Droga wojewódzka nr 677

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW677
Początek drogi

63 (Łomża)[1]

Koniec drogi

Ostrów Mazowiecka[1]

Długość

43 km

Województwa

podlaskie,
mazowieckie

Zdjęcie
DW677 w miejscowości Sulęcin Szlachecki
DW677 w miejscowości Sulęcin Szlachecki

Droga wojewódzka nr 677 (DW677) – droga wojewódzka w województwach: podlaskim i mazowieckim o długości 43 km łącząca Łomżę z Ostrowią Mazowiecką.

Przed rokiem 1999 była to droga krajowa[2]. Droga przebiega przez 3 powiaty: łomżyński (gminy: Łomża i Śniadowo), ostrołęcki (gmina: Czerwin), ostrowski (gminy: Stary Lubotyń, Ostrów Mazowiecka). Trasa do końca 2008 roku[3] prowadziła do Sokołowa Podlaskiego, na mocy zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została skrócona, a odcinek Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski został włączony do drogi wojewódzkiej nr 627.

Obecnie na odcinku Tyszki-NadboryKonarzyce ma równoległy przebieg względem drogi ekspresowej S61, tzw. „Via Baltica”.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga bita ŁomżaŚniadowoOstrów Mazowiecka 1921–1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Wacław Pastwa, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) rok 1939/1940, Tadeusz Musiał, 1939.
 • kategoria na podstawie materiału źródłowego
 • nieznana numeracja
?

droga drugorzędna: do II połowy lat 70.
droga państwowa („droga główna”): II poł. lat 70. – 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]

Łomża – Śniadowo – Sulęcin (Szlachecki) – Ostrów Mazowiecka 1952–1986
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
 • w niektórych opracowaniach map i atlasów drogowych nazwę Sulęcin Szlachecki zapisywano jako Sulęcin
63

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

14 II 1986 – 2001 od 1 stycznia 1999 r. o podwyższonej nośności do 10 ton
677 droga wojewódzka od 2001 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na całej długości drogi obowiązywały ograniczenia – dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi nie przekraczającym 8 ton[6], a w latach 1999–2001 10 ton.

Miejscowości leżące przy trasie DW677[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Wykaz dróg wojewódzkich [PDF], [w:] Załącznik do zarządzenia Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2020 r. [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2021-12-03].
 2. Poseł Andrzej Orzechowski: Interpelacja nr 7636 do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany statusu drogi wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka – Łomża na drogę krajową. 18 stycznia 2009. [dostęp 2009-07-07]. (pol.).
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. gddkia.gov.pl. [dostęp 2020-01-17]. (pol.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]