Droga wojewódzka nr 581

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW581
Długość

27 km

Województwa

mazowieckie,
łódzkie

Droga wojewódzka nr 581 (DW581) – droga wojewódzka o długości 27 km, łącząca Gostynin z Krośniewicami. Trasa ta leży na obszarze województw mazowieckiego i łódzkiego i przebiega przez teren powiatów gostynińskiego i kutnowskiego. Dawniej droga miała zniszczoną nawierzchnię oraz miejscami bardzo niebezpieczne pobocza, co mogło bardzo łatwo spowodować np. uszkodzenie opony. Obecnie[kiedy?] trasa jest po remoncie i na całej długości posiada równą nawierzchnię asfaltową. Na niektórych odcinkach nie ma wymalowanej linii środkowej, oddzielającej pasy ruchu.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga bita GostyninŁaniętaKrośniewice 1921–1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Wacław Pastwa, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1939/1940 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939.
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiału źródłowego
?

droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]

1952–1986
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
581

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

Gostynin – Sokołów – Łanięta – Miksztal – Krośniewice od 14 II 1986

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na całej długości drogi dopuszczalny był przejazd pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi nie przekraczającym 8 ton[3].

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DW581[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]