Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 129

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW129
Początek drogi

Sarbinowo[1]
52°39′09″N 14°40′26″E/52,652500 14,673889

Koniec drogi

Dąbroszyn[1]
52°37′15″N 14°42′19″E/52,620833 14,705278

Długość

4,917 km

Województwa

zachodniopomorskie,
powiat myśliborski,
lubuskie,
powiat gorzowski

Zdjęcie

Droga wojewódzka nr 129 (DW129) – droga wojewódzka o długości 4,917 km[2] łącząca drogę krajową nr 31 w okolicach Sarbinowa w powiecie myśliborskim z drogą wojewódzką nr 132 w Dąbroszynie w gminie Witnica. Droga przecina granicę dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Początkowy odcinek 2,592 km podlega Rejonowi Dróg Wojewódzkich Chojna[3] i został określony jako droga klasy Z[4]. Odcinek ten w przeciwieństwie do dalszego przebiegu posiada asfaltową nawierzchnię o dobrej jakości.

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących numeracji oraz kategorii w latach 1945–1952.
? droga boczna Zorndorf (Sarbinowo)Tamsel (Dąbroszyn) lata 30. – 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.). kategoria na podstawie materiału źródłowego (niem. Nebenstraße)
? droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[5]
SarbinowoDąbroszyn 1952–1986 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
• na mapach i atlasach samochodowych wydanych przed 1975 r. droga nie występuje
129 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

W latach 1986[6]–2000[7] oznaczenie 129 było przypisane również do drogi o relacji ReniceMyślibórz, która stała się częścią drogi krajowej nr 31.

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[8], z wyjątkiem odcinków[9] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga była objęta ograniczeniami dozwolonego nacisku na oś.

Występują rozbieżności dotyczące lat 2000. – numer 129 nie występuje w rozporządzeniach wymieniających drogi wojewódzkie o dozwolonym nacisku na pojedynczą oś do 10 ton, jednak na mapach samochodowych droga jest traktowana jako trasa o podwyższonej nośności.

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek Źródła
129[b]

129

do 10 ton lata 90. (?) – lata 2010. cała droga mapy i atlasy samochodowe[11][12][13][14][15][16][17]
Tabliczka DW129 do 8 ton lata 2000. (?) – 2021 rozporządzenia, ustawa o drogach publicznych[18]

Miejscowości leżące przy trasie DW129

[edytuj | edytuj kod]
 1. Wjazd na stację paliw wyłącznie od strony drogi krajowej nr 31
 2. Wygląd znaku obowiązywał do końca 2000 roku[10]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-06-10].
 2. WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze [XLS] [online], Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 1 kwietnia 2022 [dostęp 2022-06-10] (pol.).
 3. Sieć drogowa w RDW Chojna. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. [dostęp 2010-04-29]. (pol.). [martwy link]
 4. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 6. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 7. Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych [online], Rzeczpospolita, 4 lipca 2000.
 8. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 9. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 10. Rozdział 8
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 113 (...)
  2. Do dnia 31 grudnia 2000 r.:
  (...)
  2) dopuszcza się stosowanie znaków E-15a i E-15b o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej do oznakowania dróg, których zarządcą jest organ samorządu terytorialnego.

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 1999 r. nr 58, poz. 622)
 11. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 12. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. II Zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 13. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. V Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1999–2000, ISBN 83-904373-7-6.
 14. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. IX Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2002–2003, ISBN 83-904373-7-6.
 15. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
 16. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 17. Polska 2009: atlas samochodowy 1:500 000. Wybrane fragmenty w skali 1:200 000. Wyd. XV. Carta Blanca Sp. z o.o., Grupa Wydawnicza PWN, 2009, s. 13. ISBN 978-83-61444-30-5.
 18. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]