Droga wojewódzka nr 354

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW354
Długość

9 km

Województwa

dolnośląskie

Droga wojewódzka nr 354 (DW354) – droga wojewódzka w województwie dolnośląskim łącząca DW352 w Zatoniu z Sieniawką i Federalną Republiką Niemiec. Przebiega w całości przez powiat zgorzelecki.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga lokalna granica państwa – Sieniawka – Kolonia Zatonie ? – lata 70. Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965. • nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiału źródłowego
62 droga państwowa lata 70. – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Reiseatlas DDR mit ČSSR, Polen, UDSSR, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Wyd. 9. Berlin/Leipzig: VEB Tourist Verlag(inne języki), 1977, s. 43, 49.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
przejście graniczne uruchomiono w latach 70.
354 droga krajowa (do 1998/1999)

droga wojewódzka (od 1998/1999)

BogatyniaSieniawkagranica państwa od 1985 dawniej dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny ruch o nacisku osi pojedynczej do 10 ton, obecnie obowiązują ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 8 ton[1].

Miejscowości leżące przy trasie DW354[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)