Droga ekspresowa S61 (Polska)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
S61
Proj. długość 221,4 km
Zbudowano 12,0 km oraz
14,5 km (jedna jezdnia)
W budowie 43,4 km
Województwa mazowieckie,
podlaskie,
warmińsko-mazurskie
Mapa
Mapa S61
S61

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Zdjęcie
Wjazd na S61 z węzła Suwałki Południe
Wjazd na S61 z węzła Suwałki Południe

Droga ekspresowa S61 – planowana droga ekspresowa z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska (granica z Litwą). Na granicy połączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi. Droga S61 będzie stanowić jedną z polskich części trasy E67, Via Baltica i Via Carpatia.

Istniejące odcinki[edit]

Obwodnica Stawisk[edit]

Długość 6,5 km w standardzie drogi jednojezdniowej, oddana do użytku 19 grudnia 2013 roku (nieoznakowana jako droga ekspresowa)[3].

Obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia)[edit]

Długość: 8km. Odcinek jednojezdniowy. Data oddania odcinka do ruchu: 13.11.2015 roku (nieoznakowana jako droga ekspresowa)[4].

Obwodnica Augustowa[edit]

Fragment drogi krajowej nr 8 (odcinek jednojezdniowy) oraz drogi ekspresowej nr 61 (odcinek dwujezdniowy). Obwodnica na odcinku S61 ma długość 12,7 km.[5].

odcinki w budowie[edit]

Odcinek Budzisko - Suwałki[edit]

Długość: 24 km. Przetarg ogłoszono 15 kwietnia 2016 roku.[6] 24 marca 2017 przy budżecie inwestora wynoszącym 852 510 278,45 zł, otwarto oferty na budową drogi. Najniższą cenę zaproponowała firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z ceną 605 580 962,90 zł[7]. 13 kwietnia 2017 roku oferta Impresa Pizzarotti & C. S.p.A została wybrana przez GDDKIA jako najkorzystniejsza w przetargu[8]. Umowę podpisano 6 czerwca 2017 roku.[9]

Obwodnica Suwałk[edit]

Długość 12,8 km; umowę podpisano 29 września 2015. Okres realizacji: 34 miesiące. [10]

Obw. Szczuczyna (jedna jezdnia)[edit]

Długość: 6,6 km. Przetarg (ogłoszony 15.04.2016) dotyczy budowy drugiej jezdni.[11] 13 marca 2017 roku otwarto oferty na budowę II nitki obwodnicy Szczuczyna. Budżet GDDKIA wynosił 113 773 499.99 PLN, a najniższą ofertę cenową złożyła firma Polaqua z ceną 75 080 380, 94 PLN[12]. 5 kwietnia 2017 roku GDDKIA wybrała Polaqua jako firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę w tym przetargu[13].Umowa podpisana została 26 maja 2017 - okres realizacji: 28 miesięcy (bez okresów zimowych).[14]

Odcinki na etapie przetargów[edit]

Odc. Szczuczyn - Raczki[edit]

długość: 63 km. W przetargu wyodrębniono trzy zadania:

 • odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok. 23 km,
 • odcinek węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km)
 • odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.[15]

Obwodnica Łomży[edit]

Przetarg ogłoszono 28 marca 2017 r. Długość odcinka: 20,2 km.[16]

Ostrów Mazowiecka - Łomża[edit]

Przetarg ogłoszono 27.04.2017. Łączna długość: 36,4 km. Zadanie podzielono na dwa odcinki:

 • Ostrów Mazowiecka - Śniadowo o długości 19,4 km
 • Śniadowo - Łomża Południe o długości 17 km.[17]

Historia budowy[edit]

24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, który zakładał utworzenie nowej drogi ekspresowej nr 61 (tzw. trasy Via Baltica) po przebiegu Ostrów MazowieckaŁomżaStawiskiSzczuczynEłkRaczkiSuwałkiBudzisko – granica państwa (Kowno)[18][19]. Do 4 września 2009 roku trwały konsultacje do wspomnianego projektu rozporządzenia[20].

20 października 2009 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez Ministra Infrastruktury, w którym został zatwierdzony przebieg nowej drogi ekspresowej S61.[21]

Odcinek Budzisko - Suwałki[edit]

 • Budzisko (granica PL/LT) - Suwałki: konsultacje społeczne;

Obwodnica Suwałk[edit]

Obwodnica Augustowa[edit]

Obwodnica Augustowa, w tle wiadukt S61
S61 przy węźle Suwałki Południe
 • 29 grudnia 2009: decyzja dla nowego przebiegu obwodnicy Augustowa, której fragment będzie częścią drogi ekspresowej S61[23].
 • 11 marca 2011: GDDKiA Oddział w Białymstoku podpisał umowę na wykonanie obwodnicy Augustowa (fragment S61 o długości 13 km) z firmą Budimex SA w trybie Zaprojektuj i zbuduj. Koszt wykonania robót - 659 mln zł. Na wykonanie prac wykonawca ma 42 miesiące.
 • 7 listopada 2014 otwarto obwodnicę Augustowa (DK8) i odcinek drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do węzła Lotnisko (Suwałki Południe)[5].

Odcinek Raczki - Ełk[edit]

 • Opracowanie materiałów do DŚU
 • 15.10.2015 - DŚU [24]
 • 22.10.2015 - otwarcie ofert na wykonanie Koncepcji Programowej
 • 15.04.2016 - ogłoszenie I etapu przetargu na projekt i budowę

Odcinek Ełk - Szczuczyn[edit]

 • Opracowanie materiałów do DŚU
 • 15.10.2015 - DŚU [25]
 • 22.10.2015 - otwarcie ofert na wykonanie Koncepcji Programowej
 • 15.04.2016 - ogłoszenie I etapu przetargu na projekt i budowę

Obwodnica Szczuczyna[edit]

 • 15 marca 2010: decyzja dla obwodnicy miasta Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61[26].
 • 27 sierpnia 2012: została podpisana umowa na wybudowanie obwodnicy Szczuczyna pomiędzy firmą FCC Construccion S.A. z Barcelony a GDDKiA Oddział w Białymstoku. Koszt wykonania robót - 124,8 mln zł. Na realizację zadania wykonawca ma 15 miesięcy od chwili rozpoczęcia prac. Droga ma mieć 8 km długości i zostanie zbudowana w przekroju 1 x 2 (z rezerwą na drugą jezdnię). W rejonie przyszłego węzła "Szczuczyn" ( na skrzyżowaniu z DK58) droga będzie posiadać przekrój 2 x 2.
 • 12 czerwca 2013: Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna przez wykonawcę (FCC).
 • 22 czerwca 2013: Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna przez GDDKiA.
 • 19 września 2013: Ponowny przetarg na budowę obwodnicy Szczuczyna
 • 11 sierpnia 2014: podpisanie umowy na dokończenie budowy Obwodnicy Szczuczyna. Nowym wykonawcą została wybrana firma "POL-AQUA” S.A. Planowane zakończenie budowy - grudzień 2015.
 • 13 listopada 2015: Oddanie do użytku trasy głównej obwodnicy Szczuczyna. Do wykonania pozostało część dróg dojazdowych oraz prace porządkowe.

Odcinek Szczuczyn - Stawiski[edit]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)

Obwodnica Stawisk[edit]

 • 31 marca 2010: decyzja dla obwodnicy miasta Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61[27].
 • 20 lipca 2012: Została podpisana umowa na wybudowanie obwodnicy Stawisk między firmą Budimex SA a GDDKiA Oddział w Białymstoku. Koszt wykonania robót - 122,7 mln zł. Obwodnica o długości 6,5 km została zaplanowana w przekroju 1 x 2 z rozszerzeniem w rejonie węzła drogowego "Stawiski" (skrzyżowanie z DW647) do przekroju 2 x 2. Oddanie drogi do użytku nastąpiło 19 grudnia 2013 roku.

Odcinek Stawiski - Łomża[edit]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)

Obwodnica Łomży[edit]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)

Odcinek Ostrów Mazowiecka - Łomża[edit]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)

Zobacz też[edit]

Przypisy

 1. Plan obwodnicy Stawisk
 2. Plan obwodnicy Szczuczyna
 3. GDDKiA: Obwodnica Stawisk: wygoda kierowców, radość mieszkańców :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny (pol.). 2013-12-19. [dostęp 2013-12-21].
 4. Szczuczyn – pierwsze auta na obwodnicy :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 5. a b GDDKiA: Obwodnica Augustowa dostępna dla kierowców (pol.). 2014-11-07. [dostęp 2013-12-21].
 6. S61 Od Suwałk do Budziska, czyli przetarg na przygraniczną „eskę”. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2016-05-04].
 7. https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25068/S61-Suwalki-Budzisko-25-mln-zl-za-kilometr
 8. http://www.suwalki.info/informacje-20893-Wlosko-szwajcarskie_konsorcjum_wybuduje_droge_Suwalki-Budzisko.html
 9. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25809/Realizacja-Via-Baltici-przyspiesza
 10. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16164/Obwodnica-Suwalk
 11. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21746/S61-Od-Suwalk-do-Budziska-czyli-przetarg-na-przygraniczna-eske
 12. https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24907/S61-Druga-jezdnia-obwodnicy-Szczuczyna-oferenci-pokazuja-karty
 13. http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/polaqua-z-najkorzystniejsza-oferta-na-budowe-ii-jezdni-obwodnicy-szczuczyna-58066.html
 14. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25691/Obw-Szczuczyna-dobuduja-druga-jezdnie
 15. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21745/Przetarg-na-projekt-i-budowe-drogi-ekspresowej-S61-Szczuczyn-Raczki
 16. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25097/S61-Bedzie-obwodnica-Lomzy
 17. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25414/Realizacja-trasy-Via-Baltica-staje-sie-faktem
 18. Ministerstwo Infrastruktury: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). 2009-08-24. [dostęp 2009-08-24].
 19. Polskie Radio Białystok: Koniec sporu o przebieg Via Baltiki (pol.). 2009-08-24. [dostęp 2009-08-24].
 20. Polska Agencja Prasowa: Via Baltica, Via Carpatia i S8 - kluczowe drogi dla Podlaskiego (pol.). Bankier.pl, 2009-08-24. [dostęp 2009-08-26].
 21. Centrum Obsługi KPRM: Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009-10-21. [dostęp 2010-04-18].
 22. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zielone światło dla obwodnicy Suwałk (pol.). 2017-01-27. [dostęp 2017-01-27].
 23. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S-8 (pol.). 2009-12-29. [dostęp 2009-12-30].
 24. DŚU na odcinek Szczuczyn - Raczki.
 25. DŚU na odcinek Szczuczyn - Raczki.
 26. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy obwodnicy miasta Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Budzisko – granica państwa (Kowno) (pol.). 2010-03-15. [dostęp 2010-04-18].
 27. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy obwodnicy miasta Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Budzisko – granica państwa (Kowno) (pol.). 2010-03-31. [dostęp 2010-05-07].

Linki zewnętrzne[edit]