Droga wojewódzka nr 396

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW396
Początek drogi

Bierutów[1]

Koniec drogi

Strzelin[1]

Długość

59 km

Województwa

dolnośląskie,
opolskie

Zdjęcie
DW 396 w Karwińcu
DW 396 w Karwińcu

Droga wojewódzka nr 396 (DW396) – droga wojewódzka o długości 59 km w zachodniej części Polski na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przebiega przez powiaty: strzeliński, oławski, namysłowski i oleśnicki. Z uwagi na trwające w roku 2008 remonty ulic i mostów we Wrocławiu w ciągu DK8 E67 odcinek DW396 węzeł Brzezimierz – Bierutów był używany jako objazd Wrocławia dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 24 ton.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) Bierutów – Biskupice Oławskie – Oława – Gaj OławskiBrzezimierz – Strzelin do lat 70.
 • brak danych o numeracji
 • kategorie na podstawie materiałów źródłowych
x11 droga państwowa IV klasy 1970 – 1986(?) Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych 1:300 000, 1970.
452 droga krajowa: 1 X 1985[5]–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 stycznia 1999
BierutówOława 14 II 1986–2000
396 Oława – Strzelin od 14 II 1986 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś do 10 ton; w październiku 2012 roku[6] obniżono do 8 ton

Miejscowości leżące przy trasie DW396[edytuj | edytuj kod]

Województwo dolnośląskie


Województwo opolskie


Województwo dolnośląskie

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych[edytuj | edytuj kod]

 • Odcinek Gaj Oławski – Oława oznakowany zakazem wjazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 9 t, zakaz dotyczy kierunku w stronę Oławy. Objazd dla pojazdów o dmc powyżej 9 t przewidziany DW346 do skrzyżowania z DK94 w Godzikowicach i dalej DK94.
 • W Oławie ulica Strzelna oznakowana zakazem wjazdu dla pojazdów o dmc powyżej 5 t. Objazd dla pojazdów o dmc powyżej 5 t przewidziany ulicą Lipową w obu kierunkach.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[7] na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Poprzednio na drodze dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś do 8 ton[8], dawniej odcinek Strzelin – Oława posiadał podwyższoną nośność drogi do 10 ton[9].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Wykaz Dróg Wojewódzkich, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei [dostęp 2020-06-12] (pol.).
 2. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 3. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 4. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 7. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 9. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.