Okolicznościowe monety 2 euro

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Okolicznościowe monety 2 euro – monety okolicznościowe, będące specjalną wersją powszechnie stosowanych obiegowych monet euro bite i emitowane przez członków strefy euro od 2004. Są legalnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach będących członkami strefy euro.

Monety upamiętniają historyczne, lub zwracają uwagę na szczególnie ważne bieżące wydarzenia. Do 2008 wybito 44 rodzaje okolicznościowych monet 2 euro – sześć w 2004, osiem w 2005, siedem w 2006, dwadzieścia w 2007 (włączając 13 wersji monet wspólnej emisji z okazji 50 rocznicy podpisania traktatów rzymskich) oraz dziesięć w 2008. Pamiątkowe monety 2 euro stały się przedmiotem do kolekcjonowania. W 2008 r. wyemitowana zostanie jeszcze jedna moneta przez Maltę. Na rok 2009 zapowiedziały emisję Niemcy, Luksemburg i Słowacja. Pamiątkowe monety 2 euro nadają się do kolekcjonowania. Pamiątkowych monet 2 euro nie należy mylić z pamiątkowymi monetami (których wartość nominalna przewyższa 2 euro) oficjalnie uznawanymi za „monety kolekcjonerskie” i wykonanych zwykle z metali szlachetnych[1].

Regulacje i restrykcje[edytuj | edytuj kod]

Podstawą do wprowadzenia monet pamiątkowych była decyzja Rady Europejskiej, która uchyliła zakaz zmiany strony narodowej na monetach euro z 1 stycznia 2004[2]. Jednakże wiele zaleceń i restrykcji nadal się stosuje.

Dwie restrykcje dotyczą wyglądu. Pierwsza mówi o tym, że nic nie może zostać zmienione na rewersie („stronie wspólnej”) monety, można zmieniać tylko awers („stronę narodową”) monety. Dodatkowo standardowy narodowy awers jako taki nie powinien być zmieniany przed 2008, chyba że przedstawia głowę państwa, która już nie żyje (taką klauzulę wykorzystano w Monako i Watykanie, kiedy głowy państwa – Rainier III Grimaldi i Jan Paweł II kolejno – zmarli w 2005 i narodowy awers został zmieniony w 2006).

Kolejne regulacje określają częstotliwość i liczbę emitowanych pamiątkowych monet. Każdy kraj członkowski miał początkowo możliwość dokonać tylko jednej emisji pamiątkowych monet w przeciągu roku. Od lipca 2012 roku ma prawo wybić dwie takie monety. Limit ten nie dotyczy państwa nieczłonkowskich Unii Europejskich (Monako, San Marino, Watykan, Andora), które mogą wyemitować tylko jedną monetę rocznie. Wyjątkiem jest zaistnienie sytuacji sede vacante w przypadku Watykanu.

Monety okolicznościowe mogą być wybite tylko o nominale 2 euro. Całkowita liczba monet puszczonych do obiegu w ciągu roku nie powinna przekraczać poniższych limitów[3]:

 • 0,1% całkowitej liczby monet o nominale 2 euro wpuszczonych do obiegu dla wszystkich członków strefy euro. Ten limit może być wyjątkowo zwiększony do 2% jeżeli pamiątkowe monety dotyczą ważnego i godnego uwagi wydarzenia; w tym przypadku, członek strefy euro emitując większą liczbę monet powinien powstrzymać się z puszczaniem w obieg innych pamiątkowych monet w przeciągu kolejnych czterech lat;
 • 5,0% całkowitej liczby monet o nominale 2 euro wpuszczonych do obiegu dla członków kraju emitującego pamiątkowe monety o nominale 2 euro.

Inne decyzje[4] dodają dwie dodatkowe wytyczne dotyczących wyglądu monet. Kraj emitujący monety powinien być łatwo rozpoznawalny po awersie, można podać pełną nazwę lub łatwo rozpoznawalny skrót; oraz żadna nazwa ani nominał monety nie powinien się powtarzać na awersie („stronie narodowej”), jeżeli jest zamieszczony na rewersie („stronie wspólnej”).

Te restrykcje nie działają wstecz; tylko nowe wzory – narodowy awers dla regularnych emisji z państw, które dopiero co wstąpiły do strefy euro lub państw, które postanowiły zmienić jej wygląd oraz monety o nominale 2 euro emitowane począwszy od 2006 – im podlegają. Niemniej jednak spośród pięciu krajów (Austria, Belgia, Finlandia, Niemcy i Grecja), których wzory naruszały obowiązujące przepisy i które będą musiały zmienić ich wygląd, jedynie Finlandia (2007)[5] i Belgia (2008) dokonały zmian.

Państwa strefy euro według liczby wyemitowanych pamiątkowych monet 2€

     21-24 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     17-20 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     13-16 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     9-12 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     5-8 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     1-4 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     nie jest w strefie euro

Emisje[edytuj | edytuj kod]

Grecja była pierwszym krajem, który wyemitował taki typ monet, została ona wydana z okazji igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004. Kraje należące do strefy euro, które do tej pory nie wyemitowały żadnych pamiątkowych monet to: Łotwa, Estonia, Irlandia i Cypr. Kraje te wyemitowały jedynie wspólne dla całej strefy euro edycje.

Kraj Emisje 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
reg. TR reg. euro reg. 10 lat
 Andora 0 N
 Austria 4 N T N N T N N T N N N T N N
 Belgia 13 N T T N T T T T T T T T T Tx2
 Cypr 2 N N T N N N T N N
 Estonia 1 N N T N N
 Finlandia 16 T T T T T T T T T T T T Tx2 Tx2
 Francja 11 N N N N T T N T T T T T Tx2 Tx2
 Grecja 10 T N N N T N N T T T N T Tx2 Tx2
 Holandia 6 N N N N T N N T N T N T Tx2 T
 Hiszpania 10 N T N N T N N T T T T T T Tx2
 Irlandia 3 N N N N T N N T N N N T N N
 Litwa 0
 Luksemburg 16 T T T T T T T T T T Tx2 T T Tx2
 Łotwa 1 T
 Malta 7 N N T N T T T T Tx2
 Monako 4 N N N T N N N N N T T N T N
 Niemcy 13 N N T T T T T T T T T T Tx2 T
 Portugalia 12 N N N T T T T T T T T T T Tx2
 San Marino 12 T T T T N T T N T T T N T Tx2
 Słowacja 6 T T N T N T T T
 Słowenia 8 N T T N T T T N N T T
 Watykan 12 T T T T N T T N T T T T Tx2 T
 Włochy 15 T T T N T T T T T T T T Tx2 Tx2
Razem 182 6 8 7 7 13 10 9 16 12 16 13 17 23 26

     tak

     kraj nie był jeszcze członkiem strefy euro

     nie

     planowana

Monety te są sprzedawane w danym kraju po rynkowej cenie przez emitenta. Wartość kolekcjonerska tych monet jest za to większa od jej nominału i kształtuje się zazwyczaj między 3 euro a 12 euro. Cena ta jest zależna m.in. od wielkości nakładu. Z tego względu w San Marino i Watykanie, monety te sprzedawane są za około 30 euro i 40 euro, a ceny starszych monet przewyższają na rynku kolekcjonerskim nawet 100 euro.

Wizerunki narodowych awersów monet publikowane są w Dzienniku Unii Europejskiej.

Uwagi:

 1. W heraldyce elementy herbu co do zasady opisywane są z punktu widzenia osoby noszącej herb, a nie – osoby oglądającej. W związku z tym, gdy w poniższych opisach używamy zwrotu „po lewej stronie”, to dla osoby oglądającej jest to strona prawa.
 2. We wspomnianych dokumentach Unii Europejskiej, jak i np. w materiałach Narodowego Banku Polskiego[6] jest stosowane oznaczenie „strony wspólnej” jako rewers, a „strony narodowej” jako awers. Często można spotkać błędne oznaczenie stron monet euro,


Monety w 2004[edytuj | edytuj kod]

Awers Państwo Cecha Wielkość emisji Data
Grecja Grecja Letnie Igrzyska w Atenach 2004 50 milionów monet 14 marca 2004[7]
Opis: Dyskobol (klasyczny grek dłuta Myrona) jest umieszczony w centrum monety. Po prawej[8] stronie dyskobola znajduje się logo igrzysk olimpijskich (ATHENS 2004) oraz pięć kół olimpijskich, po lewej[8] stronie znajduje się nominał monety po grecku (2 ΕΥΡΩ). Dwanaście gwiazd symbolizujących Unię Europejską jest rozmieszczonych wokół krawędzi monety. Rok jest umieszczony w dole pośrodku, pomiędzy gwiazdą (20*04), a znak mennicy znajduje się w górnym prawym rogu[8] obok głowy dyskobola[9].
 
Finlandia Finlandia Piąte rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 1 milion monet FDI[10] 1 czerwca 2004
FDC[11] 1 lipca 2004[12]
Opis: Wygląd monet przypomina stylizowany filar, z którego rośnie w górę dziesięć pędów. To jest metafora: dziesięć kiełków reprezentuje wzrost Unii Europejskiej (w 2004 r. do wspólnoty zostało przyjętych 10 państw), filar obrazuje fundament tego wzrostu. Na dole monety, pod filarem, jest napisane słowo EU i wraz z umieszczoną po lewej[8] stronie filaru, reprezentującą grecką literę ρ czytamy jako „euro”. Dwanaście gwiazd Unii Europejskiej otaczają monetę wzdłuż jej krawędzi, a u góry[8] jest umieszczony rok[13].
 
Luksemburg Luksemburg Wizerunek i monogram wielkiego księcia Henryka 2,49 miliona monet 23 czerwca 2004[14]
Opis: Po prawej[8] stronie w centralnej części monety widać wizerunek wielkiego księcia Henryka, który spogląda w lewo[8]. Po lewej[8] stronie widoczny jest monogram (litera H z widoczną koroną). Dwanaście gwiazd Unii Europejskiej znajduje się po lewej[8] stronie tworząc półokrąg wokół monogramu. Rok, znak mennicy i inicjały grawera są wpisane w okrąg przy krawędzi monety, od góry znajduje się napis LËTZEBUERG („Luksembourg” w luksemburskim), a w dolnej części HENRI – Grand-Duc de Luxembourg[15].
 
Włochy Włochy Piąta dekada Światowego Programu Żywnościowego 16 milionów monet 15 grudnia 2004[16]
Opis: w centrum monety znajduje się globus, przechylony w lewo[8]. Trzy zboża wyłaniają się z tyłu globu, nachodząc na okrąg przy krawędzi monety. Są to kukurydza, ryż i pszenica, reprezentujące podstawowe pożywienie na świecie. Litery R i I, nałożone jedna na drugą są umieszczone na lewo[8] od globu (reprezentują Repubblica Italiana) i poniżej są inicjały (Uliana Pernazza) grawera (kombinacja liter U i P). Znak mennicy (R) jest u góry po prawej[8] stronie globu, rok jest pod globem i dwanaście gwiazd Unii Europejskiej na okręgu wokół monety tworzą trzy grupy po cztery gwiazdy, które oddzielone są od siebie trzema zbożami[17].
 
San Marino San Marino Bartolomeo Borghesi 110 000 monet 15 grudnia 2004[18]
Opis: W centralnej części monety znajduje się popiersie sławnego historyka i numizmatyka Bartolomeo Borghesi. Jest otoczony napisem SAN MARINO po lewej[8] stronie oraz napisem BARTOLOMEO BORGHESI, znakiem mennicy (R) i inicjały grawera (E.L.F.) z prawej[8] strony. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej i rok na dole w centrum[19].
 
Watykan Watykan 75 rocznica powstania Watykanu 85 000 monet 15 grudnia 2004[20]
Opis: Centralną część monety tworzy schemat reprezentujący graniczne mury okalające Watykan z bazyliką św. Piotra na pierwszym planie, wraz z inskrypcjami 75° ANNO DELLO STATO (po prawej[8] stronie), 1929-2004 i znakiem mennicy (R, umieszczonymi po lewej[8] stronie). Dodatkowo jest nazwa projektanta (VEROI) oraz inicjały grawera (L.D.S. INC.) znajdujące się po lewej[8] stronie, napisane małą czcionką. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej i inskrypcja CITTÀ DEL VATICANO[21].

Monety w 2005[edytuj | edytuj kod]

Awers Państwo Cecha Wielkość emisji Data
Luksemburg Luksemburg 50 rocznica urodzin wielkiego księcia Henryka, 5 rocznica akcesji do tronu i 100 rocznica śmierci wielkiego księcia Adolfa 2,8 miliona monet 15 stycznia 2005[22]
Opis: W centrum monety znajduje się wizerunki wielkiego księcia Henryka i Adolfa spoglądający w lewo[8], Henryk jest nałożony na Adolfa. Inskrypcja GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG pojawia się nad wizerunkami książąt, a inskrypcja HENRI *1955 i ADOLPHE †1905 znajdują się pod poszczególnymi wizerunkami. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, umieszczonych między literami napisu LËTZEBUERG oraz rokiem wydania, który jest na środku pod wizerunkami, przed rokiem znajduje się inicjał (S) po prawej[8] stronie i znak mennicy po lewej[8] stronie[23].
 
Belgia Belgia Belgijsko-luksemburska Unia Ekonomiczna 6 milionów monet FDI[10]: 1 marca 2005
FDC[11]: 1 kwietnia 2005[24]
Opis: W centrum monety widać wizerunki wielkiego księcia Luksemburga – Henryka i króla Belgów – Alberta II, którzy spoglądają w prawo[8]. Inicjały grawera (LL) znajdują się po lewej[8] stronie w dole, a rok wydania znajduje się pod wizerunkami. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, a na dole między nimi znajduje się znak mennicy, monogram wielkiego księcia Henryka przecina gwiazdy w połowie po lewej[8] stronie, a monogram króla Alberta II po prawej[8] stronie[25].
 
Hiszpania Hiszpania 400-lecie pierwszego wydania powieści Miguela de Cervantesa El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha 8 milionów monet 1 kwietnia 2005[26]
Opis: W centrum monety widać Don Kichota trzymającego lancę, a w tle wiatraki, na które przypuszczał często ataki. Inskrypcja ESPAÑA jest umieszczony w półokręgu po prawej[8] stronie obrazka, a znak mennicy (M na którym znajduje się korona) poniżej tej inskrypcji. Dwanaście gwiazd Unii Europejskiej jest umieszczona okręgu przy krawędzi, z czego cztery po lewej[8] stronie wbite w powierzchnie monety, rok wydania umieszczony na dole znajduje się między trzeba gwiazdami (*20*05* )[27].
 
Austria Austria 50. rocznica austriackiego traktatu państwowego 7 milionów monet 11 maja 2005[28]
Opis: Centrum monety przedstawia pieczęcie i podpisy austriackiego traktatu państwowego, podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych sił alianckich (Wiaczesław Mołotow ze Związku Radzieckiego, John Foster Dulles ze Stanów Zjednoczonych, Harold Macmillan z Wielkiej Brytanii i Antoine Pinay z Francji), wysokich komisarzy czterech sektorów, jak również ministra spraw zagranicznych Austrii (Leopolda Figla) 15 maja 1955. Inskrypcja 50 JAHRE STAATSVERTRAG znajduje się nad pieczęciami, a rok wydania pod nimi. W tle, pionowe paski w heraldyce wyobrażają flagę Austrii (czerwono-biało-czerwoną). Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[8][29].
 
San Marino San Marino Światowy Rok Fizyki 130 000 monet 14 października 2005[30]
Opis: Centrum monety zawiera dowolną interpretację alegorycznego obrazu Galileo Galilei znanego z La fisica antica. Rok wydania znajduje się poniżej globusa, który stoi na biurku. Znak mennicy (R) jest po prawej[8] stronie obrazka, a inicjały grawera (LDS) znajdują się po lewej[8] stronie. Inskrypcja SAN MARINO jest umieszczona nad obrazkiem w półokręgu, podobnie z inskrypcją ANNO MONDIALE DELLA FISICA, która znajduje się pod obrazkiem w półokręgu. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, które są oddzielone od siebie elipsami symbolizującymi atom[31].
 
Finlandia Finlandia 60 rocznica powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych i 50 rocznica członkostwa Finlandii w ONZ 2 miliony monet 25 października 2005[32]
Opis: W centrum monety znajduje się część puzzli, które pokazują symbol pokoju. Poniżej centralnej części znajduje się inskrypcja FINLAND – UN oraz rok jej wydania. Inicjał artysty (K) znajduje się po lewej[8] stronie, natomiast znak mennicyk (M) nad inskrypcją. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[33].
 
Włochy Włochy 1 rocznica podpisania konstytucji Unii Europejskiej 18 milionów monet 29 października 2005[34]
Opis: W centrum monety znajduje się Europa oraz byk (Zeus, razem z Konstytucją Unii Europejskiej. Europa trzyma pióro, co symbolizuje podpisanie jej. Znak mennicy (R) znajduje się w górnym prawym[8] roku obrazka, inicjały (MCC) grawera (Maria Carmela Colaneri) w dolnym lewym[8] roku, a rok wydania w górny lewym[8] rogu. Monogram Republiki Włoskiej (RI) jest na dole pośrodku, skierowany nieco w prawą[8] stronę. Na dole okręgu przy krawędzi monety znajduje się inskrypcja COSTITUZIONE EUROPEA, a powyżej dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[35].
 
Watykan Watykan 20. Światowy Dzień Młodzieży, w Kolonii 100 000 monet 6 grudnia 2005[36]
Opis: W centrum monety znajduje się katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii, a nad nią kometa. Inskrypcja XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ jest wpisana w łuk znajdujący się nad katedrą i podzielona na dwie części przez kometę. Na dole okręgu przy krawędzi monety znajduje się inskrypcja CITTÀ DEL VATICANO, a w górnej części umieszczonych jest dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, które podzielone są pośrodku rokiem wydania i znakiem mennicy (R)[37].

Monety w 2006[edytuj | edytuj kod]

Awers Państwo Cecha Wielkość emisji Data
Włochy Włochy Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie 40 milionów monet 10 stycznia 2006[38]
Opis: Moneta przedstawia biegnącego narciarza oraz atrakcję turystyczną w Turynie, Mole Antonelliana (która również znajduje się na włoskiej monecie 2 centów), wraz z duża ilością inskrypcji: nad głową narciarza znajduje się napis GIOCHI INVERNALI („Zimowe Igrzyska Olimpijskie”), pod wieżą nazwa miasta olimpijskiego TORINO, po lewej[8] stronie narciarza inicjały grawera (MCC)oraz rok wydania monety (pionowo) oraz po lewej[8] stronie wieży monogram Włoskiej Republiki (RI) oraz znak mennicy (R). Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[39].
 
Luksemburg Luksemburg 25 rocznica urodzin następcy tronu Wilhelma 1,1 miliona monet 11 stycznia 2006[40]
Opis: W centrum monety znajduje się wizerunek wielkiego księcia Henryka po lewej[8] stronie oraz nałożony wizerunek następcy tronu, wielkiego księcia Wilhelma po prawej[8] stronie, oboje spoglądają w lewo[8]. Rok wydania znajduje się pod wizerunkami, a przed nim znajduje się litera S, a za nim znak mennicy. Inskrypcja LËTZEBUERG w kształcie łuku znajduje się nad wizerunkami książąt. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[41].
 
Niemcy Niemcy Brama Holsztyńska w Lubece (Szlezwik-Holsztyn)
Pierwsza moneta z serii Niemieckie Kraje Związkowe
30 milionów monet 3 lutego 2006[42]
Opis: Moneta w centralnej części przedstawia Bramę Holsztyńską w Lubece, wraz z inskrypcją SCHLESWIG-HOLSTEIN, która znajduje się pośrodku pod wizerunkiem bramy. Znak mennicy znajduje się po prawej[8] stronie, a inicjały projektanta (HH) po lewej[8] stronie. Inskrypcja BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND znajduje się na okręgu przy krawędzi monety na dole tworząc półokrąg. Rok wydania znajduje się u góry dzieląc dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, które tworzą półokrąg na połowę[43].
 
Belgia Belgia Renowacja Atomium w Brukseli 5 milinów monet 10 kwietnia 2006[44]
Opis: Moneta przedstawia Atomium w centralnej części, ze znakiem mennicy w lewym[8] dolnym rogu oraz prawym[8] dolnym rogu. Znak autora (LL) znajduje się po prawej[8] stronie. Litera B pochodząca od słowa Belgia znajduje się u góry na okręgu przy krawędzi monety, a rok wydania monety na dole, dwanaście gwiazd Unii Europejskiej jest podzielona na dwie grupy przez rok wydania i literę B[45].
 
Finlandia Finlandia 100-lecie wprowadzenia powszechnych i równych praw wyborczych 2,5 miliona monet 4 października 2006[46]
Opis: Moneta w centralnej części przedstawia dwie stylizowane twarze, jednego mężczyznę i jedną kobietę, którzy są oddzieleni powyginaną linią. Dwie duże litery M są widoczne po prawej[8] stronie przy twarzach, jedna z nich, to znak mennicy, a druga to inicjał artysty. Po prawej[8] stronie znajduje się data wprowadzenia powszechnych i równych praw wyborczych (1. 10. 1906), a po lewej[8] stronie monety znajduje się rok wydania, który jest przedzielony przez litery FI oznaczające państwo (20 FI 06). Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[47].
 
San Marino San Marino 500 rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba 120 000 monet 17 października 2006[48]
Opis: Portret Krzysztofa Kolumba (spoglądającego w lewo[8]), w tle widać trzy karawele (Niña, Pinta oraz Santa María), które zostały użyte podczas pierwszej wyprawy przez Ocean Atlantycki w 1492 r., wszystko to znajduje się w centrum monety. W górnej części monety znajduje się inskrypcja SAN MARINO w kształcie łuku, a pod nią róża wiatrów. Na samym środku monety widać znak mennicy R, a na dole kartusz zawierający inskrypcję 1506 – 2006 oraz inskrypcja autora (LDS). Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[49].
 
Watykan Watykan 500 rocznica Gwardii Szwajcarskiej 100 000 monet 9 listopada 2006[50]
Opis: W centralnej części monety znajduje się przyszły członek Gwardii Szwajcarskiej składający przysięgę na flagę Gwardii Szwajcarskiej, skierowany twarzą w lewą[8] stronę. W górnej części monety znajduje się inskrypcja GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA wokół strażnika, a na dole widoczna jest inskrypcja CITTÁ DEL VATICANO. Strażnik jest otoczony przez inne inskrypcje, przez rok 1506 i inicjały artysty O. ROSSI po prawej[8] stronie oraz rok wydania 2006 i znak mennicy R po lewej[8] stronie. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[51].

Monety w 2007[edytuj | edytuj kod]

Awers Państwo Cecha Wielkość emisji Data
Niemcy Niemcy Zamek w Schwerinie (Meklemburgia-Pomorze Przednie)
Druga moneta z serii Niemieckie Kraje Związkowe
30 milionów monet 2 lutego 2007[52]
Opis: Zamek w Schwerinie jest umieszczony w centrum monety. Pod wizerunkiem zamku znajduje się inskrypcja MECKLENBURG-VORPOMMERN oraz inicjały projektanta (HH). Nad zamkiem znajduje się znak mennicy (A). Inskrypcja BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND znajduje się na okręgu przy krawędzi monety na dole tworząc półokrąg. Rok wydania znajduje się u góry dzieląc dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, które tworzą półokrąg na połowę[53].
 
Luksemburg Luksemburg Pałac Wielkiego Księcia w Luksemburgu 1,1 miliona monet 2 lutego 2007[54]
Opis: Moneta składa się z dwóch części. Po lewej[8] stronie pokazano Wielkiego Księcia Henryka (który patrzy w prawą[8] stronę). Natomiast po prawej[8] stronie widoczny jest Pałac Wielkiego Księcia. Rok wydania monety napisany jest w pionie po prawej[8] stronie blisko otoczki monety, powyżej którego znajdują się inicjały grawera, a poniżej roku wydania znajduje się znak mennicy. Inskrypcja LËTZEBUERG w kstzałcie łuku znajduje się pod wizerunkiem pałacu i księcia. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[55].
 
Watykan Watykan 80 rocznica urodzin papieża Benedykta XVI 100 000 monet FDI[10]: 16 kwietnia 2007
FDC[11]: 1 października 2007[56]
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia popiersie papieża Benedykta XVI, z prawego profilu[8]. Wokół popiersia znajduje się inskrypcja BENEDICTI XVI PM AETATIS ANNO LXXX Città del Vaticano. Po lewej[8] stronie znajduje się znak mennicy R, rok wydania monety oraz inicjały grawera M.C.C. INC, natomiast po prawej[8] stronie znajduje się nazwa autora LONGO. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[57].
 
Portugalia Portugalia Portugalska Prezydencja Rady Unii Europejskiej 2 miliony monet FDI[10]: 1 czerwca 2007
FDC[11]: 1 lipca 2007[58]
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia dąb korkowy (Quercus suber), który zajmuje większą część monety, po lewej[8] stronie umieszczono herb Portugalii, a po prawej słowo POR TU GAL napisane w trzech linijkach. Inskrypcja 2007 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE umieszczona jest w półkolu pod drzewem. Po lewej[8] stronie umieszczony jest podpis artysty, a obok herbu znak mennicy. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[59].
 
Monako Monako 25 rocznica śmierci Grace Kelly 20 001 monet 1 lipca 2007[60]
Opis: W środkowej części monety znajduje się popiersie monakijskiej księżnej, Grac Kelly z prawego[8] profilu. Napis MONACO, rok wydania monety, znak mennicy i grawera są umieszczone w łuku po lewej[8] stronie na dole. Nazwa artysty R. B. BARON znajduje się nad włosami księżnej. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[61].
 
San Marino San Marino 200 rocznica urodzin Giuseppe Garibaldi 130 000 monet 9 października 2007[62]
Opis: W środkowej części monety znajduje się portret Giuseppe Garibaldi. Inskrypcja SAN MARINO, rok wydania monety, znak grawera są umieszczone w łuku po lewej[8] i prawej[8] stronie. Znak mennicy R oraz inicjały autora E.L.F. (Ettore Lorenzo Frapiccini) znajdują się po lewej[8] stronie. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[61].
 
Finlandia Finlandia 90 rocznica niepodległości Finlandii 2 miliony monet 1 grudnia 2007[63]
Opis: W środkowej części monety znajduje się dziewięciosobowa łódka z długimi wiosłami. Rok 2007 i rok 1917 (wtedy Finlandia odzyskała niepodległość) znajdują się odpowiednio nad i pod wizerunkiem łódki. Znak mennicy znajduje się po prawej[8] stronie, natomiast inskrypcja FI po lewej[8]. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[61].

Emisja wspólna w 2007[edytuj | edytuj kod]

Awers Państwo Cecha Wielkość emisji Data
Unia Europejska Unia Europejska 50 rocznica podpisania traktatów rzymskich 87 453 milionów monet 25 marca 2007[64]
Opis: W środkowej części monety znajduje się traktat podpisany przez sześć państwa założycielskich Europejską Wspólnotę Węgla i Stali na tle chodnika Michała Anioła na Piazza del Campidoglio w Rzymie, gdzie traktat został podpisany. Tłumaczenie Europa znajduje się nad książką, natomiast tłumaczenie traktaty rzymskie oraz 50 lat znajdują się w górnej części monety w łuku w dwóch linijkach. Rok wydania i nazwa kraju wydającego monetę znajduje się w łuku w dolnej części monety. Położenie znaku mennicy (oraz grawera) różni się w trzynastu wersjach wydanej monety. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[65].

Monety w 2008[edytuj | edytuj kod]

Awers Kraj Cecha Wielkość emisji Data
Niemcy Niemcy Kościół św. Michała (Hamburg)
Trzecia moneta z serii Niemieckie Kraje Związkowe
30 milionów monet 1 lutego 2008[66]
Opis: Kościół św. Michał w Hamburgu jest umieczony w centrum monety. Nazwa kraju związkowego HAMBURG znajduje się nad wizerunkiem kościoła. Po lewej[8] stronie kościoła znajdują się inicjały grawera OE i powyżej bliżej środkowej części znajduje się znak mennicy. Inskrypcja BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND znajduje się na okręgu przy krawędzi monety na dole tworząc półokrąg. Rok wydania znajduje się u góry dzieląc dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, które tworzą półokrąg na połowę[67].
 
Luksemburg Luksemburg Zamek Berg 1,3 miliona monet 2 lutego 2008[68]
Opis: W środkowej części monety po prawej[8] stronie znajduje się podobizna Wielkiego Księcia Henryka, który spogląda w lewo[8], a w tle po lewej[8] stronie znajduje się obraz Zamku Berg. Rok wydania monety przedziela znak mennicy oraz znajduje się w górnej części monety. Nazwa wydającego kraju LËTZEBUERG umieszczona jest w łuku w dolnej części monety. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[69].
 
Włochy Włochy 60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 5 milionów monet kwiecień 2008[70]
Opis: W centralnej części monety znajduje się kobieta i mężczyzna z gałązką oliwną oraz kłosem zboża, znajduje się tam też koło zębate oraz drut kolczasty, które symbolizują odpowiednio prawo do pokoju, żywności, pracy i wolności, Popsutym łańcuch formuję symbol 60°. W środkowej części monety są inicjały kraju wydającego monetę RI, po prawej[8] stronie znajduje się rok wydania, a po lewej[8] inicjały autora MCC (Maria Carmela Colaneri) oraz znak mennicy. Na dole znajduje się inskrypcja DIRITTI UMANI. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[71]
 
San Marino San Marino Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 130 000 monet kwiecień 2008[72]
Opis: Centralna część monety przedstawia różne kultury z pięciu regionów kontynentu europejskiego, symbolizowane pięcioma ludzkimi sylwetkami oraz widoczne są cztery książki symbolizujące święte teksty z różnych religii. Inskrypcje umieszczone w łuku dopełniają wygląd monety: na górze SAN MARINO, a poniżej rok wydania monet. Na dole napis ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE oraz inicjały autora E.L.F. (Ettore Lorenzo Frapiccini), po prawej[8] stronie znajduje się znak mennicy. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[73].
 
Belgia Belgia 60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 5 milionów monet kwiecień/maj 2008[74]
Opis: W centralnej części monety pokazane są zakrzywione linie wokół prostokąta, w którym znajduje się liczba 60. Rok wydania monety znajduje się powyżej monety, a pod prostokątem inskrypcja UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS. Nazwa kraju jest w trzech oficjalnych językach (BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN) wpisana w łuk na dole monety. Znak mennicy aznajduje się po lewej[8] i prawej[8] stronie monety. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[75].
 
Słowenia Słowenia 500 rocznica urodzin Primoža Trubara 1 milion monet maj 2008[76]
Opis: W środkowej części monety znajduje się wizerunek Primoža Trubara z prawego[8] profilu. Po prawej[8] stronie znajduje się inskrypcja PRIMOŽ TRUBAR oraz 1508–1586 wpisana w łuk w dwóch liniach w dolnej części monety. Po lewej[8] stronie znajduje się inskrypcja SLOVENIJA 2008 wpisana w łuk w dolnej części monety. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[77].
 
Francja Francja Francuska Prezydencja Rady Unii Europejskiej 20 milionów monet lipiec 2008[78]
Opis: W centralnej części monety znajduje się inskrypcja 2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF, znak mennicy oraz grawera znajduje się poniżej po lewej[8] i prawej[8] stronie. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[79]
 
Portugalia Portugalia 60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 600 000 monet 15 września 2008[80]
Opis: W centralnej części monety znajduje się herb Portugalii u góry, a poniżej nazwa kraju wydającego monetę PORTUGAL, rok wydania i geometryczny wzór w dolnej połowie monety. Inskrypcja 60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS znajduje się wokół monety zajmując 2/3 miejsca. Po prawej[8] stronie znajduje się inskrypcja Esc. J. Duarte INCM napisana małymi literami. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[81].
 
Watykan Watykan 2008 – Rok św. Pawła Apostoła 100 000 monet 5 września 2008[82]
Opis: W środkowej części monety mamy ukazanego św. Pawła w drodze do Damaszku (z miastem widocznym w tle). Święty jest oślepiony światłem z nieba, które powoduje upadek z konia. Wokół sceny znajdują się dwie inskrypcje: po prawej[8] stronie inskrypcja informująca o kraju wydającym monetę CITTÀ DEL VATICANO, a po lewej[8] stronie napis ANNO SANCTO PAULO DICATO. Rok wydania monety znajduje się po lewej[8] stronie sceny wraz ze znakiem mennicy R, nazwą artysty VEROI. Pod portretem znajdują się inicjały grawera (Luciana De Simoni) L.D.S. INC. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[83].
 
Finlandia Finlandia 60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 1,5 miliona monet październik 2008[84]
Opis: W środkowej części monety można dostrzec postać człowieka widocznego przez otwór w kształcie serca w kamiennym murze. Tekst HUMAN RIGHTS znajduje się pod sercem, a rok wydania monety nad. Kraj wydający monetę FI, litera K (inicjały autora – Tapio Kettunen) oraz znak mennicy znajdują się w dolnej części monety. Na okręgu przy krawędzi monety znajduje się dwanaście gwiazd Unii Europejskiej[85].
 

Monety w 2009[edytuj | edytuj kod]

Awers Kraj Cecha Wielkość emisji Data
Luksemburg Luksemburg 90. rocznica wstąpienia na tron Wielkiej Księżnej Luksemburga Szarlotty 1,4 miliona monet 1 stycznia 2009[86]
Opis: Lewa strona wewnętrznej części awersu monety przedstawia wizerunek wielkiego księcia Henryka, nakładający się częściowo na wizerunek Wielkiej Księżnej Luksemburga Szarlotty; obie postaci są zwrócone w lewą stronę. Po prawej stronie wewnętrznej części awersu monety widnieje, w układzie pionowym, tekst „LËTZEBUERG” oraz rok „2009”, a po obu stronach oznaczenia roku – znak mincerski i znak mennicy.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety.

 
Niemcy Niemcy Kościół Ludwika w Saarbrücken (Saara)
Czwarta moneta z serii Niemieckie Kraje Związkowe
30 milionów monet 2 lutego 2009[87]
Opis: Wewnętrzna część awersu monety przedstawia kościół św. Ludwika w Saarbrücken. Pod wizerunkiem budynku widnieje nazwa „Saarland” oraz znak mennicy: „A”, „D”, „F” lub „J”. Po prawej stronie wizerunku widnieją inicjały projektanta Friedricha Brennera: „FB”. Na zewnętrznym otoku, w dolnej jego części, widnieje nazwa państwa emitującego „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”, natomiast w jego części górnej oznaczenie roku wybicia (2009) i dwanaście gwiazd.
 
Portugalia Portugalia II Igrzyska Luzofonii 1,25 miliona monet 9 czerwca 2009[88]
Opis: Wewnętrzna strona monety przedstawia gimnastyka ze wstążką. U góry, pośrodku umieszczono herb Portugalii, pod którym widnieje tworzące półkole oznaczenie państwa emitującego „PORTUGAL”. Na dole, między inicjałami „INCM” po lewej stronie a nazwiskiem artysty „J. AURÉLIO” po prawej, umieszczono tworzący półkole napis: „2. os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA”. W pętli wstążki, po lewej stronie umieszczono rok wybicia monety „2009”.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[89].

 
San Marino San Marino Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 130 000 monet 5 września 2009[90]
Opis: Wewnętrzna strona monety przedstawia przedmioty symbolizujące badania naukowe: książkę, cyrkiel, probówkę, kolbę. Po lewej stronie umieszczono trzy pióra stanowiące symbol Republiki San Marino, a po prawej rok wybicia monety „2009” i znak mennicy „R”. Na górze umieszczono napis „CREATIVITÁ INNOVAZIONE”. Pod spodem natomiast oznaczenie państwa emitującego „SAN MARINO” i inicjały artysty „A.M.”.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[91].

 
Belgia Belgia 200. rocznica urodzin Luisa Brailla 5 millionów monet Wrzesień 2009[92]
Opis: Wewnętrzna strona monety przedstawia portret Louis Braille′a, umieszczony pomiędzy jego inicjałami „L” i „B”, zapisanymi w alfabecie, którego był twórcą. Nad portretem znajduje się podpis „LOUIS BRAILLE”; pod portretem, pomiędzy datami 1809 i 2009, znajduje się oznaczenie państwa emitującego „BE”. Po lewej i po prawej stronie znajdują się odpowiednio znak mennicy i znak mincerski.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[93].

 
Włochy Włochy 200. rocznica urodzin Luisa Brailla 2 miliony monet Wrzesień/Październik 2009[94]
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia rysunek ręki w trakcie czytania dotykowego otwartej książki. Nad palcem wskazującym, skierowanym w stronę pionowo umieszczonego napisu „LOUIS BRAILLE 1809–2009”, znajdują się dwa ptaki symbolizujące swobodny dostęp do wiedzy. Oznaczenie państwa emitującego „RI” znajduje się w górnej części po prawej stronie, a znak mennicy „R” w części dolnej po prawej stronie. Pod książką umieszczono nazwisko Braille’a zapisane w alfabecie, którego był twórcą. Całkiem na dole znajdują się inicjały „MCC” artystki Marii Carmeli Colanéri.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[95].

 
Słowacja Słowacja 20. rocznica rozpoczęcia aksamitnej rewolucji 1 milion monet 17 listopada 2009[96]
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia wystylizowany rysunek dzwonu składającego się z kilku kluczy, upamiętniający demonstrację z dnia 17 listopada 1989 r., podczas której obywatele kraju maszerowali w pochodzie potrząsając pękami dzwoniących kluczy, co stało się początkiem „aksamitnej rewolucji”. Pod rysunkiem, po prawej stronie umieszczono znak artysty oraz znak mennicy Słowacji (Mincovna Kremnica). Wokół rysunku na górze znajduje się napis „17 NOVEMBER SLOBODA – DEMOKRACIA” (wolność i demokracja) oraz daty „1989–2009”; na dole zaś oznaczenie państwa emitującego „SLOVENSKO”.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[97].

 
Watykan Watykan Międzynarodowy Rok Astronomii 106,084 monet październik[98]
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia w sposób alegoryczny narodziny gwiazd i planet, jak również kilka instrumentów astronomicznych. Znak mennicy „R” znajduje się w dolnej lewej ćwiartce koła, rok wybicia monety „2009” umieszczono na dole. Wokół rysunku, na dole z lewej strony znajduje się napis „ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA”; na górze z prawej strony – oznaczenie państwa emitującego „CITTÁ DEL VATICANO”.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[99].

 
Finlandia Finlandia 200. rocznica pierwszego sejmu fińskiego i utworzenia centralnych instytucji rządowych w Finlandii 1 600 000 monet październik
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia rysunek katedry w Porvoo, która była miejscem

pierwszego posiedzenia sejmu fińskiego. U góry widnieje data „1809”. Po prawej stronie umieszczone jest oznaczenie roku emisji monety „2009”. Po lewej stronie znajduje się oznaczenie państwa emitującego „FI” oraz znak mennicy. Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[100].

Emisja wspólna w 2009[edytuj | edytuj kod]

Awers Państwo Cecha Wielkość emisji Data
Unia Europejska Unia Europejska 10. rocznica wprowadzenia wspólnej waluty euro 90 milionów monet 1 stycznia 2009[101]
Opis: Pośrodku monety widnieje stylizowana postać ludzka, której lewe ramię przedłużone jest o symbol euro. Pod symbolem euro umieszczono inicjały artysty, tj. ΓΣ. W górnej części motywu widnieje nazwa państwa emitującego w języku narodowym (językach narodowych), a w dolnej części oznaczenie 1999-2009 oraz akronim EMU przetłumaczony na język narodowy (języki narodowe).

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku

Monety w 2010[edytuj | edytuj kod]

Awers Kraj Cecha Wielkość emisji Data
Luksemburg Luksemburg herb Wielkiego Księcia 1 000 000 monet koniec stycznia 2010
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia roślinę Rebrinčevolistna Hladnikija. Po lewej stronie

pod rysunkiem rośliny znajduje się inskrypcja z jej nazwą „HLADNIKIA PASTINACIFOLIA” w kształcie łuku. Wokół rysunku w okręgu umieszczono napis „SLOVENIJA 2010. 200 LET. BOTANIČNI VRT. LJUBLJANA” Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[102].

 
Niemcy Niemcy Brema 30 000 000 monet 29 stycznia 2010
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia ratusz w Bremie ze znajdującym się na pierwszym planie posągiem

Rolanda. Na dole, po prawej stronie widnieje napis „BREMEN”; po lewej stronie u góry zamieszczono znak mennicy w postaci litery A, D, F, G lub J, pod motywem znajdują się inicjały artysty Boda Broschata. Litera „D” oznaczająca państwo emitujące oraz rok wybicia monety „2010” znajdują się na zewnętrznym otoku, odpowiednio u góry i u dołu motywu, na tle dwunastu gwiazd flagi europejskiej[103].

 
 Włochy 200. rocznica urodzin Camilla Cavoura 4 000 000 monet marzec 2010
Opis:
 
 Hiszpania Zabytkowe centrum Kordoby – seria „Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO” 8 000 000 monet marzec 2010
Opis:
 
Słowenia Słowenia 200. rocznica ogrodu botanicznego w Lublanie 1 000 000 monet maj 2010
Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia roślinę Rebrinčevolistna Hladnikija. Po lewej stronie

pod rysunkiem rośliny znajduje się inskrypcja z jej nazwą „HLADNIKIA PASTINACIFOLIA” w kształcie łuku. Wokół rysunku w okręgu umieszczono napis „SLOVENIJA 2010. 200 LET. BOTANIČNI VRT. LJUBLJANA” Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety[104].

 
 Belgia Prezydencja Belgii w Radzie Unii Europejskiej w 2010 roku 5 000 000 monet czerwiec 2010
Opis:
 
 Francja 70. rocznica odezwy z 18 czerwca 20 000 000 monet czerwiec 2010
Opis:
 
 Portugalia 100. rocznica powstania Republiki Portugalskiej 2 000 000 monet wrzesień 2010
Opis:
 
 San Marino 500-lecie śmierci Sandra Botticellego 130 000 monet wrzesień 2010
Opis:
 
 Finlandia Dekret walutowy z 1860 roku przyznający Finlandii prawo do emisji banknotów i monet 1 600 000 monet październik 2010
Opis:
 
 Watykan Rok Księży 115 000 monet październik 2010
Opis:
 
 Grecja 2500. rocznica bitwy pod Maratonem 2 500 000 monet październik 2010
Opis:

Monety w 2011[edytuj | edytuj kod]

Awers Kraj Cecha Wielkość emisji Data
 Niemcy Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia 30 000 000 monet styczeń 2011
Opis:
 
 Holandia 500. rocznica wydania „Pochwały głupoty” 4 000 000 monet styczeń 2011
Opis:
 
 Luksemburg 50. rocznica nadania przez wielką księżną Charlottę jej synowi Janowi tytułu „lieutenant-représentant” 1 400 000 monet styczeń 2011
Opis:
 
 Słowacja 20. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej 1 000 000 monet styczeń 2011
Opis:
 
 Belgia 100. rocznica Międzynarodowego Dnia Kobiet 5 000 000 monet marzec 2011
Opis:
 
 Słowenia 100. rocznica urodzin Franca Rozmana „Stane” 1 000 000 monet marzec 2011
Opis:
 
 Hiszpania Dziedziniec Lwów w Grenadzie – seria „Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO” 8 000 000 monet marzec 2011
Opis:
 
 Włochy 150. rocznica zjednoczenia Włoch 10 000 000 monet marzec 2011
Opis:
 
 San Marino 500. rocznica urodzin Giorgia Vasariego 130 000 monet czerwiec 2011
Opis:
 
 Grecja Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Ateny 2011 1 000 000 monet czerwiec 2011
Opis:
 
 Francja 30-lecie Święta Muzyki 10 000 000 monet czerwiec 2011
Opis:
 
 Monako Ślub księcia Alberta i Charlene Wittstock 148 000 monet lipiec 2011
Opis:
 
 Portugalia 500. rocznica urodzin Fernão Mendesa Pinto 520 000 monet wrzesień 2011
Opis:
 
 Finlandia 200-lecie banku centralnego Finlandii 1 500 000 monet październik 2011
Opis:
 
 Watykan XXVI Światowe Dni Młodzieży 115 000 monet październik 2011
Opis:
 
 Malta Historia konstytucyjna – pierwsze wybory reprezentantów w 1849 roku 420 000 monet listopad 2011
Opis:

Monety w 2012[edytuj | edytuj kod]

Emisja wspólna w 2012[edytuj | edytuj kod]

W 2012 r. wprowadzona została do obiegu moneta upamiętniająca 10 lat strefy euro[105].

Seria: Niemieckie Kraje Związkowe[edytuj | edytuj kod]

Niemcy rozpoczęli emisję serii pamiątkowych monet Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland (16 Landów Republiki Federalnej Niemiec) w 2006 r., która będzie kontynuowana do 2021 r. Rok, w którym moneta poszczególnego landu zostanie wyemitowana zbiegają się z prezydenturą tego landu w Bundesrat[106]. Pierwsza moneta została wyemitowana w 2006 r.:

Rok Numer Region Awers
2006 1 Flag of Schleswig-Holstein (state).svg Szlezwik-Holsztyn Brama Holsztyńska w Lubece
2007 2 Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.svg Meklemburgia-Pomorze Przednie Zamek w Schwerinie
2008 3 Flag of Hamburg.svg Hamburg Kościół św. Michała
2009 4 Flag de-saarland 300px.png Saarland Kościół Ludwika w Saarbrücken
2010 5 Flag of Bremen (middle arms).svg Brema Ratusz oraz posąg Rolanda
2011 6 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Nadrenia Północna-Westfalia Katedra w Kolonii
2012 7 Bawaria Bawaria Zamek Neuschwanstein
2013 8 Flag of Baden-Württemberg (state, greater arms).svg Badenia-Wirtembergia Opactwo Maulbronn
2014 9 Flag of Lower Saxony.svg Dolna Saksonia Kościół św. Andrzeja w Hildesheim

Reszta monet będzie emitowana w kolejnych latach; niektóre z wizerunków awersu nie są jeszcze ostateczne i nadal mogą być zmienione. Oryginalnie wizerunek dla poniższych landów był inny[106]:

Rok Numer Region Awers
2015 10 Flag of Hesse (state).svg Hesja Kościół św. Pawła we Frankfurcie nad Menem
2016 11 Flag of Saxony (state).svg Saksonia Pałac Zwinger w Dreźnie
2017 12 Flag of Rhineland-Palatinate.svg Nadrenia-Palatynat Porta Nigra w Trewirze
2018 13 Flag of Berlin (state).svg Berlin Pałac Charlottenburg
2019 14 Flag of Saxony-Anhalt (state).svg Saksonia-Anhalt Katedra w Magdeburgu
2020 15 Flag of Thuringia (state).svg Turyngia Zamek Wartburg w Eisenach
2021 16 Flag of Brandenburg.svg Brandenburgia Pałac Sanssouci w Poczdamie

Seria podobna jest do amerykańskiej serii State Quarters, w której wyemitowano 50 monet, po pięć na rok między 1999 a 2008 rokiem.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Komisja Europejska: Monety euro (ang.). [dostęp 2008-09-22].
 2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2003/C 247/03 (ang.). 15 października 2003. [dostęp 6 października 2008].
 3. Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej: Draft Council conclusions on the Commission Recommendation on a common practice for changes in the design of national obverse sides of euro circulation coins (ang.). 17 listopada 2003. [dostęp 7 lipca 2008].
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/L 186/01 (ang.). 18 lipca 2005. [dostęp 6 października 2008].
 5. Bank Finlandii: Finnish euro coins (ang.). [dostęp 11 stycznia 2010].
 6. Narodowy Bank Polski: Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny (pol.). [dostęp 6 października 2008].
 7. The Euro – €2 Commemorative Design 2004 – Greece (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg W heraldyce instrukcje często opisują jak są widoczne dla osoby noszącej herb, rzadziej jak są widoczne dla osoby oglądającej. W związku z tym, gdy w poniższych opisach używamy zwrotu „po lewej stronie”, to dla osoby oglądającej jest to prawa strona.
 9. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 91/06 (ang.). 15 kwietnia 2004. [dostęp 8 października 2008].
 10. a b c d :FDI = pierwsza data emisji.
 11. a b c d :FDC = pierwsza data obiegu.
 12. The Euro – €2 Commemorative Design 2004 – Finland (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 13. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 243/03 (ang.). 30 września 2004. [dostęp 8 października 2008].
 14. The Euro – €2 Commemorative Design 2004 – Luxembourg (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 15. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 243/05 (ang.). 30 września 2004. [dostęp 8 października 2008].
 16. The Euro – €2 Commemorative Design 2004 – Italy (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 17. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 313/03 (ang.). 18 grudnia 2004. [dostęp 8 października 2008].
 18. The Euro – €2 Commemorative Design 2004 – San Marino (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 19. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 298/02 (ang.). 3 grudnia 2004. [dostęp 8 października 2008].
 20. The Euro – €2 Commemorative Design 2004 – Vatican (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 21. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 321/03 (ang.). 28 grudnia 2004. [dostęp 8 października 2008].
 22. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Luxembourg (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 23. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 11/03 (ang.). 15 stycznia 2005. [dostęp 8 października 2008].
 24. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Belgium (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 25. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 61/08 (ang.). 11 marca 2005. [dostęp 8 października 2008].
 26. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Spain (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 27. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 131/09 (ang.). 28 maja 2005. [dostęp 8 października 2008].
 28. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Austria (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 29. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 61/07 (ang.). 11 marca 2005. [dostęp 8 października 2008].
 30. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – San Marino (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 31. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 244/03 (ang.). 4 października 2005. [dostęp 8 października 2008].
 32. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Finland (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 33. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 244/04 (ang.). 4 października 2005. [dostęp 8 października 2008].
 34. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Italy (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 2007-04-07].
 35. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 283/06 (ang.). 16 listopada 2005. [dostęp 8 października 2008].
 36. The Euro – €2 Commemorative Design 2005 – Vatican (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 37. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2005/C 283/07 (ang.). 16 listopada 2005. [dostęp 8 października 2008].
 38. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – Italy (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 39. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 33/05 (ang.). 9 lutego 2006. [dostęp 8 października 2008].
 40. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – Luxembourg (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 41. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 20/10 (ang.). 27 stycznia 2006. [dostęp 8 października 2008].
 42. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – Germany (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 43. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 33/04 (ang.). 9 lutego 2006. [dostęp 8 października 2008].
 44. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – Belgium (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 45. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 53/03 (ang.). 3 marca 2006. [dostęp 8 października 2008].
 46. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – Finland (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 47. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 248/02 (ang.). 14 października 2006. [dostęp 8 października 2008].
 48. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – San Marino (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 49. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 248/03 (ang.). 14 października 2006. [dostęp 8 października 2008].
 50. The Euro – €2 Commemorative Design 2006 – Vatican (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 51. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2006/C 260/06 (ang.). 28 października 2006. [dostęp 8 października 2008].
 52. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – Germany (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 53. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 76/02 (ang.). 4 kwietnia 2007. [dostęp 8 października 2008].
 54. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – Luxembourg (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 55. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiejdata=8 marca 2007: OJ 2004/C 53/02 (ang.). [dostęp 8 października 2008].
 56. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – Vatican (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 57. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 233/08 (ang.). 5 października 2007. [dostęp 8 października 2008].
 58. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – Portugal (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 59. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C110/06 (ang.). 16 maja. [dostęp 8 października 2008].
 60. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – Monaco (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 61. a b c Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 172/06 (ang.). 25 lipca 2007. [dostęp 8 października 2008].
 62. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – San Marino (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 63. The Euro – €2 Commemorative Design 2007 – Finland (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 64. The Euro – 2 Euro Treaty of Rome 50th Anniversary Commemorative Designs (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 65. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2004/C 65/04 (ang.). 21 marca 2007. [dostęp 8 października 2008].
 66. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Germany (ang.). 5 stycznia 2008. [dostęp 5 stycznia 2008].
 67. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 13/02 (ang.). 17 stycznia 2008. [dostęp 8 października 2008].
 68. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Luxembourg (ang.). 26 stycznia 2008. [dostęp 26 stycznia 2008].
 69. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 21/09 (ang.). 26 stycznia 2008. [dostęp 8 października 2008].
 70. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Italy (ang.). 11 kwietnia 2008. [dostęp 2008-04-11].
 71. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 89/10 (ang.). 10 kwietnia 2008. [dostęp 8 października 2008].
 72. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – San Marino (ang.). 11 kwietnia 2008. [dostęp 11 kwietnia 2008].
 73. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 89/11 (ang.). 10 kwietnia 2008. [dostęp 8 października 2008].
 74. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Belgium (ang.). 22 maja 2008. [dostęp 22 maja 2008].
 75. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 125/05 (ang.). 22 maja2008. [dostęp 8 października 2008].
 76. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Slovenia (ang.). 22 maja 2008. [dostęp 22 maja 2008].
 77. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 125/06 (ang.). 22 maja 2008. [dostęp 8 października 2008].
 78. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – France (ang.). 28 czerwca 2008. [dostęp 28 czerwca 2008].
 79. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 165/05. 28 czerwca 2008. [dostęp 8 października 2008].
 80. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Portugal (ang.). 28 czerwca 2008. [dostęp 11 kwietnia 2008].
 81. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 165/04 (ang.). 28 czerwca 2008. [dostęp 8 października 2008].
 82. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Vatican (ang.). 5 września 2008. [dostęp 5 września 2008].
 83. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 228/06 (ang.). 5 września 2008. [dostęp 8 października 2008].
 84. The Euro – €2 Commemorative Design 2008 – Finland (ang.). 25 czerwca 2008. [dostęp 25 czerwca 2008].
 85. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2008/C 246/06 (ang.). 27 września 2008. [dostęp 8 października 2008].
 86. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Luxemburgo. 2007-04-07. [dostęp 2007-04-07].
 87. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Germany (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].
 88. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Portugal. 2009-06-22. [dostęp 2009-06-22].
 89. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 116/08 (pol.). 21 maja 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 90. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – San Marino. 2009-06-22. [dostęp 2009-06-22].
 91. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 116/09 (pol.). 21 maja 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 92. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Belgium. 2009-06-22. [dostęp 2009-06-22].
 93. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 196/06 (pol.). 20 sierpnia 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 94. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Italy. 2009-06-22. [dostęp 2009-06-22].
 95. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 196/8 (pol.). 20 sierpnia 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 96. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Slovakia. 2009-06-22. [dostęp 2009-06-22].
 97. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 196/7 (pol.). 20 sierpnia 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 98. The Euro – €2 Commemorative Design 2009 – Vatican City. 2009-06-22. [dostęp 2009-06-22].
 99. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 204/05 (pol.). 29 sierpnia 2009. [dostęp 8 października 2008].
 100. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 227/4 (pol.). 22 września 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 101. The Euro – 10th Euro Anniversary Commemorative Designs (ang.). 25 lutego 2008. [dostęp 25 lutego 2008].
 102. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 311/06 (pol.). 19 grudnia 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 103. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2010/C 12/05 (pol.). 19 stycznia 2010. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 104. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: OJ 2009/C 311/05 (pol.). 19 grudnia 2009. [dostęp 31 sierpnia 2012].
 105. Justyna Skrzeczyńska: 10 lat strefy euro – konkurs na projekt rocznicowej monety (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-04-30. [dostęp 2011-05-05].
 106. a b The Euro – FAQ: Bundesländer Series (ang.). 7 kwietnia 2007. [dostęp 7 kwietnia 2007].