Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 127

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW127
Początek drogi

granica państwa[1]
52°40′11″N 14°27′40″E/52,669690 14,461140

Koniec drogi

Dębno[1]
52°43′57″N 14°41′40″E/52,732520 14,694470

Długość

20,038 km

Województwa

zachodniopomorskie

Droga wojewódzka nr 127 (DW127) – droga wojewódzka w woj. zachodniopomorskim o długości 20,038 km łącząca teren przygraniczny w pobliżu wsi Porzecze z miastem Dębnem, w którym droga 127 łączy się z drogą krajową nr 23. Droga przebiega przez powiat myśliborski i podlega Rejonowi Dróg Wojewódzkich Chojna[2]. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie określił ją jako drogę klasy Z[3].

Punkt początkowy trasy znajduje się przy brzegu Odry. Do czasów II wojny światowej istniał most nad rzeką.

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących kategorii oraz numeracji w latach 1945–1952.
? droga równoważna z drogą główną / droga boczna Hälse (Porzecze)Neumühl (Namyślin)Quartschen (Chwarszczany)Darrmietzel (Dargomyśl)Neudamm (Dębno) lata 30. – 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.). kategorie na podstawie materiału źródłowego:
 • odcinek Porzecze – linia kolejowa oznaczony jako droga równoważna z drogą główną (niem. Straßen, den Hauptstraßen gleichwertig)
 • dalszy przebieg oznaczony jako droga boczna (niem. Nebenstraße)
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]
granica państwaPorzeczeNamyślinChwarszczanyDębno 1952–1986 • kategorie na podstawie materiałów źródłowych – w atlasie wydrukowanym w 1958 r. mieszane oznaczenie, w pozostałych opracowaniach droga występuje jako lokalna
• nieznana numeracja
• w wybranych mapach i atlasach samochodowych brak niektórych odcinków drogi
126 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem odcinków[6] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na całej długości drogi wojewódzkiej nr 127 był dopuszczalny ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 8 ton[7].

Miejscowości leżące przy trasie DW127

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-06-10].
 2. Sieć drogowa w RDW Chojna. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. [dostęp 2010-04-29]. (pol.). [martwy link]
 3. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]