Droga wojewódzka nr 100

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW100
Początek drogi

Rumia 6 E28

Koniec drogi

Kosakowo 101

Długość

10,6 km

Województwa

pomorskie

DW100
DW100
Koniec drogi w Pierwoszynie.

Droga wojewódzka nr 100 (DW100) – była droga wojewódzka w województwie pomorskim o długości 10,6 km, łącząca Rumię i Kosakowo przez miejscowość Pierwoszyno. W końcowym odcinku pokrywała się jednocześnie z dwiema drogami: DW101 oraz DP1517G. Biegła ona po dawnym pasie startowym niemieckiego lotniska wojskowego. Droga w terenie oznaczona była tylko na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP1514G prowadzącą do Pucka (patrz zdjęcia)[1].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Po raz pierwszy numer 100 naniesiono na mapy i atlasy samochodowe na przełomie lat 2002/2003[2]. We wcześniej wydawanych opracowaniach drogę oznaczano jako lokalną.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[4].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na całej długości drogi mogły poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na oś nieprzekraczającym 8 ton[5].

Pozbawienie kategorii[edytuj | edytuj kod]

Droga na całej długości pozbawiona została kategorii drogi wojewódzkiej dnia 12 kwietnia 2023 na mocy uchwały nr 312/439/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 w sprawie poinformowania o zamiarze podjęcia uchwały o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej, dróg wojewódzkich nr 100 i 101 położonych na terenie powiatu puckiego oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 218 położonej na terenach powiatu kartuskiego i powiatu wejherowskiego[6][7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Droga wojewódzka 100: informacje, przebieg, mapy, zdjęcia [online], conadrogach.pl [dostęp 2021-01-05].
 2. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. IX Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2002–2003, ISBN 83-904373-7-6.
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Biuletyn Informacji Publicznej [online], bip.pomorskie.eu [dostęp 2023-04-14].
 7. Województwo przekazuje drogi powiatom. Krajowa szóstka ma nowy numer [online], nadmorski24.pl [dostęp 2023-04-14].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]