Droga wojewódzka nr 381

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW381
Długość

53 km

Województwa

dolnośląskie

Droga wojewódzka nr 381 (DW381) – droga wojewódzka łącząca Wałbrzych z Nową Rudą i Kłodzkiem. Droga przebiega przez malowniczy teren górzysty (Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Obniżenie Noworudzkie, Kotlina Kłodzka). Występują duże różnice wysokości. Jest to najszybszy przejazd z Kotliny Kłodzkiej w kierunku Wałbrzycha, Nowej Rudy oraz Kotliny Jeleniogórskiej.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
254 droga państwowa ŚwiebodziceWałbrzychNowa RudaKłodzko 1970 – 1985 dopuszczalny ruch ciężki do 10 ton na odc. Świebodzice – Wałbrzych
374 droga krajowa Świebodzice – Wałbrzych 1985 – 1999 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
381 Wałbrzych – Nowa Ruda – Kłodzko 1985 – 1999
381 droga wojewódzka od 1 stycznia 1999
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska 2016: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. XXVII, Dom Wydawniczy PWN, 2016, ISBN 978-83-7705-942-5.
• do okresu 2005/2006 dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton na całej długości drogi

• zob. obecne ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[1], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga wojewódzka nr 381 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW381 do 10 ton obwodnica Nowej Rudy[2]
DW381 do 8 ton[3]

Stan techniczny drogi[edytuj | edytuj kod]

Droga Wojewódzka nr 381 znajduje się pod nadzorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Oddział Wałbrzych. Znaczne natężenie ruchu dobowego, błędy techniczne popełnione podczas budowy trasy oraz wieloletnie zaniedbania w bieżącym utrzymaniu drogi sprawiły, iż stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Z wyjątkiem nielicznych wyremontowanych od podstaw odcinków (Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda (ul. Niepodległości), Bierkowice-Gołogłowy)[kiedy?] większość trasy znajduje się w opłakanym stanie technicznym i wymaga szybkiej interwencji i nakładów ze strony zarządcy. Największe wyrwy w trasie oraz koleiny występują na odcinkach:

 • ŚwierkiBartnica w związku z przewożeniem na tym odcinku urobku z pobliskich kamieniołomów;
 • Głuszyca Górna, liczne koleiny oraz wyboje

Obwodnice[edytuj | edytuj kod]

1) Obwodnica Nowej Rudy Droga wojewódzka 381 jest głównym ciągiem komunikacyjnym Nowej Rudy łączącym aglomerację wałbrzyską z Kotliną Kłodzką. Średni Dobowy Ruch w 2000 r. na odcinku miejskim wyniósł 6630 pojazdów (a jego prognozowana wartość na rok 2020 wynosi prawie 13 tysięcy pojazdów). Intensywny ruch pojazdów (z dużym udziałem tranzytu pojazdów ciężkich obsługujących kopalnię kruszyw skalnych w Nowej Rudzie Słupcu) po dotychczasowym przebiegu tej drogi, w wielu miejscach nie spełniających parametrów normatywnych (szerokość jezdni poniżej 6m, nienormatywne łuki poziome, ograniczenia widoczności) powoduje ogromne uciążliwości komunikacyjne (wibracje, spaliny, hałas) i straty w substancji materialnej na terenie gęsto zabudowanego i zamieszkanego obszaru miasta.Budowa obwodnicy podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność inwestycyjną gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową na terenach po zlikwidowanej kopalni i innych zakładach przemysłowych. W chwili obecnej czynnikiem utrudniającym wysokim pojazdom dostęp do tych terenów jest wiadukt kolejowy przy ul. Niepodległości (w ciągu drogi nr 381). Jej realizacja wpłynie na poprawę jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez:

Zmniejszenie emisji spalin Zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego Zmniejszenie ilości wypadków samochodowych Oddziaływanie projektowanej drogi na świat zwierzęcy i roślinny będzie nieznaczne (brak stanowisk fauny i flory objętych ochroną).

Realizacja projektu jest jednym z największych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2004–2008, który jest podstawowym instrumentem realizacji Strategii Województwa Dolnośląskiego w zakresie zadań własnych samorządu województwa. I Etap zakończony został w styczniu 2007 roku. Odcinek o długości 700 m. rozpoczyna się rondem przy ul. Niepodległości. Odcinek budowany był w bardzo trudnych warunkach, na potrzeby drogi konieczne było wydrążenie głębokiego wąwozu pod budowę ronda oraz przeprowadzenia drogi. Na odcinku wybudowane zostały dwa mosty przepustowe, jeden nad potokiem Woliborka, drugi nad ul. Młyńską. I Etap kończy się skrzyżowaniem z DW (384) do Ząbkowic Śląskich. (dane pochodzą ze stron DZDW we Wrocławiu) II Etap Oddano do użytku w październiku 2008 r. W ramach odcinka wykonano odcinek nowej drogi o długości 3,06 km w tym: pasów ruchu powolnego na odcinku o długości ok. 1 km, dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi Nowa Ruda – Przygórze i Nowa Ruda – Jugów, mosty na potoku Piekielnica i na potoku Jugowskim, trzy przejazdy gospodarcze (ul. Reymonta, ul. Kopalniana, droga polna), wiadukt kolejowego nad obwodnicą w km 1+944,02, wiadukt drogowego (nad droga polną), odwodnienie wraz z przepustami- rowy i odcinki kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowego (nie usunięto jeszcze kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN), drogi serwisowe o nawierzchni tłuczniowej III Etap Prace na tym odcinku mają się rozpocząć w 2010 roku.

Miejscowości leżące przy trasie DW381[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)