Droga wojewódzka nr 451

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW451
Długość

33 km

Województwa

dolnośląskie,
opolskie

Zdjęcie
DW451 w Bierutowie
DW451 w Bierutowie

Droga wojewódzka nr 451 (DW451) – droga wojewódzka o długości 33 km w południowo-zachodniej części Polski na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przebiega przez powiaty: oleśnicki i namysłowski. Łączy drogę ekspresową S8 (E67) pod Oleśnicą z drogą krajową nr 39 w Namysłowie.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga państwowa / droga drugorzędna OleśnicaBierutówNamysłów 1952 – 1970
 • brak danych na temat numeracji
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych:

• wg mapy z 1956 roku i atlasu z 1958 r. „szosa główna”
• na mapie z 1962 roku i atlasie z 1965 r. na całej długości jako „szosa drugorzędna”

h17 droga państwowa IV klasy: do 1985 r.
droga krajowa: od 1 X 1985
Oleśnica – Solniki Wlk. – Bierutów – Namysłów 1970 – 1986 (?) Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych 1:300 000, 1970. • litera h była przypisana do tablic rejestracyjnych z dawnego województwa opolskiego z lat 1950 – 1975
• kategoria na podstawie źródła
• mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji oraz, w zależności od roku wydania, przedstawiają drogę jako główną lub drugorzędną (po 1980 r.)
451 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Oleśnica – Bierutów – Namysłów od 14 II 1986 • ustawa, na mocy której trasa stała się drogą krajową weszła w życie 1 października 1985 r.[1]
informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[2] na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

W latach 2012[3] – 2021 obowiązywały ograniczenia ruchu ciężkiego – dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku na oś nie przekraczającym 8 ton[4]. Wcześniej na całej długości trasy dozwolony był ruch ciężki o nacisku na oś do 10 ton[5].

Miejscowości leżące przy trasie DW451[edytuj | edytuj kod]

Zmiana przebiegu DW 451 i połączenie jej z drogą ekspresową S8 w roku 2021[edytuj | edytuj kod]

W lutym 2018 ogłoszony został przetarg na projekt i budowę Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy[6]. Za kwotę 26,6 mln zł wygrała go firma Budimex. Prace budowlane rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego 2020r.[7] Po wybudowaniu obwodnicy przebieg DW 451 został zmieniony w taki sposób, iż ciąg trasy wojewódzkiej przeniesiony został z ulic miasta Oleśnica na nowo-wybudowaną drogę, która biegnie od ronda na ulicy Krzywoustego (wschodnia granica miasta), przez rondo komunikujące trasę ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, przecinając linię kolejową nr 181, poprzez rondo na ulicy Wileńskiej (wschodnia granica miasta), przecinając dawny pas startowy nieczynnego wojskowego lotniska, poprzez rondo na ulicy Warszawskiej w miejscowości Spalice i poprzez dawną 1,2 - kilometrową droga wojewódzka 373 (odcinek gruntownie przebudowany w trakcie budowy Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy i włączony w ciąg DW 451) do węzła Oleśnica Północ drogi ekspresowej S8.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 6. Sprostowanie DSDiK ws. obwodnicy. MojaOleśnica.pl, 2018-01-26 09:22:27. [dostęp 2018-01-27]. (pol.).
 7. Budowa wschodniej obwodnicy Oleśnicy już po nowym roku. [dostęp 2020-01-18]. (pol.).