasa drogi[edytuj | edytuj kod]

Droga posiada parametry klasy GP na odc. Konin – Turek – Uniejów – Balin – Łódź – Brzeziny – skrzyżowanie z drogą 38556, zaś dalszy odcinek do Rawy Mazowieckiej posiada parametry klasy G[1].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

W latach 1985[3]–2000 trasa posiadała oznaczenia:[4]

drogi krajowej nr 469 na odc. Konin – Tuliszków – Turek – Uniejów
drogi krajowej nr 473 na odc. Uniejów – Balin
drogi krajowej nr 709 na odc. Balin – Poddębice – Aleksandrów Łódzki – Łódź

Nieznana jest wcześniejsza numeracja trasy – na wydawanych w PRL przed 1985 r. mapach i atlasach samochodowych oznaczano ją jako drogę drugorzędną[5][6]. Ponadto w latach 70. arteria między Łodzią a Rawą Mazowiecką była traktowana jako droga państwowa nie oznaczona numerami[7]

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[8][9].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

DK72 Wcześniej, w latach 2005[10]–2021, na całej długości drogi dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton[11]. W latach 70. i I połowie lat 80. ruch ciężki o nacisku pojedynczej osi do 10 ton dozwolony był wyłącznie na odcinku Łódź – Brzeziny[7].

Miejscowości leżące na trasie 72[edytuj | edytuj kod]

Zdjęcia[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rondo w ramach przebudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. a b c Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: W woj. łódzkim będą nowe obwodnice. gddkia.gov.pl, 2020-05-27. [dostęp 2020-05-29]. (pol.).
 3. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071) – wykaz dróg krajowych przed rokiem 2000
 5. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. jedenaste, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
 6. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 7. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 8. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 9. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)