Droga wojewódzka nr 409

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW409
Długość

44 km

Województwa

opolskie

Zdjęcie
DW409 w Zielinie
DW409 w Zielinie

Droga wojewódzka nr 409 (DW409) – droga wojewódzka o długości 44 km, leżąca na obszarze województwa opolskiego. Trasa ta łączy Dębinę ze Strzelcami Opolskimi. Droga leży na terenie powiatów prudnickiego, krapkowickiego i strzeleckiego.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945–1952.
? droga państwowa / droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) DębinaKrapkowiceGogolinStrzelce Opolskie 1952 – 1970
 • Atlas samochodowy Polski. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958, s. 93, 117.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 93, 117.
 • brak danych na temat numeracji
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych:

• wg atlasu z 1958 r. „szosa główna” na odc. Wrocław – Strzelin, „szosa drugorzędna” na odc. Strzelin – Ziębice – Paczków
• na mapie z 1962 roku i atlasie z 1965 r. na całej długości jako „droga inna”

? droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]
1970 – 1986
 • brak danych na temat numeracji
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
409 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999[2]
Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie od 14 II 1986 informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[3] na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej, bo od 2015 roku, droga wojewódzka nr 409 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW409 do 10 ton Gogolin 423Strzelce Opolskie 94[4]
DW409 do 8 ton Dębina – Gogolin[5]

Do 2012 r.[6] na całej długości trasy dopuszczony był ruch ciężki o nacisku pojedynczej osi do 10 ton.

Miejscowości leżące przy trasie DW409[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071).
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061).