Warunki naturalne w Bydgoszczy: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
drobne techniczne
m (WPCleaner v1.30 - Napr. 8 linków do ujednozn. - Humus, Kanał, Klon, Marina, Meander, Sosa, Staw, Wyspa Młyńska, 3 do zrobienia - Kusowo, Prześwit, Ścieżka zdrowia / przy u...)
m (drobne techniczne)
=== Tereny zieleni ===
{{osobny artykuł|Parki i tereny leśne w Bydgoszczy}}
[[Miejska przestrzeń zielona|Zieleń]] stanowi jeden z najważniejszych elementów krajobrazu Bydgoszczy. Uwzględniając tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej, ochronnej, [[las]]ów gminnych i państwowych, [[Rodzinny ogród działkowy (Polska)|ogrodów działkowych]], tereny naturalne użytkowane rolniczo oraz [[Nieużytek|nieużytki]] poddane [[Sukcesja wtórna|sukcesji wtórnej]] – obszary pokryte zielenią zajmują w Bydgoszczy około 60% powierzchni. Natomiast tereny zieleni bez uwzględnienia obszarów rolnych i nieużytków obejmują ponad 60 km<sup>2</sup> i stanowią 35% powierzchni miasta. Wśród nich około 1000 ha stanowi zieleń urządzona, utrzymywana przez służby miejskie. Wśród niej można wyróżnić<ref name="SUKZPB"/>:
* [[park]]i powyżej 2 ha (31 szt.), których łączna powierzchnia wynosi 879 ha, a utrzymywana przez zieleń miejską – 372 ha,
* [[skwer]]y i zieleńce poniżej 2 ha (92 obiektów) o łącznej powierzchni 59 ha,
* [[las]]y w gestii [[Skarb Państwa|Skarbu Państwa]] (nadleśnictwa Żołędowo i Bydgoszcz) – ok. 5757 ha,
* zieleń krajobrazowa, ochronna i towarzysząca – ok. 900 ha,
* ogrody działkowe i przydomowe – w 2010 r. funkcjonowały 62 [[Rodzinny ogród działkowy (Polska)|rodzinne ogrody działkowe]] o łącznej powierzchni 307 ha i liczbie działek przekraczającej 9 tysięcy<ref name="ŚPB3"/>; największe kompleksy znajdują się w [[Janowo (osiedle w Bydgoszczy)|Janowie]] (57 ha, 1000 działek), [[Biedaszkowo (osiedle w Bydgoszczy)|Biedaszkowie]]-[[Bielice (osiedle w Bydgoszczy)|Bielicach]] (48 ha), [[Prądy (osiedle w Bydgoszczy)|Prądach]] (74 ha), [[Myślęcinek (osiedle w Bydgoszczy)|Myślęcinku]] (45 ha), [[Bydgoszcz Wschód (osiedle w Bydgoszczy)|Bydgoszczy-Wschód]] (44 ha)<ref>Encyklopedia Bydgoszczy. t.1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, str. 308</ref>,
* wielofunkcyjne tereny rekreacyjno–wypoczynkowe,
* zielone ciągi komunikacyjne (bulwary, ścieżki turystyczne).
[[Plik:Bydgoszcz obszary Natura 2000.png|thumb|200px|Obszary [[Natura 2000]] w Bydgoszczy]]
[[Plik:Wlk Kępa meritum.jpg|thumb|200px|[[Rezerwat przyrody Wielka Kępa]] graniczący przez Wisłę z Bydgoszczą]]
Miejski system przyrodniczy Bydgoszczy stanowi zespół [[ekosystem]]ów powiązanych przestrzennie, pełniących funkcje ekologiczne, krajobrazowe, kulturowe i rekreacyjne. Podstawą systemu są [[wody powierzchniowe]] oraz tereny zieleni: [[las]]ów, [[park]]ów, [[Cmentarze w Bydgoszczy|zieleni cmentarnej]], osiedlowej, przydrożnej, [[Rodzinny ogród działkowy (Polska)|ogrodów działkowych]], terenów sportowych, a także [[grunty orne|gruntów ornych]], [[łąka|łąk]] i [[pastwisko|pastwisk]]<ref name="EMSP">Encyklopedia Bydgoszczy. t.1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, str. 303</ref>.
 
Podstawowym komponentem sieci ekologicznej Bydgoszczy są [[Parki i tereny leśne w Bydgoszczy|kompleksy leśne]] otaczające aglomerację. Najważniejszą strukturą wewnątrzmiejską jest [[Brda]] oraz ciąg [[Kanał Bydgoski|Kanału Bydgoskiego]] i towarzyszące im zespoły zieleni parkowej, zadrzewień nadrzecznych, łąk oraz ogrodów działkowych. Ważnym składnikiem systemu są także zbocza wysoczyzn i teras, np. [[Zbocze Bydgoskie]], [[Zbocze Kruszyńskie]] oraz [[Zbocze Fordońskie]] z zespołami zadrzewień, muraw i zarośli [[Kserofity|kserotermicznych]]. Na wschodzie miasta duże znaczenie posiada [[Bydgoskie zakole Wisły|dolina Wisły]] z łąkami i zadrzewieniami. System przyrodniczy ukształtowany jest spójnie w kierunku wschód-zachód, natomiast w kierunku południkowym tworzą go, oprócz dolin [[Brda|Brdy]] i [[Wisła|Wisły]]: płaty zieleni parkowej, cmentarnej i osiedlowej. System związany jest z układem korytarzy ekologicznych [[European Ecological Network|Econet]] o znaczeniu międzynarodowym ([[Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka]], [[Dolina Dolnej Wisły]]) i krajowym ([[Dolina Sandrowa Brdy]])<ref name="EMSP"/>.
Atrakcyjne walory rekreacyjne posiada także strefa podmiejska Bydgoszczy. Poza zasobami występującymi w granicach miasta, takimi jak: rzeki, zbocza dolin i wysoczyzn oraz lasy, w strefie tej położonych jest kilkadziesiąt jezior. Największą popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy cieszą dwa położone w odległości kilkunastu kilometrów od miasta jeziora: [[Jezioro Jezuickie|Jezuickie]] (147 ha) i [[Borówno (jezioro na Wysoczyźnie Świeckiej)|Borówno]] (44 ha), gdzie urządzono [[Kąpielisko|kąpieliska]], ośrodki wypoczynkowe, [[Kemping|campingi]] oraz zespoły domków letniskowych. Podobne znaczenie posiada [[Jezioro Koronowskie]] (1600 ha), które dodatkowo jest cenionym w kraju akwenem żeglarskim. Przez mieszkańców Bydgoszczy odwiedzane dość często są również takie akweny jak: [[Jezioro Wąsoskie]] k. [[Szubin]]a, [[Smerzyn]] w pobliżu [[Łabiszyn]]a, [[Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich|rynna jezior byszewskich]] na północny zachód od miasta, jeziora Bagno i Meszno w pobliżu [[Rynarzewo (województwo kujawsko-pomorskie)|Rynarzewa]] oraz tereny nad [[Brda|Brdą]] i [[Wisła|Wisłą]]<ref name="ŚPB3"/>.
 
Równomiernie w ciagu całego roku odwiedzane są również [[Parki i tereny leśne w Bydgoszczy|podmiejskie lasy]]. Najwięcej osób spotyka się w lasach jesienią w okresie [[Grzybobranie|grzybobrania]]. Pozytywnym zjawiskiem jest występowanie dużych kompleksów leśnych w sąsiedztwie rekreacyjnie wykorzystywanych wód powierzchniowych. Dotyczy to zwłaszcza [[Dolina Brdy|doliny Brdy]] wraz z [[Jezioro Koronowskie|Jeziorem Koronowskim]] oraz [[Puszcza Bydgoska|Puszczy Bydgoskiej]] w rejonie [[Jezioro Jezuickie|Jeziora Jezuickiego]]. Na terenach podmiejskich znajduje się również ok. 8,5 tys. [[Rodzinny ogród działkowy (Polska)|ogrodów działkowych]]. Największy kompleks ogrodów (ponad 1000) zlokalizowano w [[Bożenkowo|Bożenkowie]]<ref name="ŚPB3"/>.
 
O atrakcyjności krajoznawczej Bydgoszczy stanowią również pamiątki historii miasta, jego współczesne oblicze oraz [[Festiwale i przeglądy w Bydgoszczy|oferta kulturalna]]<ref name="ŚPB3"/>. Chociaż miasto nie zostało ujęte w wykazie miejscowości [[Krajoznawstwo|krajoznawczych]] o pierwszorzędnym znaczeniu krajowym, to zachowało swój specyficzny urok, w którym niepoślednią rolę odgrywają [[Wikiprojekt:Wiki Lubi Zabytki/wykazy/województwo kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz|zabytki architektury i budownictwa]]. Dotyczy to zwłaszcza [[Stare Miasto w Bydgoszczy|Starego Miasta]], [[Śródmieście (Bydgoszcz)|Śródmieścia]], [[Wyspa Młyńska w Bydgoszczy|Wyspy Młyńskiej]], [[Kanał Bydgoski|Kanału Bydgoskiego]], a także położonego nad Wisłą [[Stary Fordon|Starego Fordonu]].

Menu nawigacyjne