Droga wojewódzka nr 308

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW308
Początek drogi

Nowy Tomyśl

Koniec drogi

Kunowo

Długość

79 km

Województwa

wielkopolskie,
(powiat nowotomyski,
powiat grodziski)

Zdjęcie
Droga w Białej Wsi
Droga w Białej Wsi

Droga wojewódzka nr 308 (DW308) – droga wojewódzka w środkowej części woj. wielkopolskiego o długości 79 km. Droga przebiega przez 4 powiaty: nowotomyski (gmina Nowy Tomyśl), grodziski (gminy: Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec), kościański (gminy: Kościan, Krzywiń), gostyński (gminę: Gostyń) oraz przez miasta: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga bita Nowy TomyślGrodzisk P. lata 30.–1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Wacław Pastwa, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Tadeusz Musiał, 1939. • brak danych na temat numeracji
• kategoria na podstawie źródła
16/5 Grodzisk P. – Kościan kategoria na podstawie źródła
? Kościan – JerkaKunowo • brak danych na temat numeracji
• kategoria na podstawie źródła
• miejscowość Kunowo występuje w źródle jako niepodpisana
? droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]
Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo 1952–1986 • brak dokładnych danych na temat numeracji
• kategoria na podstawie źródła
• miejscowość Kunowo nie pojawia się niektórych mapach
• według fragmentu starej mapy topograficznej 1:25 000 z 1965(?) trasa w okolicach Kościana posiadała oznaczenie p12
308 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego
• lokalna zmiana przebiegu w pobliżu Kiełczewa


Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

W II połowie lat 90. i w latach 2000. arteria na odcinku Grodzisk WielkopolskiKościan była dopuszczona do ruchu ciężkiego o nacisku pojedynczej osi do 10 ton. W kolejnych latach na drodze wojewódzkiej nr 308 obowiązywały następujące ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW308 do 10 ton
DW308 do 8 ton[5] Bukowiec – Grodzisk Wielkopolski
 • lata 2015–2017 – na całej długości dopuszczalny nacisk pojedynczej osi do 8 ton
 • lata 2017–2021
Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW308 do 10 ton Nowy TomyślBukowiec[6]
DW308 do 8 ton[5] Bukowiec – Grodzisk WielkopolskiKościanKunowo

Miejscowości leżące przy trasie DW308[edytuj | edytuj kod]

Rondo Wańkowicza w Jerce

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 5. a b

  Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1)  dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2)  dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią

  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)


Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]