Droga krajowa nr 78 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GP78
Początek drogi

Granica państwa Chałupki

Koniec drogi

Chmielnik 73

Długość

230 km

Województwa

śląskie,
świętokrzyskie

Mapa
Mapa GP78
Zdjęcie
Droga krajowa 78 w Wodzisławiu Śl.
Droga krajowa 78 w Wodzisławiu Śl.

Droga krajowa nr 78droga krajowa klasy GP[1] o długości ok. 230 km prowadząca z Chałupek do Chmielnika, przebiega przez województwa: śląskie i świętokrzyskie. Łączy również miejscowości leżące w jej pobliżu z portem lotniczym Katowice-Pyrzowice.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat arteria posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? b.d. ChałupkiWodzisław ŚląskiRybnikGliwiceZabrzeBytomTarnowskie GórySiewierzZawiercieSzczekocinyJędrzejówChmielnik 1920 – lata 70. nieznana numeracja, na mapach trasa zaznaczana jako droga drugorzędna
230 droga państwowa granica państwa – Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice lata 70. – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. jedenaste, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 500 000, Załącznik do informatora samochodowo-motocyklowego – rocznik XXVIII, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1983.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
na całej długości dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton[2]
E22 droga międzynarodowa, droga państwowa Gliwice – Zabrze – Bytom 1962 – 1985
? droga drugorzędna, później droga państwowa Bytom – Tarnowskie Góry – Siewierz do 1985 nieznana numeracja, według ówczesnych map samochodowych przeważnie oznaczana jako droga drugorzędna
234 droga państwowa Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Jędrzejów lata 70. – 1985 na odcinku Siewierz – Zawiercie dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton[2]
? droga drugorzędna Jędrzejów – Chmielnik do 1985 nieznana numeracja, klasyfikacja według ówczesnych map samochodowych
91 droga krajowa Gliwice – Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki – granica państwa 1985 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Samochodowa mapa Polski 1:750 000, wyd. czwarte, Warszawa/Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1987.
 • Polska: Atlas samochodowy 1:300 000. Wyd. pierwsze. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1992. ISBN 83-7000-080-0.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. II zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
908 Gliwice – Tarnowskie Góry droga przystosowana do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
910 Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Siewierz
78 Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów od 1985 lokalna zmiana przebiegu: obwodnica Siewierza
765 Jędrzejów – Kije – Chmielnik 1985 – 2000 droga przystosowana do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
78 granica państwa – Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice – Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów – Chmielnik od 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[3] na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 78 objęta była ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DK78 o czarno-białym obramowaniu[a] do 10 ton do 2010 granica państwaChałupkiWodzisław ŚląskiRybnikGliwiceTarnowskie GóryŚwierklaniecSiewierzZawiercieSzczekocinyNagłowiceJędrzejówChmielnik[7][8]
2010[9]–2015 granica państwa – Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice – Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów – Chmielnik 73[10][11]
2015[12]–2017
 • granica państwa – Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice – Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (7, węzeł „Jędrzejów Północ”)
 • Jędrzejów (7, węzeł „Jędrzejów Wschód”) – Chmielnik 73
2017[13]–2021
 • granica państwa – Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice – Tarnowskie Góry 11
 • Tarnowskie Góry 11 – Świerklaniec – Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (7, węzeł „Jędrzejów Północ”)
 • Jędrzejów (7, węzeł „Jędrzejów Wschód”) – Chmielnik 73

Większe miejscowości przy drodze krajowej 78[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[5] i zniesiono w marcu 2021 r.[6]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (Dz.U. z 2003 r. nr 62, poz. 563)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]