Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 81 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP81
Początek drogi

Katowice 86

Koniec drogi

Skoczów S52

Długość

60 km

Województwa

śląskie

Zdjęcie
Droga krajowa nr 81 w Łaziskach Górnych
Droga krajowa nr 81 w Łaziskach Górnych

Droga krajowa nr 81droga krajowa klasy GP[1] o długości ok. 60 km, prowadząca z Katowic od węzła Katowice Giszowiec z drogą krajową nr 86 do skrzyżowania z drogą ekspresową S52 w Harbutowicach koło Skoczowa. Trasa w prawie całości dwujezdniowa czteropasmowa prócz fragmentu w Ochojcu. W granicach Żor (ok. 6 km) posiada nawierzchnię betonową. Kontynuacją arterii w kierunku Ustronia i Wisły jest droga wojewódzka nr 941. Droga krajowa nazywana jest wiślanką[2]. Od 1 lipca 2011 roku do 30 września 2021 roku droga była płatna w elektronicznym systemie viaTOLL za przejazd autobusów oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (z wyjątkiem odcinków w Katowicach i Żorach)[3]. 1 października 2021 r. viaTOLL został zastąpiony przez nowy system e-TOLL.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4][5].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 81 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku na oś:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DK81 o czarno-białym obramowaniu[a] do 10 ton 2003[7]–2010 KatowiceMikołówŻorySkoczów[8]
2010[9]–2015 Katowice 86 – Mikołów – Żory – Skoczów 1[10][11]
2015[12]–2017 Katowice 86 – Mikołów – Żory – Skoczów (S1, węzeł „Skoczów”)
2017[13]–2021 Katowice 86 – Mikołów – Żory – Skoczów (S52, węzeł „Skoczów”)

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Klasyfikacja Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
16 E16 Droga państwowa, droga międzynarodowa: do 1985
Droga krajowa: od 1 X 1985[14]
KatowiceMikołówŁaziska GórneŻoryPawłowice
 • krajowa: 1952? – 1986
 • międzynarodowa: 1962 – 1985
30 września 1985 r., na mocy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60), wprowadzono kategorię drogi krajowej
? • Droga państwowa: do 1985
• Droga krajowa: od 1 X 1985
Pawłowice – Skoczów 1952 (?) – 1986 nieznana numeracja przed 1986 rokiem
93 Droga krajowa Katowice – Mikołów – Żory – Skoczów 14 II 1986 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000. Wyd. 1. Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996/1997. ISBN 83-904373-2-5.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000. Wyd. II zmienione i poprawione. Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997/1998. ISBN 83-904373-3-3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
81 od 2000 informacje dla ruchu ciężkiego

Miejscowości leżące na trasie 81[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[6]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Wypadek na wiślance w Ustroniu!. ox.pl, 2015-05-18. [dostęp 2015-08-27]. (pol.).
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Sieć dróg systemu viaTOLL. viatoll.pl, 2015-05-18. [dostęp 2015-08-27]. (pol.).
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (Dz.U. z 2003 r. nr 62, poz. 563)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]