Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 132

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW132
Początek drogi

31[1]
52°36′38″N 14°39′21″E/52,610450 14,655840

Koniec drogi

Gorzów Wlkp.[1]

Długość

47 km

Województwa

lubuskie

Zdjęcie
Droga w centrum Bogdańca
Droga w centrum Bogdańca
Węzeł drogowy Gorzów Wlkp. Zachód

Droga wojewódzka nr 132 (DW132) – droga wojewódzka w województwie lubuskim o długości 47 km[a], łącząca drogę krajową nr 31 na obrzeżach Kostrzyna nad Odrą z Gorzowem Wielkopolskim. Droga przebiega przez powiat gorzowski.

W latach 1986[3]–2000[4] była to droga o numerze 22 czyli „Berlinka”, następnie zamieniono miejscami drogi nr 132 i 22. Prawdopodobną przyczyną dokonania zmiany było poprowadzenie historycznego przebiegu DK22 przez miejscowości o gęstej zabudowie, co w połączeniu z ruchem tranzytowym mogło być zbyt uciążliwe i niebezpieczne dla mieszkańców. DW 132 i dalej, od Gorzowa Wlkp, DK 22 to jeden ciąg drogowy, czyli droga w linii prostej łącząca stolicę Niemiec (poprzednio Rzeszy Niemieckiej) z Gdańskiem i Królewcem (była stolica Prus Wschodnich). Dawniej był to fragment najważniejszej drogi III RzeszyReichsstraße 1(inne języki).

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących numeracji oraz kategorii w latach 1945–1952.
R 1 Reichsstraße Küstrin (Kostrzyn)Vietz (Witnica)Wepritz (Wieprzyce)Landsberg (Gorzów) 1932–1945 część głównej trasy łączącej Akwizgran z Berlinem, Gdańskiem i Królewcem
?

droga główna / droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[5]

KostrzynWitnicaBogdaniecWieprzyceGorzów Wielkopolski 1952–1986

• kategoria w zależności od roku wydania materiałów źródłowych
• nieznana numeracja

22

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

1986–2000 W 2000 roku zamieniono miejscami przebiegi dróg nr 22 i 132
132 droga wojewódzka od 2000 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[6], z wyjątkiem określonych odcinków[7] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga wojewódzka nr 132 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DW132 o czarno-białym obramowaniu do 10 ton lata 2000.[8][9][10] cała droga
2015[11]–2021 cała droga[12]
Tabliczka DW132 do 8 ton[13] lata 2000. – 2015 cała droga

Miejscowości leżące przy trasie DW132[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Z czego 37,805 km w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze[2]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2021-12-30].
 2. Wykaz dróg wojewódzkich w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze [XLS] [online], 1 kwietnia 2022 [dostęp 2022-07-15] (pol.).
 3. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 4. Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych [online], Rzeczpospolita, 4 lipca 2000.
 5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 8. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. IX Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2002–2003, ISBN 83-904373-7-6.
 9. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
 10. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 13. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]