Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 334

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW334
Początek drogi

Ciechanów[1][2]

Koniec drogi

Moczydlnica Dworska[1][2]

Długość

34 km

Województwa

dolnośląskie

Zdjęcie
Droga w Moczydlnicy Dworskiej (2012)
Droga w Moczydlnicy Dworskiej (2012)
DW334
DW334

Droga wojewódzka nr 334 (DW334) – droga wojewódzka o długości około 34 km, leżąca na obszarze województwa dolnośląskiego. Trasa ta łączy Ciechanów (DW323) w powiecie górowskim z miejscowością Moczydlnica Dworska (DW338) w powiecie wołowskim.

Miejscowości leżące przy trasie DW334

[edytuj | edytuj kod]

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) RadoszyceChobieniaJemielnoKrzelówKonaryBożeń do 1970
• nieznana numeracja
• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
x107 droga państwowa V klasy: do 1985 r.
droga krajowa: od 1 X 1985[3]
Chobienia – Jemielno 1970–1986 Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych 1:300 000, 1970. • kategoria na podstawie źródła

• na mapach i atlasach samochodowych PPWK oznaczana jako droga lokalna („inna”) bez numeracji[4][5]
• litera x była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa wrocławskiego

x108 Jemielno – Krzelów – Bożeń
333 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Ciechanów – Lubów – Chobienia 14 II 1986 – 2017 odcinek włączony w 2017 roku do drogi nr 334
334 Chobienia – Jemielno – Krzelów – Moczydlnica Dworska od 14 II 1986 Odcinek przebiegający przez Krzelów posiadał kategorię drogi krajowej do 2000 r.

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[6], z wyjątkiem miejsc oznakowanych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021

[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na drodze był dopuszczalny ruch pojazdów o nacisku na oś nie przekraczającym 8 ton[7].

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Załącznik do zarządzenia Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2020 r. [PDF] [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2021-09-10] (pol.).
 2. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. archiwum.gddkia.gov.pl. [dostęp 2019-12-16]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 5. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979, s. 93. ISBN 83-7000-017-7.
 6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]