Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 113

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW113
Początek drogi

Glewice (Lotnisko Goleniów)[1]
53°35′59″N 14°53′04″E/53,599640 14,884400

Koniec drogi

Maszewo[1]
53°30′01″N 15°03′58″E/53,500160 15,066050

Długość

21,6[2] km

Województwa

zachodniopomorskie,
powiat goleniowski

Zdjęcie
Fragment drogi razem z kościołem w Mostach
Fragment drogi razem z kościołem w Mostach

Droga wojewódzka nr 113 (DW113) – droga wojewódzka klasy G[3] w północnej części woj. zachodniopomorskiego. Jej początek znajduje się na wschodniej obwodnicy Goleniowa koło miejscowości Żółwia Błoć (węzeł Goleniów Lotnisko z S6) skąd prowadzi do Maszewa, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 106. Droga przebiega przez powiat goleniowski. Jej długość wynosi około 22 km[2]. Trasa podlega Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących kategorii oraz numeracja w latach 1945–1952.
? droga równoważna z drogą główną / droga główna Gollnow (Goleniów)Speck (Mosty)Massow (Maszewo) do 1945 • kategoria według materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]
GoleniówMostyMaszewo 1952–1986 • kategoria według materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
140 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
14 II 1986–2002/2003 nieznana dokładna data końcowa
113 droga wojewódzka od 2002/2003 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[6].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na drodze dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 8 ton[7].

Dawny przebieg trasy[edytuj | edytuj kod]

Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 113 obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Pierwotnie trasa zaczynała się w miejscowości Święta położoną nad Odrą-Domiążą skąd prowadziła przez centrum Goleniowa. Obecnie dawna trasa łączy się z nową na rondzie koło przysiółka Żółwia na wschód od Goleniowa i dalej prowadzi do Maszewa. Jej długość wynosiła 34,6 km.

Wybrane miejscowości leżące przy trasie DW113[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2021-12-30].
 2. a b Google: Szczegóły trasy. Mapy Google. [dostęp 2022-04-30]. (pol.).
 3. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]