Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 101

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW101
Początek drogi

Pierwoszyno 100

Koniec drogi

Kosakowo

Długość

1,1 km

Województwa

pomorskie

Zdjęcie
Koniec drogi w Kosakowie
Koniec drogi w Kosakowie
Koniec drogi DW101 w Kosakowie.
Koniec drogi DW101 na rondzie w Kosakowie.
Początek drogi DW101 w Pierwoszynie.

Droga wojewódzka nr 101 (DW101) – była droga wojewódzka w województwie pomorskim o długości ok. 1,1 km, łącząca Pierwoszyno z Kosakowem. Droga w całości biegnie przez powiat pucki. Według Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r.[1] droga DW100 poprowadzona jest aż do Kosakowa. Zatem droga DW101 na całej swej długości od Pierwoszyna do Kosakowa pokrywa się z drogą DW100. Dodatkowo droga DW101 na całej swej długości jest częścią drogi powiatowej DP1517G (Pogórze – Rewa), które także pokrywają się na wspólnym odcinku. Droga w terenie oznaczona jest tylko na rondzie w Kosakowie (patrz zdjęcia).

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Po raz pierwszy numer 101 naniesiono na mapy i atlasy samochodowe na przełomie lat 2002/2003[2]. We wcześniej wydawanych opracowaniach drogę oznaczano jako lokalną.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[4].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na całej długości drogi mogły poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na oś nie przekraczającym 8 ton[5].

Pozbawienie kategorii[edytuj | edytuj kod]

Droga na całej długości pozbawiona została kategorii drogi wojewódzkiej dnia 12 kwietnia 2023 na mocy uchwały nr 312/439/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 w sprawie poinformowania o zamiarze podjęcia uchwały o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej, dróg wojewódzkich nr 100 i 101 położonych na terenie powiatu puckiego oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 218 położonej na terenie powiatu kartuskiego i powiatu wejherowskiego[6][7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-04-09].
 2. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. IX Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2002–2003, ISBN 83-904373-7-6.
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Biuletyn Informacji Publicznej [online], bip.pomorskie.eu [dostęp 2023-04-14].
 7. Województwo przekazuje drogi powiatom. Krajowa szóstka ma nowy numer [online], nadmorski24.pl [dostęp 2023-04-14].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]