Droga wojewódzka nr 347

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW347
Długość

21 km

Województwa

dolnośląskie

Droga wojewódzka nr 347 (DW347) – droga wojewódzka o długości 24,1 km łącząca drogi krajowe nr 5 i 94 we Wrocławiu z autostradą A4 w Kątach Wrocławskich.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat droga miała przypisane różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga lokalna („droga inna”) WrocławPietrzykowiceKąty Wrocławskie 1952–1970
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958, s. 92-93.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 92-93.
• brak danych na temat numeracji
• kategoria wg materiałów źródłowych
x145 droga państwowa V klasy: do 1985 r.
droga krajowa: od 1 X 1985[1]
Wrocław – Pietrzykowice – Sadków – Kąty Wrocławskie 1970–1986 Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych, 1970. • litera x była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa wrocławskiego

• kategoria na podstawie materiału źródłowego
• na mapach i atlasach PPWK droga bez numeracji i oznaczana jako „droga inna”

347 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Wrocław – Pietrzykowice – Kąty Wrocławskie od 14 II 1986 informacje dla ruchu ciężkiego


Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[2] na drodze dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga wojewódzka nr 347 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW347 do 10 ton węzeł „Wrocław Zachód” 8 – granica miasta Wrocław[3]
DW347 do 8 ton[4]

Miejscowości przy trasie[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)