Droga ekspresowa S5 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy drogi ekspresowej w Polsce. Zobacz też: inne znaczenia tego skrótu.
S5
Proj. długość c.a. 437,1[1] km
Zbudowano 64 [2] km
W budowie ok. 273,1 km
Województwa warmińsko-mazurskie,
kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie,
dolnośląskie
Mapa
Mapa S5
Droga ekspresowa S5, wyjazd z Bydgoszczy na południe, między węzłami Lotnisko a Bydgoszcz Południe
Droga ekspresowa S5, obwodnica Świecia
Droga ekspresowa S5/S10 na odcinku między węzłami Bydgoszcz Południe i Bydgoszcz Błonie, stanowiąca fragment południowej obwodnicy Bydgoszczy

Droga ekspresowa S5 – budowana polska droga ekspresowa o przebiegu południkowym: S7 (Ostróda, węzeł Ostróda Południe) – A8 (Wrocław). Droga połączy Grudziądz i autostradę A1 oraz aglomeracje: bydgosko-toruńską, poznańską i wrocławską, a także ustanowi skrót w kierunku Olsztyna. Lokalnie stanowi m.in. wschodnią obwodnicę Poznania.

Długość trasy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego wynosić będzie 129,8 km, a koszt jej budowy wyniesie 3 mld zł[6]. Całość drogi ma powstać do 2019 roku, a koszt realizacji brakujących odcinków może sięgnąć 11 mld zł[7].

29 października 2015 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 maja 2004, wydłużające planowany przebieg trasy do Ostródy[8]. Dotychczas planowano przebieg trasy na odcinku Nowe Marzy (A1) - Wrocław (A8).

Istniejące odcinki[edytuj]

Odcinki oznaczone[9][edytuj]

odcinek GnieznoPoznań Wschód[edytuj]

długość: 35 km., jest to tzw. Wschodnia obwodnica Poznania; początkowo otwarta na zasadzie przejezdności; pikietaż tymczasowy rozpoczyna się na jezdniach węzła Gniezno, nie oddanych jeszcze do użytku; ost. słupek ma numer 34,6 i stoi przy granicy odcinka administrowanego przez GDDKiA; z tego miejsca do przecięcia z A2 jest ok. 900 m. Odcinek oddano do użytku 4 czerwca 2012 [10]

KaczkowoKorzeńsko[edytuj]

długość: 29 km. Oddano do użytku 15 września 2014[11]. [12]

Pozostałe odcinki[13][edytuj]

Odcinek Długość Pikietaż Oddanie do użytku Uwagi
obwodnica Świecia 7,2 km 131,5–138,7 19 grudnia 1996 [14] jednojezdniowa, dwie jezdnie w obrębie węzłów; oznakowana obecnie jako S5 oraz S91 (dawniej jako S1)
6,0 km 0,0–6,0 jednojezdniowa, dwie jezdnie w obrębie węzłów
odcinek Bydgoszcz Lotnisko - Stryszek (Bydgoszcz Południe) - Białe Błota (Bydgoszcz Błonie) ok. 15 km 46,4–61,2 poza docelowym śladem S5; na odcinku Bydgoszcz Lotnisko - Stryszek trasa nieoznakowana jako droga ekspresowa
obwodnica Szubina ok. 5 km 0,0–5,7 w klasie drogi ekspresowej jednojezdniowej, oznaczona jako DK5; początek na 71 km według dotychczasowego pikietażu; na km 5,4 występuje skrzyżowanie
odcinek Poznań Wschód — Poznań Zachód ok. 26 km 180,0–154,7 13 września 2003 Południowa obwodnica Poznania; w ciągu autostrady A2
Obwodnica Śmigla 4,1 km 242,6–246,6 czerwiec 2002 jednojezdniowa

Odcinki w budowie[edytuj]

węzeł Nowe Marzy - węzeł Mieleszyn[edytuj]

Węzeł Nowe Marzy - węzeł Mieleszyn (dawniej w. Mielno) - 7 odcinków o łącznej długości 128 km. 23 września 2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawców na budowę i projektowanie odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km), Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) i Jaroszewo - granica województwa kujawsko-pomorskiego (25,1 km); 1 października 2014 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i zbuduj" na odcinki: Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km), Tryszczyn – Białe Błota (13,5 km), Białe Błota - Szubin (9,7 km) i Szubin - Jaroszewo (19,3 km). W lipcu 2015 r. otwarto oferty w przetargach. W złożonych ofertach potencjalni wykonawcy zadeklarowali gotowość realizacji powyższych odcinków za kwotę:

Nowe Marzy - Dworzysko - od 374 do 613 mln zł
Dworzysko - Aleksandrowo - od 409 do 712 mln zł
Aleksandrowo - Tryszczyn - od 369 do 491 mln zł
Tryszczyn - Białe Błota - od 328 do 476 mln zł[15].

W sierpniu 2015 r. wybrano wykonawców. Łączna wartość przewidzianych robót wynosi 2,5 mld zł. 12 października 2015 r. podpisano umowy na budowę wszystkich odcinków [16]. Budowa rozpocząć się ma w 2017, a wszystkie odcinki mają być gotowe w 2019 r.

węzeł Mieleszyn – Gniezno Południe[edytuj]

węzeł Mieleszyn (dawniej w. Mielno) – Gniezno Południe, o długości 18 km. 14.06.2013 został ogłoszony przetarg na realizację tego odcinka; 30.04.2014 otwarto oferty; planowane podpisanie umowy z wykonawcą - III kwartał 2014 r.[17]; 3 grudnia podpisano umowę na budowę. Na wykonawcę zostało wybrane konsorcjum Budimex. Wartość umowy wynosi 476,34 mln zł brutto. Okres realizacji: 22 miesiące (bez okresów zimowych). Planowane zakończenie budowy - lipiec 2017 r.[18]

Poznań ZachódWronczyn,[edytuj]

Poznań Zachód (d. Głuchowo) (A2) – Wronczyn, 16,0 km - przetarg na budowę ogłoszony 30.10.2013, planowany termin oddania: 2017 r. 30.07.2015 podpisano umowę na budowę tego odcinka. Wykonawcą została wybrane konsorcjum firm Toto Construzioni Generali z Włoch oraz Vianini Lavori S.p.A z Rzymu, które ma 22 miesiące na realizację zadania nie wliczając okresów zimowych ( tj. od 15 grudnia do 15 marca). Umowa opiewa na ponad 529 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2017[19];

Wronczyn - węzeł „Kościan Południe”[edytuj]

Długość - 18,6 km. 19.03.2015 - ogłoszono przetarg w trybie "Zaprojektuj i Zbuduj'. Umowę podpisano 13.04.2016 roku. Wykonawca firma BUDIMEX S.A. zadeklarowała ukończenie prac w ciągu 32 miesięcy od dnia podpisania umowy[20];

węzeł „Kościan Południe” – Radomicko[edytuj]

Długość: 16 km. Umowę podpisano 12.04.2016 roku. Wykonawca firma Mota –Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie ma 32 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Koszt zadania to ponad 303 mln zł brutto.[21]

Radomicko - węzeł Leszno Południe[edytuj]

Długość: 19 km. Przetarg ogłoszony 23.10.2013 r. [22] Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w drugiej połowie 2017 roku[23]. Umowę podpisano 16.05.2016r.[24]

węzeł Leszno Południe - Kaczkowo[edytuj]

Długość: 9,5 km. Umowę podpisano 06.05.2016 roku. Wykonawca firma Budimex ma 20 miesiący od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Koszt zadania to 189,1 mln zł brutto.[25]

Korzeńsko - Wrocław (A8, węzeł Wrocław Północ)[edytuj]

Odcinek o długości 48 km. Podzielono go na trzy zadania, ogłoszono przetarg, termin składania wniosków minął 06.08.2013; 31 lipca 2014 podpisano umowę na projekt i budowę 15-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Żmigród; 10 września podpisano umowę na projekt i budowę 20-kilometrowego odcinka od miejscowości Marcinowo do węzła Wrocław Północ (A8); 12 września podpisano umowę na projekt i budowę ostatniego 13-kilometrowego fragmentu drogi miejscowości Krościna do wysokości miejscowości Marcinowo. Planowane zakończenie budowy wszystkich trzech odcinków - III i IV kwartał 2017 roku;[26]

Historia budowy[edytuj]

W lutym 2010 odcinkami istniejącymi były:

 • obwodnica Śmigla, dł. 5,5 km, oddana do użytku w czerwcu 2002
 • obwodnica Świecia, ok. 14 km
 • obwodnica Szubina, w klasie drogi ekspresowej, nieoznaczona jednak jako S5
 • odcinek Białe Błota (Bydgoszcz Błonie) - Stryszek (Bydgoszcz Południe) - Bydgoszcz Lotnisko, ok. 17 km - poza docelowym śladem S5
 • odcinek od węzła Poznań Komorniki (d. Komorniki) w ciągu autostrady A2 do granicy Poznania (obecnie bez oznakowania drogi ekspresowej)

Jedynym planowanym odcinkiem z wyznaczoną trasą przebiegu i datą ukończenia (ok. 2008) był odcinek od węzła Poznań Zachód (d. Głuchowo) (A2) do Stęszewa. W związku z organizowaniem Mistrzostw Europy w 2012 przez Polskę istniała możliwość przyspieszenia budowy drogi.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził poparcie dla przedłużenia drogi S5 do przejścia granicznego w Boboszowie, gdzie miałaby przebiegać śladem planowanej za czasów III Rzeszy eksterytorialnej autostrady Wiedeń-Wrocław (po stronie czeskiej została w tym miejscu zaplanowana autostrada D43). Inwestycja ta co prawda nie znalazła się w programie rządowym, lecz o jej dopisanie zaapelował Zarząd Województwa Dolnośląskiego[27].

Odcinek Gniezno PołudniePoznań Wschód (d. Nagradowice) (A2), 35 km - budowę rozpoczęto w styczniu 2010, otwarto 4.06.2012[28]

Odcinek Kaczkowo - Korzeńsko, 29,3 km - umowa z wykonawcą podpisana 30.07.2010, zerwana z winy wykonawcy 21.06.2013; nowa umowa na dokończenie prac podpisana 21.02.2014[29]. Odcinek oddano do użytku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 15.09.2014

Odcinki planowane[edytuj]

Grudziądz - Ostróda[edytuj]

Długość odcinka będzie wynosić ok. 100 km.[30]

Inwestycje w latach 2007-2013[edytuj]

Inwestycje w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln zł)
Oś priorytetowa VI Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T
Nowe Marzy (Grudziądz) - Bydgoszcz 2013-2015 878,97
Bydgoszcz - Żnin 2010-2012 958,39
Żnin - Gniezno Południe (projekt rezerwowy) 2010-2012 862,44
Gniezno Południe - Poznań Wschód (d. Nagradowice)
(oddany VI.2012 kosztem 1200 mln zł)[31]
2009-2011 825,71

Źródło: Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Z uwzględnieniem odcinka Grudziądz - Ostróda, którego długość na podstawie map google wynoski ok 100 kilometrów.)
 2. wg. info ze strony gddkia
 3. projekt drogi S5 w rejonie węzła Konarzewo
 4. a b c d plan przebiegu S5 ze strony GDDKiA
 5. Widok na węzeł na mapie OpenStreetMap
 6. "Wiemy, gdzie S5 się zapętli", Express Bydgoski nr 79, 4.04.2014
 7. Jarosław JakubowskiS5, pani minister!, Express Bydgoski 30.07.2014
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1734)
 9. poniższe odcinki widnieją na oficjalnej stronie gddkia jako oddane do ruchu.
 10. Obwodnice Poznania. Pojedziemy 4 czerwca w Gazeta Wyborcza (dostęp 2012-05-17)
 11. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14245/Umowa-na-dokonczenie-S5-odc-Kaczkowo-Korzensko-podpisana GDDKiA (dostęp 2014.02.27)
 12. Budowa S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko zakończona :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-23].
 13. jest to wykaz odcinków, które są albo nieoznaczone, albo będą poddawane przebudowie w celu uzyskania pełnych parametrów drogi ekspresowej.
 14. Obwodnica Świecia (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2015-01-09].
 15. Sławomir Bobbe Przetarg w kawałkach, Express Bydgoski 23 lipca 2015
 16. [Umowy na budowę wszystkich odcinków S5 w woj. kujawsko-pomorskim podpisane Kolejna umowa na budowę S5 na terenie Wielkopolski podpisana. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny]. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-12].
 17. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14852/Oferty-na-budowe-S5-od-Gniezna-w-kierunku-granicy-z-wojewodztwem-kujawsko-pomorskim-otwarte
 18. Kolejna umowa na budowę S5 na terenie Wielkopolski podpisana. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-06].
 19. GDDKiA Umowa na realizację kolejnego odcinka S5 w Wielkopolsce podpisana
 20. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21702/Podpisanie-umowy-na-projektuj-i-buduj-S5-odc-Wronczyn-Koscian-Poludnie
 21. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21685/Umowa-na-kolejny-odcinek-S5-w-Wielkopolsce-podpisana
 22. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19191/Przetargi-na-nadzor-dla-zadan-budowa-drogi-S5-Poznan-Wroclaw-odc-Radomicko-Kaczkowo-oraz-budowa-drogi-S5-Poznan-Wroclaw-odc-Wronczyn-Radomicko-ogloszone
 23. Kolejne kilometry S5 w przetargu. Aktualności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. [dostęp 30-10-2013].
 24. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22029/Ostatnia-umowa-na-budowe-S5-Poznan-Wroclaw-w-Wielkopolsce-podpisana
 25. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21933/Umowa-na-S5-od-Leszna-Poludnie-z-wezlem-do-Kaczkowa
 26. S5 Wrocław-Korzeńsko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-23].
 27. Motogazeta - Polskie drogi: Wrocław – Poznań: S5 czy wariant awaryjny?
 28. Obwodnice Poznania. Pojedziemy 4 czerwca w Gazeta Wyborcza (dostęp 2012-05-17)
 29. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14245/Umowa-na-dokonczenie-S5-odc-Kaczkowo-Korzensko-podpisana GDDKiA (dostęp 2014.02.27)
 30. https://www.google.pl/maps/dir/Grudzi%C4%85dz/Ostr%C3%B3da/@53.5508886,18.9692654,9.5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4702cfc2feb84ba9:0x36402c2cf9a694ec!2m2!1d18.753565!2d53.4837486!1m5!1m1!1s0x471d64bfb8f59205:0xc821ee4f812cc8cc!2m2!1d19.9647952!2d53.6963007
 31. Poznań - Gniezno - info o oddaniu do użytku.

Uwagi

 1. Zjazd z S5 tylko w stronę centrum Wrocławia, wjazd na S5 wyłącznie z Wrocławia

Linki zewnętrzne[edytuj]