Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 481

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW481
Długość

62 km

Województwa

łódzkie

Zdjęcie
Most w Rogóźnie na Widawce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481
Most w Rogóźnie na Widawce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481

Droga wojewódzka nr 481 (DW481) – droga wojewódzka o długości 62 km, leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa ta łączy drogę wojewódzką 482 w Łasku z Wieluniem. Droga leży na terenie powiatów łaskiego i wieluńskiego. Stanowi część trasy łączącej Łódź z Wieluniem.

Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 131 nad drogą wojewódzką nr 481 w Lichawej

Na odcinku pomiędzy Rychłocicami a Szynkielowem droga posiada nienormatywnie wąską jezdnię (jedynie 5,5 metra szerokości) a ponadto normą na tym odcinku są oberwane pobocza.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga bita ŁaskWidawaWieluń lata 30. – 1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Wacław Pastwa, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1939/1940 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939.
 • kategoria według materiału źródłowego
 • nieznana numeracja
?

droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]

Łask – Widawa – Szynkielów – Wieluń 1952–1986
 • kategoria według materiałów źródłowych
  • droga lokalna w atlasie z 1965 r.
 • nieznana numeracja
481

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

Łask – Widawa – Szynkielów – Widoradz Górny od 14 II 1986

Przebudowa[edytuj | edytuj kod]

Do roku 2017 planowane jest wzmocnienie i poszerzenie całej drogi pomiędzy Łaskiem a Wieluniem. W październiku 2010 roku, zakończono rozbudowę drogi na odcinku Widawa – Rychłocice. Planowane etapy przebudowy:[2]

 • I etap: odcinek Widawa – Rychłocice (2009-2010) etap zakończony
 • II etap: Rychłocice, budowa nowego mostu przez rzekę Wartę (oddany do użytku w sierpniu 2014 r.) oraz budowa nowego przepustu w Lichawej (oddany do użytku w czerwcu 2016 r.)
 • III etap – przejście przez miejscowość Pruszków (prace zakończono na przełomie 2020 i 2021 roku)[3]
 • IV etap: odcinek Rychłocice – Szynkielów – Widoradz
 • V etap: odcinek Łask – Widawa

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych[edytuj | edytuj kod]

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[6], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

W latach 2017–2021 droga wojewódzka nr 481 była objęta następującymi ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW481 do 10 ton WidawaRychłocice[7]
DW481 do 8 ton RychłociceWidoradz 488

We wcześniejszych latach na całej długości trasy obowiązywał maksymalny nacisk na pojedynczą oś nie przekraczający 8 ton, wynikający z przepisów prawnych[8].

Miejscowości leżące przy trasie 481[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2010 rok. [dostęp 2009-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-12-28)].
 3. Tomasz, Droga woj. nr 481 w Pruszkowie gotowa [online], gminasedziejowice.eu, 4 stycznia 2021 [dostęp 2024-02-12] (pol.).
 4. Google: Widok ulicy. Mapy Google, 2018-07. [dostęp 2021-11-12].
 5. Google: Widok ulicy. Mapy Google, 2018-07. [dostęp 2021-11-12].
 6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Opracowanie zbiorowe, Polska. Atlas samochodowy 1:250 000, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60887-95-0

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]