Droga wojewódzka nr 353

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW353
Początek drogi

Pieńsk

Koniec drogi

Strzelno

Długość

12 km

Województwa

dolnośląskie

Droga wojewódzka nr 353 (DW353) – droga wojewódzka w województwie dolnośląskim, łącząca DW351 w Pieńsku z DK94 w Strzelnie. Droga biegnie z północnego zachodu na południowy wschód, w całości przez obszar powiatu zgorzeleckiego.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga lokalna („droga inna”) PieńskDłużyna DolnaStrzelno 1952 – 1970
 • Atlas samochodowy Polski. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958, s. 88.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 88.
 • brak danych na temat numeracji
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
x305 droga państwowa V klasy: do 1985 r. 1970 – 1986 (?) Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych 1:300 000, 1970. • litera x była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa wrocławskiego
• kategoria na podstawie źródła
• mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji oraz przedstawiają drogę jako lokalną („inną”)
353 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Pieńsk – Strzelno od 14 II 1986 • ustawa, na mocy której trasa stała się drogą krajową weszła w życie 1 października 1985 r.[1]
do 2021 r. występowały ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[2] na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś napędową do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej z drogi mogły korzystać pojazdy o nacisku na pojedynczą oś napędową do 8 ton[3].

Miejscowości leżące przy trasie DW353[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)