Droga wojewódzka nr 106

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW106
Początek drogi

Rzewnowo
53°56′16″N 14°48′53″E/53,937830 14,814760

Koniec drogi

Pyrzyce
53°08′46″N 14°53′33″E/53,146110 14,892450

Długość

108,2 km

Województwa

zachodniopomorskie

Zdjęcie
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 106 i 108. Widok od strony Nowogardu. W lewo droga do Golczewa, w prawo do Płotów.
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 106 i 108. Widok od strony Nowogardu. W lewo droga do Golczewa, w prawo do Płotów.
Zdjęcia drogi wojewódzkiej nr 106
Droga w kierunku Kamienia Pomorskiego koło Benic
Droga w Niemicy
Droga na 20. kilometrze
Droga w Nowogardzie

Droga wojewódzka nr 106 (DW106) – droga wojewódzka klasy G[1] w woj. zachodniopomorskim o długości 108,2 km, łącząca wieś Rzewnowo (gmina Kamień Pomorski) z Pyrzycami. Przebiega przez 4 powiaty: kamieński (gminy: Kamień Pomorski i Golczewo), goleniowski (gminy: Nowogard i Maszewo), stargardzki (gmina Stargard i miasto Stargard) i pyrzycki (gminy Warnice i Pyrzyce)[2].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych o kategorii oraz numeracji w latach 1945–1952.
? droga równoważna z drogą główną (Gr.) Revenow (Rzewnowo)Gülzow (Golczewo)Kartzig (Karsk)Naugard (Nowogard) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.). • kategoria według materiału źródłowego
• nieznana numeracja
R 163 Reichsstraße Naugard (Nowogard)Massow (Maszewo)Stargard lata 30. – 1945 kategoria według materiałów źródłowych
R 158 Stargard – Warnitz (Warnice)Friedrichsthal (Okunica)Pyritz (Pyrzyce)
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[3]
RzewnowoGolczewoKarskNowogardMaszewo StargardWarnicePyrzyce 1952–1986 • ówcześnie wydawane mapy i atlasy samochodowe przedstawiały całą trasę jako drugorzędną, z wyjątkiem opracowań z lat 1962 i 1965, w których droga ma mieszaną klasyfikację
• nieznana numeracja
106 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Rzewnowo – Golczewo od 14 II 1986
111 Golczewo – Nowogard 14 II 1986–2002/2003 nieznana dokładna data zmiany numeracji
144 Nowogard – Maszewo – ŁęczycaStargard – Pyrzyce Uwaga: krótki odcinek w Stargardzie, łączący ówczesne drogi nr 10 i 149 miał kategorię drogi krajowej do 2000 roku
• od 1950 roku do 31 grudnia 2015 r. miasto Stargard było nazywane Stargardem Szczecińskim
• nieznana dokładna data zmiany numeracji
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[5].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga wojewódzka nr 106 objęta była ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DW106 o czarno-białym obramowaniu[a] do 10 ton 2002/2003 – ? Nowogard – Maszewo – Łęczyca – Stargard – Pyrzyce[8][9][10]
Tabliczka DW106 do 8 ton[11] 2002/2003 – ? Rzewnowo – Golczewo – Nowogard
? – 2021 cała droga

Wybrane miejscowości leżące przy trasie 106[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[6] i zniesiono w marcu 2021 r.[7]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 2. Droga wojewódzka 106: informacje, przebieg, mapy, zdjęcia. [online], conadrogach.pl [dostęp 2021-03-18].
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438)
 8. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. IX Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2002–2003, ISBN 83-904373-7-6.
 9. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
 10. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 11. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]