Droga wojewódzka nr 279

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW279
Początek drogi

Zielona Góra-Osiedle Kościuszki[1]

Koniec drogi

Wysokie[2]

Długość

59 km

Województwa

lubuskie

Zdjęcie
Dawny przebieg drogi na zielonogórskim osiedlu Drzonków
Dawny przebieg drogi na zielonogórskim osiedlu Drzonków

Droga wojewódzka nr 279 (DW279) – droga wojewódzka w zachodniej części Polski w Lubuskiem przebiegająca przez Zieloną Górę (dzielnica Nowe Miasto) oraz powiat zielonogórski.

We wrześniu 2021 roku dokonano zmiany przebiegu trasy na terenie Zielonej Góry[3] – arteria zamiast kończyć swój bieg na skrzyżowaniu ze starym śladem drogi krajowej nr 3 w Zawadzie łączy się z drogą wojewódzką nr 283 w rejonie Osiedla Kopernika[1]. Pomimo wejścia w życie uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego wykaz dróg wojewódzkich opracowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za miejsce zakończenia nadal przyjmuje skrzyżowanie w Zawadzie[2].

Miejscowości leżące przy trasie DW279[edytuj | edytuj kod]

Historia numeracji i kategorii[edytuj | edytuj kod]

Nieznana jest historia numeracji trasy przed 1986 rokiem – na ówcześnie wydawanych mapach i atlasach samochodowych droga była oznaczana jako lokalna („droga inna”); w niektórych wydaniach brakowało fragmentów przebiegu. Aktualny numer wprowadzono 14 lutego 1986 r., na mocy uchwały Rady Ministrów z 2 grudnia 1985 r.[4]

W latach 1985–1998[5] posiadała kategorię drogi krajowej. Od 1 stycznia 1999 r.[5] jest drogą wojewódzką.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[6], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[7].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na całej długości drogi największy dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś wynosił 8 ton[8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Uchwała nr XXXV/488/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi powiatowej na terenie m. Zielona Góra [PDF], Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, 21 września 2021 [dostęp 2022-02-11] (pol.).
 2. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-02-11].
 3. Uchwała nr XXXV/489/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 279 na terenie m. Zielona Góra [PDF], Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, 21 września 2021 [dostęp 2022-02-11] (pol.).
 4. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 5. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
 6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]