Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 434

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP434
Długość

ok. 100 km

Województwa

wielkopolskie,
(powiat poznański,
powiat śremski,
powiat gostyński,
powiat rawicki)

Zdjęcie
Obwodnica Śremu
Obwodnica Śremu

Droga wojewódzka nr 434 (DW434) – droga wojewódzka klasy GP[1] w środkowej części woj. wielkopolskiego o długości ok. 100 km. Droga przebiega przez 4 powiaty: poznański (gminy: Kleszczewo, Kórnik), śremski (gminy: Śrem, Dolsk), gostyński (gminy: Gostyń, Krobia), rawicki (gminy: Miejska Górka, Rawicz) oraz przez miasta: Kórnik, Śrem, Dolsk, Gostyń i Krobia.

Przebieg i historia[edytuj | edytuj kod]

Dnia 5 października 2007 odbyło się uroczyste otwarcie I fragmentu obwodnicy dla miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. 16 lutego 2016 roku trasa utraciła kategorię drogi wojewódzkiej na odcinku ŁubowoKostrzynKleszczewo, który stał się drogą powiatową, gdyż na tym fragmencie pokrywała się z przebiegiem drogi ekspresowej S5[2]. 1 kwietnia 2019 rozpoczęła się w ciągu drogi budowa obwodnicy Gostynia (w czasie trwania budowy jest to największa inwestycja drogowa samorządu województwa wielkopolskiego)[3].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
48 E83 droga państwowa
droga międzynarodowa
ŁubowoIwnoKostrzyn • krajowy: 1952 – lata 70.
• międzynarodowy: 1962 – lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 69.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
? droga drugorzędna (do 1985)
droga krajowa (od 1985)
Kostrzyn – KleszczewoKórnikŚremDolskGostyńKrobiaSarnowa 1952 – 1986
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 69, 93.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979, s. 70, 94. ISBN 83-7000-017-7.
• nieznana numeracja
• w atlasie samochodowym z 1965 r. brak odcinka Kostrzyn – Kleszczewo
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
258 droga krajowa: 1985 – 1998
droga wojewódzka: 1999 – 2000
Iwno – Łubowo 14 II 1986 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
2
434
E30 droga krajowa
droga międzynarodowa
Iwno – Kostrzyn 2: 14 II 1986 – 2005 odcinek wspólny dróg nr 2 i 434
92 434 droga krajowa 2005 – 2016
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska 2016: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. XXVII, Dom Wydawniczy PWN, 2016, ISBN 978-83-7705-942-5.
odcinek wspólny
434 droga wojewódzka Łubowo – Iwno 2000 – 2016 w 2016 roku odcinek stracił kategorię z powodu dublowania przez drogę ekspresową S5
Kostrzyn – Kleszczewo 1999 – 2016
Kórnik – Śrem – Dolsk – Gostyń – Krobia – Miejska Górka od 1999

Miejscowości leżące przy trasie DW434[edytuj | edytuj kod]

Powiat poznański[edytuj | edytuj kod]

 • Kleszczewo (siedziba gminy Kleszczewo, zabytkiem jest kościół drewniany z 1760)
 • Nagradowice (gmina Kleszczewo)
 • Krzyżowniki (gmina Kleszczewo)
 • Śródka (gmina Kleszczewo)
 • Skrzynki (gmina Kórnik)
 • Dziećmierowo (gmina Kórnik)
 • Kórnik (miasto będące siedzibą gminy Kórnik, zabytkami są: zamek, w którym znajduje się muzeum i biblioteka, a wokół niego park dendrologiczny oraz arboretum oraz oficyny i kościół pw. Wszystkich Świętych)
 • Mościenica (gmina Kórnik)
 • Bnin (gmina Kórnik, dawne miasto, zabytkami są: ratusz, prowent oraz kościół pw. św. Wojciecha)
 • Czmoń (gmina Kórnik)

Powiat śremski[edytuj | edytuj kod]

Most nad kanałem Ulgi w Śremie
 • Zbrudzewo (gmina Śrem, zabytkami wsi są dwór oraz stara strzelnica)
 • Śrem (miasto będące siedzibą powiatu śremskiego i gminy Śrem, zabytkami są rynek, ratusz, kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, plebania przy Farnej, gimnazjum (obecnie Liceum Ogólnokształcące), zespół pofranciszkański, Kościół Św. Ducha, wieża ciśnień, kamienice, budynek Gimnazjum nr 2, landratura, budynek Starostwa Powiatowego, zespół klasztorny Klarysek)
 • Borgowo (gmina Śrem)
 • Ostrowo (gmina Śrem)
 • Drzonek (gmina Dolsk)
 • Dolsk (miasto będące siedzibą gminy Dolsk, zabytkami miasta są: rynek, ratusz, kościół pw. św. Michała Archanioła, kościół Świętego Wawrzyńca, kościół Św. Ducha, plebania, dwór i oficyny)
 • Księginki (gmina Dolsk)
 • Małachowo (gmina Dolsk)

Powiat gostyński[edytuj | edytuj kod]

 • Kunowo (gmina Gostyń, zabytkami wsi są: szczątki grodziska oraz kościół pw. św. Andrzeja)
 • Gostyń (miasto będące siedzibą powiatu gostyńskiego i gminy Gostyń, zabytkami miasta są: ratusz, kościół św. Małgorzaty, kościół św. Ducha, siedziba władz powiatu i miasta, liceum oraz strzelnica)
 • Krobia (miasto będące siedzibą gminy, zabytkami są: kościół św. Mikołaja, kościół św. Idziego oraz ratusz)

Powiat rawicki[edytuj | edytuj kod]

 • Zmysłowo (gmina Miejska Górka)
 • Rawicz (miasto będące siedzibą powiatu rawickiego i gminy Rawicz, zabytkiem jest zabudowa starego miasta: ratusz, kościoły, planty)

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[5].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga wojewódzka nr 434 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
DW434[a] do 10 ton 2010[7]–2015
2015[8]–2021 Kórnik 11Sarnowa 36[9]
DW434 do 8 ton[10] do 2015 Kostrzyn – Kleszczewo – Kórnik
2015–2016 Łubowo – Iwno – Kostrzyn – Kleszczewo – Kórnik
2016–2021 Kleszczewo – Kórnik 11

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[6]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich: NUMERACJA, PRZEBIEG I KLASY TECHNICZNE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. [dostęp 2017-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-16)]. (pol.).
 2. NIEKTÓRE DROGI WOJEWÓDZKIE ZMIENIĄ KATEGORIĘ NA POWIATOWE | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. 2016-02-15. [dostęp 2016-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 3. RAK, W Gostyniu już budują, w: Monitor Wielkopolski, nr 5(216)/2019, s.6
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 10. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią

  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]